Опитування
Перегляди: 3617
5 червня 2013

Свобода слова в Україні: загальнонаціональне й експертне опитування

Свобода слова в Україні: загальнонаціональне опитування

Загальнонаціональне опитування  провели  Фонд  «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року.  Було опитано 2010  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування здійснено коштом програми Matra Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Європейського  Союзу.

Для порівняння наводяться дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом із Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 12 до 23 квітня 2012 року, та дослідження,  проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня 2012 року.

 

 •   В українському суспільстві лише три  соціальні інституції мають переважну довіру з боку громадян: церква (баланс довіри-недовіри становить  +50%), ЗМІ України (+24.5%), Збройні сили України (+11%) та дещо переважає довіра у ставленні до громадських організацій  (+3%). Усі інші соціальні інституції мають негативний баланс довіри-недовіри:  Верховна Рада України (–60.5%), суди (–56%), політичні партії (–52%), уряд України (–49%), міліція (–47%), банки (–44%), прокуратура (–43;), Президент України (–43%),  Конституційний суд України (–38%), Служба безпеки України (–14%), місцева влада (–5%).
 •   Довіра до засобам масової інформації Росії в України менша, ніж до українських ЗМІ: довіряють  українським засобам масової інформації (повністю та переважно) 58% населення України, не довіряють (повністю або переважно) майже 34%, а  російським ЗМІ в Україні довіряють  33%, не довіряють 46%. Довіра до російських ЗМІ істотно відрізняється у різних регіонах України: переважно довіряють російським ЗМІ у Східному регіоні (42% – довіряють, 37% -– ні), майже врівноважені довіра та недовіра у Південному регіоні (40% довіряють, 43% – ні), недовіра переважає у Центральному (31% довіряють, 47% – ні) та Західному (довіряють 17% не довіряють – 63%) регіонах.
 •    Довіра чи недовіра до російських ЗМІ позначається на зовнішньополітичних орієнтаціях населення: серед тих, хто повністю чи переважно не довіряє російським ЗМІ, переважає європейський вектор орієнтацій, серед тих, хто переважно довіряє російським ЗМІ, орієнтації на ЄС чи на Митний союз приблизно рівні, а от серед тих, хто повністю довіряє російським ЗМІ, явно переважає орієнтація на вступ України до митного союзу.
 •   Більше половини населення  вважає, що в Україні існує свобода слова (10% повною мірою, і 46% - в основному існує), а 36% впевнені, що не існує (29% - в основному, не існує, і 7% - зовсім не існує).  Найбільш впевненими в існуванні свободи слова в Україні є жителі Південного (67%) та Західного (58%) регіонів, а також виборці Партії регіонів (75%) та Комуністичної партії України (62%). В тому, що свобода слова відсутня в Україні впевнені жителі Центрального (42%) і Східного (38%) регіонів та виборці Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (49%) і  партії «УДАР» (47%).
 • Третина населення (З2%) вважає, що у засобах масової інформації рідко представлені різні точки зору – як влади, так і опозиції  (у 2012 році так вважало 29% громадян). Проте все ж  переважає думка(50%),  що досить часто в ЗМІ представлені обидві точки зору. Найбільше впевнені у врівноваженості різних точок зору у ЗМІ виборці Партії регіонів (63%) та Комуністичної партії України (61%), а найменше вбачають розмаїття позицій у ЗМІ виборці «Свободи», серед яких 57% вважають, що погляд опозиції представлений  у ЗМІ рідко.
 •   В опитуванні виявилося 25% населення, які можуть приймати телеканал ТВі (Ті-Ві-Ай),  найбільше – у Центральному регіоні (29%), а найменше – у Південному (19%). Ще 6% зазначили, що раніше могли приймати цей телеканал, а зараз – ні.  
 •   Про події, що відбулися на телеканалі ТВі, знає 15% населення і ще 24% щось про це чули, а 62% – взагалі нічого не знають. Серед тих,  хто хоча б щось чув про ці події, переважає точка зору  (41,5%),  що відбулося захоплення телеканалу, 16% думають, що «зміна власника взагалі не стосується телеглядачів», 14% сподіваються, що від зміни власника телеканал зміниться на краще, а 29% власної думки з цього приводу не мають.
 •   Абсолютним інформаційним лідером в інформуванні громадян України про політичні події залишається телебачення – 90% населення зазначили його серед трьох пріоритетних для себе ЗМІ, місцеві газети слугують як основне джерело політичної інформації для 37%, радіо – для 29%,  Інтернет-сайти (новинні, політичні) – для 21% населення. Переважання певного виду ЗМІ залежить від віку: серед молоді до 30 років телебачення є теж головним джерелом політичної інформації (84%), проте на другому місці за значимістю – Інтернет-сайти (40%), значно більше серед молоді і тих, хто використовує як джерело політичної інформації Фейсбук (14%). Натомість молодь менше, ніж інші вікові групи, читає газети – як загальнонаціональні (14%), так і місцеві (25%). Найстарша вікова генерація, старше 60 років, теж має свої особливості у використанні ЗМІ як джерел політичної інформації: перше місце, як і в усіх вікових групах, посідає телебачення (95%), а от  друге за значущістю – місцеві газети (45%), третє – радіо. 

