Опитування
Перегляди: 3764
25 лютого 2016

Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. Опитування проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 • Половина  населення (50%) вважають, що Україна виграє від приєднання до Європейського Союзу,  тоді як 26%  дотримуються думки, що країна більше програє і 24% не можуть визначитися зі своєю оцінкою. Втім існують регіональні відмінності у ставленні до цього питання. Так, оптимістичний погляд переважає на Заході та в Центрі України, де 77% та 57,5%, відповідно, вважають, що Україна більше виграє від набуття членства в Євросоюзі. Відносна більшість в інших макрорегіонах схиляється до того, що Україна більше втратить у разі вступу до ЄС. Так, на Півдні  30% вважають, що Українська держава більше виграє  і 41% – що програє, на Сході – 35% та 46,5%, на Донбасі – 32% і 39,5%, відповідно.
 • За віковим розподілом думка, що Україна більше виграє, аніж втрачає, якщо стає членом ЄС, домінує у всіх вікових групах. Навіть серед людей найстаршого віку відносна більшість (40%) вважає, що Україна більше  здобуває, аніж втрачає (35%), якщо вступає до ЄС.
 • Основними перевагами від членства в ЄС українці вважають  можливість вільного пересування  людей за кордон (39%), підвищення рівня життя людей (37%), вільний доступ  молоді до навчання в університетах держав-членів ЄС (34%). Кожен четвертий українець вважає, що членство в ЄС  сприятиме проведенню внутрішніх реформ в України (24%).
 • І хоча уявлення про ключові переваги від членства в ЄС  лишаються достатньо стабільними в українському суспільстві,  деякі  з них сьогодні стали більш поширені, ніж раніше. Так, у 2007 р. на більш  вільний доступ до навчання в університетах ЄС сподівалися 19% громадян, у 2011 р. – 24% і у  2015 р. – вже  34%.  Значно поширилося очікування, що членство в ЄС дасть змогу  Україні зміцнити  свою безпеку і посилити обороноздатність: якщо у 2007 і 2011 рр. таку перевагу членства бачили 7% населення, то у 2015 р.  – 21%.
 • Втім,  уявлення про  переваги приєднання до ЄС  мають  певні регіональні відмінності. Так, поширеність  думок про ключові переваги від членства  знижується  із заходу на схід України. Якщо на вільне пересування людей за кордон сподіваються  56% жителів Заходу, то в Центрі  і на Півдні таких по 38%, на Сході – 33%, а на підконтрольній Україні частині  Донбасу – 23%. Підвищення рівня життя людей  очікують внаслідок  вступу до ЄС 50% жителів Заходу, 47%  – жителів Центру, 27–28% – Півдня та Сходу й 13% мешканців Донбасу. Схожа ситуація і з громадською думкою в регіонах щодо можливостей молоді навчатися в країнах-членах ЄС.  Водночас на Донбасі, Сході та  Півдні України значна частина населення не бачить переваг у членстві України в ЄС.  
 • Основними негативними наслідками від членства в ЄС, на думку населення, можуть бути  еміграція українців за кордон (33%) та  погіршення відносин з Росією та іншими країнами СНД (27,5%). Також існують побоювання, що це призведе до  підвищення рівня безробіття (18%), втрати російських ринків (17%) та зниження рівня життя  людей (16,5%).
 • Щодо уявлень про можливі негативні наслідки приєднання до ЄС, то тут також мають місце регіональні відмінності. Так, в усіх регіонах, за винятком Донбасу, підвищення інтенсивності еміграції українців  за кордон очікують від 35,5% до 39%, а на Донбасі – 14%. Погіршення відносин з Росією  найбільше побоюються на Донбасі (33%), Півдні (35%) та Сході (38%), тоді як на Заході цього очікують 19% і в Центрі – 22% жителів макрорегіону. Страх, що підвищиться рівень безробіття, найбільш поширений серед жителів   Сходу (33%), найменше – на Заході (8,5%). Загального зниження рівня життя людей більше очікують  внаслідок приєднання до ЄС жителів Донбасу (32%), менше за всіх – жителі Західного (5,5%) та Центрального  (8%) макрорегіонів.
 • Найбільше приєднанню України до ЄС, на думку населення,  заважає  корупція та повільний темп реформ (43%),   недостатній економічний розвиток України (41%) та низький рівень  життя населення (36%). Окрім цього, 27% вважають, що на заваді євроінтеграції України стоїть агресія Росії і воєнні дії на Донбасі; 22% називають перешкодою  позицію західних держав-членів, які не прагнуть бачити Україну членом ЄС, і 20% вважають, що на шляху до ЄС стоять проблеми з демократією та правами людини в Україні.
 • В українському суспільстві поступово зростає сприйняття українцями самих себе  як європейців. Так, якщо у травні 2013 р.  відчували себе європейцями 34% і не відчували – 55% українців, то у грудні 2013 р. це співвідношення становило 44% та 50%, відповідно, а в листопаді 2015 р. ті,  хто відчуває себе європейцями,  вперше опинилися у відносній більшості – 47% можуть себе назвати європейцями і 42%  ні.
 • В регіональному розрізі  визначення себе  як європейців переважає у громадській думці Заходу (57% відчувають себе європейцям і 35,5% – ні) та Центру (49% та 37%, відповідно). На Сході України громадська думка майже рівноцінно розділилася на тих, хто вважає себе європейцями (46%), і тих, хто не вважає (49%). В  меншості  «європейці» за самовідчуттями опинилися на Півдні (35,5% відчувають себе європейцями і 43% – ні) та на Донбасі (38% та 56,5% відповідно).
 • Для того, аби відчувати себе європейцями повною мірою,  українцям потрібний  певний рівень матеріального добробуту  – так  вважають 47% населення; відчуття захищеності з боку закону (33,5%), повага цінностей демократії та прав людини (23%) та  можливість їздити до інших європейських країн без віз (23%). Попри те, що чинник добробуту лишається  на першому місці, як і раніше, зараз на нього орієнтується на 12% менше громадян, аніж  у травні 2013 р. (59%).
 • Запровадження безвізового режиму  важливе для  57% українців. Такої позиції дотримується абсолютна більшість жителів  Західного (80%) і Центрального (64%) макрорегіонів. На Півдні громадська думка  щодо важливості безвізового режиму балансує приблизно на рівному розподілі на тих, для кого можливість їздити без віз важлива (44%), і тих, для кого це не має значення (47%). На Сході  і Донбасі важливим безвізовий режим вважають  по 39% місцевих жителів, а більшість  в обох цих регіонах   (55–56%) не вважає, що скасування візового режиму є значущим.
 • Якщо у 2016 р.  буде запроваджено безвізовий режим з ЄС, то заявлена готовність скористатися ним і поїхати до країн Шенгенської зони  коливається від  18% серед жителів Донбасу до 45% мешканців Заходу. Основною метою, з якою  жителі будь-якого макрорегіону готові були б поїхати до країн Шенгенської  зони, є туризм.
   

