Опитування
Перегляди: 1488
10 травня 2012

Тестування та рівний доступ до якісної вищої освіти: громадська думка про ЗНО, вступ до вишів, проблеми вищої школи (загальнонаціональне опитування)

24 березня - 5 квітня 2011 року Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва за підтримки Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянсу USETI) було проведено загальнонаціональне опитування з метою дослідження громадської думки щодо вступу до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та певних питань якості освіти. Було опитано 1801 респондентів у всіх територіально-адміністративних одиницях України: 24 областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі. Вибірка – квотна, репрезентативна за статтю, віком (18-29, 30-54, 55 років і старші), освітою (нижче середньої, середня, вища), типом поселення (столиця, обласні центри, інші міста, села) та областями України. Похибка вибірки не перевищує 2.4 %.

 
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
 

Впроваджена з 2008 року система вступу до вищих начальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) підтримується переважною більшістю населення України, причому ця підтримка з роками зростає: у грудні 2008 року її підтримували 42% населення (не підтримували 34%), а у березні 2011 році – 46% (не підтримують 30%). У «цільовій» групі – тих, чиї діти, діти рідних та близьких чи вони самі вступали до ВНЗ за результатами ЗНО, тобто безпосередньо стикалися з новою системою вступу – підтримка нової системи вступу до ВНЗ істотно вища: підтримують нову систему 55%, не підтримують – 30%. Ставлення до вступу до ВНЗ за результатами ЗНО істотно залежить і від успішності вступу: серед тих, чиї діти чи вони самі поступили туди, куди хотіли, 69% підтримують систему вступу до ВНЗ за результатами ЗНО (не підтримують 24%); серед тих, чиї діти чи вони самі поступили не зовсім куди хотіли, але загалом вдало, підтримують нову систему вступу 59% (не підтримують 30%), а от ті, хто поступив «аби кудись» підтримка нової системи значно менша – 29% (не підтримують 44%).

Лише 29% населення вважає більш об’єктивною колишню систему вступу до ВНЗ за результатами іспитів, як проводили ВНЗ. На думку решти, нова система більш об’єктивна, проте щодо різних варіантів цієї системи думки поділилися: 24% вважають більш об’єктивною систему вступу лише за результатами ЗНО; 16.5% - за результатами ЗНО та балів  шкільного атестату, а 10% - за результатами ЗНО, балів атестату та балів вступних іспитів, що їх проводитимуть ВНЗ. У «цільовій» групі – тих, хто мав досвід вступу до ВНЗ за результатами ЗНО, оцінка об’єктивності такого вступу лише за результатами ЗНО найвища (32%).  На оцінку об’єктивності вступу до ВНЗ за різними критеріями впливає й міра успішності вступу: у групі тих, хто ступив туди, куди хотів, найбільш об’єктивним вважають ЗНО 42%, а от серед тих, хто поступив аби куди, вважають, що найбільш об’єктивними були б вступні іспити, які проводили ВНЗ.

При оціні знань випускників шкіл найбільше було корупції, на думку населення, на вступних іспитах до ВНЗ, де дуже та досить поширеною вважають корупцію 70% населення, а мало поширеною і зовсім не поширеною – 12%. На випускних екзаменах в школі дуже і досить поширеною корупцію вбачають 40%, не поширеною - 36%. Найменше поширеною, на думку населення, є корупція при зовнішньому незалежному оцінюванні: 27% вважають, що вона там поширена, а 37% - що ні. 

Серед тих, чиї діти, діти родичів та близьких друзів чи вони самі проходили зовнішнє тестування, 58% були повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилося (28% - ні). Щоправда, минулого року показники були кращими: 69% були задоволені, 21% - ні. 

Серед тих, хто поступав до ВНЗ чи поступали діти або діти близьких, 43% відповіли, що поступили саме туди, куди хотіли, ще 30% - не зовсім куди хотіли, але вважають варіант непоганим. Лише 16% поступили «аби кудись поступити», а зовсім нікуди не вдалося поступити лише 6% абітурієнтів. 

Населення достатньо високо оцінює можливості ЗНО: з тим, що воно ставить усіх у рівні умови, згодні 44% (не згодні – 26%), а у «цільовій» групі – 54%; що ЗНО дає змогу обдарованим дітям вступити до будь якого ВНЗ – згодні   53% (не згодні 26%), у «цільовій» групі – 60%; що ЗНО стимулює учнів вчитися – згодні 55% (не згодні 24%), у «цільовій» групі – 64%; що ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ – згодні 42% (не згодні 31%), у «цільовій» групі – 48%; що ЗНО стало кроком до справедливості у державі - згодні 40% (не згодні 32), у «цільовій» групі – 47%; що ЗНО дає змогу ВНЗ обирати кращих студентів – згодні 46% (не згодні 26%), у «цільовій» групі – 53%.