Результати опитування

Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інституціям?

 

Зовсім не довіряю

Переважно не довіряю

Переважно  довіряю

Цілком довіряю

Важко сказати

Президентові України

45,0

23,9

19,3

6,5

5,3

Верховній Раді України

45,1

31,7

14,7

1,6

6,9

Уряду України

44,1

26,9

19,3

3,0

6,6

Збройним Силам України

18,3

18,9

40,4

8,2

14,2

Міліції

39,8

30,2

19,5

3,2

7,3

Службі безпеки України

28,0

20,5

29,8

4,6

17,1

Місцевій владі

22,8

24,5

36,0

6,3

10,3

Судам

44,9

27,4

13,2

2,7

11,9

Конституційному Суду України

36,6

22,5

17,0

4,0

20,0

Прокуратурі

38,4

25,1

16,2

4,4

15,8

Церкві

9,3

10,6

38,4

31,7

10,0

Засобам масової інформації України

12,6

21,2

48,0

10,3

7,9

Засобам масової інформації Росії

20,3

25,7

27,3

5,8

20,8

Громадським організаціям

14,2

21,4

33,0

5,4

26,0

Політичним партіям

32,1

37,1

15,6

2,0

13,3

Банкам

37,0

30,3

19,9

3,0

9,8

 

Якою мірою Ви  довіряєте засобам масової інформації України? (залежно від регіону)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Загалом по Україні

Зовсім не довіряю

11,2

11,4

13,8

14,1

12,6

Переважно не довіряю

22,6

22,2

18,4

20,8

21,2

 Переважно довіряю

49,4

52,2

54,1

40,1

48,0

Повністю довіряю

8,1

8,3

3,0

17,0

10,3

 Важко сказати

8,7

5,9

10,8

8,0

7,9

 

Динаміка рівня  довіри до засобів масової інформації України

 

Липень-2007

Квітень- 2012

Травень-2013

Довіряють (повністю або переважно)

45.8

40,5

58,3

Не довіряють (повністю або переважно)

40.2

28,3

33,8

Баланс довіри-недовіри (різниця)

+5.6

+12,2

+24,5

 

Якою мірою Ви довіряєте засобам масової інформації Росії? (залежно від регіону)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Загалом по Україні

Зовсім не довіряю

29,0

19,3

18,4

17,2

20,3

Переважно не довіряю

33,8

27,8

24,6

19,4

25,7

 Переважно довіряю

15,0

27,7

38,4

29,3

27,3

Повністю довіряю

2,0

3,1

2,0

12,4

5,8

 Важко сказати

20,1

22,1

16,7

21,7

20,8

 

Як Ви вважаєте, чи існує в Україні свобода слова?

