Опитування
Перегляди: 1397
10 грудня 2008

Ровесники незалежної України: думки, інтереси, громадянські позиції

Загальнонаціональне опитування школярів 11 класів було проведене Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних наук „Нова доба”, інструментарій та методологія  розроблені Фондом „Демократичні ініціативи”.  

Опитування тривало впродовж жовтня-листопада 2008 року у 43 навчальних закладах, усього було опитано 1349 випускників. Вибірка будувалася на основі статистичних даних, наданих міністерством освіти України і є репрезентативною для випускників загальноосвітніх навчальних закладів за такими показниками, як регіон (Захід, Центр, Схід, південь) та тип проживання (обласний центр, велике місто, середнє місто, селище міського типу та село).

У дослідженні проводилося порівняння експериментальних класів та загальних.  В експериментальних класах (ЕК) було впроваджено курси громадянської освіти. Контрольні класи для порівняння (КК) обиралися за тою самою вибіркою, що й загальні.

Відмінності значимі на рівні 3.2% по усьому масиву і 5% всередині кожного з типів класів (ЕК та КК).

 

·       Головними осередками, які у першу чергу повинні займатися вихованням учнів як громадян, школярі вважають сім’ю (82%), школу (71%) та самих людей (47%).

·       Учні і з тих  класів, де проводяться уроки з громадянської освіти, і з тих, де такі уроки не проводяться, вважають дуже корисними для себе такі курси, особливо ж  ті, де б їх навчали  обстоювати свої права – „Правознавство” та курси з прав людини. Загалом учні з експериментальних класів значно більш, ніж решта, беруть участь у шкільних дискусіях, обговорюють події суспільно-політичного та культурного життя країни, вміють критично аналізувати інформацію.

·       Серед знань та навичок, яких, на думку учнів, їм найбільше не вистачає, учні вказували недостатні знання того, як побудована система управління в Україні та партійна система, як працюють громадські організації і як узяти участь у цій діяльності.  а також знань, пов’язаних з економікою – які податки платять громадяни, з чого складається бюджет країни та місцеві бюджети, як зайнятися власною справою. Не вистачає сучасним школярам і знання іноземної мови.

·       Інтерес випускників шкіл до політики можна визначити як середній (61%). Постійно стежать за подіями політичного життя в Україні 25% випускників, 25%  мають стійкі політичні переконання і 23% є прихильниками певної політичної партії чи блоку. Водночас 82% випускників усвідомлюють проблеми країни і 75% - проблеми свого міста чи села. А от готові брати участь у політичному і громадському житті значно менше – 39% і ще менше – 24% - співпрацюють над вирішенням проблем у своєму місті чи селі.

·       Головним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для школярів слугує телебачення (87%). Вагомими джерелами є також батьки та родичі (61%), Інтернет (45%) та вчителі (41%). Значно менше школярі використовують як джерела інформації газети, книжки й журнали та радіо.

·       Найбільш важливими чинниками, що формують активного громадянина країни,  старшокласники вважають вміння захищати свої права (89%) та поважати права інших (89%), дотримуватися законів (78%) та поважати державні символи – прапор, герб (75%), добросовісно працювати (75%), бути готовим у разі потреби захищати свою країну (71%), знати історію своєї країни (69%), допомагати іншим (інвалідам, сиротам) – 69%, брати участь у виборах (65%). Значно менше тих, хто вважає дуже важливим для громадянина поважати представників влади (22%), брати участь у діяльності органів самоврядування (22%), влаштовувати громадські  акції – непокори чи підтримки (25%), належати до певної політичної партії (11%).

·       Головними характеристиками демократії школярі вважають свободу – слова, думки, ЗМІ, релігії тощо (50%) та проведення чесних справедливих виборів (48%).  Серед найбільш значимих ознак демократії – добробут, економічне зростання (31%), виконання тими, кого обрали, своїх виборчих обіцянок (29%), незалежність судової системи, панування закону (27%), безпека для сім’ї (27%). Головні перешкоди для розвитку демократії в Україні школярі вбачають у корупції (48%), безвідповідальності та егоїзмі представників влади (41%) та у постійних конфліктах різних гілок влади (34%).     Рівень демократії, на думку школярів, у першу чергу залежить від центральної влади (76%), політичних лідерів (62%), політичних партій (54%) та самих громадян (63%). Значно меншу відповідальність за рівень демократії у країні школярі покладають на  місцеві органи влади (40%), громадські організації (27%), засоби масової інформації (26%).

·       У питанні щодо вибору між цінностями свободи і достатку думки школярів поділилися: 31% обрали свободу і дотримання громадянських прав, навіть якщо за це доведеться терпіти певні матеріальні труднощі, 24% - навпаки, готові поступитися частиною своїх прав заради достатку, а 45% не змогли зробити вибір.

·       Опитування виявило високий рівень  авторитарних. настроїв серед школярів: 41% вважають, що країні потрібна не демократія, а „сильна рука” жорсткого керівника, який наведе лад у країні, ще 17% готові виправдати відступи від демократичних принципів і лише 19% підтримали демократичну багатопартійну систему, незважаючи на її недоліки.