Основні недоліки вступу до ВНЗ за результатами ЗНО населення бачить насамперед у недостатній підготовці випускників шкіл до тестування (37%, у «цільовій» групі – 42%), у недосконалості тестів (31%, у «цільовій» групі – 35%) та у тому, що немає впевненості у чесності проведення тестування (31% серед населення і у «цільовій» групі).

Для покращення системи вступу до ВНЗ за результатами ЗНО головне, що пропонується – це краще готувати учнів до здачі тестів (51% населення і 55% у «цільовій» групі). Ще дуже важливим є, щоб ВНЗ забезпечили публічність та зрозумілість системи зарахування абітурієнтів (35% населення і 41% у «цільовій» групі), та заздалегідь інформували абітурієнтів про свої правила вступу (33% населення та 39% у «цільовій» групі).

Більша частина населення (54%) згодна з тим, що треба зберігати пільги для певних категорій абітурієнтів – сиріт (69%), дітей з обмеженими фізичними можливостями (46%), дітей з найбідніших сімей (43%). А от щодо інших категорій пільговиків громадська думка налаштована значно менш позитивно: згода надавати пільги при вступі до ВНЗ переможцям олімпіад і конкурсів – 30%, чорнобильцям згодні 26%, медалістам – 25%, випускникам сільських шкіл – 14%. Щодо надання переваг слухачам підготовчих курсів при ВНЗ, то думки поділилися: 37% на це погоджуються, 39% - ні, решта певної думки не має.

Більшість населення налаштована проти пропозиції, щоб при вступі до ВНЗ до результатів ЗНО та балу атестату додавався вступний іспит, який проводитимуть ВНЗ: 46% (51% у «цільовій» групі) вважають, що це призведе до корупції при вступі. Згодні на пропозицію щодо власних істиків ВНЗ лише 24%.

 

Вирішальне значення при зарахуванні до ВНЗ повинні мати результати зовнішнього оцінювання – так вважає більшість опитаних (41% населення і 54% у «цільовій» групі»).  Оцінки, отримані при здачі ступних іспитів, які проводитимуть ВНЗ, вважають більш важливими 26% (21% у «цільовій» групі), а середній бал атестату – 16% (17% у «цільовій групі). Співбесіда у ВНЗ та мотиваційне есе підтримується дуже мало (7% і 3%).

Третина населення України (32%) відносить питання   вдосконалення якості вищої освіти до завдань першочергової важливості, особливо – молодь віком до 30 років (37%).

Більшість населення України (62%) вважає, що люди здобувають вищу освіту насамперед для того, щоб знайти добре оплачувану роботу – точно так само схильне думати й населення Росії (62%). Ще важливими мотивами здобуття вищої освіти, на думку і населення України, і Росії є бажання зробити кар’єру (51% і в Україні, і в Росії) та можливість стати хорошим спеціалістом (48% в Україні і 45% в Росії). Достатньо вагомими виглядають також такі спонуки для здобуття вищої освіти, як прагнення реалізувати свій творчий потенціал (21% в Україні і 27% у Росії) та можливість жити у культурному освіченому середовищі (21% в Україні і значно менше – 13% у Росії).

Населення України оцінює якість вищої освіти в Україні переважно як середню (45%), високою і дуже високою її вважають 23% і 25% - низькою і дуже низькою. Згодні з тим, що вища школа дає добрі професійні знання 41% в Україні і 51% у Росії, у забезпеченні вищою освітою світоглядних знань певні 54% в Україні і 43% у Росії, щодо можливостей самореалізації найбільш здібних і талановитих людей погоджуються 46% в Україні і 455 в Росії, дає можливості знайти хорошу роботу – 34% в Україні і 37% в Росії. А от згодні з тим, що освітня система дає усім рівні можливості безкоштовно навчатися лише 10% в Росії і 12% в Україні.

Найбільш серйозною сьогоднішньою проблемою вищої освіти і в Україні, і в Росії населення вважає високу плату за навчання (так вважають 67% росіян та 60% українців). Другою серйозною проблемою, на думку українців, є корумпованість адміністративно-викладацького складу ВНЗ (35%). Найбільш серйозними проблемами вищої школи в Україні були також визнані: нерівність доступу до вищої освіти (29%), невідповідність викладання вимогам ринку (29%), не конвертованість дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі (26%). І ті ж самі проблеми вважають найбільш серйозними у своїх системі вищої освіти й росіяни.  

