Опитування
Перегляди: 2200
27 лютого 2007

Судова реформа і журналістика

Гострота проблем у сфері судової системи очевидна всім. Судова гілка влади, що має бути основним гарантом дотримання законності у суспільстві, як свідчать результати соціологічних опитувань, не має довіри серед широкої громадськості, а різні рішення різних судів з приводу певних справ вже нікого не дивують. Реформування судової системи сьогодні – одне із пріоритетних суспільних завдань,  не розв’язавши яке, суспільство не зможе просуватися шляхом демократії.

Проте суспільство усвідомлює нагальність проблем лише тоді, коли вони перебувають у фокусі засобів масової інформації, коли преса акцентує увагу широкого загалу на цих проблемах, організовує навколо них суспільні дискусії.

Як саме висвітлюються проблеми реформування судової реформи у вітчизняних ЗМІ? Це питання вивчалося в опитуванні журналістів на тему „Судова реформа і журналістика”.

Опитування журналістів Фонд „Демократичні ініціативи” проводив з 22 грудня 2006 року по 22 січня 2007 року. Усього було опитано 207 журналістів, що працюють у сфері суспільно-політичної тематики,  з різних реґіонів, різних видів ЗМІ. До вибірки входили журналісти різного статусу –  як головні редактори видань й „зірки”  українських ЗМІ, так і представники численної журналістської спільноти з реґіональних, міських та районних видань. 

Основні висновки цього опитування такі:

  • Абсолютна більшість опитаних журналістів (84%) вважає, що реформування судової системи в Україні – одне із пріоритетних завдань  суспільства. Водночас, на думку більшості журналістів (72%),    у сфері судової реформи реально нічого не робиться. 

 

  • Журналістський загал (91%) впевнений, що висвітлення теми судової реформи входить до завдань ЗМІ. Водночас журналісти визнають, що ці проблеми представлено в українських ЗМІ мало (58%) чи дуже мало (36%). Головні причини цієї ситуації – необізнаність журналістів із цими проблемами (65%),  некомерційність подібних матеріалів (40%) та відсутність інтересу до них широкої громадськості (31%).
  •  
  • Найбільш часто у ЗМІ з’являються публікації щодо конкретних судових справ (70%), негативні матеріали про суддів (35%)  і вкрай рідко чи зовсім не з’являються просвітницькі матеріали стосовно роботи судової системи в Україні (3%) та обговорення напрямів реформування судової системи (6%).  У ЗМІ представлено значно більше негативних матеріалів щодо судової системи (67%), ніж позитивних (6%).
  • В очах представників мас-медіа українська судова система має вкрай непривабливий вигляд. Журналісти певні  (95%), що  громадяни або зовсім, або переважно не довіряють судовій системі, яка, власне, на це і заслуговує,  бо має серйозну проблему – корупцію (так вважають 99% журналістів). Головною формою корупції у судах журналісти (97%)  назвали – хабарництво, підкуп.  У сюжетах,  присвячених питанням судів та судової системи,  ніколи чи дуже рідко (63%) представлені різні  точки зору.
  • Журналісти (95%) вважають, що судова система закрита від суспільства.  Тому вважають за доцільне (75%)  створити при кожному суді службу або призначити відповідальну особу за зв’язки з пресою та громадськістю.
  • Журналісти (55%) визнають,  що відносини суддів та журналістів  взаємно недоброзичливі. Головними чинниками, що перешкоджають налагодженню нормальних стосунків між суддями і журналістами є, на думку журналістів, корумпованість судів і суддів (69%), закритість судів і суддів (58%) та необізнаність журналістів із проблемами судочинства (46%).
  •  Щоб налагодити плідні взаємини суддів і журналістів, потрібні, на думку журналістів, більша відкритість судів і суддів (73%), підвищення кваліфікації та обізнаності журналістів щодо питань судочинства (67%), введення системи прес-секретарів у судах або призначення людини, яка б займалася зв’язками зі ЗМІ  (52%), розміщення усіх матеріалів, що стосуються судових справ, на сайтах судів (52%).
  • Власну обізнаність із питаннями реформування судової системи в Україні журналісти чесно визнають недостатньою (77%), при цьому 84% вважають, що ці знання їм потрібні у журналістській роботі. Насамперед це стосується напрямів реформування судової системи (68%),  цивільного права і цивільних справ (59%), господарського права і господарських справ (48%),  кримінального права і кримінальних справ (44%).

