Опитування
Перегляди: 1024
5 листопада 2014

Парламентські вибори-2014: підсумки Національного екзит-полу'2014

Прес-конференція

Учасники:
 • Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
 • Юлія Ільчук – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
 • Михайло Міщенко  –  заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова
 • Наталя Харченко – виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології

 

Питання до розгляду:

 • Результати екзит-полу: хто і як голосував – демографічні структури електоратів.
 • Чому «Народний Фронт»? В чому феномен «Самопомочі»?
 • Які проблеми виборці вважають першочерговими: економіка, військові дії чи люстрація?
 • Вибори 2014: сподіване і несподіване.

26 жовтня 2014 року, у день позачергових виборів до Верховної Ради  України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол’Рада-2014.

Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому,  для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 17779 респондентів на 400 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і блоків (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5–1% — для інших партій і блоків.

Національний екзит-пол здійснено за фінансової підтримки міжнародних донорів: Міжнародний Фонд «Відродження»,  програма Matra Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Національний Фонд підтримки демократії (США),  PACT, проект UNITER, Європейський  Союз.

Дані екзит-полу дають змогу представити електорати різних політичних сил.

 • Виборці різних партій  у різний час ухвалювали рішення, за яку партію проголосувати. Лише 39%  виборців  були прихильниками партії, за яку проголосували, ще до початку виборчої кампанії і ще  15%  –  як тільки почалася виборча кампанія, тобто раніше, ніж за три місяці. Найбільше такого стабільного електорату мали Комуністична партія України (66% задовго до виборів і ще 10% –  щойно почалася виборча кампанія), ВО «Батьківщина» (відповідно, 65%  і 8%) та ВО «Свобода» (відповідно, 57% і 8%). Найбільше здобула за останній місяць перед виборами партія «Самопоміч» – 44% свого електорату, причому 8% її електорату визначилися безпосередньо у день виборів.
 • Стабільність у визначенні, за кого голосувати, найбільше залежить  від віку виборця: серед виборців, яким за 60 років, 48% знали, за кого голосуватимуть, до початку виборчої кампанії, а серед виборців віком до 30 років – лише 31%.
 • Першочерговим завданням для країни має бути досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни – так вважає 46% виборців. На другому місці – подолання корупції і люстрація влади (25%), на третьому – вирішення економічних проблем (19,5%). Досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни вважають першочерговим завданням виборці більшості партій: Партії «Блок Петра Порошенка» – 55%, Політичної партії «Народний фронт» – 52%, Партії «Громадянська позиція» – 49%, Партії «Батьківщина»  – 49%, Радикальної партії Олега Ляшка – 47%.   Для виборців деяких партій вирішення економічних проблем мають таку саму вагу, як і питання миру та обороноздатності: серед виборців  Комуністичної партії України економічні проблеми первинні для 36%, питання миру та обороноздатності – для  35%, для виборців Партії Сергія Тігіпка, відповідно, 45% і 39%, для партії «Опозиційний блок» – 35% і 44%.  Істотно відрізняються від решти дві політичні сили, для яких першочерговим завданням є подолання корупції та люстрація влади: це – партія «Самопоміч» (39,5%) та ВО «Свобода» (43%).
   

Існують відмінності електорального вибору залежно від статі, віку та рівня освіти. 

