Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва аналітична, адвокаційна і просвітницька організація

Фонд належить до провідних аналітичних центрів в Україні, який вдало поєднує дослідження громадської думки з аналізом політики та ключових суспільно-політичних процесів, розробляє аргументовані пропозиції для інстанцій, які ухвалюють рішення, а також для громадськості у царині демократичної трансформації України та її інтеграції у спільноту європейських демократій.

ДІФ працює як:

Аналітичний центр

аналіз державної політики, яка відповідає запиту суспільства на європейські стандарти та адвокація реформ

Дослідницька організація

дослідження основних тенденцій громадської думки

Просвітницька інституція

навчання, інформування та просвіта громадськості, стейкхолдерів щодо найбльш актуальних суспільно-політичних питань

Керівники

Ілько Кучерів

Фонд був заснований 1992 року, а 2010-го названий ім’ям фундатора і першого директора фонду Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив вагомий внесок у становлення України як демократичної держави, у розвиток української соціології та громадянського суспільства.

Ірина Бекешкіна

З 2010 по 2020 рік очолювала фонд вчений-соціолог, кандидат філософських наук Ірина Бекешкіна (1952-2020), яка була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.

Олексій Гарань

У 2015 році до команди Фонду приєднався професор політології НаУКМА Олексій Гарань, який став науковим керівником організації.

Аналітичний центр працює у таких напрямах:

  • Дослідження і аналіз тенденцій громадської думки та її впливу на державні політики
  • Внутрішні процеси реформування політичної системи
  • Європейська та євроатлантична інтеграція
  • Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу з метою їх реінтеграції
  • Заморожені конфлікти на пострадянському просторі
  • Зміцнення спроможності українських аналітичних центрів
  • Реформа освіти
  • Моніторинг електоральних процесів та екзит-поли

Фонд «Демократичні Ініціативи» – найперша неурядова організація, яка ще на початку своєї діяльності виконувала роль посередника між дослідниками громадської думки та самою громадськістю, аналізуючи та презентуючи суспільству громадську думку українського населення щодо гострих соціальних проблем. Згодом «ДІ» внесли опитування громадської думки в політичний дискурс і були першими, хто почав активно вживати думку громадськості як аргумент для політичних дискусій.

Сьогодні «Демократичні ініціативи» працюють як аналітичний центр, який виконує оригінальні дослідження, цілеспрямовано просуває свої напрацювання на державний рівень, провадить адвокацію свого продукту та системно впливає на формування політики й громадської думки. Фонд бере участь у консультативно-дорадчих органах при органах влади, налагодив залучення представників органів влади до експертних досліджень.

Екзит-пол. Національний екзит-пол

Однією з основних складових діяльності фонду стало проведення незалежних екзит-полів в Україні. Власне традицію проведення екзит-полів в Україні започаткував саме Фонд «Демократичні ініціативи», вперше організувавши його під час виборів парламенту 1998 року. Відтоді команда соціологів і аналітиків, яку фонд згуртував у Консорціумі «Національний екзит-пол», стала лідером у цій сфері в Україні. Розробивши стандарти, спрямовані на поширення демократичних цінностей, Фонд «Демократичні ініціативи» був прикладом того, як незалежна організація може змінювати суспільство.

«ДІ» безпосередньо вплинули на політику змін, коли у 2004 році провели в Україні незалежний екзит-пол на президентських виборах, який засвідчив фальсифікацію результатів виборів та повністю змінив політичний ландшафт України, ставши основним аргументом для Помаранчевої революції. Відтоді екзит-поли стали необхідними елементами політичної культури для забезпечення вільних та чесних виборів, інструментом контролю виборців в Україні.

Фонд «Демократичні ініціативи» завжди брав участь у коаліціях різного формату, які об’єднували різні громадські організації. Був одним із засновників і учасником коаліцій «Свобода вибору», пізніше – «Новий громадянин», руху «Чесно», сьогодні – «Реанімаційного пакету реформ».

«Демініціативи» вийшли на новий рівень співпраці з іноземними аналітичними центрами, де час від час презентують свої дослідження про перебіг реформ в Україні. З 2010 року Фонд «Демократичні ініціативи» є членом міжнародної мережі аналітичних центрів PASOS, що істотно зміцнює його можливості розвитку як think tank. У 2014 році ввійшли в асоціацію українських аналітичних центрів, яка консолідує їхні зусилля задля просування реформ та європейської інтеграції в Україні, – Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі (Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels). «Демініціативи» також є членом Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства в Брюсселі.

За даними Всесвітнього індексу-рейтингу аналітичних центрів (Global Go To Think Tank Index), який складається в рамках програми «Аналітичні центри і громадянське суспільство» Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) Університету Пенсильванії (США), Фонд входить у рейтинг найвпливовіших аналітичних центрів світу.

Фонд «ДІ» постійно проводить публічні заходи (публічні дебати, круглі столи, прес-конференції), присвячені обговоренню питань розвитку української держави, національних інтересів, розвитку демократії, інтеграції країни в європейські та євроатлантичні структури. «ДІ» продовжує свою діяльність у напрямку євроатлантичної інтеграції. Почавши її як громадський центр з підтримки вступу України до НАТО, сьогодні фонд набув репутації авторитетного аналітичного джерела щодо євроатлантичних настрої українців.

«Демініціативи» видають англомовний інформаційно-аналітичний бюлетень «Україна у фокусі», який дає регулярну оцінку політичних подій у країні, публікують «Аналітичні записки», в яких вивчається і аналізується провадження основних реформ в Україні, та «Громадську думку», де досліджуються погляди населення на конкретні проблеми і питання політичного, економічного та соціального життя. Фонд видав низку науково-публіцистичних книжок і посібників, а також має дві вебсторінки в Інтернеті: