Український демократичний барометр-2011. Аналітичний звіт

Проект «Український демократичний барометр», що був започат-
кований 2009 року, спрямований на систематичну, на основі виді-
лених критеріїв та із залученням провідних фахівців оцінку стану
демократії в Україні загалом та її окремих складових.

Основний метод виконання проекту — метод експертних оцінок.
Групи, що складаються з відомих фахівців, на підставі детальної методології оцінюють головні тренди розвитку у чотирьох ключових сферах: демократичні інституції та демократичний процес; законодавство; захист та дотримання прав людини; медіа. У кожній зі сфер експерти виділяють ключові події, що сталися за рік, які оцінюються за 5-бальною системою з точки зору того, наскільки розвиток ситуації у країні наближається (чи віддаляється) до розвиненої консолідованої демократії. Рейтингова оцінка 5,00 виражає оптимальний стан якості демократії за стандартами та порівняльними критеріями, що застосовуються в Європейському Союзі і Раді Європи в сфері стабільності інституцій, політичної демократії, прав і свобод людини.