 • За статтю:  серед жінок підтримка «Народного  Фронту» була вищою, ніж серед чоловіків (24% і 19%), так само як і підтримка «Опозиційного блоку» (9% – жінки і 6% – чоловіки).  Натомість чоловіки більше, ніж жінки  підтримали ВО «Свобода» (8% і 5%).  У решти політичних  сил істотних відмінностей у підтримці чоловіків та жінок не було. 
 • За віком: найбільші вікові відмінності у голосуванні стосуються насамперед Комуністичної партії, яка долає виборчий бар’єр лише у віковій групі електорату, якому за 60 років (6%). Зростає електоральна підтримка з віком виборців також у «Опозиційного блоку» (з 5% серед наймолодшого електорату віком до 30 років до 10% серед електорату, якому за 60 років); так само зростає електоральна підтримка у старших вікових генераціях у виборців «Свободи» (від 4% до 7%) та ВО «Батьківщина» (від 3% до 7%). Натомість для електорату партії «Самопоміч» характерна протилежна тенденція: найбільшу підтримку ця партія отримала серед виборців віком до 40 років (19%), із збільшенням віку ця підтримка зменшується – до 6% серед виборців, яким за 60 років. Підтримка «Блоку Петра Порошенка»  майже рівномірна в усіх вікових групах (20–25%), так само як і «Народного Фронту» (20–23%).
 • Підтримка партій залежить і від рівня освіти виборців, найбільше ця залежність стосується «Народного Фронту», «Самопомочі» та Радикальної Партії Олега Ляшка. Підтримка «Самопомочі» істотно зростає зі зростанням рівня освіти виборців: 6% серед виборців з неповною середньою освітою, 8% – із загальною середньою, 10% – із середньою спеціальною, 16% – із незакінченою вищою і 20% – серед  виборців з вищою освітою. Натомість підтримка «Народного Фронту» зі зростанням освітнього рівня виборців дещо падає: 26% – серед виборців з неповною середньою освітою, 24% – серед тих, хто має загальну середню,  і  23% – спеціальну середню освіту, 19% – серед виборців з неповною вищою освітою і 18% – з вищою. Так само і підтримка Радикальної партії Олега ляшка  найвища серед  виборців з неповною середньою освітою – 12% і зменшується зі зростанням освітнього рівня виборців: 10,5% – із загальною середньою, 7% – із середньою спеціальною, 5% – із незакінченою вищою і 3% – серед  виборців з вищою освітою. Підтримка решти політичних сил відносно рівномірна в усіх освітніх групах.

Електорати різних партій відрізняються за  соціально-демографічною структурою 

 • За статтю майже в усіх політичних силах серед виборців переважають жінки, найбільше – в електораті Опозиційного Блоку (61% – жінки, 39% – чоловіки), «Народного Фронту» (59% – жінки, 41% – чоловіки) та Блоку Петра Порошенка (53% – жінки, 47% – чоловіки). І лише дві партії мають переважно чоловічий електорат – ВО «Свобода» (59% – чоловіки, 41% – жінки) та партія «Правий сектор» (55% – чоловіки, 45% – жінки).  В електоратах решти політичних сил чоловіки та жінки представлені приблизно рівномірно. 
 • За рівнем освіти найвищий освітній рівень – у виборців «Самопомочі», де 56% мають вищу освіту і ще 6,5% –  незакінчену вищу, 25% – середню спеціальну, 10% – повну середню і 2% – неповну середню. Відрізняється більш високим освітнім рівнем і електорат «Правого сектору» (47% – з вищою освітою і ще 12% – з незакінченою вищою).  Найнижчий освітній ценз відрізняє Радикальну партію Олега Ляшка, де виборців з вищою освітою 19%  і ще 5%  мають незакінчену вищу.   
 • За віком наймолодший електорат  у партії  «Самопоміч» (48% віком до 40 років) та у «Правого сектору» (55% віком до 40 років). Найстарший електорат – у Комуністичної партії (73% старших за 50 років) та у  Опозиційного блоку (58% старших за 50 років).
 • За типом поселення відрізняється електорат Радикальної партії Олега Ляшка, 50% якого становлять сільські жителі та, природно, ВАО «Заступ» (68%). Дещо вищий від статистичного відсоток сільських жителів також характерний для електоратів «Народного фронту» (43%) та ВО «Батьківщина» (41%). А найбільш «урбанізований» електорат у партії «Самопоміч» (48% виборців проживають в обласних центрах) та «Правого сектора» (49%). 