 

Результати опитування

(відповіді подано у відсотках до тих, хто відповів)

 

1. Як Ви вважаєте, наскільки важливим є реформування судової системи в Україні?

 

1 – Входить до пріоритетних завдань суспільства......................................................................... 84%

2 – Загалом є важливим.................................................................................................................... 15%

3 – Не є надто важливим..................................................................................................................... 1%

4 – Зовсім не є важливим.................................................................................................................... 0%

5 – Важко сказати................................................................................................................................ 0%

 

2. Як, на Вашу думку, чи здійснюється в Україні судова реформа?

 

1 – Так, і вельми ефективно................................................................................................................ 1%

2 – Загалом здійснюється, але надто повільно................................................................................ 21%

3 – Реально нічого не робиться........................................................................................................ 72%

4 – Важко сказати................................................................................................................................ 6%

 

3. Як, на Вашу думку, чи є завданням ЗМІ висвітлення судової реформи в Україні?

 

1 – Так................................................................................................................................................. 91%

2 – Ні..................................................................................................................................................... 4%

3 – Важко сказати................................................................................................................................ 5%

 

4. Як Ви вважаєте, чи достатньо представлені проблеми реформування судової системи в українських ЗМІ?

 

1 – Практично зовсім не представлені............................................................................................ 36%

2 – Представлені дуже мало.............................................................................................................. 58%

3 – Представлені загалом достатньо.................................................................................................. 3%

4 – Важко сказати................................................................................................................................ 3%

 

5. Якщо Ви вважаєте, що проблеми реформування судової системи недостатньо представлені в українських ЗМІ, то з яких причин?

 

1 – Необізнаність журналістів у цій тематиці................................................................................. 65%

2 – Некомерційність подібних матеріалів....................................................................................... 40%

3 – Відсутність інтересу широкої публіки до подібних матеріалів.............................................. 31%

4 – Позиція редакційного менеджменту......................................................................................... 18%

5 – Позиція власників ЗМІ................................................................................................................ 15%

6 – Позиція журналістів.................................................................................................................... 12%

7 – Інше............................................................................................................................................... 22%

8 – Важко сказати................................................................................................................................ 3%

9 – Це взагалі не тема ЗМІ.................................................................................................................. 0%

 

6. Наскільки часто нижчеперераховані теми з’являються у вітчизняних ЗМІ?

 

Теми

Зовсім не з’являються

Рідко

Часто

Постійно

Важко сказати

Напрями і пропозиції щодо реформування судової системи

17%

74%

5%

1%

3%

Умови, в яких працюють судді та суди

15%

59%

20%

4%

2%

Конкретні судові справи

2%

26%

48%

22%

2%

Негативні матеріали про суддів та суди

13%

50%

24%

11%

2%

Позитивні матеріали про суддів та суди

22%

65%

3%

1%

9%

Просвітницькі матеріали щодо роботи судової системи в Україні

47%

47%

1%

2%

4%

Правове навчання, як громадянам відстоювати свої права у судах

21%

64%

12%

1%

2%

Журналістські розслідування щодо судових справ і рішень

9%

68%

19%

3%

1%

 

7. Як Ви вважаєте, яких матеріалів щодо судової системи в українських ЗМІ з’являється більше — позитивних чи негативних?

 

1 – Більше позитивних........................................................................................................................ 6%

2 – Більше негативних....................................................................................................................... 67%

3 – Приблизно порівну і тих, і тих................................................................................................... 15%

4 – Важко сказати.............................................................................................................................. 12%

8. Чи завжди у публікаціях та сюжетах, присвячених питанням судів та судової системи, представлені різні (чи принаймні дві) точки зору?

 

1 – Практично ніколи.......................................................................................................................... 5%

2 – Загалом рідко................................................................................................................................ 58%

3 – Загалом часто............................................................................................................................... 25%

4 – Дуже часто...................................................................................................................................... 1%

5 – Важко сказати.............................................................................................................................. 11%

9. Як Ви вважаєте, чи довіряють громадяни судовій владі?

 

1 – Зовсім не довіряють..................................................................................................................... 30%

2 – Переважно не довіряють............................................................................................................. 65%

3 – Переважно довіряють.................................................................................................................... 5%

4 – Повністю довіряють...................................................................................................................... 0%

5 – Важко сказати................................................................................................................................ 0%

 

10. Наскільки, на Вашу думку, ставлення суспільства до судової влади є адекватним?

