Український демократичний барометр-2010

Аналітичний звіт становить  собою  систематизоване цілісне дослідження, де на основі експертних оцінок  проаналізовано головні тренди розвитку у  ключових сферах (демократичні інституції та демократичний процес; законодавство; захист і дотримання прав людини та  медіа) та політичні процеси,  які відбулися протягом 2010 року в Україні.