Очікування, надії та тривоги Донбасу: динаміка суспільних настроїв та рекомендації щодо державної політики

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня 2018 – квітня 2019 років проводив  комплексне дослідження стану суспільної свідомості у Донецькій та Луганській областях, метою якого  було виявити тенденції та чинники, які формують громадську думку та ставлення громадян до можливих шляхів припинення збройного конфлікту.

Ця аналітична доповідь містить оцінки жителями Донбасу  соціально-економічного становища в регіоні, їхнє бачення причин і наслідків збройного конфлікту, а також загальні рекомендації владі щодо сприяння мирному процесу на Донбасі.