 

Грудень-2009

Травень-2013

Так, повною мірою

13.6

10,2

В основному, існує

53.8

45,9

В основному, не існує

17.9

29,0

Зовсім не існує

4.5

7,3

Важко сказати 

10.1

7,6

 

Як Ви вважаєте, чи існує в Україні свобода слова? (залежно від регіону)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Загалом по Україні

Так, повною мірою

6,4

7,1

16,1

12,9

10,2

В основному, існує

51,8

44,5

51,0

41,9

45,9

В основному, не існує

27,2

32,5

22,4

30,0

29,0

Зовсім не існує

4,6

9,8

3,

8,1

7,3

Важко сказати 

10,0

6,2

6,6

7,1

7,6

 

Як Ви вважаєте, чи існує в Україні свобода слова? (ставлення виборців різних партій)

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

«УДАР  Віталія Кличка»

КПУ

ВО «Свобода»

Так, повною мірою

20,9

5,3

3,4

11,0

2,9

В основному, існує

53,7

46,0

44,7

50,8

39,1

В основному, не існує

16,7

30,7

35,7

25,4

39,9

Зовсім не існує

4,3

9,8

11,1

3,4

8,7

Важко сказати 

4,5

8,2

5,1

9,3

9,4

 

Чи часто  у засобах масової інформації  представлені  різні точки зору – як влади, так і опозиції – з різних суспільних проблем?  (ставлення виборців різних партій)

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

«УДАР  Віталія Кличка»

КПУ

ВО «Свобода»

Дуже рідко  

3,7

8,8

8,1

3,4

16,7

Досить рідко 

15,6

29,2

24,7

24,1

40,6

Досить часто 

48,7

36,6

39,6

47,4

26,8

Дуже часто 

14,2

8,2

9,8

13,8

9,4

Важко сказати

17,8

17,2

17,9

11,2

6,5

 

Чи часто  у засобах масової інформації  представлені  різні точки зору – як влади, так і опозиції – з різних суспільних проблем?

 

Грудень

2009

Серпень 2012

Травень 2013

Дуже рідко  

8.1

5,9

7,7

Досить рідко 

15.5

22,9

24,8

Досить часто 

42.7

39,8

39,0

Дуже часто 

     17.1

15,3

11,4

Важко сказати

16.7

16,0

17,1

 

Чи можете Ви приймати телеканал ТВі (Ті-Ві-Ай)?

Так, можу

24,7

Раніше міг, а зараз ні

5,6

Не міг і не можу

35,3

Не знаю, важко сказати

33,0

У мене взагалі немає телевізора

1,5

 

Чи знаєте Ви про події, що відбулися на телеканалі TВi? (залежно від регіону)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна

загалом

Так, знаю

17,6

17,9

9,5

12,0

14,6

Щось про це чув

29,6

31,0

17,7

15,7

23,7

Нічого про це не знаю

52,8

51,1

72,8

72,4

61,7

 

Якщо Ви знаєте про події на телеканалі TВi, як Ви до цього ставитеся?

% тих, хто хоча б щось чув про події на телеканалі TВi

Вважаю, що відбулося захоплення телеканалу

41,5

Зміна власника взагалі не стосується телеглядачів

15,6

Сподіваюся, телеканал зміниться на краще

14,3

Важко сказати

28,6

 

З яких джерел особисто Ви переважно отримуєте інформацію про політичні події?  (зазначте не більше трьох основних)

1 – українське  телебачення 

90,5

2 – російське телебачення

22,7

3 – західні телеканали (європейські, американські тощо)

2,9

4 – радіо

28,9

5 – загальнонаціональні газети

20,1

6 – місцеві газети

36,7

7 – журнали

2,5

9 – Інтернет-сайти (новинні, політичні)

21,0

10 – соціальні мережі (Фейсбук, «В контакте» та ін..)