Результати опитування

 

 1. Як Ви вважаєте, наскiльки важливою є проблема вдосконалення якостi вищої освiти в Українi?

вважаю, що це питання належить до першочергових……………..32.2

це питання важливе, але є бiльш нагальнi проблеми………....…..42.5

вважаю цi проблеми другорядними…………………………….……..17.4

важко сказати……………………………………………………………....7.9

 

  1. Громадська думка щодо важливості оствіти залежно від віку

 

18-29

30-39

40-49

50-59

60 і старше

Загалом

вважаю, що це питання належить до першочергових

36.7

29.6

33.9

29.5

30.0

32.2

це питання важливе, але є бiльш нагальнi проблеми

40.3

50.4

42.6

42.2

35.7

42.5

вважаю цi проблеми другорядними

14.4

13.9

13.6

21.0

22.8

17.4

важко сказати

7.7

6.1

7.6

6.8

11.5

7.9

 

2. Як Ви думаєте, навiщо люди здобувають вищу освiту?

 

Росія[1]

Україна

щоб знайти добре оплачувану роботу

62

61.9

щоб зробити кар'єру

51

50.9

щоб стати хорошим спецiалiстом

45

47.4

щоб реалiзувати себе, свiй творчий потенцiал

27

21.0

щоб мати можливiсть жити у культурному, освiченому середовищi

13

20.8

щоб не йти до армiї

-*

8.9

вища освiта - це шлях у науку

14

8.9

без вищої освiти людину можуть вважати невдахою

3

8.7

щоб подовжити роки навчання

5

7.0

щоб знайти друзiв, свою пару

9

6.0

без вищої освiти не можна стати культурною людиною

9

5.9

iнше (що?)______

-*

1.8

важко сказати

2

3.0

 

3. Як би Ви загалом оцiнили якiсть вищої освiти в Українi?

дуже низька..........    7.6

скорiше низька....     17.7

середня................      45.3

скорiше висока......   16.2

дуже висока.........     1.6

важко сказати........   11.7

 

 

 

4-8. Наскiльки Ви згоднi, з такими твердженнями щодо вищої освiти в Українi:

 

 4. Дає добрi професiйнi знання

Росія   Україна

Згоден            ......... 51...     41.3

Не згоден...........    24...     32.3

Важко сказати.....  25...     26.4

 

5. Надає свiтогляднi знання

Росія   Україна

Згоден            ............3...     54.3

Не згоден..............  27...     22.3

Важко сказати........0...     23.5

 

6. Дозволяє реалiзуватися найбiльш здiбним i талановитим

Росія   Україна

Згоден            ........... 45...     46

Не згоден............... 32...     29.5

Важко сказати.......  25...     24.5

 

7. Дає можливостi знайти хорошу роботу

Росія               Україна

Згоден            ......... 37..................  33.7

Не згоден...........     47.................   39.6

Важко сказати..... 16..................  26.6

 

8. Дає усiм рiвнi можливостi безкоштовно навчатися

Росія               Україна

Згоден            ....................... 10................... 11.9

Не згоден..................            76..................  64.6

Важко сказати..........            14.................   23.4

9. З 2008 року основним критерiєм відбору студентiв до вищих навчальних закладiв (ВНЗ) були результати зовнiшнього незалежного оцінювання (ЗНО). Чи пiдтримуєте таку систему вступу до ВНЗ?

                                          Грудень-2008        Березень-2011       «Цільова група»[2]    Не мають стосунку

                                                                                                                                                              до вступу до ВНЗ

Так, безумовно........... 14.6............................            17.0........................... 24.5..........................  13.6

Скорiше, так  .............. 27.3...................................... 28.9........................... 32.8..........................  27.3

Скорiше, нi    .............. 17.3..................................... 19.2........................... 18.9..........................  19.3

Безумовно, нi .............16.8..................................... 10.9.............................  11.3........................... 11

Важко сказати.........  24.1.....................................  24.1.............................. 12.6......................... 28.6

9.1. Ставлення до вступу до ВНЗ за результатами ЗНО залежно від успішності вступу до ВНЗ

Чи підтримують систему вступу зо ВНЗ за результатами ЗНО?