 

Результати опитування

Як Ви вважаєте, Україна більше виграє чи програє, якщо приєднається до ЄС?

 1. Виграє

50,3

 1. Програє

26,1

 1. Важко відповісти

23,6

 

Якщо Україна стане повноправним членом ЄС, які, на Вашу думку, переваги  вона отримає у цьому разі?   (позначте усе, що вважаєте за потрібне)

 1. Підвищення рівня життя людей

36,8

 1. Вільний доступ молоді  до навчання в університетах країн-членів ЄС

33,7

 1. Вільне пересування людей за кордон

38,6

 1. Підвищення  авторитету України на міжнародній арені

17,3

 1. Отримання нової фінансової допомоги

12,6

 1. Посилення безпеки та обороноздатності України

20,8

 1. Посилення процесів демократизації

12,6

 1. Проведення внутрішніх реформ в Україні

24,0

 1. Доступ на європейські ринки

19,3

 1. Рух країни в бік  сучасної європейської цивілізації

18,8

 1. Краще забезпечення  товарами та послугами

10,3

 1. Інше

0,5

 1. Жодних переваг від членства в ЄС Україна не матиме

22,0

 1. Важко відповісти

11,6

 

 

Якими, на Ваш погляд,   можуть бути негативні наслідки  приєднання України до ЄС?   (позначте усе, що вважаєте за потрібне)

 1. Еміграція  українців за кордон

33,1

 1. Погіршення відносин з Росією та країнами СНД

27,5

 1. Підвищення рівня безробіття

18,2

 1. Зниження рівня життя людей

16,5

 1. Зростання соціальної розмежованості у суспільстві

14,5

 1. Поширення західної масової культури

11,3

 1. Поширення у суспільстві таких явищ, як наркоманія, СНІД тощо.