5,7

11 – Інтернет-телебачення

3,0

12 – інтернет-радіо

0,4

13 – інше

2,0

14 –важко відповісти

0,6

 

З яких джерел особисто Ви переважно отримуєте інформацію про політичні події?  Вік (зазначте не більше трьох основних)

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Всього по Україні

1 – українське  телебачення 

83,9

88,0

91,0

95,0

94,7

90,5

2 – російське телебачення

25,5

22,4

23,6

24,9

18,1

22,7

3 – західні телеканали (європейські, американські тощо)

3,6

2,8

3,0

4,5

1,4

2,9

4 – радіо

22,8

23,5

28,7

31,9

36,1

28,9

5 – загальнонаціональні газети

14,6

19,3

23,8

25,5

19,5

20,1

6 – місцеві газети

25,3

31,9

39,2

41,2

45,4

36,7

7 – журнали

3,1

3,6

3,0

1,7

1,6

2,5

9 – Інтернет-сайти (новинні, політичні)

39,6

31,4

21,4

12,0

3,2

21,0

10 – соціальні мережі (Фейсбук, «В контакте» та ін..)

14,1

7,6

4,5

1,4

0,8

5,7

11 – Інтернет-телебачення

6,9

2,8

3,0

2,5

0

3,0

12 – інтернет-радіо

0,9

0,3

0,3

0,3

0

0,4

13 – інше

1,8

2,0

2,1

2,2

1,8

2,0

14 –важко відповісти

0,2

1,1

0,9

0

0,6

0,6

 

Стан свободи слова в Україні: опитування журналістів

 

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  з 22 травня  по 3 червня 2013 року провів опитування журналістів  «Стан свободи слова в Україні». Усього було опитано 52 журналісти: 30 із Києва та 22 з інших регіонів. Опитування здійснено коштом Національного Фонду підтримки демократії (США).

 • Стан свободи слова в Україні опитані журналісти оцінили в  3,8 бала за 10-бальною шкалою. Порівняно з 2012 роком оцінка стану свободи слова знизилася  (в 2012 році – 4,5 бала) і відповідає рівню 2010 – 2011 років (у 2011 році – 3,7 бала, у 2010 році – 3,6 бала). У 2007 та 2009 роках експерти оцінювали стан свободи слова в 5,9 бала, а в 2005 році у 7 балів.
 • При оцінці сучасного стану складових свободи слова в Україні за 5-бальною шкалою, де «1» означає вкрай поганий стан, «5» –  дуже добрий, жодний показник не набрав більше ніж 3,4 бала. Найгірше оцінили економічну самодостатність медіа (1,6), незалежність діяльності журналіста від тиску власників (1,7) та незалежність медіа від важелів економічного тиску (1,8). Найвище оцінили: запит у суспільстві на вільні незалежні ЗМІ (3,4) та законодавче забезпечення свободи слова і незалежності медіа (3,3).
 • Найоб’єктивнішими  ЗМІ журналісти визнали: «Українську правду», «Дзеркало тижня» та «Кореспондент». Найбільш об’єктивними телеканалами було названо 5-й телеканал та TВi.
 • Переважна більшість експертів вказала, що формально цензури в Україні немає, але реально вона існує.
 • Серед основних чинників, які заважають забезпеченню свободи слова та преси в Україні, журналісти зазначили позицію власників ЗМІ, які використовують їх для забезпечення власних інтересів,  та економічну неспроможність, збитковість ЗМІ.
 • Основні загрози  для свободи слова та медіа в Україні журналісти вбачають у економічній залежності ЗМІ, відсутності  відповідальності за порушення їхніх прав і в перешкоджанні професійній діяльності. Загрозами, на думку журналістів, є й низька професійна солідарність і самосвідомість журналістів, а також – Партія регіонів і Віктор Янукович.
 • Більшість опитаних журналістів вважає, що для забезпечення свободи слова в Україні потрібно створити громадське телебачення, дієві журналістські профспілки та усунути нинішню владу.
 • Майже усі опитані журналісти знають або чули про події, які відбулися на телеканалі TВi. Щодо оцінки подій, вочевидь  переважає погляд, що відбулося захоплення телеканалу. 
 • Відповіді журналістів розділилися майже навпіл з питання відчуття цензури в своїй роботі. Частина вказала, що вони зовсім не відчувають тиску та цензури в своїй роботі, а інша частина відповіла, що іноді відчуває незначний тиск і ситуативні  прояви цензури.
 • Серед тих журналістів, хто відчуває тиск та цензуру, рівною мірою були зазначені цензура з боку представників влади та редакторів і самоцензура. 
 • Основними темами, які найчастіше піддаються цензурі, журналісти назвали політику, критику влади та економічні теми,  пов’язані із інтересами рекламодавців.
 • Винними в існуванні цензури журналісти вважають власників ЗМІ та президента Янукович з його адміністрацією.

