Захист довкілля в громадській думці українців

Опитування
Перегляди: 4597
26 жовтня 2021

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології з 14 по 24 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів.  Загалом опитано 2001  респондентів/-ок віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Дослідження здійснене Фондом «Демократичні ініціативи» за фінансової підтримки Уряду Великої Британії у рамках проєкту «Оцінка впливу COVID-19 на стабільність та мирне врегулювання в Україні». Погляди, висловлені у цій публікації, належать її авторам і можуть відрізнятись від офіційної позиції Уряду Великої Британії.

Яке місце, на думку українців, посідає проблема охорони довкілля серед інших загроз для країни?

  • 26% українців вважають проблеми екології однією з найактуальніших загроз для країни. Серед загроз для безпеки країни українці частіше згадують лише загрозу подальшого економічного занепаду (31%).

Впродовж останніх років українці традиційно називали трьома найактуальнішими загрозами для країни війну, корупцію та проблеми економіки. Нині громадяни згадують проблеми екології нарівні з цими традиційними загрозами, і це свідчить, що українці все більше усвідомлюють важливість захисту довкілля та розуміють, наскільки деструктивно екологічні проблеми впливатимуть на їхнє здоров’я у довгостроковій перспективі. Екологічна безпека змінилась з другорядної проблеми на принципове питання геостратегії країн світу, а усвідомлення її важливості все більше відображається  і в громадській думці українців.

  • 14% українців назвали погіршення екологічної ситуації вагомою проблемою для них особисто. Це контрастує з тим, що українці все більше усвідомлюють важливість охорони довкілля для країни загалом. Однак це очікувано, адже, говорячи про те, що їх хвилює особисто, громадяни називають короткострокові проблеми, з якими вони стикаються повсякденно, а пандемія вочевидь загострила загрозу втрати доходів та недоступності лікування.

Мешканці Сходу України дещо частіше згадували проблеми екології як актуальні для них особисто: якщо на Заході України особисто актуальною проблему екології називали 9%, то на Сході – 22%.

Як, на думку українців, змінюється екологічна ситуація в Україні?

  • 64% українців вважають, що за останні декілька років екологічна ситуація у місцевості, де вони проживають, стала гіршою. Ще 24% вважають, що ситуація не змінилася, а покращення екологічної ситуації зазначають лише близько 5,5%. Про погіршення екологічної ситуації частіше говорять на Сході: тут заявляють про погіршення екології  73%, натомість у Центрі та на Півдні – по 67–68%, а в Західному регіоні – 44%.

Найчастіше на погіршення екології вказують мешканці столиці (76% на противагу 66–69% серед мешканців облцентрів та інших міст). Мешканці сіл та смт рідше висловлювали негативні оцінки та дещо частіше говорили, що ситуація не змінюється.

Вочевидь, значна частина негативних оцінок – це не поінформована думка, а вияв загальної недовіри до влади та негативне сприйняття ситуації в інших сферах соціального життя. Однак навіть у разі висловлення непоінформованої думки часто оцінки респондентів різняться залежно від регіону, віку чи ідеологічних вподобань. Говорячи про стан екології,, українці виявили дивовижну одностайність у негативних оцінках незалежно від жодного із перелічених факторів.

Які екологічні проблеми найбільше впливають на українців та які першочергово потрібно вирішити на рівні країни?

  • Серед проблем, які найбільше впливають на їхні родини та оточення, респонденти назвали забрудненість водойм (46%), засміченість побутовими відходами (33%), надмірне споживання хімдобрив (27%), забруднення повітря транспортом (23%) чи промисловими підприємствами (21%). При цьому проблему забруднення водойм істотно частіше згадували на Сході (57% проти 37% на Заході), а для мешканців Західного регіону актуальнішою проблемою стала засміченість побутовими відходами (41%, натомість у Центральній Україні цю проблему згадали 28% мешканців, а на Півдні та Сході – по 32–33%). 

  • Аналізуючи проблеми, які необхідно нагально вирішити на рівні країни, українці не віддають чіткого пріоритету на користь однієї чи двох. 36% українців вважають, що на рівні країни найважливіше вирішити проблему забруднення ґрунтів; по 35% вважають першочерговими до вирішення проблеми скорочення лісів та забруднення води; 34% зазначили забруднення повітря, а 31% –  необхідність вирішувати проблему накопичення відходів (як промислових, так і побутових).

Актуальними лишаються виявлені раніше регіональні закономірності. Мешканці Східного регіону частіше говорять про проблеми забруднення води (і також ґрунтів), а для мешканців Заходу України актуальнішою є проблема накопичення відходів.

Пресреліз з таблицями розподілів відповідей