 

1 – Суспільство ставиться до судової влади так, як вона цього заслуговує................................ 78%

2 – Суспільство ставиться до судової влади гірше, ніж вона цього насправді заслуговує.......... 5%

3 – Суспільство ставиться до судової влади краще, ніж вона цього насправді заслуговує....... 10%

4 – Важко сказати................................................................................................................................ 7%

 

11. Наскільки, на Вашу думку, серйозною проблемою у діяльності судів в Україні є корупція?

 

1 – Так, дуже серйозною................................................................................................................... 89%

2 – Загалом серйозною...................................................................................................................... 10%

3 – Загалом не надто серйозною........................................................................................................ 0%

4 – Майже не значуща......................................................................................................................... 1%

5 – Важко сказати................................................................................................................................ 0%

 

12. Які форми корупції, на Ваш погляд, переважають в судовій системі в Україні?

 

1 – Хабарництво, підкуп................................................................................................................... 97%

2 – Адміністративний тиск............................................................................................................... 51%

3 – Кумівство, протекціонізм за знайомством................................................................................ 48%

4 – Політичний тиск.......................................................................................................................... 44%

5 – Інше................................................................................................................................................. 5%

 

13. Наскільки судова система є відкритою для суспільства?

 

1 – Повністю закрита......................................................................................................................... 23%

2 – Переважно закрита...................................................................................................................... 72%

3 – Більше відкрита, ніж закрита........................................................................................................ 5%

4 – Повністю відкрита......................................................................................................................... 0%

5 – Важко сказати................................................................................................................................ 0%

 

14. Як Ви вважаєте, чи надають суди журналістам належну можливість спостерігати за перебігом судових засідань?

1 – Так, надають повну можливість................................................................................................... 2%

2 – Загалом такі можливості є, але іноді суди обмежують доступ журналістів.......................... 63%

3 – Суди дуже часто обмежують доступ журналістів до судових засідань................................. 33%

4 – Важко сказати................................................................................................................................ 2%

 

15. Наскільки доступною є інформація про суди, перебіг судових засідань і вироки для журналістів?

1 – Повністю доступною..................................................................................................................... 1%

2 – Переважно доступною................................................................................................................ 42%

3 – Переважно недоступною............................................................................................................ 42%

4 – Практично недоступною............................................................................................................ 10%

5 – Важко сказати................................................................................................................................ 5%

 

16. Чи варто рекомендувати створити при кожному суді службу або призначити відповідальну особу за зв’язки з пресою та громадськістю?

 

1 – Так................................................................................................................................................. 75%

2 – Ні................................................................................................................................................... 15%

3 – Важко сказати.............................................................................................................................. 10%

 

17. Яке, на Вашу думку, ставлення суддів до ЗМІ та навпаки?

 

1 – Цілком доброзичливе.................................................................................................................... 3%

2 – Журналісти ставляться до суддів доброзичливо, а судді до журналістів – ні....................... 20%

3 – Судді ставляться до журналістів доброзичливо, а журналісти до суддів – ні......................... 1%

4 – Відносини переважно взаємно недоброзичливі....................................................................... 55%

5 – Важко сказати.............................................................................................................................. 21%

 

18. Що, на Вашу думку, перешкоджає налагодженню нормальних стосунків між суддями і журналістами?

 

1 – Корумпованість судів і суддів.................................................................................................... 69%

2 – Закритість судів і суддів ............................................................................................................. 58%

3 – Необізнаність журналістів з проблемами судочинства........................................................... 46%

4 – Прагнення журналістів до сенсацій........................................................................................... 35%

5 – Кастовість суддівського корпусу............................................................................................... 26%

6 – Заанґажованість, упередженість журналістів........................................................................... 17%

7 – Інше................................................................................................................................................. 3%

8 – Ніщо не заважає, їх стосунки, як правило, складаються нормально........................................ 2%

 

19. Що потрібно для налагодження плідних відносин суддів і журналістів?

 

1 – Більша відкритість судів і суддів................................................................................................ 73%

2 – Підвищення кваліфікації і обізнаності журналістів щодо судочинства................................. 67%

3 – Введення системи прес-секретарів у судах або призначення людини, яка б займалася зв’язками зі ЗМІ      52%

4 – Розміщення усіх матеріалів, що стосуються судових справ, на сайтах судів........................ 52%

5 – Спеціалізація журналістів........................................................................................................... 29%

6 – Інше................................................................................................................................................. 2%

7 – Вважаю, що налагодження конструктивних відносин суддів і журналістів неможливе в принципі   2%

 

20. Наскільки Ви особисто обізнані з питаннями реформування судової системи в Україні?

