Опитування
Перегляди: 3539
22 лютого 2005

Українці хочуть вступати до ЄС і не хочуть до НАТО - загальнонаціональне опитування

Українці хочуть вступати до ЄС і не хочуть до НАТО — опитування Фонду “Демократичні ініціативи”/ КМІС

Українці хочуть вступати до ЄС і не хочуть до НАТО — такі результати за­гальноукраїнського опитування, проведеного фондом “Демократичні іні­ціа­тиви” та Київським міжнародним інститутом соціології з 4 до 15 лютого 2005 року[*]. Загалом було опитано 2040 респондентів, теоретична похибка ви­бір­ки (без урахування дизайн-ефекту) складає 2.2%.

На запитання “Якби найближчої неділі відбувався референдум щодо член­ства в ЄС” голоси розподілилися так: “За вступ до ЄС” — 44%, “Проти всту­пу до ЄС” — 28%, не визначилися або не брали б участі в референдумі — 28%.

На запитання “Якби найближчої неділі відбувався референдум щодо член­ства в НАТО” голоси розподілилися так: “Проти вступу до НАТО” — 48%, “За вступ до НАТО” — 15%, не визначилися або не брали б участі в ре­фе­рен­думі — 36%.

Директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ілько Кучерів прокоментував ці дані так:

“Дві третини українців не обізнані з тим, що таке ЄС та НАТО, і по­тре­бують інформації про ці організації. Держава повинна провести активну кам­па­нію з роз’яснення того, навіщо існують ці організації та які вигоди від всту­пу до них матимуть громадяни. Особливо це стосується питання член­ства в НАТО. Низька підтримка населенням членства України в НАТО пояс­нюється також активною антинатовською пропагандою під час пре­зи­дент­ської виборчої кампанії. Противники НАТО знаходяться в полоні стереотипів ча­сів холодної війни та брежнєвської пропаганди: що НАТО — це агре­сив­ний військовий блок, який сам провокує конфлікти, що вступ до НАТО Ук­раїні не вигідний економічно, і що вступ до НАТО зіпсує відносини з Росією. Все навпаки, це не відповідає дійсності. Синоніми НАТО і ЄС — це сучасна сис­тема колективної безпеки та забезпечення прав і свобод громадян. Гро­ма­дяни України повинні зрозуміти, що впровадження в повсякденне життя стан­дартів НАТО і ЄС вигідне для кожного з них”.

 

Прес-служба Фонду “Демократичні ініціативи”

 


[*] Це опитування стало можливим завдяки підтримці, яку надано Інститутом Cталих Cпільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку.
Висловлені у прес-релізі думки належать авторам і не обов’язково відображають погляди Інституту Сталих Спільнот та АМР США.