Поступили, куди хотіли

Поступили не зовсім куди хотіли, але варіант непоганий

Поступили

 аби кудись

Загалом по Україні

Так, безумовно

35.5

22.0

10.2

17.0

Скорiше, так

33.2

36.8

28.6

28.9

Скорiше, нi

12.4

22.5

27.5

19.2

Безумовно, нi

12.0

7.6

16.3

10.9

Важко сказати

6.9

12.1

17.3

24.1

 

10. Як Ви вважаєте, яка система вступу до ВНЗ об'єктивнiша?

                                                                       Загалом по Україні   «Цільова» група       Ті, що не мають

                                                                                                                                             стосунку до вступу
                                                                                                                                              до ВНЗ

за результатами вступних iспитiв,

якi проводили ранiше самi ВНЗ...............  28.8........................    25.8..........................  30.5

за результатами ЗНО................................   24.0........................    32.1..........................   29.7

за результатами ЗНО

та балiв шкiльного атестату....................   16.5.........................   17.3...........................   16.5

за результатами ЗНО, балiв атестату

та балiв вступних iспитiв ВНЗ..............    10.2........................    11.3..............................    9.9

важко сказати..........................................    20.4.........................   13.5............................   22.3

 

10.1. Оцінка обєктивності вступу до ВНЗ за результатами ЗНО чи за іншими критеріями залежно від успішності вступу до ВНЗ

Яка система вступу об’єктивніша?

Поступили, куди хотіли

Поступили не зовсім куди хотіли, але варіант непоганий

Поступили куди-небудь

Україна загалом

за результатами вступних iспитiв, якi проводили ранiше самi ВНЗ

21.0

24.2

39.2

28.8

за результатами ЗНО

41.6

33.5

17.5

24.0

за результатами зовнiшнього тестування та балiв шкiльного атестату

18.3

20.9

8.2

16.5

за результатами зовнiшнього тестування, балiв атестату та балiв вступних iспитiв, що проводитимуть самi ВНЗ

10.5

12.6

8.2

10.2

важко сказати

8.6

8.8

26.8

20.4

 

11-13. Як Ви вважаєте, якою мiрою поширена корупцiя при оцiнцi знань випускникiв шкiл?

 

 11. На випускних iспитах у школi

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                                     група               до вступу до ВНЗ

Дуже поширена........            17.9.........................   16.8..........................  15.9..............   17.2

Досить поширена............... 25.5.........................   26............................   30.7..............   24.9

Мало поширена................. 21.3.........................   27.9.........................   29.1..............   27.3

Зовсiм не поширена.        14.9..........................  8.5...........................   8...................   9.4

Важко сказати................. 21.4..........................  20.8.........................   16.3..............   21.3

 

12. При зовнішньому незалежному оцінюванні

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                                     група               до вступу до ВНЗ

Дуже поширена........            9.2.........................     10.2..........................  8.8..............     11.1

Досить поширена.............. 18.1.........................   17.2...............            17.6..............   17.8

Мало поширена................ 24.4.........................   23.8.........................   26.6..............   23.3

Зовсiм не поширена.       15.5..........................  13.3........................... 17.1...............  11.5

Важко сказати.................... 32.8..........................  35.6.........................   29.8..............   36.3

 

13. На вступних iспитах до ВНЗ

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                      .........    група              до вступу до ВНЗ

Дуже поширена................32.8.........................   36.4........................    33.9..............   30

Досить поширена............ 35.........................      33.5.......................... 37.7..............   31.7

Мало поширена............... 8.4.........................     10.6.........................   9.6..............     11.4

Зовсiм не поширена........  .6..........................    1.6...........................   2...............       1.5

Важко сказати................ 21.1..........................  17.9.........................   17.4..............   17.3

 

14-19. Чи згоднi Ви з такими твердженнями:

 

14. ЗНО ставить всiх у рiвнi умови

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                                     група              до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   20.5.........................   19......................     26..............      15.9

Переважно згоден..........   29.5.........................   35.2....................  37.9..............   34.9

Переважно не згоден.......  14.2.........................   14.7.................   13.7..............   15.6

Зовсiм не згоден.............     10.5..........................  11.1.................... 11.6..............   10.6

Важко сказати..................    25.3..........................  19.9..................   10.8..............   23

 

15. ЗНО дало змогу обдарованим дiтям вступити до будь-якого ВНЗ, навiть найпрестижнiшого

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                          група              до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   19.6.........................   18.6...............  24.9...............   16.2

Переважно згоден............   28.1.........................   33.6...............  34.8..............   34

Переважно не згоден.........  13.9.........................   14.3..............   14.9...........   14.5

Зовсiм не згоден..............     11..........................     12.3................ 13.4.............   11.2