·       Головне, що об’єднує населення України у єдину націю – це прагнення спільно будувати краще життя у державі: так вважають 49% опитаних школярів, причому ця думка спільна для усіх регіонів України. Об’єднуючими чинниками також були визнані рівні права громадян України (34%), єдина державна мова (31%), патріотичні почуття громадянина України (30%), спільна історія (25%).

·       Школярі з різних регіонів „дійшли консенсусу” у питанні, як назвати нову вулицю у їхньому населеному пункті: це вулиці Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, Миру та Олександра Довженка.

·       Найвищий рівень ідентифікації школярі виявили як мешканці села чи міста, де вони живуть (94%), як громадяни України (91%) та як представники своєї національності (88%). Значно меншою є їхня ідентифікація як європейців (54%) та приналежність до СНД (46%).

·       Якби випускникам видалася можливість обирати країну для проживання, лише 45% обрали б Україну. У країнах Західної Європи бажають жити 18%, у США – 12%, у Росії – 10%.  Водночас лише 2% погодилися б працювати за кордоном нелегалами, ще 19% погодилися б працювати не за фахом, хоч і легально, а 44% - лише легально і лише за фахом. Водночас лише 22% відповіли, що працюватимуть тільки  в Україні.

·       Вирішальні чинники, від яких залежить їхнє майбутнє, випускники вбачають в освіті, яку вони здобудуть (72%), стані свого здоров’я (67%), силі й волі свого характеру (65%) та у підтримці своєї сім’ї (56%).  Найменш значимими для  майбутнього школярів виявилися стан екології в Україні, ситуація у світі та допомога „потрібних” людей.    

 

Результати опитування

 

1. Якi   iнституцiї   (органiзацiї)   у   першу   чергу   повиннi   займатися   вихованням   учнiв   як   громадян? (можливі кілька відровідей0

 

Експериментальні

класи (ЕК)

Контрольні класи (КК)

Загалом

Школа

82

72

76.9

Сiм'я

80

83

81.6

Влада

14

14

14.2

Засоби масової iнформацiї

12

12

12.4

Громадськi органiзацiї

18

11

14.8

Сама людина

49

45

47.1

Iншi

2

1

1.2

Важко сказати

1

2

1.9

 

2-7. Наскiльки   будуть   для   тебе   корисними   по   закiнченнi   школи   знання   та   навички,   здобутi   пiд   час   вивчення   наступних   дисциплiн:  

 

 2.   Громадянська   освiта   (курси   "Ми   -   громадяни   України",   "Вчимося   бути   громадянами"

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

51

26

39.6

Деякою мiрою кориснi

40

57

48.0

Зовсiм не кориснi

5

6

5.1

Важко вiдповiсти

4

11

7.3

 

3.   Правознавство

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

75

61

68.3

Деякою мiрою кориснi

23

34

28.7

Зовсiм не кориснi

1

3

1.8

Важко вiдповiсти

1

2

1.2

 

4. Особа   i   суспiльство

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

35

29

31.9

Деякою мiрою кориснi

43

57

50.2

Зовсiм не кориснi

5

7

6.2

Важко вiдповiсти

17

7

11.7

5.   Людина   i   свiт

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

35

25

30.3

Деякою мiрою кориснi

51

56

53.3

Зовсiм не кориснi

6

11

9.0

Важко вiдповiсти

7

7

7.4

 

6.   Права   людини

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

82

72

77.3

Деякою мiрою кориснi

13

24

18.4

Зовсiм не кориснi

0

0

0.5

Важко вiдповiсти

4

4

3.8

 

7.   Гуманiтарне   право

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже кориснi

59

41

32.6

Деякою мiрою кориснi

40

46

43.2

Зовсiм не кориснi

7

9

8.0

Важко вiдповiсти

15

17

16.1

 

8-13. Як   часто   у   школi   вам   доводилося:  

 

 8.   Обговорювати   сучаснi   подiї   в   країнi   чи   мiсцевiй   громадi

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

49

24

36.3

Iнодi

46

64

55.5

Нiколи

3

6

4.7

Важко вiдповiсти

2

5

3.5

 

9.   Брати   участь   у   дискусiях,   якi   вiдображають   рiзнi   точки   зору

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

52

29

40.7

Iнодi

37

53

45.2

Нiколи

6

10

8.1

Важко вiдповiсти

4

8

6.0

 

10.   Критично   аналiзувати   iнформацiю   ( в   тому   числi   iз   ЗМI)

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

36

17

26.2

Iнодi

47

43

44.8

Нiколи

11

21

16.2

Важко вiдповiсти

7

19

12.8

 

11.   Обговорювати   подiї   суспiльно-полiтичного   життя   країни

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

44

31

34.9

Iнодi

46

48

51.9

Нiколи

4

12

8.3

Важко вiдповiсти

5

9

5.0

 

12.   Обговорювати   подiї   економiчного   життя

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

33

22

27.7

Iнодi

55

58

56.4

Нiколи

8

12

10.5

Важко вiдповiсти

3

7

5.5

 

13.   Обговорювати   подiї   суспiльно-культурного   життя

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

44

31

37.3

Iнодi

46

48

47.2

Нiколи

4

12

8.3

Важко вiдповiсти

5

9

7.2

 

Скоро   ви   закiнчите   школу   i   досягнете   повнолiття.   Як   ти   вважаєш,   наскiльки   тобi   вистачає   набутих   знань   та   навичок,   щоб   почуватися   впевнено   в   сучасному   суспiльствi?