14,7

 1. Зростання рівня злочинності

6,4

 1. Втрата російських ринків

17,2

 1. Втрата чи обмеження  державного суверенітету України

11,0

 1. Інше

1,7

 1. Жодних негативних наслідків  не буде

16,8

 1. Важко відповісти

16,0

 

 

Що, на Вашу думку, найбільше заважає тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу? (Позначте усе, що вважаєте важливим)

 1. Недостатнiй економiчний розвиток України

41,3

 1. Низький рiвень життя населення України

36,4

 1. Проблеми з демократiєю, правами людини в Українi

19,8

 1. Позицiя захiдних держав-членiв ЄС, якi не хочуть приймати Україну до ЄС

22,0

 1. Позицiя керiвникiв української держави, якi насправдi не прагнуть до ЄС

14,6

 1. Тiснi зв'язки з Росiєю

5,6

 1. Агресія Росії, військові дії на Сході

27,0

 1. Небажання громадян України

6,7

 1. Корупція, повільний темп реформ  

43,2

 1. Недостатній рівень обізнаності населення про європейську інтеграцію.

10,5

 1. Iнше

0,9

 1. Нiщо не заважає Українi вступити до ЄС, вона до цього вже готова

2,9

 1. Українi й не потрiбно ставати членом ЄС

10,5

 1. Важко відповісти

8,6

 

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем? 

 

 

 1. Безумовно, так

15,7

 1. Скоріше, так

30,9

 1. Скоріше, ні

25,3

 1. Безумовно, ні

17,1

 1. Важко відповісти

10,9

 

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

 1. Певний рівень матеріального добробуту

47,3

 1. Поважати цінності демократії та прав людини 

23,1

 1. Мати можливість їздити в європейські країни без віз  

23,2

 1. Відчувати себе захищеним законом

33,5

 1. Мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

11,4

 1. Відчувати себе вільною людиною

16,8

 1. Знати іноземні мови

8,7

 1. Знати європейську культуру

4,1

 1. Нічого не треба, українці і  так європейці

12,1

 1. Вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

9,8

 1. Інше

0,8

 1. Важко сказати

8,9

 

Чи доводилося Вам бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 1. Так

26,2

 1. Ні

73,3

 1. Не відповіли

0,5

 Якщо Вам не доводилося бувати в країнах ЄС, США чи Канаді, то чому?

(позначте основні причини)  % тих, хто не бував у ЄС, США чи Канаді

Не було у цьому потреби

27,2

Не було такого бажання

9,1

Не було грошей

64,9

Складнощі з отриманням візи

5,6

Збирався, але візу не дали

1,0

Не було на це часу

12,4

Не дозволяє здоров’я, вік тощо

7,2

Не дозволяють зобов’язання  (сім’я, хворі родичі тощо)

7,0

Інше

0,9

 

 

А якби з наступного року був запроваджений безвізовий режим з ЄС, чи поїхали б Ви до якоїсь із країн Шенгенської зони? % тих, хто не бував у ЄС, США чи Канаді

 

Так, безумовно

16,1

Скоріш за все, так

22,4

Скоріш за все, ні

21,4

Точно, ні

24,0

Важко сказати

16,1

 

 Наскільки для Вас важливим є запровадження безвізового режиму з ЄС?

Дуже важливим

22,9

Загалом важливим

33,7

Мало важливим

19,3

Не важливим зовсім

17,4

Важко сказати

6,6

 

 Якщо  б Ви  відправилися до однієї з країн Шенгенської зони, то з якою метою?

(Можливі кілька відповідей)

 

 1. На навчання, стажування тощо 

7,1

 1. Візит до родичів та друзів

12,7

 1. Працевлаштування за кордоном

24,1

 1. Робочі візити 

11,2

 1. Туризм

50,9

 1. Культурний обмін

6,6

 1. Спортивні змагання

1,8

 1. Лікування

7,3

 1. Інше

2,3

 1. Важко відповісти

21,4


 

Регіональний розподіл

 

Як Ви вважаєте, Україна більше виграє чи програє, якщо приєднається до ЄС?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Виграє

77,1

57,5

30,2

35,4

31,8

Програє

6,5

16,4

40,8

46,5

39,5

Важко відповісти

16,4

26,1

28,9

18,1

28,7

 

Якщо Україна стане повноправним членом ЄС, які, на Вашу думку, переваги вона отримає у цьому разі?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Підвищення рівня життя людей