Важко сказати..................    27.3..........................  21.3..............   11.9..............   24

 

16. ЗНО стимулює учнiв не сподiватися на чиюсь допомогу, а вчитись

                                               Загалом по Україні              «Цільова»              Ті, що не мають стосунку

                                                                                              група                          до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   22.4................................        31.8....................        18.6

Переважно згоден...........   34.1...............................         33.8....................        34.5

Переважно не згоден.........  13.6...............................         11.3..................        14.9

Зовсiм не згоден..............     10..................................         10.6............... ....        9.8

Важко сказати..................    19.9................................        13.1...................        22.1

 

 

 

 

17. ЗНО зменшило рiвень корупцiї при вступi до ВНЗ

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                                  група              до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   16.3.............................   12...............     18.1..............   9.2

Переважно згоден...........   26.6............................   29.7...............  29.8..............   30.6

Переважно не згоден.........  16.7.........................   14.7..............   14.4..............   14.8

Зовсiм не згоден..............     11.1...........................  16.6................ 16.2..............   17.4

Важко сказати..................    29.3.............................  27..............      21.4..............   28.1

 

18. Впровадження ЗНО стало кроком до справедливостi у державi

                                   Березень-2010           Березень 2011           «Цільова»      Ті, що не мають стосунку

                                                                                                          група              до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   14.2.........................   11.6...............  17.7..............   9.2

Переважно згоден............   26.1.........................   28.9...............  29.8............   29.2

Переважно не згоден.........  16.........................      13.5..............   15.2..........   13.5

Зовсiм не згоден..............     11.7..........................  18.1................ 18.2...........   17.2

Важко сказати..................    32..........................     27.9..............   19............      30.9

 

19. Зовнiшнє оцінювання дає змогу ВНЗ обирати кращих студентiв

                                               Загалом по Україні              «Цільова»                  Ті, що не мають стосунку

                                                                                                    група                          до вступу до ВНЗ

Повністю згоден...............   14.2...................................        18.8....................        12.6

Переважно згоден............  32..................................             34.5....................        31.5

Переважно не згоден.........  13.3................................         12.3....................        14.6

Зовсiм не згоден..............     12.4....................................      15.4................ ....        10.5

Важко сказати..................    28......................................           19....................           30.8

 

20. Якi Ви бачите основнi недолiки при вступi до ВНЗ за результатами ЗНО?

Загалом по Україні              «Цільова» група

Недостатня пiдготовленiсть

випускникiв шкiл до ЗНО...........................................................................     36.6......................      41.7

Недосконалiсть тестiв................................................................................     31.3.......................     34.8

Немає впевненостi, що ЗНО вiдбувається чесно,

iз дотриманням усiх процедур.................................................................     31.2.........................   31.1

Було надто багато осiб,

звiльнених вiд ЗНО (пiльговики та iн..)...........................................            12.4.........................   16

Погана органiзацiя роботи приймальних комiсiй у ВНЗ...................... 11.2........................    10.8

Незрозумiла система остаточного зарахування абiтурiєнтiв....           17.6.........................   19.5

Немає гарантiй, що сертифiкати ЗНО не пiдроблялися.....................   16.4..........................  18.4

Пiдроблялися документи,

що пiдтверджують наявнiсть пiльги у абiтурiєнта.................................   9.4............................. 11.1

ЗНОзнижує мотивацiю школярiв до вивчення

частини предметiв (якi не винесенi на зовнiшнє тестування).          12.8..........................  15.9

Нiяких серйозних недолiкiв немає........................................................    3.4...........................   4.8

Iнше (що?)______......................................................................................     0.9............................  1.2

Важко сказати.............................................................................................   16.8........................... 9.9

 

 21. На Вашу думку, що слiд зробити у першу чергу, щоб покращити систему вступу до ВНЗ за результатами ЗНО?

Грудень-2008           Березень-2011       «Цільова» група

Краще готувати учнiв

у школах до здачi тестiв..................................................     43.4...................      51.2...................         55.3

ВНЗ повиннi заздалегiдь iнформувати

абiтурiєнтiв про свої правила вступу...........................     28.8......................      33.4...................         39.2

Громадський контроль на усiх етапах

проведення ЗНО та вступу до ВНЗ

повинен бути посилений...............................................     20.3......................      22.2.....................       20

Приймальнi комiсiї ВНЗ повиннi

ретельнiше перевiряти документи

абiтурiєнтiв (сертифiкати ЗНО,

довiдки про пiльги тощо) на достовiрнiсть..............   17.1........................    18...........................    20.2

ВНЗ повиннi забезпечити публiчнiсть та

зрозумiлiсть системи зарахування абiтурiєнтiв....      27.3........................    34.8.........................   41.1

Порушники умов прийому повиннi понести

вiдповiдальнiсть за недотримання правил вступу..... 23.9.....................   19.5........................    23.5

Інше...........................            ..................................................  3.3..........................    1............................     0.7

Важко сказати..................................................................    16.5.........................   14.6.......................     10.6

 

22. Чи є у Вас дiти?