14-35. Яких знань та навичок тобі вистачає і яких – ні?     

 

14.   Як   брати   участь   у   виборах?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

76

61

68.5

Не зовсiм вистачає

19

28

23.6

Зовсiм не вистачає

3

4

3.6

Менi це не потрiбно

2

6

4.3

 

15. Як  побудована   та   працює   система   управлiння   в   Українi?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

42

24

33.1

Не зовсiм вистачає

45

50

47.5

Зовсiм не вистачає

9

20

14.5

Менi це не потрiбно

3

6

5.0

 

16.   Знання   iсторiї   України

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

71

54

62.3

Не зовсiм вистачає

26

40

33.2

Зовсiм не вистачає

2

3

2.7

Менi це не потрiбно

1

3

1.8

 

 

 

 

 

17.   Знання   трудового   законодавства   та   захист   економiчних   прав

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

36

27

31.1

Не зовсiм вистачає

53

52

52.4

Зовсiм не вистачає

9

17

13.0

Менi це не потрiбно

2

5

3.5

 

18.   Правила   прийому   у   вищi   навчальнi   заклади

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

67

54

58.9

Не зовсiм вистачає

28

40

34.0

Зовсiм не вистачає

5

8

6.4

Менi це не потрiбно

0

1

0.8

 

19.   Якi   права   має   громадянин   згiдно   з   Конституцiєю?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

70

48

59.9

Не зовсiм вистачає

25

44

34.3

Зовсiм не вистачає

4

5

4.7

Менi це не потрiбно

1

2

1.1

 

20.   Як,   якими   методами   людина   може   захистити   свої   права?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

56

42

48.8

Не зовсiм вистачає

37

48

42.8

Зовсiм не вистачає

6

9

7.8

Менi це не потрiбно

0

1

0.5

 

21.   Знання   сiмейного   права

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

57

50

53.4

Не зовсiм вистачає

35

37

36.2

Зовсiм не вистачає

7

11

9.1

Менi це не потрiбно

6

9

1.4

 

22.   Розумiння   мотивiв   поведiнки   людей

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

46

40

42.8

Не зовсiм вистачає

43

42

42.7

Зовсiм не вистачає

8

13

10.6

Менi це не потрiбно

3

5

3.9

 

23.   Якi   податки   платять   громадяни   i   з   чого   складається   бюджет   країни   та   мiсцевi   бюджети?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

39

23

30.8

Не зовсiм вистачає

43

45

44.3

Зовсiм не вистачає

14

26

20.3

Менi це не потрiбно

3

6

4.6

 

24.   Як   побудована   партiйна   система   в   Українi?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

31

17

24.0

Не зовсiм вистачає

44

42

43.0

Зовсiм не вистачає

16

26

20.9

Менi це не потрiбно

9

15

12.1

 

25.   Як   i   для   чого   працюють   громадськi   органiзацiї?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

50

29

39.0

Не зовсiм вистачає

35

44

39.8

Зовсiм не вистачає

11

19

15.0

Менi це не потрiбно

4

8

6.2

 

26.   Знання   державної   мови

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

88

79

83.7

Не зовсiм вистачає

9

14

12.7

Зовсiм не вистачає

1

3

2.1

Менi це не потрiбно

1

2

1.4

 

27.   Як   визначити   власну   спроможнiсть   до   обраної   професiї?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

60

49

54.1

Не зовсiм вистачає

33

40

36.8

Зовсiм не вистачає

7

9

7.9

Менi це не потрiбно

1

1

1.2

 

28.   Як   вести   переговори   та   висловлювати   власну   позицiю?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

65

43

54.1

Не зовсiм вистачає

30

43

36.5

Зовсiм не вистачає

5

10

7.5

Менi це не потрiбно

0

3

1.8

 

29.   Як   почати   займатися   власною   справою?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

31

25

27.6

Не зовсiм вистачає

56

51

53.4

Зовсiм не вистачає

14

22

17.2

Менi це не потрiбно

1

2

1.7

 

30.   Володiння   iноземною   мовою

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

39

29

34.3

Не зовсiм вистачає

48

48

47.8

Зовсiм не вистачає

11

17

14.1

Менi це не потрiбно

3

7

3.8

 

31.   Як   налагоджувати   стосунки   мiж   людьми?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

72

60

66.3

Не зовсiм вистачає

23

32

27.8

Зовсiм не вистачає

3

7

5.0

Менi це не потрiбно

1

1

0.9

 

32.   Як   аналiзувати   iнформацiю?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

69

46

57.4

Не зовсiм вистачає

25

40

32.9

Зовсiм не вистачає

5

10

7.8

Менi це не потрiбно

1

3

2.0

 

33. Комп'ютерна   грамотнiсть   

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

61

54

57.2

Не зовсiм вистачає

32

36

34.0

Зовсiм не вистачає

7

7

7.1

Менi це не потрiбно

1

2

1.7

 

34.  Як  Брати   активнупосильну   участь   у   дiяльностi   громадських   органiзацiй?