 

Результати експертного опитування

 

 1. Як би Ви оцінили стан свободи слова  в Україні? (за шкалою від 0 до 10, де 0 – дуже погано, а 10 – дуже добре)

Середня оцінка 3,75

0 – дуже погано

0

1

2 журналісти

2

3 журналісти

3

23 журналісти

4

12 журналістів

5

5 журналістів

6

4 журналісти

7

3 журналісти

8

0

9

0

10 – дуже добре

0

 

 1. Оцініть, будь ласка, сучасний стан таких складових свободи  слова в Україні (за 5-бальною шкалою, де «1» означає вкрай поганий стан, «5» –  дуже добрий)

 

Середня оцінка

Законодавче забезпечення свободи слова і незалежності медіа

3,3

Відсутність цензури

2,5

Відсутність  репресій та фізичного насильства стосовно медіа та журналістів

2,6

Відсутність використання кримінальних методів (вбивства, зникнення журналістів тощо) для контролю над ЗМІ

3,0

Доступ журналістів до джерел інформації у  органах влади та державних інституціях

2,6

Відсутність перешкод у здійсненні журналістської діяльності

2,5

Можливість медіа та журналістів захистити свої права у суді

2,2

Ефективність громадських організацій журналістів

2,8

Незалежність медіа від тиску  державних органів влади та інституцій

2,6

Незалежність медіа від політичного тиску

2,4

Незалежність медіа від важелів економічного тиску

1,8

Незалежність діяльності журналіста від тиску власників

1,7

Економічна самодостатність медіа

1,6

Розуміння органами влади та політичними силами важливості місії медіа у суспільстві

1,9

Прозорість власності на медіа

1,9

Дотримання журналістами професійних стандартів

2,8

Запит у суспільстві на вільні незалежні ЗМІ

3,4

 

 1. Які ЗМІ (які телеканали, які радіостанції, газети, журнали, Інтернет-видання тощо) Ви вважаєте найбільш об’єктивними та такими, що відповідають журналістським стандартам (вкажіть не більше 3-х).

Українська правда

21 згадок

Дзеркало тижня

14 згадок

Кореспондент

13 згадок

5-й канал

10 згадок

телеканал TVi

6 згадок

«День»

6 згадок

Форбс

5 згадок

Коммерсант

5 згадок

«Телекритика»

3 згадки

Бі-Бі-Сі «Україна»

4 згадки

Український тиждень

4 згадки

Країна

3 згадки

Газета по-українськи

3 згадки

Коментарі

3 згадки

1+1  

2 згадки

сайт Zaxid.net

2 згадки

Радіо «Свобода»

2 згадки

Лігабізнесінформ

2 згадки

радіо Ера

2 згадки

Фокус

2 згадки

LB.ua

2 згадки

«Главком»

2 згадки

Жодне

4 згадки

Інше

14 згадок

 

 1. Чи існує, на Вашу думку,  в українських ЗМІ цензура?