49,8

47,3

26,6

28,8

13,4

Вільний доступ молоді до навчання в університетах країн-членів ЄС

46,5

34,6

35,3

22,2

27,2

Вільне пересування людей за кордон

56,3

38,2

38,1

32,8

23,3

Підвищення авторитету України на міжнародній арені

22,0

20,1

14,0

11,1

14,8

Отримання нової фінансової допомоги

11,0

12,8

7,5

16,1

13,6

Посилення безпеки та обороноздатності України

27,7

22,8

15,2

17,6

15,1

Посилення процесів демократизації

19,6

11,4

10,4

10,6

9,5

Проведення внутрішніх реформ в Україні

29,1

25,1

22,7

23,1

17,2

Доступ на європейські ринки

27,2

17,6

18,9

16,8

15,9

Рух країни в бік сучасної європейської цивілізації

28,5

18,1

17,5

14,6

13,7

Краще забезпечення товарами та послугами

18,2

9,6

11,7

8,9

2,5

Інше

1,1

0,0

0,7

1,1

0,0

Жодних переваг від членства в ЄС Україна не матиме

2,5

12,7

31,6

38,4

42,7

Важко відповісти

8,1

14,1

10,9

7,2

16,7

 

Якими, на Ваш погляд, можуть бути негативні наслідки приєднання України до ЄС?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Еміграція українців за кордон

37,6

36,2

39,4

35,5

14,0

Погіршення відносин з Росією та країнами СНД

18,7

22,4

35,1

38,1

33,2

Підвищення рівня безробіття

8,5

11,0

27,9

33,1

23,2

Зниження рівня життя людей

5,5

7,8

25,3

27,3

32,0

Зростання соціальної розмежованості у суспільстві

10,4

9,0

19,4

26,4

14,8

Поширення західної масової культури

7,6

9,9

16,2

10,6

16,7

Поширення у суспільстві таких явищ, як наркоманія, СНІД тощо,

7,3

11,5

14,8

25,0

19,6

Зростання рівня злочинності

4,9

4,0

11,7

8,8

7,5

Втрата російських ринків

10,1

12,5

22,6

27,9

20,8

Втрата чи обмеження державного суверенітету України

8,8

7,1

19,3

14,0

13,4

Інше

1,0

1,1

1,8

1,3

4,5

Жодних негативних наслідків не буде

20,1

19,8

12,0

16,6

9,5

Важко відповісти

16,5

20,9

16,1

6,1

16,4


Що, на Вашу думку, найбільше заважає тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Недостатній економічний розвиток України

34,9

45,5

47,9

50,2

26,2

Низький рівень життя населення України

31,8

39,0

49,8

41,0

22,8

Проблеми з демократією, правами людини в України

21,5

20,0

23,7

20,4

14,2

Позиція західних держав-членів ЄС, які не хочуть приймати Україну до ЄС

28,7

18,1

28,9

31,7

6,2

Позиція керівників української держави, які насправді не прагнуть до ЄС

23,2

16,0

14,2

11,9

3,6

Тісні зв'язки з Росією

6,4

3,8

11,5

4,1

6,3

Агресія Росії, військові дії на Сході

32,8

28,0

28,4

20,4

24,3

Небажання громадян України

2,5

7,3

11,8

6,3

8,5

Корупція, повільний темп реформ

57,3

44,3

47,8

35,8

28,3

Недостатній рівень обізнаності населення про європейську інтеграцію

8,6

12,7

12,7

8,3

9,1

Інше

2,8

0,4

0,0

0,3

0,6

Ніщо не заважає Україні вступити до ЄС, вона до цього вже готова

3,6

2,9

2,4

2,8

2,5

Україні й не потрібно ставати членом ЄС

2,4

5,4

10,9

17,1

24,2

Важко відповісти

5,8

10,0

12,0

4,7

11,7

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Безумовно, так

22,0

13,6

8,6

23,2

8,5

Скоріше, так

34,6

35,4

26,5

23,1

29,2

Скоріше, ні

24,6

25,3

26,5

21,7

30,6

Безумовно, ні

10,9

12,0

16,1

27,5

25,5

Важко відповісти

7,9

13,7

22,3

4,6

6,2

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Певний рівень матеріального добробуту