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

44

22

33.2

Не зовсiм вистачає

38

46

42.0

Зовсiм не вистачає

10

18

13.7

Менi це не потрiбно

8

14

11.0

 

35.   Як   ефективно   захищати   навколишнє   середовище

 

ЕК

КК

Загалом

Загалом вистачає

59

49

54.1

Не зовсiм вистачає

29

34

32.2

Зовсiм не вистачає

8

9

8.4

Менi це не потрiбно

3

7

5.3

 

36.   Наскiльки   тебе   цiкавить   полiтика?

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже цiкавить

17

9

12.8

Певною мiрою цiкавить

62

60

61.0

Не цiкавить зовсiм

13

20

16.7

Важко сказати

7

11

9.6

 

 37.   Якi   новини   є   для   тебе   найбiльш   цiкавими? (одна відповідь)

 

ЕК

КК

Загалом

Полiтичнi

21

10

15.4

Економiчнi

12

11

11.5

Культурнi

22

18

19.6

Спортивнi

16

23

19.6

Чутки (сенсацiї)

12

17

14.5

Кримiнальнi

15

19

16.6

Іншi

2

3

2.6

 

 38-45. З   яких   джерел   ти   дiзнаєшся   про   суспiльно-полiтичнi   подiї   в   Українi   та   свiтi?     

 

38. Телебачення

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

89

86

87.5

Iнодi

10

13

11.7

Нiколи

1

1

0.8

 

39.  Радiо

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

13

13

13.3

Iнодi

58

51

54.3

Нiколи

28

36

32.4

 

40.   Газети

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

31

24

27.1

Iнодi

56

55

55.6

Нiколи

13

21

17.3

 

41.   Книжки,   журнали

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

22

19

20.5

Iнодi

58

52

55.2

Нiколи

20

28

24.3

 

42.   Iнтернет

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

51

45

47.9

Iнодi

30

29

29.7

Нiколи

19

26

22.4

 

43.  Вчителі

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

47

34

40.6

Iнодi

49

55

51.0

Нiколи

6

11

8.4

 

44.   Батьки, родичі

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

64

55

60.7

Iнодi

32

39

35.6

Нiколи

3

4

3.7

 

45.   Друзі

 

ЕК

КК

Загалом

Часто

27

28

27.8

Iнодi

57

48

52.0

Нiколи

16

24

20.2

 

46-54. Чи   можна   про   тебе   сказати,   що   ти:

 

46. Постiйно   стежиш   за   подiями   полiтичного   життя   України

 

ЕК

КК

Загалом

Так

31

19

24.6

Нi

50

60

55.4

Важко вiдповiсти

19

21

19.9

 

47.   Маєш   стiйкi   полiтичнi   переконання

 

ЕК

КК

Загалом

Так

35

23

28.7

Нi

48

57

53.0

Важко вiдповiсти

17

20

18.3

 

48.   Є   прихильником   певної   полiтичної   партiї   (блоку)

 

ЕК

КК

Загалом

Так

24

21

22.7

Нi

62

65

63.8

Важко вiдповiсти

13

14

13.5

 

49. Читаєш   газети,   дивишся   телевiзiйнi   або   слухаєш   радiопередачi   в   яких   аналiзуються   суспiльно-полiтичнi   процеси   в   Українi

 

ЕК

КК

Загалом

Так

60

48

54.2

Нi

28

32

30.2

Важко вiдповiсти

12

19

15.6

 

50.   Дискутуєш   з   приводу   суспiльно-полiтичних   процесiв   в   Українi   з   друзями,   знайомими

 

ЕК

КК

Загалом

Так

53

39

45.9

Нi

35

46

40.5

Важко вiдповiсти

12

15

13.6

 

51.   Усвiдомлюєш   проблеми   країни

 

ЕК

КК

Загалом

Так

89

76

82.4

Нi

7

13

10.1

Важко вiдповiсти

4

11

7.6

52.   Знаєш   проблеми   свого   мiста   (села)

 

ЕК

КК

Загалом

Так

79

72

75.6

Нi

12

14

13.2

Важко вiдповiсти

9

14

11.1

 

53.   Готовий   брати   участь   у   полiтичному   i   громадському   життi

 

ЕК

КК

Загалом

Так

54

29

39.1

Нi

32

46

39.1

Важко вiдповiсти

19

25

21.8

 

54.   Спiвпрацюєш   з   iншими,   щоб   вирiшити   проблеми   в   своєму   мiстi(селi)

 

ЕК

КК

Загалом

Так

29

19

24.0

Нi

50

59

54.8

Важко вiдповiсти

20

22

21.2

 

55-58. Наскiльки   ти   готовий:

55. Спiвпрацювати   з   iншими   людьми   задля   вирiшення   проблем

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

49

31

40.0

Деякою мiрою готовий

45

38

51.8

Не готовий

3

6

4.9

Важко сказати

2

5

3.3

 

56. Брати   на   себе   iнiцiативу   та   вiдповiдальнiсть

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

36

25

30.3

Деякою мiрою готовий

49

49

49.3

Не готовий

10

20

15.0

Важко сказати

5

6

5.5

 

57. Слухати   i   розумiти   точки   зору   iнших

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

75

63

68.8

Деякою мiрою готовий

23

31

26.7

Не готовий

2

4

2.8

Важко сказати

1

2

1.7

 

58.   Iти   на   компромiс,   щоб   досягти   згоди

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

57

43

50.2

Деякою мiрою готовий

34

40

37.0

Не готовий

4

9

6.9

Важко сказати

4

8

6.0

 

59.   Вкажи,   у   яких   проектах   та   заходах,   спрямованих   на   активну   дiяльнiсть   у   школi/мiсцевiй   громадi,   ти   брав   участь?

