Хто за кого проголосував: демографія Національного екзит-полу'2019 першого туру президентських виборів

Опитування
Перегляди: 14509
8 квітня 2019

Результати опитування на виході з виборчих дільниць дають змогу проаналізувати особливості голосування соціально-демографічних груп виборців, виокремлених за регіональною, поселенською,  статевою  та освітньою ознаками.

Переваги у регіонах. Переможцем майже в усіх регіонах, за винятком Західного, став Володимир Зеленський. А от у Західному регіоні   перше місце посів Петро Порошенко (25,5%), а вже далі – Володимир Зеленський  (22%), Юлія Тимошенко (18%), Анатолій Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%), Ігор Смешко (5%), Руслан Кошулнський (4%). І зовсім незначною була підтримка у Західному регіоні Юрія Бойка (2%) та Олександра Вілкула (0,4%). У Центральному регіоні лідером теж є Зеленський (28,5%), далі йдуть Порошенко (19,5%), Тимошенко (17%), Смешко (10%), Гриценко (7,5%), Бойко (6%), Ляшко (5%). На Півдні лідерство Зеленського вражаюче – 42%, на другому місці – Бойко (15%), далі йдуть Порошенко (11%), Тимошенко (9,5%), Вілкул (8%), Смешко (5%). На Сході лідером теж є Зеленський (31%), але від нього незначно відстає Бойко (27%), далі йдуть – Вілкул (10%),  Порошенко (10%), Тимошенко (7%). 

Вибір  жителів населених пунктів різного типу і розміру. У населених пунктах  різного типу першість має Володимир Зеленський, найбільше – особливо!  – у містах з населенням від 100 тис жителів (39%), найменше – у селах (27%). В обласних центрах найбільше голосів зібрав Зеленський (31,5%), далі йдуть Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко та Гриценко (по 8%), Вілкул (4%). А от Ляшка у обласних центрах підтримали  лише 1,4% виборців. Особливістю великих міст (понад 100 тис. жителів) є більш високий відсоток голосів, отриманих Бойком   (18%) та Вілкулом (14%). А от Юлія Тимошенко отримала свій кращий результат у селах (19%), дещо обійшовши Порошенка (18%). Найкращий результат у селах також і у Ляшка (9%).  

У виборі чоловіків і жінок  відмінності загалом незначні: і чоловіки, і жінки рівною мірою  віддали перевагу Володимиру Зеленському (31%), а от Петра Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок), як і Анатолія Гриценка (відповідно, 9% і 6%), а Юлію Тимошенко – навпаки, жінки (15% жінок і 13% чоловіків).  У решти кандидатів відмінності зовсім незначні: за Бойка проголосували 9% чоловіків і 10% жінок, Смешка – відповідно, 6% і 7%, Ляшка – 4% і 5%, Вілкула – 3,5% і 4%. 

Переваги у вікових групах.  Володимир Зеленський є  лідером серед виборців майже в усіх вікових групах виборців, за винятком найстаршої, виборців за 60 років.  У групі  наймолодших,  18–29 років, за Зеленського проголосувало 57% виборців. За Порошенка – 14%, Тимошенко – 7%, Гриценка – 5%. У групі виборців 30–39 років Зеленський теж є явним лідером (45%), далі йдуть Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%), Бойко (4,6%). Виборці 40–49 років: Зеленський – 36%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 12%, Гриценко – 8%, Бойко – 7,6%, Смешко – 5,5%. І лише у групі старших виборців  Зеленський або на рівних з іншими кандидатами або їм поступається: у групі 50–59 років Зеленський має майже 22% голосів, Порошенко – 19%, Тимошенко – 18%, Бойко – 10%, Гриценко – 9%, Смешко – 7%, Ляшко – 6%, Вілкул – 4%. А серед виборців, яким за 60 років, найбільшу підтримку отримали Тимошенко (19%),  Порошенко (18%) та Бойко (17%);  у Зеленського – 12,5%, Смешка – 9,5%, Гриценка – 8%, Ляшка – 6%, Вілкула – 5%.

Переваги  в освітніх групах. За рівнем освіти Володимир Зеленський є лідером  в усіх освітніх групах, особливо – серед виборців з незакінченою вищою освітою (власне, це студенти), а найменшою є його перевага в групі виборців з незакінченою середньою освітою.  У групі виборців з вищою освітою у Зеленського 31% голосів, Порошенка – 22%, Тимошенко – 12%, Бойка – 9%, Смешка і Гриценка – 8%, Вілкула – 4%, а у Ляшка – лише 1,5%. Серед виборців з незакінченою вищою освітою  Зеленський дістав 42% голосів, Порошенко – 17%, Тимошенко – 10%, Бойко – 7%, Гриценко і Смешко  – по 5%, Вілкул – 4%, Ляшко – 3%. Серед виборців із середньою спеціальною освітою теж попереду Зеленський – 29%, у Тимошенко – 16%, Порошенка – 15,5%, Бойка – 11%, Гриценка – 7,5%, Смешка і Ляшка – 6%, Вілкула – 4%. У групі виборців з повною середньою освітою Зеленський має 31% підтримки, Тимошенко – 16,5%, Порошенко – 14%, Бойко – 10%, Ляшко – 8%, Гриценко – 6%, Смешко і Вілкул – 4%. Нарешті, у групі виборців з неповною середньою освітою у Зеленського – 26%, Тимошенко – 20%, Порошенка – 15%, Ляшка – 11%, Бойка – 10%, Гриценка – 5%, Вілкула і Смешка – 4%. 