так.........         71.1

ні..........          28.3

 

23. Якщо у Вас є дiти, то якого вiку? (якщо кiлька дiтей рiзного вiку, можливi кiлька вiдповiдей)

дошкiльного вiку (до 6-7 рокiв)...................          23.4

шкiльного вiку (до 18-19 рокiв)..................           26.7

молодi (20-30 рокiв).....................................           27.2

старшi за 30 рокiв.......................................             33.1

 

24. Якщо у Вас є дiти шкiльного вiку, то у якому класi вони навчаються?

Відповіли 335 (18.6%).

                                    % до всіх        % до тих, хто має дітей шкільного віку

1 клас.............            .....       1.7................   9

2 клас.............            .....       1.4..............     7.5

3 клас.............            .....       2.3..............     12.5

4 клас.............            .....       1.7..............     9.3

5 клас.............            .....       2.3.............      12.5

6 клас.............            .....       1.6.............      8.7

7 клас.............            .....       2.5.............      13.4

8 клас.............            .....       2.5.............      13.4

9 клас.............            .....       1.7..............     9.3

10 клас..........................       2.2............       11.9

11 клас............................       2.................     10.7

 

25. Чи збираються Вашi дiти чи Ви самi вступати до ВНЗ?

Відповіли 1279 (71.0%).

                                                                                  % до всіх        % до тих, хто має дітей шкільного віку

так..................            ............................................       17.9................25.3

вони (я) вже навчаються у ВНЗ....................         7.7................   10.9

ні......................................................................         33.9..............   47.8

важко сказати.................................................         11.4..............   16.1

 

26. Чи проходили Ви, Вашi дiти чи дiти Ваших родичiв та близьких друзiв ЗНО?

                                   Березень-2010           Березень-2011

так...................           29.8....................        33.5

ні.....................           67.6....................        59.9

важко сказати....       2.6.....................         6.6

 

 27. Чи задоволенi Ви (або Вашi знайомi, що проходили ЗНО) тим, як воно проводилося?

Відповіли 603 (33.5%).

                                                           Березень-2010           Березень-2011

Повністю задоволений...................            25.8....................        17.7

Переважно задоволений...............  43.8....................        40.5

Переважно не задоволений.........   10.2....................        20.6

Зовсім не задоволений................    11......................         7.6

Важко сказати.............................     9.2.......................       13.6

 

28. Загалом чи вдалося Вам, Вашим дiтям чи дiтям ваших близьких родичiв або друзiв вступити туди, куди вони хотiли?

Відповіли 604 (33.5%).

Грудень-2008             Березень-2011

так, в основному вони вступили туди, куди хотiли.............................        49.6..................          42.9

вступили не зовсiм, куди хотiли, але варiант непоганий.......................   29.4...................         30.1

вступили, аби куди-небудь вступити......................................  ....................  14.1..................          16.2

не вдалося нiкуди вступити............................................................................   4.1...................           5.8

важко сказати, не знаю..................................................................................     2.8.......................       5

 

29. Якщо комусь iз Ваших дiтей чи дiтей родичiв, друзiв чи Вам самим не вдалося вступити взагалi чи вони вступили не туди, куди хотiли, то чому?

Відповіли 544 (30.2%).

Грудень-2008                        Березень-2011

об'єктивно не вистачило знань...................................      21.2.......................     15.6

було надто багато пiльговикiв....................................      13.6........................    21.9

система ЗНО надто недосконала,

вона не виявляє справжнi здiбностi i знання... ........   25.1.....................       24.3

iнше (що?) ______............................................................     5...........................      2.4

не знаю, важко сказати...........................................          35.1...................         35.8

 

 30. Якщо Вам, Вашим дiтям чи дiтям Ваших родичiв та близьких друзiв вдалося вступити до ВНЗ, то на яку форму навчання: бюджетну чи контрактну форму навчання?

Відповіли 593 (32.9%).