 

ЕК

КК

Загалом

"Молодь обирає майбутнє"

18

12

15.0

Акцiя "Громадянин"

37

5

20.6

"Молодiжна рада у мiсцевiй громадi"

17

5

11.3

Акцiя Євроклубiв: "Україна запрошує"

15

4

9.6

Програма мiнi-проектiв "Молодь дiє"

17

5

10.8

Iншi

18

7

12.8

Не брав/ла участi у жодних подiбних заходах

31

68

49.3

 

60.   Як   ти вважаєш,  наскiльки   корисною   може   бути   твоя   участь   у   вирiшеннi   проблем   школи   чи   твого   мiста(села)?

 

ЕК

КК

Загалом

Так, дуже корисною

27

12

19.4

Деякою мiрою корисною

55

55

55.2

Зовсiм не корисною

6

10

8.2

Важко вiдповiсти

12

22

17.2

 

61-63. Наскiльки   ти   готовий   заради   збереження   природи:  

 

61.   Обмежити   споживання   товарiв,   якi   потенцiйно   шкiдливi   для   органiзму   людини,   вiдходи   (тара)   яких   забруднюють   навколишнє   середовище

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

38

32

34.4

Деякою мiрою готовий

44

44

44.3

Не готовий

14

14

13.9

Важко сказати

5

9

7.4

 

62.   Платити   додатковий   податок   для   отримання   коштiв   на   збереження   навколишнього   середовища

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

19

14

16.9

Деякою мiрою готовий

43

38

40.5

Не готовий

30

35

32.2

Важко сказати

8

13

10.4

 

63. Брати   участь   у   регулярних   екологiчних   акцiях

 

ЕК

КК

Загалом

Достатньо готовий

37

21

29.1

Деякою мiрою готовий

39

43

41.1

Не готовий

16

23

19.8

Важко сказати

8

12

10.0

 

64-82. Як   ти   вважаєш,   наскiльки   важливими   для   людини   є   перерахованi   чинники,   щоб   вважати   її   активним   громадянином?

 

64.   Брати   участь   у   виборах

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

74

57

65.4

Певною мiрою важливо

20

31

25.6

Зовсiм не важливо

5

10

7.5

Важко вiдповiсти

1

2

1.6

 

65.   Належати   до   певної   полiтичної   партiї

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

9

12

11.0

Певною мiрою важливо

41

36

38.3

Зовсiм не важливо

43

42

42.4

Важко вiдповiсти

6

10

8.3

 

66.   Цiкавитися   полiтичними   новинами   в   пресi,   по   радiо   i   телебаченню

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

52

42

46.6

Певною мiрою важливо

40

44

42.0

Зовсiм не важливо

6

12

8.7

Важко вiдповiсти

3

3

2.6

 

67.   Прагнути   працювати   в   органах   влади

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

19

23

21.1

Певною мiрою важливо

42

40

41.0

Зовсiм не важливо

31

29

29.8

Важко вiдповiсти

7

9

8.1

 

68.   Брати   участь   у   дiяльностi   громадських   органiзацiй

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

38

25

31.0

Певною мiрою важливо

49

53

51.3

Зовсiм не важливо

10

17

13.3

Важко вiдповiсти

3

5

4.4

 

69.   Добросовiсно   працювати

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

80

71

75.2

Певною мiрою важливо

16

24

20.0

Зовсiм не важливо

3

4

3.4

Важко вiдповiсти

1

2

1.4

 

70.   Поважати   права   iнших

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

89

80

84.1

Певною мiрою важливо

9

27

13.0

Зовсiм не важливо

2

2

2.3

Важко вiдповiсти

1

1

0.6

 

71.   Знати   iсторiю   своєї   країни

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

71

66

68.6

Певною мiрою важливо

26

30

27.9

Зовсiм не важливо

3

4

3.2

Важко вiдповiсти

0

0

0.4

 

72.   Допомагати   iншим   (iнвалiдам,   сиротам   та   iн.)

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

70

68

69.1

Певною мiрою важливо

27

27

26.7

Зовсiм не важливо

2

3

2.4

Важко вiдповiсти

2

2

1.7

 

73.   Вмiти   захищати   свої   права

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

43

37

89.0

Певною мiрою важливо

50

53

9.8

Зовсiм не важливо

6

7

1.0

Важко вiдповiсти

0

0

0.2

 

74.   Брати   участь   у   дiяльностi   по   захисту   навколишнього   середовища

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

43

37

39.7

Певною мiрою важливо

50

53

51.4

Зовсiм не важливо

6

7

6.5

Важко вiдповiсти

1

3

2.3

 

75.   Поважати   представникiв   влади

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

26

19

22.3

Певною мiрою важливо

50

50

50.0

Зовсiм не важливо

17

23

20.2

Важко вiдповiсти

7

8

7.5

 

76.   Брати   участь   в   дiяльностi   органiв   самоврядування

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

28

16

22.4

Певною мiрою важливо

55

55

54.6

Зовсiм не важливо

11

18

14.6

Важко вiдповiсти

6

11

8.5

 