46,8

51,5

51,5

53,9

29,8

Поважати цінності демократії та прав людини

23,9

22,4

29,4

24,8

18,0

Мати можливість їздити в європейські країни без віз

29,8

25,7

25,3

21,3

11,0

Відчувати себе захищеним законом

41,5

31,5

35,9

34,9

25,0

Мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

11,7

14,7

9,1

9,5

8,1

Відчувати себе вільною людиною

18,4

18,3

15,6

17,3

12,3

Знати іноземні мови

9,5

8,6

12,2

5,6

9,6

Знати європейську культуру

5,1

4,9

4,1

3,7

1,9

Нічого не треба, українці і так європейці

10,9

8,6

10,6

20,1

13,1

Вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

4,1

3,6

15,5

6,1

31,2

Інше

1,4

1,1

0,7

0,6

0,0

Важко сказати

7,9

11,7

10,3

6,1

6,7

 

Чи доводилося Вам бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так

34,2

22,0

30,3

20,1

29,8

Ні

65,8

78,0

69,7

79,9

70,2

 

Якщо Вам не доводилося бувати в країнах ЄС, США чи Канаді, то чому?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Не було у цьому потреби

36,5

29,3

31,2

27,2

11,0

Не було такого бажання

9,0

8,5

16,5

10,2

5,3

Не було грошей

60,6

63,5

73,5

76,9

56,8

Складнощі з отриманням візи

10,5

4,5

10,4

3,6

1,9

Збирався, але візу не дали

1,8

1,4

1,0

0,4

0,0

Не було на це часу

10,0

12,8

8,6

11,4

18,3

Не дозволяє здоров'я, вік тощо

9,0

6,5

4,4

4,9

11,9

Не дозволяють зобов'язання (сім'я, хворі родичі тощо)

5,0

6,1

9,4

6,1

11,4

Інше

1,1

0,3

2,5

1,0

0,8

 

А якби з наступного року був запроваджений безвізовий режим з ЄС, чи поїхали б Ви до якоїсь з країн Шенгенської зони?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так, безумовно

22,7

15,1

10,1

24,6

3,2

Скоріш за все, так

31,8

24,0

19,1

18,2

15,2

Скоріш за все, ні

15,5

21,8

29,3

17,7

27,0

Точно, ні

10,7

19,1

21,4

31,5

43,6

Важко сказати

19,3

20,0

20,1

7,9

10,9

 

Наскільки для Вас важливим є запровадження безвізового режиму з ЄС?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Дуже важливим

36,9

23,6

14,5

19,4

13,1

Загалом важливим

43,2

40,1

29,3

20,1

26,3

Мало важливим

12,5

16,9

26,1

26,1

21,3

Не важливим зовсім

3,1

10,9

20,9

29,4

34,3

Важко сказати

4,3

8,6

9,3

5,2

4,9

 

Якщо б Ви відправилися до однієї з країн Шенгенської зони, то з якою метою?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

На навчання, стажування тощо

7,6

5,9

10,2

7,3

7,1

Візит до родичів та друзів

18,8

8,6

18,3

14,0

8,5

Працевлаштування за кордоном

31,2

23,5

32,7

17,4

18,5

Робочі візити

15,8

7,8

15,1

9,8

11,5

Туризм

50,3

51,3

52,4

55,2

45,8

Культурний обмін

6,0

7,4

9,7

3,9

6,8

Спортивні змагання

1,0

0,6

3,9

2,0

3,8

Лікування

6,4

6,4

8,7

7,3

9,7

Інше

1,6

1,7

2,1

3,1

3,8

Важко відповісти

16,4

22,3

20,2

17,5

32,2

 

Динаміка громадської думки

 

Якщо Україна стане повноправним членом ЄС, які, на Вашу думку, переваги  вона отримає у цьому разі?   (позначте усе, що вважаєте за потрібне)

 

Грудень 2007

Грудень 2011

Листопад 2015

Підвищення рівня життя людей

33,0

28,0

36,8

Вільний доступ молоді  до навчання в університетах країн-членів ЄС

19,0

24,3

33,7

Вільне пересування людей за кордон

35,4

34,7

38,6

Підвищення  авторитету України на міжнародній арені

11,0

11,2

17,3

Отримання нової фінансової допомоги

8,8

9,7

12,6

Посилення безпеки та обороноздатності України

6,7

7,5

20,8

Посилення процесів демократизації

13,0

13,7

12,6

Проведення внутрішніх реформ в Україні

-

-

24,0

Доступ на європейські ринки

-

-

19,3

Рух країни в бік  сучасної європейської цивілізації

17,7

16,1

18,8

Краще забезпечення  товарами та послугами

8,8

16,1

10,3

Інше

0,6

0,6

0,5

Жодних переваг від членства в ЄС Україна не матиме

15,7

27,7

22,0

Важко відповісти

16,3

11,6

11,6

 