 

1 – Зовсім не обізнаний....................................................................................................................... 5%

2 – Дещо знаю, але недостатньо....................................................................................................... 77%

3 – Загалом непогано обізнаний...................................................................................................... 16%

4 – Дуже добре обізнаний................................................................................................................... 2%

 

21. А чи потрібні Вам особисто знання про реформування судової системи для використання у Вашій журналістській роботі?

1 – Потрібні........................................................................................................................................ 84%

2 – Не потрібні..................................................................................................................................... 4%

3 – Важко відповісти......................................................................................................................... 12%

 

22. Які саме специфічні знання щодо яких судів потрібні Вам особисто у Вашій журналістській роботі?

 

1 – Щодо напрямів реформування судової системи...................................................................... 68%

2 – Щодо цивільного права і цивільних справ............................................................................... 59%

3 – Щодо господарського права і господарських справ................................................................ 48%

4 – Щодо кримінального права і кримінальних справ.................................................................. 44%

5 – Інше................................................................................................................................................. 5%

6 – Взагалі мені такі знання не потрібні............................................................................................ 3%

 

23. З яких джерел  Ви дізнаєтеся про проблеми судочинства та судової системи в Україні?

 

1 – Інтернет........................................................................................................................................ 65%

2 – Газети............................................................................................................................................ 59%

3 – Телебачення.................................................................................................................................. 51%

4 – Журнали........................................................................................................................................ 17%

5 – Спеціалізовані юридичні видання............................................................................................. 17%

6 – Радіо.............................................................................................................................................. 14%

7 – Підручники, брошури, книги..................................................................................................... 10%

8 – Лекції, курси тощо......................................................................................................................... 4%

9 – Інше............................................................................................................................................... 12%

10 – Потрібної інформації практично немає................................................................................... 11%

11 – Мені ця інформація взагалі не потрібна.................................................................................... 0%

 

24. Чи хотіли б Ви знати більше про питання реформування судової системи в Україні?

 

1 – Так................................................................................................................................................. 98%

2 – Ні..................................................................................................................................................... 2%

 

Особисті характеристики респондентів

 

25. У якій сфері журналістики Ви працюєте?

 

1 – У газеті.......................................................................................................................................... 53%

2 – На телебаченні............................................................................................................................. 15%

3 – На радіо........................................................................................................................................... 8%

4 – У журналі........................................................................................................................................ 4%

5 – В інформаційній агенції................................................................................................................ 7%

6 – В інтернет-виданні........................................................................................................................ 4%

7 – Прес-секретар, речник................................................................................................................... 1%

8 – Інше................................................................................................................................................. 8%

 

26. Яка форма власності Вашого ЗМІ?

1 – Приватна....................................................................................................................................... 68%

2 – Державна...................................................................................................................................... 13%

3 – Інша............................................................................................................................................... 19%

4 – Не знаю........................................................................................................................................... 0%

 

27. Який Ваш стаж роботи у журналістиці?

1 – Менше 10 років............................................................................................................................ 36%

2 – Від 11 до 20 років......................................................................................................................... 43%

3 – Більше 21 року.............................................................................................................................. 22%

 

28. Чи доводилося Вам особисто писати на теми судочинства?

 

1 – Ні, не доводилося......................................................................................................................... 18%

2 – Доводилося кілька разів.............................................................................................................. 52%

3 – Час від часу пишу на ці теми...................................................................................................... 22%

4 – Пишу на ці теми регулярно.......................................................................................................... 7%

5 – Такі теми — це моя спеціалізація................................................................................................. 1%

 

29. Якою є Ваша освіта?

1 – Журналістська.............................................................................................................................. 48%

2 – Юридична....................................................................................................................................... 5%

3 – Інша гуманітарна......................................................................................................................... 33%

4 – Технічна........................................................................................................................................ 10%

5 – Інша................................................................................................................................................. 4%

 

30. Ваша стать

 

1 – Чоловіча........................................................................................................................................ 55%

2 – Жіноча........................................................................................................................................... 45%

 

31. Ваш вік

 

1 – Менше 30 років............................................................................................................................ 19%

2 – Від 31 до 50 років......................................................................................................................... 63%

3 ­­– Більше 50 років............................................................................................................................. 18%

 

33. Реґіон проживання

 

1 – м. Київ........................................................................................................................................... 27%

2 – Захід............................................................................................................................................... 27%

3 – Схід................................................................................................................................................ 17%

4 – Південь............................................................................................................................................ 8%

5 – Центр............................................................................................................................................. 21%