77.   Контролювати   владу   та   її   представникiв

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

45

35

39.7

Певною мiрою важливо

36

38

36.9

Зовсiм не важливо

11

17

14.4

Важко вiдповiсти

8

10

9.0

 

78.   Влаштовувати   громадськi   акцiї   (непокори   чи   пiдтримки)

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

22

22

24.9

Певною мiрою важливо

46

41

43.5

Зовсiм не важливо

17

22

19.8

Важко вiдповiсти

9

14

11.8

 

79.   Бути   економiчно   незалежним

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

61

50

55.4

Певною мiрою важливо

25

35

29.9

Зовсiм не важливо

8

8

8.0

Важко вiдповiсти

6

7

6.7

 

80.   Дотримуватися   законiв

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

84

73

78.3

Певною мiрою важливо

13

22

17.4

Зовсiм не важливо

2

3

2.6

Важко вiдповiсти

2

1

1.6

 

81.   Поважати   державнi   символи   -   прапор,   герб

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

78

72

75.2

Певною мiрою важливо

18

21

19.3

Зовсiм не важливо

3

5

3.9

Важко вiдповiсти

2

2

1.7

 

82.   Бути   готовим   у   разi   потреби   захищати   свою   країну

 

ЕК

КК

Загалом

Дуже важливо

75

66

70.6

Певною мiрою важливо

17

26

21.7

Зовсiм не важливо

3

4

3.5

Важко вiдповiсти

4

4

4.2

 

83.   Що   для   тебе   у   першу   чергу   означає   демократiя? (зазначте три основні характеристики)

 

ЕК

КК

Загалом

Проведення чесних справедливих виборiв

42

53

47.8

Незалежнiсть судової системи, панування закону

32

22

27.2

Виконання тими, кого обрали, своїх виборчих обiцянок

27

30

28.8

Постiйний громадський контроль за обраною владою

15

13

13.7

Добробут, стабiльне економiчне зростання

32

31

31.4

Безпека для моєї сiм'ї

24

30

26.9

Чiткий мiжнародний полiтичний курс

7

9

8.1

Суспiльнi конфлiкти

3

5

3.8

Парламент, що обстоює мої полiтичнi погляди

7

8

7.7

Соцiальне розшарування суспiльства на бiдних i багатих, зубожiння

2

3

2.3

Свобода слова, думок, засобiв масової iнформацiї, релiгiї тощо

57

42

49.1

Можливiсть громадян брати участь в управлiннi, у громадському життi

26

19

22.1

Соцiальний захист, соцiальнi гарантiї

20

16

17.7

Безвладдя i хаос

2

5

3.7

Інше

2

1

2

Важко сказати

2

6

4

 

84.   Як   ти   вважаєш,   якi   перешкоди   для   розвитку   демократiї   iснують   в   Українi? (зазначте три найбільш значущі причини)

 

ЕК

КК

Загалом

Iснуюче виборче законодавство

13

14

13.8

Недосконала судова система, залежнiсть суддiв

21

21

20.9

Пасивнiсть людей

29

23

26.0

Низький рiвень життя людей

19

27

23.2

Низький рiвень полiтичної культури населення

16

13

14.6

Корупцiя

51

45

48.0

Зовнiшнi впливи iнших держав

12

13

12.7

Недостатнiй прошарок середнього класу

1

2

1.6

Безвiдповiдальнiсть i егоїзм представникiв влади

42

40

40.8

Нерiвноправнiсть чоловiкiв та жiнок

1

2

1.5

Неготовнiсть громадян брати на себе вiдповiдальнiсть за реальну демократiю

12

10

10.8

Недобросовiснiсть та залежнiсть ЗМI

2

5

3.6

Соцiальне розшарування суспiльства на дуже бiдних i дуже багатих

7

8

7.7

Постiйнi конфлiкти рiзних гiлок влади

37

30

33.5

Вплив бiзнесу, олiгархiв на владу

18

15

16.6

Вiдсутнiсть демократичних традицiй в українському суспiльствi

6

5

5.9

Неповага бiльшостi людей до бiзнесу та багатих людей

1

1

1.3

Вiдсутнiсть справжнiх полiтичних та iнтелектуальних авторитетiв

12

8

10.0

Слабка залученiсть молодi в суспiльне життя

6

5

5.6

Iнше

2

1

1.5

Важко сказати

3

8

5.7

 

85-92. Вiд   кого,   на   твою   думку,   залежить   рiвень   демократiї   в   Українi?