Таблиці одномірних розподілів

1.Відзначте, будь ласка, за яку політичну партію Ви тільки що проголосували на виборах до Верховної Ради України?

 

% серед усіх

% серед тих, хто обрав партію

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

23,0

23,3

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

21,0

21,3

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

13,4

13,6

Політична партія "Опозиційний блок" 

7,5

7,6

Радикальна Партія Олега Ляшка

6,3

6,4

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

6,2

6,2

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,4

5,5

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

3,4

3,4

Комуністична партія України

2,7

2,8

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,6

2,6

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

2,4

2,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

1,7

1,7

Партія "Солідарність жінок України"

0,6

0,6

Політична Партія "5,10"

0,5

0,5

Політична партія "Інтернет партія України"

0,4

0,4

Українська партія "Зелена планета"

0,2

0,2

Партія Зелених України

0,2

0,2

Політична партія "Єдина Країна"

0,2

0,2

Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА"

0,2

0,2

Партія "ВІДРОДЖЕННЯ"

0,1

0,1

Політична партія "Сила Людей"

0,1

0,1

Політична партія "Сила і Честь"

0,1

0,1

Політична партія Конгрес Українських Націоналістів

0,0

0,1

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ"

0,1

0,1

Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА"

0,1

0,1

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО"

0,1

0,1

Політична партія "Національна Демократична партія України"

0,0

0,0

Політична партія Громадянський рух України

0,0

0,0

Ліберальна партія України

0,0

0,0

ВИКРЕСЛИВ(ла)  ВСІХ, ПЕРЕКРЕСЛИВ(ла)  ВЕСЬ СПИСОК або ЗІПСУВАВ(ла) БЮЛЕТЕНЬ

0,8

---

НЕ ПАМ’ЯТАЮ

0,5

---

НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОВНЕНІ АНКЕТИ

0,2

---

 

2. Коли саме Ви вирішили, за кого будете голосувати ?

Я був прихильником цієї партії задовго до виборів

38,9

Як тільки почалася виборча кампанія, раніше, ніж за три місяці

15,0

Раніше, ніж за місяць до виборів

11,6

В останній місяць до виборів

12,6

В останній тиждень до голосування

9,0

В останній день до голосування

5,0

Визначився прямо на виборчій дільниці

4,7

ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ЗНАЮ

3,1

 

3. Що з цього є першочерговим завданням для країни?

Вирішення економічних проблем

19,5

Досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни

46,3

Подолання корупції і люстрація влади

25,3

Інше

8,8

 

 

4. Стать

чоловік

46,3

жінка

53,7

 

5. Вік:

18-29 років

15,6

30-39 років

18,5

40-49 років

19,1

50-59 років

21,1

60 років та старші

25,6

 

6.  Освіта

Неповна середня

5,6

Повна середня загальна

17,8

Середня спеціальна

33,0

Незакінчена вища

5,6

Вища

37,9

7. Макрорегіон

Захід

25,4

Центр

40,7

Південь

10,1

Схід

19,7

Донбас

4,1

 

8.Тип населеного пункту

Обласний центр

34,5

Місто з населенням 100 тис. та більше.

7,0

Місто з населенням від 50 до 100 тис.

4,8

Місто з населенням від 20 до 49-ти тис.

4,8

Місто з населенням менше 20 тис.

6,1

Селище міського типу

7,5

Село

35,3

 

 

Таблиці двовимірних розподілів – Рейтинги партій серед окремих груп населення

 

Рейтинги партій серед жителів окремих макрорегіонів України

 

Україна в цілому

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

23,3

22,4

27,1

24,5

17,8

13,8

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

21,3

31,7

22,4

12,5

12,5

8,7

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

13,6

16,3

14,1

9,9

12,2

6,5

Політична партія "Опозиційний блок" 