 

Особливості електоратів кандидатів

 

За регіонами.  В електоратах Шевченка і  Кошулинського більше половини  (58%) становлять виборці Західного регіону;  виборці Заходу і Центру переважають в електоратах  Порошенка (77%),  Тимошенко (77%), Гриценка (88%), Смешка (74%) та Ляшка (73%).  Натомість  виборці Півдня і Сходу складають більшість в електоратах Бойка (74%) та Вілкула (81%). А от основний виборець Зеленського  зосереджений у Центральному та Південному регіонах  (69%).  

За типом населеного пункту. Найбільший відсоток сільського електорату наявний в електораті Ляшка (62%) та Тимошенко (43%), а виборці обласних центрів становлять основну частину виборців Смешка (43%) та  Порошенка (41%).

За статтю. Чоловіки переважають серед виборців лише двох кандидатів: Гриценка (53%) та Кошулинського (52%).  Значна перевага жінок в електоратах Шевченка (66%), Вілкула (61%), Ляшка (59%), Тимошенко (58%) та Бойка (57%).

За віком. Найбільш молодий електорат – у Зеленського (більше половини виборців  віком 18–40 років). Найстарший  електорат – у Бойка (73% виборців  віком 50 років і старше).  Значну частину виборці, яким за 50 років, також  становлять в електоратах  Тимошенко (65%), Ляшка (65%) та Смешка (64%).

За рівнем освіти найбільше виборців з вищою і незакінченою вищою освітою присутні в електоратах Смешка (54%), Порошенка (50%) та Кошулинського (49%), найменше – серед виборців Ляшка (17%).

 

 Коли виборці основних кандидатів визначилися, за кого голосувати?

 

Загалом майже половина виборців (47%) визначилися зі своїм кандидатом незалежно від виборчої кампанії, бо «завжди були прихильниками цього кандидата».  Це характерно насамперед для виборців Петра Порошенка (63%) та Юлії Тимошенко (60%). Серед решти кандидатів заздалегідь визначилися зі своїм вибором  48%  виборців Бойка, 47% – Ляшка, 45% – Гриценка, 45% – Кошулинського,  44% – Вілкула. Найменше тих, хто визначився заздалегідь, виявилося серед виборців Смешка (22%), Шевченка (34%) та Зеленського (39%). А от виборців, які визначилися в останній день голосування чи безпосередньо на виборчій дільниці найбільше виявилося серед виборців Шевченка (15%), Смешка (12%) Кошулинського (11%), Ляшка (11%). Найменше визначалися  в останній день виборці Порошенка (6%) та Бойка (6%).

___________________________________

31 березня 2019 року, у день виборів Президента  України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів  Національний екзит-пол’2019.

Управління проектом, його фінансовий і медійний менеджмент здійснює  Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконує КМІС. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці, та за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна для України в цілому й для її 4 регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь). Опитано 19 453 респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 67,8%.

Керівник проекту «Національний екзит-пол’2019» — І. Бекешкіна
Науковий керівник проекту — Н. Харченко
Менеджер робіт Київського міжнародного інституту соціології — А. Грушецький
Менеджери робіт Центру Разумкова — А. Биченко, М. Міщенко
Консультант — В. Паніотто

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках проекту «Національний екзит-пол 2019», що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ З ТАБЛИЦЯМИ

Останні новини з категорії Опитування

Громадська думка українців щодо святкування дати закінчення Другої світової війни у Європі

Пресреліз, підготовлено за результатами опитувань Інституту соціології НАН України, Фонду "Демократичні ініціатви", Центру Разумкова, КМІС...
8 травня 2024

Соціально-політичні орієнтації та проблеми мобілізації в Україні – загальнонаціональне опитування

Загальнонаціональне опитування проведено з 21 по 27 березня 2024 року
25 квітня 2024

Повоєнне відновлення України та медіаспоживання: загальнонаціональне соціологічне опитування

Загальнонаціональне опитування проведене з 3 по 12 березня 2024 року на замовлення медіамережі «Вікно Відновлення»
28 березня 2024

"Нова українська школа" в 5–6-х класах: виклики впровадження

Результати опитування близько 600 педагогів/-инь, які працюють із 5–6-ми класами НУШ, і двох хвиль глибинних інтервʼю, проведених ГО “Смарт...
15 березня 2024