Аналітика
Перегляди: 2805
19 липня 2018

Чим живуть тимчасово неконтрольовані території Донбасу? Особливості горизонтальної комунікації мешканців розділеного регіону

Автори:
Петро Бурковський
Руслан Кермач

Дослідження особливостей гори­зонтальної комунікації мешканців кон­трольованої Україною частини Донець­кої та Луганської областей із громадянами, що проживають на не­контрольованій частині Донбасу (далі також – тимчасово окуповані території або ОРДЛО), було проведене в лютому 2018 року і охопило близько 80 респон­дентів із 8 населених пунктів регіону. Отримані в рамках дослідження ре­зультати дають змогу краще зрозуміти характер та особливості взаємодії між меш­канцями розділеного Донбасу, специфіку суспільних настроїв на тимчасово некон­трольованій Україною частині території регіону, зокрема сприйняття та оцінювання мешканцями ОРДЛО конфлікту, їхні актуальні проблеми, страхи та занепокоєння, очікування від майбутнього, інформаційні запити, інтереси та ставлення до різних джерел інформації.

Матеріал цього дослідження може бути використаний в контексті виро­блення більш ефективної та адекватної суспільним настроям державної політики на Донбасі та реалізації потрібних цільових заходів, спрямованих на порозуміння, зміцнення громадської довіри та подальшої реінтеграції регіону до складу України.

Для представників органів державної влади та міністерств, відповідальних за інформаційну політику та взаємодію з мешканцями Донецької та Луганської об­ластей; експертів з питань комунікацій; донорських інституцій; політологів, соціо­логів та інших представників суспільних наук; журналістів; представників неурядо­вих громадських організацій, що реалізують комунікаційні та інші кампанії на Сході України.

Це дослідження підготовлено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в межах Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст звіту є винятковою відповідальністю БО Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забо­роняється відтворення чи використання будь-якої частини цього звіту у будь-я­кому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.