7,6

0,7

2,4

11,6

21,3

27,2

Радикальна Партія Олега Ляшка

6,4

5,7

7,7

4,8

5,6

6,4

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

6,2

7,9

7,3

3,9

3,8

2,4

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,5

4,5

6,1

5,1

6,2

2,3

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

3,4

3,9

3,2

3,5

3,3

2,3

Комуністична партія України

2,8

0,3

1,4

6,1

5,5

10,7

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,6

0,8

1,3

8,0

4,2

6,2

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

2,5

2,5

2,3

2,4

2,4

4,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

1,7

1,6

1,8

3,0

1,4

0,5

 

 

Рейтинги партій серед чоловіків і жінок

 

Чоловіки

Жінки

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

23,5

23,2

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

18,9

23,6

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

14,3

13,1

Політична партія "Опозиційний блок" 

6,3

8,5

Радикальна Партія Олега Ляшка

6,9

5,9

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,0

5,9

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

8,0

4,8

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

3,8

3,1

Комуністична партія України

3,0

2,5

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,6

2,5

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

3,0

2,1

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

1,6

1,7

 

Рейтинги партій серед груп населення залежно від типу населеного пункту проживання

 

Обласний центр

Місто

з населенням

100 тис. та більше.

Місто

з населенням

від 50 до 100 тис.

Місто

з населенням

від 20 до 49-ти тис.

Місто

з населенням

менше 20 тис.

Селище міського типу.

Село

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

21,9

18,9

20,6

19,1

28,3

24,1

25,5

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

17,3

16,3

17,1

22,9

23,8

22,0

26,1

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

18,7

13,7

15,0

17,1

13,7

12,1

8,1

Політична партія "Опозиційний блок" 

8,3

18,1

13,4

4,8

4,9

7,4

4,8

Радикальна Партія Олега Ляшка

3,5

5,1

6,5

5,8

6,4

8,9

9,1

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

7,6

6,7

3,6

8,9

5,8

4,1

5,4

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,3

4,2

4,0

6,4

3,4

5,0

6,4

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

4,2

3,0

2,3

3,2

3,8

3,1

2,9

Комуністична партія України

3,0

3,9

6,4

1,6

2,2

3,0

2,0

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,6

2,8

3,6

1,7

1,5

3,7

2,5

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

3,5

3,3

2,8

3,6

2,1

1,2

1,4

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

0,4

0,5

0,2

1,5

2,0

2,2

3,4

 

Рейтинги партій серед різних вікових груп населення

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років та старші

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

20,2

22,3

23,5

25,1

24,4

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

22,1

21,4

20,7

20,5

22,5

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

19,4

19,3

16,1

11,2

6,1

Політична партія "Опозиційний блок" 

5,4

5,6

6,7

8,4

10,1

Радикальна Партія Олега Ляшка

7,7

5,1

5,4

6,5

7,1

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

4,3

5,3

6,6

7,0

7,3

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

3,4

4,6

5,4

6,2

6,7

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

2,7

2,8

3,3

4,1

3,7

Комуністична партія України

0,6

1,6

1,8

2,4

5,8

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,9

3,0

3,2

1,9

2,3

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

4,3

3,5

2,6

2,1

0,8

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

1,7

1,8

1,5

2,2

1,1

 

Рейтинги партій серед різних освітніх груп виборців

 

Неповна

середня

Повна

середня

загальна

Середня

спеціальна

Незакінчена

вища

Вища

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

21,4

23,6

24,4

20,8

22,7

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

26,4

24,3

23,1

19,2

18,2

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

6,0

7,9

10,2

15,9

20,3

Політична партія "Опозиційний блок" 

7,0

8,4

7,8

7,1

7,2

Радикальна Партія Олега Ляшка

11,7

10,5

7,0

5,4

3,1

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

4,8

5,5

6,3

5,6

7,0

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

6,5

5,4

5,9

4,6

5,0

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

1,9

2,7

3,2

4,0

4,1

Комуністична партія України

5,2

3,1

2,6

1,9

2,4

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

2,3

2,0

2,7

3,8

2,6

Партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

1,2

1,6

2,0

5,1

3,1

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

2,6

2,0

1,9

1,9

1,1

 

