Ясники
Перегляди: 3695
12 травня 2006

Ясник 17. Інтереси НАТО ідентичні національним інтересам України

Країни НАТО зацікавлені у безпечному середовищі на східних кордонах Альянсу – стабільності, відсутності воєнних конфліктів, потоків біженців тощо, а також у достатньо сильній Україні, яка може робити внесок у спільну безпеку континенту, а не створювати для неї проблеми. Проте найбільше у власній безпеці і відсутності війни на своїй території зацікавлена сама Україна. Кроки України щодо розвитку контактів з НАТО дали змогу Україні почати активне залучення НАТО до розв’язання політичних питань, ключових для національної безпеки України, таких як гарантування незалежності, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, а також до технічних питань зі зміцнення обороноздатності України та її спроможності реагувати на кризові явища в галузі безпеки. Інтенсифікуючи відносини з НАТО, Україна утвердила своє значення як суб’єкта геополітики, який має власні інтереси й політичну волю їх відстоювати.

Основний інтерес будь-якого суспільства та живої істоти полягає в тому, щоб мати належний рівень безпеки. Можна мати багатство, однак лише надійна безпека гарантує можливість ним скористатися. Без належного рівня безпеки багатство і добробут, зазвичай, становлять загрозу для того, хто ними володіє, провокуючи заздрісників до легкої здобичі.

Суть національних інтересів України полягає в необхідності забезпечити необмежене в часі існування України як самостійного суб’єкта, постійне зростання усіх складових могутності країни — політичної, економічної, військової, наукової тощо, та змоги користуватися цими результатами українському суспільству.

Ґрунтуючись на державних документах та практичній політиці, можна окреслити основні інтереси Росії та країн Заходу, а також їх співвідношення з національними інтересами України. Це дасть змогу оцінити з точки зору України дві альтернативи – орієнтацію на євроатлантичну і на євразійську інтеграцію.

 

Порівняння національних інтересів у сфері безпеки України з національними інтересами у сфері безпеки Росії та країн Заходу

Основні геополітичні пріоритети країн НАТО:

Основні геополітичні пріоритети РФ:

 

Основні геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети України:

 

· збереження лідерства західної цивілізації, посилення євроатлантичної інтеграції;

 

· встановлення і зміцнення демократії та прав людини, "відкрити політичні системи і суспільства для демократичної практики, верховенства закону, хорошого управління і поваги до прав людини”;

 

· "розширити експорт, відкрити ринки, забезпечити глобальне зростання і стабільність та сприяти економічному розвитку";

 

· вести боротьбу з міжнародним тероризмом;

 

· протидія створенню і зміцненню будь-якого геополітичного блоку чи стратегічної сили, які могли б протиставити себе країнам Заходу;

 

· обмеження впливу й експансії "країн-ізгоїв", запобігання переростанню регіональних конфліктів у глобальні війни;

 

· збереження й посилення наявної стратегічної переваги над колишніми і потенційними супротивниками та забезпечення можливості стратегічного домінування в будь-яких регіональних чи глобальних конфліктах;

 

· поширення НАТО на Схід і стимулювання інтеграції до Європейського союзу та європейської культури в цілому країн Центральної Європи (ЦЄ) і країн, що утворилися після дезінтеграції СРСР, особливо тих, чиї культури близькі до західної;

 

· розбудова й поширення впливу міжнародних інституцій держав Заходу, забезпечення інтеграції інших країн у ці інститути;

 

· економічна і соціокультурна експансія в інші країни;

 

· підтримка країн Балтійсько-Чорноморської зони має стати стратегічною метою Заходу, і, зокрема, України, що глибоко впливає на стан Європи в найближчі десятиліття. Стабілізація України як міцної незалежної держави Центральної Європи, з ринковою економікою, демократичними інституціями та тісними зв’язками з євроатлантичними організаціями;

 

· еволюція України в напрямі створення демократичної ринкової економіки, інтегрованої до світового співтовариства;

 

· диверсифікація джерел постачання енергоносіїв до Європи за рахунок енергоносіїв з регіону Південного Кавказу та Центральної Азії.

 

· “подальший розвиток відносин Росія–НАТО та особливого партнерства Україна–НАТО”. Підтримка економічної і політичної консолідації України;

 

· контроль за розповсюдженням зброї та небезпечних технологій.

 

· повернення статусу наддержави, створення полюсу на противагу однополярності США і НАТО;

 

 

 

 

· інтеграція держав навколо РФ; "простір СНД є сферою стратегічних інтересів Росії"; формування нового євразійського блоку на терені колишнього СРСР;

 

 

· зміна стратегічного силового балансу між НАТО і Росією, орієнтація на формування нової стратегічної біполярності чи багато полярності

 

- формування нових стратегічних

відносин у Євразії: Москва–Тегеран, Москва – Пекін тощо;

 

 

· боротьба з сепаратизмом;

 

 

· збереження і посилення впливу на Україну, країни Південного Кавказу і Центральної Азії, зміцнення залежності цих країн від Росії;

 

 

· недопущення виникнення і розвитку альтернативних шляхів транспортування енергоносіїв з країн Південного Кавказу і Центральної Азії в обхід території Росії;

 

 

· забезпечення економічного і політичного домінування в державах СНД.

 

 

· виживання України як суверенної незалежної держави, збереження територіальної цілісності;

 

- зміцнення держави, забезпечення необмеженого в часі існування України як самостійного суб’єкта, постійного зростання усіх складових могутності країни — політичної, економічної, військової, наукової тощо, та змоги користуватися цими результатами українському суспільству;

 

· отримання максимально високих гарантій зовнішньої безпеки;

 

 

· посилення економічного й політичного потенціалу і "дієспроможності" України;

 

 

 

· зміцнення стратегічного партнерства з ЄС, Росією і США відповідно до національних інтересів і пріоритетів України;

 

 

· підтримка і розвиток рівноправних, взаємовигідних економічних, політичних і соціокультурних відносин з РФ;

· сприяння формуванню "поясу стабільності" та регіональних структур безпеки від

Балтійського і Чорного морів до Закавказзя і Центральної Азії;

 

· максимальне використання транспортних можливостей України, активна участь у створенні європейських і євразійських транспортних коридорів, використання цих коридорів для створення надійної багатоальтернативної системи постачання

енергоносіїв і стратегічно важливої сировини;

 

 

· курс на альтернативне лідерство на території СНД і насамперед у Чорноморсько-Каспійському регіоні; активна кооперація з тими країнами, які вбачають в

Україні рівноправного партнера;

 

 

· протидія неконтрольованому іноземному економічному проникненню, всебічний захист економічного суверенітету, недопущення встановлення будь-яких форм економічної і політичної залежності;

 

 

 

· блокування спроб односторонньої чи багатосторонньої іноземної соціально-культурної та інформаційної експансії й домінування над Україною.

 

 

Жирним шрифтом у таблиці наведено інтереси, які збігаються або близькі до інтересів України; підкреслено ті з них, які суперечать інтересам України.

Як бачимо, спільних інтересів України і країн Заходу у галузі безпеки більше, ніж спільних інтересів України і Росії. Натомість суперечливих інтересів України і Заходу значно менше, ніж України і Росії.

Євразія нині розділена внутрішніми лініями напруженості між сферою, де панує закон і міжнародне право, де пріоритетними є права людини (тобто країнами ЄС і НАТО), і сферою, яка характеризується беззаконням, численними локальними конфліктами, гіпертрофією сил кримінального ґатунку тощо.