 

  85.   Вiд   центральної   влади

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

80

72

75.9

Незначною мiрою

16

20

18.2

Не залежить зовсiм

1

2

1.5

Важко сказати

3

6

4.3

 

86.   Вiд   мiсцевих   органiв   влади

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

42

37

39.6

Незначною мiрою

51

49

50.0

Не залежить зовсiм

4

6

5.2

Важко сказати

3

7

5.2

 

87.   Вiд   полiтичних   партiй

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

59

49

54.1

Незначною мiрою

31

37

34.4

Не залежить зовсiм

5

6

5.9

Важко сказати

4

7

5.6

 

88.   Вiд   громадських   органiзацiй

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

29

24

26.7

Незначною мiрою

55

50

52.4

Не залежить зовсiм

11

15

12.9

Важко сказати

5

11

8.1

 

89.   Вiд   засобiв   масової   iнформацiї

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

31

22

26.5

Незначною мiрою

46

45

45.5

Не залежить зовсiм

18

20

19.1

Важко сказати

5

12

8.8

 

90.   Вiд   самих   громадян

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

73

54

63.7

Незначною мiрою

20

30

25.0

Не залежить зовсiм

5

9

7.0

Важко сказати

2

6

4.2

 

91.   Вiд   полiтичних   лiдерiв

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

65

59

62.0

Незначною мiрою

28

28

27.9

Не залежить зовсiм

4

5

4.4

Важко сказати

4

8

5.8

 

92.   Вiд   пiдтримки   країн   розвинутої   демократiї

 

ЕК

КК

Загалом

Значною мiрою

50

42

46.0

Незначною мiрою

36

35

35.8

Не залежить зовсiм

7

9

7.9

Важко сказати

7

13

10.2

 

93.   Яке   з   цих   суджень   тобi   ближче?

 

ЕК

КК

Загалом

Звичайно, важливими є i свобода i достаток, однак в обмiн на власний добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод

23

24

23.6

Звичайно, важливими є i свобода i достаток, однак заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав я готовий терпiти певнi матерiальнi труднощi

32

30

31.3

Важко сказати

44

46

45.1

 

94.   Яке   iз   суджень   тобi   ближче?

 

ЕК

КК

Загалом

Найкращою для України є демократична багатопартiйна система, незважаючи на її недолiки

27

11

18.9

Я не проти демократичної системи, однак заради забезпечення громадського спокою вiд демократичних принципiв можна iнодi вiдступати

19

16

17.4

Нашiй країнi потрiбна не демократiя "сильна рука" в особi жорсткого керiвника, який нарештi наведе лад в країнi

34

47

40.6

Важко сказати

19

27

23.2

 

95.   Що,   на   твою   думку,   об'єднує   населення   України   у   єдину   нацiю? (зазначте не більше 3-х позицій)

 

ЕК

КК

Загалом

Прагнення спiльно будувати краще життя в країнi

51

48

49.4

Належнiсть до українського громадянства

19

19

19.3

Рiвнi права усiх громадян України

33

35

34.0

Єдина державна мова

30

32

30.9

Патрiотичнi почуття громадянина України

36

24

30.0

Спiльна культурна спадщина

20

17

18.6

Полiтичнi погляди та переконання

7

8

7.5

Релiгiя (вiросповiдання)

8

10

9.0

Приналежнiсть (вiдчуття належностi) до одного народу (спiльноти)

19

11

15.1

Державнi кордони та державна влада

11

14

12.3

Спiльна iсторiя

28

23

25.5

Спiльна територiя

14

17

15.4

Вiдчуття своєї вiдмiнностi вiд iнших нацiй

7

8

7.5

Потреба захиститися вiд загрози ззовнi

3

6

4.4

Iнше

1

1

1.0

Нiщо не об'єднує

1

1

0.9

Важко сказати

2

6

4.1

 

96.   Якби   ти   мав   можливiсть   назвати   нову   вулицю   у   вашому   населеному   пунктi,   то   зупинив   би   вибiр   на   iменах/назвах (одна відповідь)

 

ЕК

КК

Загалом

Ярослава Мудрого

25

25

25.2

Роксолани

9

11

9.7

Богдана Хмельницького

23

20

21.3

Iвана Франка

14

16

15.0

Центральної Ради

2

2

1.6

Радянських партизан

6

7

6.5

Воїнiв УПА

9

9

9.1

Українських дисидентiв

3

3

2.8

Петра Григоренка

1

2

1.7

В'ячеслава Чорновола

8

6

7.1

 

97.   Якби   ти   мав   можливiсть   назвати   нову   вулицю   у   вашому   населеному   пунктi,   то   зупинив   би   вибiр   на   iменах/назвах: (одна відповідь)   

 

ЕК

КК

Загалом

Бiльшовикiв

1

2

1.5

Махатми Гандi

3

3

3.1

Праведникiв свiту

4

3

3.4

Михайла Горбачова

2

1

1.4

Науки

12

11

11.2

Рузвельта

3

6

4.0

Маргарет Тетчер

4

4

3.9

Володимира Лєнiна

4

4

4.0

Європейська

22

18

20.1

Миру

45

49

47.3

 

98.   Якби   ти   мав   можливiсть   назвати   нову   вулицю   у   вашому   населеному   пунктi,   то   зупинив   би   вибiр   на   iменах/назвах: (одна відповідь)

 

ЕК

КК

Загалом

Моцарта

7

7

7.0

Шекспiра

13

14

14.0

Соломiї Крушельницької

9

7

7.8

Олександра Довженка

30

22

25.9

Сергiя Параджанова

2

2

1.6

Лiни Костенко

15

15

14.8

Пола Маккартнi

4

6

4.9

Брiтнi Спiрз

5

8

6.3

Руслани

2

2

2.3

Братiв Кличко

13

18

15.5

 

99-103. Наскiльки   ти   себе   вiдчуваєш:  

 

 99.   Мешканцем   села,   району   чи   мiста,   в   якому   живеш

 