Грудень-2008                        Березень-2011

переважно на бюджетну.............................                       26.6.......................     25.5

однi - на бюджетну, iншi - на контрактну.....................    33.2........................    32.5

переважно на контрактну................................................   32.1.....................       33.6

не знаю...........................................................................          8.1...................           8.4

 

31. Чи треба зберiгати пiльги при вступi для певних категорiй абiтурiєнтiв?

Система пiльг повинна встановлюватися на державному рiвнi (як зараз)...............      53.6

Пiльги при вступi повиннi бути замiненi наданням адресної допомоги

соцiально вразливим групам населення............................................................................       19.3

Нiяких пiльг нi для кого не повинно бути............................................................................        12.4

Важко сказати...........................................................................................................................         14.7

 

32. Якщо Ви вважаєте, що певнi категорiї випускникiв можуть мати пiльги при вступi до ВНЗ, то якi саме?

Березень-2008           Березень-2011

Сироти.............................................................          64.8....................        69.4

Чорнобильці.....................................                       31.2...................         25.9

Діти з найбідніших сімей..................  ............       43.5..................          43.1

Переможцi олiмпiад та конкурсiв....  ........        26.8..................          29.6

Випускники сiльських шкiл...............  ...........      21.1................            14.1

Дiти з обмеженими фiзичними

можливостями (за зором, слухом тощо)........ 38.1................            45.7

Медалісти..........................................................     19.5..............              25.1

Інші.............................................................              2.4..................            2.3

Важко сказати........................................             19...................            13.3

 

33. Чи повиннi мати певнi переваги у вступi до ВНЗ слухачi пiдготовчих курсiв у них?

Березень-2008           Березень-2011

так.....................         31.2..................          37.4

ні......................          40.5....................        38.6

важко сказати......     28.3....................        24

 

34. Минулого року, пiд час вступу до ВНЗ, до результатiв ЗНО було введене врахування середнього балу атестату. Чи пiдтримуєте Ви таке нововведення?

Так, повнiстю пiдтримую.........................................................     33

Загалом пiдтримую, але бали за атестат повиннi

становити значно меншу, нiж зараз, частку

у порiвняннi з балами ЗНО....................................................       25.9

Не пiдтримую, вступ повинен бути

лише за результатами ЗНО....................................................        16.7

Важко сказати.......................................................................          24.4

 

35. Як Ви ставитеся до пропозицiї, щоб при вступi до ВНЗ до результатiв ЗНО та балу атестату ще додати вступний iспит, який проводитимуть ВНЗ?

                                                           Загалом по Україні   «Цільова» група       Ті, що не мали стосунку

до ЗНО

позитивно, це дасть змогу ВНЗ

краще добирати своїх студентiв........        24.5......................      22.4.....................     25.9    

негативно, бо це приведе

до корупцiї при вступi до ВНЗ................. 45.7........................    51.1.....................       44

важко сказати............................................. 29.8.......................     26.5.....................      30

36. Що, на Вашу думку, повинно мати вирiшальне значення при зарахуваннi абiтурiєнтiв до вищих навчальних закладiв?

                                               Загалом по Україні              «Цільова» група       Ті, що не мали стосунку

до ЗНО

результати ЗНО...............................            40.7......................      54.5.................           34.5

середнiй бал атестату...................   16.5.......................     17....................           17

оцiнки, отриманi при здачi

вступних iспитiв,

що їх проводитимуть ВНЗ.........     25.7.......................     20.7.................           29.2

мотивацiйне есе......................         2.6.......................       2.6...................           2.3

результати спiвбесiдi у ВНЗ......     6.8....................          6.8...................           7

інше.........................................          1.2......................        2.5....................          1.6

важко сказати.........................          17.6...................         10.4..................          19.5

 

37. Якi сьогоднiшнi проблеми вищої освiти в Українi Вам здаються найбiльш серйозними та такими, що потребують вирiшення у найближчi 5-10 рокiв?

Росія   Україна

Корумпованiсть викладацького складу ВНЗ..................................................................................         19.....   34.9

Невiдповiднiсть викладання вимогам ринку працi.....................................................................          19....    29.3

Не конвертованiсть дипломiв бiльшостi вiтчизняних ВНЗ у свiтi...............................................       25....    25.6

Слабка матерiально-технiчна база ВНЗ........................................................................................         17....    16.3

Низький культурний рiвень студентiв, їх слабка зацiкавленiсть у якiснiй освiтi........................   16....    15.3

Низький рiвень якостi освiти в українських ВНЗ, у порiвняннi iз свiтовим рiвнем..........            15....    15