Рейтинги партій серед виборців, які  вважають  різні завдання пріоритетними для країни

 

Вирішення

економічних проблем

Досягнення миру,

зміцнення обороноздатності

країни

Подолання корупції і

люстрація влади

Інше

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

20,0

27,4

19,3

20,5

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

19,5

23,9

20,2

16,6

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

11,5

10,4

21,4

14,6

Політична партія "Опозиційний блок" 

13,5

7,0

3,0

9,5

Радикальна Партія Олега Ляшка

5,5

6,4

7,1

6,0

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

3,2

5,2

10,3

5,9

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,1

5,7

5,3

5,0

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

2,6

3,6

3,7

3,6

Комуністична партія України

5,1

2,1

1,2

5,8

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

6,0

2,2

1,0

2,0

Партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

1,1

2,2

4,3

2,6

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

2,5

1,6

1,2

1,5

 

Таблиці двовимірних розподілів – Структура виборців основних партій

 

Регіональна структура електоратів партій 

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

24,7

47,5

10,6

15,0

2,3

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

38,1

42,9

5,9

11,5

1,6

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

30,7

42,5

7,3

17,6

1,9

Політична партія "Опозиційний блок" 

2,4

12,9

15,4

55,3

13,9

Радикальна Партія Олега Ляшка

22,5

49,1

7,5

17,0

3,9

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

32,4

47,8

6,2

12,0

1,5

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

21,1

45,5

9,5

22,2

1,7

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

29,1

38,9

10,4

19,0

2,6

Комуністична партія України

2,6

21,2

22,3

38,9

15,0

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

7,7

20,6

30,7

31,7

9,2

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

26,1

38,2

9,7

18,9

7,1

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

23,7

42,0

17,3

15,8

1,2

 

Розподіл виборців партій за статтю

 

чоловік

жінка

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

46,6

53,4

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

40,7

59,3

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

48,3

51,7

Політична партія "Опозиційний блок" 

39,2

60,8

Радикальна Партія Олега Ляшка

50,4

49,6

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

58,8

41,2

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

42,1

57,9

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

51,3

48,7

Комуністична партія України

50,2

49,8

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

47,0

53,0

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

55,2

44,8

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

44,7

55,3

 

Електоральна структура  партій залежно від типу поселення виборців   

 

Обласний

центр

Місто

з населенням

100 тис. та більше.

Місто

з населенням

від 50 до 100 тис.

Місто

з населенням

від 20 до 49-ти тис.

Місто

з населенням

менше 20 тис.

Селище міського типу.

Село

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

32,6

5,7

4,2

3,9

7,4

7,8

38,4

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

28,1

5,4

3,8

5,2

6,8

7,7

43,0

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

47,8

7,1

5,3

6,0

6,2

6,7

20,9

Політична партія "Опозиційний блок" 

38,0

16,8

8,4

3,0

4,0

7,3

22,5

Радикальна Партія Олега Ляшка

18,9

5,6

4,9

4,3

6,1

10,4

49,8

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

42,1

7,6

2,7

6,9

5,7

4,9

30,1

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

33,8

5,5

3,5

5,7

3,8

6,8

41,0

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

42,8

6,3

3,3

4,6

6,8

6,8

29,4

Комуністична партія України

37,8

9,8

11,0

2,8

4,8

8,0

25,7

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

34,4

7,6

6,6

3,2

3,5

10,7

34,1

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

48,9

9,5

5,5

7,0

5,1

3,8

20,3

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

8,5

2,1

0,4

4,1

7,0

9,6

68,2

 

Структура електоратів партій за віком

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років та старші

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

13,5

17,6

19,3

22,8

26,7

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

16,1

18,4

18,5

20,3

26,8

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

22,2

26,1

22,6

17,5

11,5

Політична партія "Опозиційний блок" 