Якими, на Ваш погляд,   можуть бути негативні наслідки  приєднання України до ЄС?   (позначте усе, що вважаєте за потрібне)

 

Грудень 2007

Грудень 2011

Листопад 2015

Еміграція  українців за кордон

26,7

31,1

33,1

Погіршення відносин з Росією та країнами СНД

19,8

22,5

27,5

Підвищення рівня безробіття

10,2

17,5

18,2

Зниження рівня життя людей

9,5

16,7

16,5

Зростання соціальної розмежованості у суспільстві

10,8

12,3

14,5

Поширення західної масової культури

11,2

11,2

11,3

Поширення у суспільстві таких явищ, як наркоманія, СНІД тощо.

17,1

14,0

14,7

Зростання рівня злочинності

9,9

10,1

6,4

Втрата російських ринків

-

-

17,2

Втрата чи обмеження  державного суверенітету України

12,6

9,7

11,0

Приплив іноземців, розпродаж країни

30,9

22,0

-

Інше

2,0

0,9

1,7

Жодних негативних наслідків  не буде

13,2

16,3

16,8

Важко відповісти

17,5

16,0

16,0

 

Що, на Вашу думку, найбільше заважає тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу? (Позначте усе, що вважаєте важливим)

 

Червень 2006

Грудень 2011

Листопад 2015

Недостатнiй економiчний розвиток України

51,8

34,5

41,3

Низький рiвень життя населення України

48,0

32,4

36,4

Проблеми з демократiєю, правами людини в Українi

17,6

22,6

19,8

Позицiя захiдних держав-членiв ЄС, якi не хочуть приймати Україну до ЄС

12,9

18,7

22,0

Позицiя керiвникiв української держави, якi насправдi не прагнуть до ЄС

6,2

17,6

14,6

Тiснi зв'язки з Росiєю

11,0

10,8

5,6

Агресія Росії, військові дії на Сході

-

-

27,0

Небажання громадян України

13,4

8,9

6,7

Корупція, повільний темп реформ  

-

-

43,2

Недостатній рівень обізнаності населення про європейську інтеграцію.

-

-

10,5

Iнше

-

0,9

0,9

Нiщо не заважає Українi вступити до ЄС, вона до цього вже готова

1,3

5,0

2,9

Українi й не потрiбно ставати членом ЄС

17,2

14,5

10,5

Важко відповісти

11,0

11,2

8,6

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?  (Дайте одну відповідь)

 

Травень 2013

Грудень 2013

Листопад 2015

Так

34

44

47

Ні

55

50

42

Важко відповісти

11

6

11

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

 

 

Травень 2013

Листопад 2015

Певний рівень матеріального добробуту

58,8

47,3

Поважати цінності демократії та прав людини 

32,4

23,1

Мати можливість їздити в європейські країни без віз  

24,5

23,2

Відчувати себе захищеним законом

40,5

33,5

Мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

14,6

11,4

Відчувати себе вільною людиною

15,2

16,8

Знати іноземні мови

8,7

8,7

Знати європейську культуру

5,8

4,1

Нічого не треба, українці і  так європейці

8,3

12,1

Вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

10,1

9,8

Інше

0,3

0,8

Важко сказати

4,6

8,9

 

 Чи доводилося Вам бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 

Травень 2013

Листопад 2015

Так

20,6

26,2

Ні

79,0

73,3

Не відповіли

0,5

0,5

 

Наскільки для Вас важливим є запровадження безвізового режиму з ЄС?

Дуже важливим

22,9

Загалом важливим

33,7

Мало важливим

19,3

Не важливим зовсім

17,4

Важко сказати

6,6

 

Останні новини з категорії Опитування

Зроби за мене: українці готові до самоорганізації, але покладають відповідальність за свій добробут на державу

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 – січні 2021 року...
27 березня 2021

Державні та соціальні інститути: кому українці довіряють, а кому ні?

Дані всеукраїнського опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 р.
19 березня 2021

Глобальні держави вже не гарантують безпечніший світ

Опитування проведене Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 р. Опитано громадян 45 країн та територій світу (близько 45000 дорослих...
12 березня 2021

СВІТ МАЙЖЕ РІК З ПАНДЕМІЄЮ: як думка українців відрізняється від жителів інших країн щодо вакцинування, оцінки дій урядів, обмежень і загроз

Опитування проведене Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 р. Опитано громадян 47 країн світу (близько 45000 дорослих осіб)
12 лютого 2021