ЕК

КК

Загалом

Повною мiрою

76

66

69.6

Переважно так

21

26

23.6

Наскiльки так, настiльки й нi

4

5

4.8

Переважно нi

1

1

0.8

Зовсiм нi

1

0

0.5

Важко сказати

0

1

0.7

 

100.   Громадянином   України

 

ЕК

КК

Загалом

Повною мiрою

72

63

67.2

Переважно так

21

27

24.4

Наскiльки так, настiльки й нi

5

5

5.3

Переважно нi

1

2

1.1

Зовсiм нi

1

2

1.3

Важко сказати

0

1

0.7

 

101.   Представником   своєї   нацiональностi

 

ЕК

КК

Загалом

Повною мiрою

67

55

61.2

Переважно так

23

31

26.9

Наскiльки так, настiльки й нi

7

9

7.7

Переважно нi

2

2

1.7

Зовсiм нi

1

2

1.3

Важко сказати

1

2

1.2

 

102.   Приналежним   до   СНД   (Спiвдружностi   України,   Росiї,   Бiлорусi   на   iнших   країн   колишнього   СРСР)

 

ЕК

КК

Загалом

Повною мiрою

19

18

18.7

Переважно так

27

27

27.3

Наскiльки так, настiльки й нi

24

21

22.6

Переважно нi

9

10

9.4

Зовсiм нi

13

12

12.7

Важко сказати

7

11

9.3

 

103.   Європейцем

 

ЕК

КК

Загалом

Повною мiрою

27

22

24.9

Переважно так

27

28

27.7

Наскiльки так, настiльки й нi

21

22

21.6

Переважно нi

10

10

9.9

Зовсiм нi

8

11

9.6

Важко сказати

5

2

6.2

 

104.   Якби   ти   мав   можливiсть   обирати,   з   ким   жити   в   гуртожитку,   коли   вступите   до   ВНЗ,   то   обрав   би: (не більше 2-х відповідей)

 

ЕК

КК

Загалом

Хлопця/ дiвчину зi свого мiста/села/регiону

41

53

46.9

Хлопця/ дiвчину з iншого регiону України

21

23

21.9

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Китаю

3

2

2.7

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Росiї

15

15

14.8

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Польщi

4

4

4.2

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з Південної Америки

 14

12

13.2

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з арабських країн

3

2

2.6

Хлопця/ дiвчину, що приїхали на навчання з африканських країн

2

2

2.0

Не має значення, головне - яка людина

54

48

51.1

 

105.  Якби   ти   мав   можливiсть   обирати,   де   жити   в   майбутньому,   то   де   погодився   б   жити? (одна відповідь)

 

ЕК

КК

Загалом

В Українi

49

41

44.9

В Росiї

9

12

10.0

В країнах Захiдної Європи

18

18

18.2

В країнах Схiдної Європи

1

3

2.0

У США

11

14

12.3

У Пiвнiчнiй Америцi

2

1

1.4

Будь-де за кордоном, включаючи Азiю та Африку

2

3

2.4

Важко сказати

8

9

8.7

 

106.   Якби   перед   тобою   стояв   вибiр,   то   яку   роботу   ти   б   обрав? (одна відповідь)

 

ЕК

КК

Загалом

Стабiльну, хоч i не дуже цiкаву роботу з постiйною, але середньою заробiтною платою

13

15

14.4

Дуже цiкаву роботу, але з нестабiльним фiнансовим забезпеченням

16

13

14.7

Не зовсiм нецiкаву роботу, але добре оплачувану

31

31

31.4

Ризиковану, не надiйну, але х можливiстю швидко заробити великi грошi

8

8

8.8

Працював би на двох роботах (одна для заробiтку, iнша - для самореалiзацiї)

18

14

16.1

Важко сказати

12

17

14.6

 

107.   За   яких   умов   ти   б   погодився   працювати   в   iншiй   країнi?

 

ЕК

КК

Загалом

Погоджуся працювати нелегалом

1

2

1.8

Погоджуся працювати легально, хоч i не за фахом

16

21

18.6

Погоджуюсь працювати лише легально i лише за фахом

50

39

44.5

Працюватиму лише в Українi

23

20

21.9

Важко сказати

8

18

13.1

 

108-118. Вiд   чого,   на   твою   думку,   залежить   твоє   майбутнє?  

(оцінки давалися за 5-бальною шкалою, де „5” означало „повною мірою”, „4”- „переважно так”, „3” – „наскільки так, настільки й ні”, „2” – „переважно ні”, „1” – зовсім ні”

 

 

ЕК

КК

Загалом

.Від освіти, що я здобуду

4.7

4.6

4.65

Від сили мого характеру і волі

4.6

4.5

4.55

Від стану мого здоров’я

4.6

4.8

4.5

Від підтримки та розуміння моєї сім’ї

4.4

4.4

4.4

Від обставин, що складуться

4.0

4.0

4.0

Від економічної  ситуації в Україні

4.1

3.9

4.0

Від допомоги потрібних людей

3.9

3.9

3.9

Від політичної ситуації в Україні

3.9

3.7

3.8

Від розвитку науки та технологій

3.6

3.6

3.6

Від стану екології в Україні

3.5

3.4

3.45

Від  ситуації у світі

3.5

3.4

3.45