Аналітика
Перегляди: 1414
13 серпня 2015

Реформа вищої школи: думки студентів і ректорів

В аналітичній записці, присвяченій аналізу реформи вищої школи,  розглянуто результати опитувань студентів і ректорів стосовно їхньої оцінки поточного стану вищої освіти, основних проблем і шляхів їх вирішення, ставлення до запропонованої реформи та її різних аспектів. Окремий блок аналізу присвячено оцінці студентів і ректорів явища корупції у вишах, причин її виникнення та механізмів боротьби з нею. На основі здійсненого аналізу  запропоновано рекомендації для Міністерства освіти та науки й інших профільних органів влади щодо подальших кроків із реформування вищої освіти, які ґрунтуватимуться на думках і побажаннях студентів та ректорів.