Підсумки двох років дії закону про мову: успіхи та невдачі

Опитування
Перегляди: 6333
23 квітня 2021
Read this article in English

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж протягом 16–27 лютого 2021 р. Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Для порівняння наводяться дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року.

 • Більшість громадян України в усіх регіонах поділяють фундаментальні засади державної мовної політики в Україні. Опитування у серпні 2020 року показало, що більшість українців в усіх регіонах підтримує тези про те, що усі громадяни України повинні володіти державною мовою, українська мова має бути мовою спілкування держслужбовців та керівників держави, а також в усіх державних навчальних закладах більшість предметів мають викладатися державною мовою.

 • На тлі розгортання пандемії та загострення соціально-економічних та безпекових проблем громадяни вважають відносно мало важливими питання використання різних мов в Україні. 5% громадян вважають питання використання різних мов в Україні однією з найгостріших проблем держави. Ще 28% вважають, що мовне питання досить серйозне, але є й більш актуальні проблеми. 27% українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32% ця проблема взагалі надумана.

 • Близько 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську мову, про випадки негативного ставлення сказали 12%, а серед тих, хто вважає рідною російську мову – 20%. Цікаво, що серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у Південному та Східному регіонах. Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні.

​​​​​​​

*інтерпретація даних, зображених на цьому графіку, у описі вище

 • Більшість громадян (54%) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування, але ситуації різниться у регіональному розрізі. У Південному та Східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею, водночас  в обох регіонах третина громадян все ж  підтримує цю норму закону. У електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців «Європейської солідарності» (95%) та «Батьківщини» (89%). Серед виборців «Слуги народу» 62% підтримують, 34% – ні. Основний «донор» противників цього рішення – виборці «Опозиційної платформи – За життя». Серед прихильників цієї партії підтримують це рішення 22%, не підтримують – 73%. Люди, які вважають українську своєю рідною, переважно підтримують (66%) це рішення; натомість люди, для яких рідна мова російська, в більшості не підтримують (22%) запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

ТАБЛИЦІ РОЗПОДІЛІВ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ

Чи погоджуєтеся Ви з наступними твердженнями?

 1. Усі громадяни України повинні володіти державною мовою (серпень 2020)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Цілком згоден (а) 

40,4 

66,7 

37,7 

24,6 

27,7 

Скоріше згоден(а) 

38,7 

25,8 

45,1 

46,7 

37,5 

Скоріше не згоден(а) 

11,7 

3,8 

11,3 

15,4 

17,7 

Зовсім не згоден(а) 

4,3 

0,6 

3,1 

1,7 

10,5 

Важко відповісти 

4,9 

3,1 

2,7 

11,7 

6,6 

 

 1. Усі  керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою (серпень 2020)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Цілком згоден (а) 

51,1 

75,2 

51,5 

36,5 

35,4 

Скоріше згоден(а) 

31,2 

19,4 

36,7 

45,6 

27,3 

Скоріше не згоден(а) 

10,0 

1,9 

8,6 

10,4 

19,2 

Зовсім не згоден(а) 

4,0 

0,4 

0,8 

2,5 

12,4 

Важко відповісти 

3,8 

3,1 

2,5 

5,0 

5,6 

 

 1. В усіх державних навчальних закладах більшість предметів мають викладатися державною мовою (серпень 2020)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Цілком згоден (а) 

44,7 

77,1 

46,0 

28,2 

21,1 

Скоріше згоден(а) 

32,5 

16,7 

42,3 

39,8 

29,1 

Скоріше не згоден(а) 

11,3 

2,3 

8,0 

17,0 

21,6 

Зовсім не згоден(а) 

5,6 

0,8 

1,3 

2,5 

17,7 

Важко відповісти 

5,9 

3,1 

2,3 

12,4 

10,5 

 

 1. Як Ви вважаєте, наскільки важливими для України є проблеми розвитку української мови? (серпень 2020)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Вважаю, що це питання належить до першочергових

19,8

42,1

20,9

5,8

4,3

Це питання важливе, але є більш нагальні потреби

43,9

45,8

47,5

40,4

38,6

Вважаю ці проблеми другорядними

32,7

9,4

27,4

46,3

55,2

Важко відповісти

3,6

2,7

4,2

7,5

1,9

 

 1. На Вашу думку, наскільки гострими в Україні є питання використання різних мов, якщо порівнювати їх з іншими проблемами? (лютий 2021) 

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Це одна з найгостріших проблем України 

5.2 

5,3

4,2

7,1

5,5

Мовне питання досить серйозне, але є й більш актуальні проблеми 

27.9 

28,1

27,9

28,2

27,6

Назагал мовне питання не є гострим, окрім деяких окремих випадків 

26.7 

34,6

19,4

30,1

28,5

Проблема використання різних мов взагалі надумана  

31.9 

25,3

36,3

31,9

31,3

Важко сказати 

8.2 

6,8

12,2

2,8

7,1

 

 1. Чи стикаєтеся Ви чи члени Вашої родини із негативним ставленням з боку інших людей через Вашу рідну мову? (лютий 2021)

 

Україна загалом 

Українська рідна

Російська рідна

Так, часто стикаюся

2,3

2,0

3,5

Так, іноді стикаюся

13,9

12,2

19,9

Ні, такого ніколи не було

78,5

80,0

73,2

Важко сказати

5,3

5,8

3,3

 

Регіон проживання респондентів, які вважають російську рідною мовою та говорять, що стикалися з негативним ставленням через рідну мову (N = 113):

Захід

4,4%

Центр

23,9%

Південь

27,4%

Схід

44,2%

 

 1. Чи підтримуєте Ви запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування? (лютий 2021)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Цілком підтримую

26,4 

46,0 

28,8 

8,0 

14,6 

Скоріше підтримую

27,9 

34,8 

28,7 

29,4 

18,0 

Скоріше не підтримую

20,9 

11,6 

21,1 

35,0 

20,0 

Зовсім не підтримую

15,2 

1,3 

9,3 

21,2 

36,0 

Важко сказати

9,7 

6,3 

12,2 

6,4 

11,4 

 

 

«Батькiвщина»

«Європейська солiдарнiсть»

Опозиційна платформа – «За життя»

«Слуга народу»

Цілком/скоріше підтримую

66,3%

87,7%

22,3%

62,4%

Скоріше/зовсім не підтримую

22,7%

7,7%

72,8%

34,2%

Важко сказати

11,0%

4,5%

4,9%

3,4%

 

 

Українська рідна

Російська рідна

Цілком/скоріше підтримую

65,8

22,4

Скоріше/зовсім не підтримую

24,8

69,2

Важко сказати

9,4

8,5

 

 1. На Вашу думку, які наслідки у вашому регіоні матиме втілення закону про забезпечення функціонування української мови як державної? (лютий 2021)

 

Україна загалом 

Захід 

Центр 

Південь 

Схід 

Скоріше позитивні 

27,3 

40,7 

35,7 

9,5 

11,4 

Скоріше негативні 

21,4 

9,5 

14,7 

36,5 

34,6 

Жодних наслідків 

38,4 

41,8 

34,7 

41,4 

39,0 

Важко сказати 

12,9 

8,0 

14,9 

12,6 

15,0