11,2

13,7

17,0

 23.7

34,4

Радикальна Партія Олега Ляшка

18,9

14,7

16,2

21,7

28,5

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

10,8

15,7

20,2

23,8

29,6

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

9,6

15,6

19,1

24,2

31,5

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

12,3

15,4

18,8

25,4

28,0

Комуністична партія України

3,5

10,8

12,7

18,2

54,8

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

17,3

21,1

23,4

15,3

22,9

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

27,1

26,0

20,1

18,4

8,5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

16,6

19,9

17,7

27,9

17,9

 

Структура електоратів партій за рівнем освіти

 

Неповна середня

Повна середня загальна

Середня спеціальна

Незакінчена вища

Вища

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

5,1

18,0

34,7

5,0

37,3

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

6,8

20,1

35,6

5,0

32,5

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

2,4

10,2

24,6

6,5

56,4

Політична партія "Опозиційний блок" 

5,1

19,7

33,9

5,3

36,1

Радикальна Партія Олега Ляшка

10,2

29,4

36,6

4,8

19,0

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

4,3

15,5

33,1

5,0

42,2

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

6,6

17,7

35,8

4,8

35,1

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

3,1

13,8

30,4

6,5

46,2

Комуністична партія України

10,5

20,0

31,9

3,9

33,7

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

4,9

13,8

34,6

8,3

38,4

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

2,6

11,5

27,0

11,6

47,4

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

8,4

21,4

37,9

6,4

25,8

 

Структура електоратів партій за часом, коли їхні виборці визначилися  з вибором 

 

Я був прихильником

цієї партії задовго

до виборів

Як тільки почалася

виборча кампанія,

раніше, ніж за три місяці

Раніше, ніж за місяць

до виборів

В останній місяць

до виборів

В останній тиждень

до голосування

В останній день до голосування

Визначився прямо на виборчій дільниці

ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ЗНАЮ

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

39,4

18,8

11,9

10,5

7,9

4,4

4,1

3,0

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

37,7

15,0

11,2

13,4

9,8

5,0

4,8

3,0

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

21,7

16,0

16,0

22,7

13,3

5,1

3,3

1,9

Політична партія "Опозиційний блок" 

37,6

17,5

12,4

13,1

8,0

4,4

3,8

3,1

Радикальна Партія Олега Ляшка

38,7

14,3

11,9

11,7

8,8

5,9

5,5

3,1

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

57,3

8,3

7,8

8,2

7,4

5,1

3,9

2,2

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

64,6

8,4

7,3

5,9

5,1

3,8

3,0

1,9

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

44,1

13,4

10,7

12,4

8,3

4,8

4,4

1,9

Комуністична партія України

65,7

10,0

4,3

5,4

2,5

2,6

6,5

3,0

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

44,7

14,4

11,0

7,5

7,6

5,0

4,6

5,1

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

40,7

12,1

12,3

10,9

10,8

6,4

4,4

2,4

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

20,0

20,8

17,7

20,5

7,2

5,2

6,0

2,6

 

 Структура електоратів партій залежно від першочергових завдань, які бачать їхні виборці

 

Вирішення економічних проблем

Досягнення миру,

зміцнення обороноздатності країни

Подолання корупції і

люстрація влади

Інше

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

16,7

54,6

21,1

7,6

Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

17,7

51,7

24,0

6,6

Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

16,2

35,2

39,5

9,1

Політична партія "Опозиційний блок" 

35,4

43,6

10,1

10,9

Радикальна Партія Олега Ляшка

16,9

46,6

28,5

8,0

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

10,2

38,9

42,7

8,2

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

18,3

48,8

25,0

7,9

Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"

14,6

49,1

27,4

8,9

Комуністична партія України

36,0

35,2

10,9

18,0

Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"

45,2

39,0

9,3

6,4

Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР"

8,1

40,1

43,1

8,6

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП"

30,1

43,7

18,2

8,0

 

 

 

Top