Ясники
Перегляди: 3163
20 травня 2006

Ясник 13. В Україні вже є всі юридичні підстави для вступу до НАТО

Закон про основи національної безпеки, який діє в Україні з 2003 року, створює необхідну правову базу для вступу до НАТО. Цей закон було ухвалено конституційною більшістю українського парламенту, в тому числі голосами депутатів з фракції Партії регіонів. Саме цей Закон є засадничим для визначення напрямів політики України в галузі безпеки. Жодні державні документи України ніколи не проголошували Україну позаблоковою державою. Лише Декларація про державний суверенітет, ухвалена ще за радянських часів, декларувала намір стати в майбутньому позаблоковою державою. Однак і ця декларація містила лише заявлення наміру, а не проголошення факту. Тому для вступу України до НАТО вже існують всі необхідні правові передумови, крім голосування у Верховній Раді щодо ратифікації Північноатлантичного договору.

 19 червня 2003 року Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила Закон "Про засади національної безпеки України". У новому законі зафіксовано стратегічну мету держави "набуття членства в Організації Північноатлантичного договору": "Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору". У постанові Верховної Ради України від 21 листопада 2002 року підтримано „курс України на євроатлантичну інтеграцію, кінцевою метою якого є набуття повноправного членства в НАТО”. У Постанові сказано: „Євроатлантична інтеграція України є суттєвим фактором зміцнення її національної безпеки, покликаним сприяти розвитку демократичних інститутів, громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини, і, таким чином, відповідає життєво важливим інтересам українського народу. Геостратегічне і геополітичне становище України як складника єдиного європейського простору визначає її місце в європейських справах, зумовлює вагому роль Української держави у створенні нової архітектури загальноконтинентальної безпеки, серцевиною якої покликана стати Організація Північноатлантичного договору. Євроатлантична інтеграція України має на меті гарантувати її незалежність, територіальну цілісність, суспільний прогрес, запобігати виникненню нових загроз стабільності та безпеці на європейському континенті”.

Варто відзначити, що ці документи як такі, і особливо Закон про основи національної безпеки, створюють в Україні необхідну правову базу для вступу до НАТО. Саме цей Закон є засадничим для визначення напрямів політики України у галузі безпеки. 

Декларація про державний суверенітет від 1990 р. не містила проголошення факту нейтралітету України. 

Більш ранні документи прямо не артикулювали мету приєднання до НАТО. В “Основних напрямах зовнішньої політики України” від 1993 року зафіксовано, що “проголошений … свого часу намір стати в майбутньому нейтральною та позаблоковою державою має бути адаптованим до нових умов і не може вважатися перешкодою її повномасштабній участі в загальноєвропейських структурах безпеки”, які мають бути створені на базі існуючих міжнародних інституцій, зокрема й НАТО, оскільки існує важливість “безпосереднього та повного членства України в такій структурі, що створює необхідні зовнішні гарантії її національної безпеки”.

Таким чином, для вступу України до НАТО є і формальне рішення парламенту, і політична воля Президента як керівника зовнішньої політики держави. Не вистачає лише ратифікації угоди про приєднання до НАТО парламентом.