Громадська думка
Перегляди: 5406
12 лютого 2015

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ ЩОДО ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ


Успіх оголошеної Президентом і Урядом України політики децентралізації влади та
реформи місцевого самоврядування значною мірою залежить від сприйняття суспільством як зазначеної політики загалом, так і окремих її аспектів.
З 5 по 16 листопада 2014 року на замовлення Асоціації міст України Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” у співпраці з фірмою «Юкрейніан соціолоджі
сервіс» було проведене загальнонаціональне опитування міського населення України.
Основними завданнями опитування були:
1) виявити основні соціальні проблеми міського населення України за їх значимістю та
ступенем задоволеності громадян щодо вирішення цих проблем;
2) виявити рівень задоволеності мешканців міст діяльністю органів регіональної влади
та місцевого самоврядування;
3) виявити рівень інформованості громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування та роль різних джерел інформації;
4) виявити громадську думку мешканців міст щодо децентралізації влади та реформи
органів місцевого самоврядування;
5) вивчити готовність мешканців міст до ширшої участі в місцевому самоврядуванні та
громадській діяльності;
6) визначити рівень значимості місцевих виборів для громадян та громадську думку
щодо реформування системи виборів місцевих органів влади.
Паралельно проводилося опитування службовців органів місцевого самоврядування з
близького кола питань.
Опитування проводилось у містах усіх областей України та м.Києві (крім Луганської
області та частини Донецької області через неможливість забезпечити безпеку
інтерв’юерів та бригадирів). В окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі опитування не проводилося. Всього опитано 1803 респонденти за квотною національною вибіркою міського населення, яка за областями, типами міст, статтю та віком громадян репрезентує міське населення України.
Ініціатори та виконавці сподіваються, що результати опитування та їх врахування владою дозволить зробити цю реформу, перш за все на місцях, менш болісною та більш
успішною.