Низький професiйний рiвень викладачiв..........................................................................................      7....      11.1

Слабкий зв'язок мiж якiстю викладання,

авторитетом викладачiв серед студентiв i розмiром зарплат..................................................       10....    10.6

Застарiлi, iдеологiзованi або кон'юнктурнi пiдручники................................................................       6....      9

Вiдсутнiсть реального студентського самоуправлiння..................................................................     2....      6

Впровадженя у вищу школу зразкiв захiдної культури,

не сумiсних з нацiональними традицiями.......................................................................................      8....      6

Iнше (що?)_____......................................................................................................................................      -....       0.4

Важко сказати.........................................................................................................................................      6....      16.5

Соціально-демографічні характеристики

38. Стать

Чоловiча...     45.4

Жiноча.....      54.6

 

39 Вiк

18-29 рокiв..........      23.2

30-39 рокiв........        21.9

40-49 рокiв...........     16

50-59 рокiв...........     19.6

60 рокiв i старшi..     19.3


40. Освiта

незакiнчена середня........     15.7

загальна середня.............     17.7

середня спецiальна..........    48.6

вища i незакiнчена вища..   16.5

двi вищi освiти................     1.4

науковий ступiнь............     0.2

 

 41. Рiд занять

Керiвник (заступник керiвника) пiдприємства, установи, пiдроздiлу................................         2.2

Спецiалiст технiчного профiлю (з вищою або середньою спецiальною освiтою).........         8.1

Спецiалiст гуманiтарного профiлю у галузi науки, культури, освiти,

охорони здоров'я, виховання тощо (з вищою або середньою спецiальною освiтою)...      10.4

Працiвник правоохоронних органiв, вiйськовослужбовець..................................................      1.8

Пiдприємець (бiзнесмен).............................................................................................................       3.4

Службовець iз складу обслуговуючого персоналу (без спецiальної освiти).....................     6.9

Квалiфiкований робiтник.............................................................................................................       16.9

Рiзноробочий, пiдсобний робiтник...........................................................................................       4.8

Сiльськогосподарський робiтник, фермер........................................................................          2.2

Учень, студент...............................................................................................................................        5.8

Непрацюючий пенсiонер........................................................................................................        21.9

Домогосподарка.........................................................................................................................  ..     6.7

Не маю постiйного мiсця роботи, але пiдробляю при нагодi у рiзних мiсцях..............       4.2

Тимчасово не працюю i не маю джерел доходу.................................................................         3.1

Інше (вкажiть) _______..............................................................................................................         1.6

 

42. До якого майнового прошарку Ви себе вiдносите?

до вище середнього.....        2.1

до середнього................       48.2

до нижче середнього....       36.4

до найнижчого..............       13.2

 

43. Ваша рiдна мова

Українська.....           61.9

Росiйська........           37

Інша................           1.1

.

44. Якою мовою Ви спiлкуєтеся у сiм'ї?

лише українською........................................................       34.5

переважно українською, але зрiдка i росiйською....        11.8

в рiвнiй мiрi українською i росiйською.....................       11.7

переважно росiйсько, але зрiдка українською.............    12.5

лише росiйською..........................................................       29

iншою мовою................................................................      0.4

 

45. Тип населеного пункту

м. Київ....................................          5.7

Обласний центр....................           23.9

Райцентри, інші міста, смт....         37.4

Села.........................................          33

 

 

46. Область

Республiка Крим..... 5

Вiнницька.........        3.7

Волинська..........       2.2

Днiпропетровська..  7.6

Донецька...............    9.8

Житомирська.......     2.8

Закарпатська.........    2.4

Запорiзька...............  4.1

Iвано-Франкiвська.. 2.9

Київська................    3.9

Кiровоградська.....    2.3

Луганська.............     5.2

Львiвська............       5.4

Миколаївська.......     2.6

Одеська................     4.9

Полтавська.........       3.4

Рiвненська...........      2.3

Сумська...............      2.7

Тернопiльська......     2.1

Харкiвська..........      6.2

Херсонська.........      2.4

Хмельницька......      2.9

Черкаська..........        2.9

Чернiвецька.......       1.8

Чернiгiвська........      2.6

Київ....................       5.7

 

[1] У цьому дослідженні, для порівняння, використані деякі результати російського соціологічного опитування, що було проведено Аналітичним центром «Левада центр» у квітні-травні 2009 року.

[2] «Цільова» група – це ті, чиї діти, діти родичі, близьких друзів чи вони самі вступали до ВНЗ за результатами ЗНО – це 33.5% опитаних.