1 – Так, існує цензура у прямому сенсі

6 журналістів

2 – Формально цензури немає, але реально вона існує

44 журналісти

3 – Ніякої цензури в українських ЗМІ немає

1 журналіст

4 – Важко сказати

1 журналіст

 

 1. Як Ви вважаєте, що найбільше заважає забезпеченню свободи слова та преси в Україні? (можете зазначити кілька відповідей)

 

1–  Позиція влади

27 згадок

2–  Позиція власників ЗМІ, які використовують їх для забезпечення власних інтересів

38 згадок

3–  Недосконале законодавство

3 згадки

4 – Неспроможність журналістів відстоювати свої професійні інтереси та роботу за стандартами журналістики

21 згадка

5– Економічна неспроможність, збитковість ЗМІ

37 згадок

6–Суспільна самосвідомість громадян

2 згадки

7– Інше

2 згадки

 

6.Які, на Вашу думку, сьогодні існують основні загрози  для свободи слова і медіа в Україні?

Економічна залежність ЗМІ

15 згадок

Відсутність відповідальності за порушення прав журналістів, перешкоджання їхній професійній діяльності

8 згадок

Низька професійна солідарність і самосвідомість журналістів

7 згадок

Партія регіонів, Віктор Янукович

7 згадок

Контрольованість владою всіх телеканалів

6 згадок

Низька політична культура

5 згадок

Неможливість захистити свої інтереси в незалежному й справедливому суді 

3 згадки

Позиція власників ЗМІ, які використовують їх для забезпечення власних інтересів 

3 згадки

Непрозорі структури власності медіа

3 згадки

Відсутність суспільного запиту на якісні ЗМІ

3 згадки

Цензура – з боку влади і з боку власників ЗМІ 

3 згадки

Соціальна незахищеність журналістів (брак офіційного оформлення при прийнятті на роботу, зарплати в конвертах, матеріальна нестабільність)

2 згадки

Інше

5 згадок

 

7. Що, на Вашу думку, слід зробити (і кому?) для забезпечення свободи слова в Україні? (якщо можна – максимально конкретно)

Створення громадського телебачення

14 згадок

Створення дієвих журналістських профспілок 

11 згадок

Усунути нинішню владу

11 згадок

Розслідувати та запобігати фактам перешкоджання роботі журналістів

8 згадок

Роздержавити комунальні ЗМІ

6 згадок

Сформувати суспільний запит на об’єктивну інформацію шляхом поширення уроків медіаграмотності в школах, вишах тощо

6 згадок

Потрібні закони про ЗМІ, які мають гарантувати їх незалежність, об’єктивність, незалежно від того, кому вони належать

6 згадок

Перетворення медіа на бізнес

5 згадок

Включення в колективні договори обов’язків дотримуватись стандартів в подачі інформації

3 згадки

Законодавче забезпечення прозорості власника ЗМІ

3 згадки

Законодавчо дозволити фінансування ЗМІ міжнародним  фундаціям і не блокувати спонсорську діяльність фіскальними та силовими органами

2 згадки

Інше

7 згадки

Не можна нічого зробити

3 згадки

 

8. Чи знаєте Ви про події, що відбулися на телеканалі TВi?

1 – Так, знаю

44 журналісти

2 – Щось про це чув

7 журналістів

3 – Нічого про це не знаю

1 журналіст

 

9. Якщо Ви знаєте про події на телеканалі TВi, як Ви до цього ставитеся?

1 – Вважаю, що відбулося захоплення телеканалу

27 журналістів

2 – Зміна власника взагалі не стосується телеглядачів

7 журналістів

3 – Сподіваюся, телеканал зміниться на краще

0

4 – Важко сказати

18 журналістів

Питання 10-13 – лише для журналістів

 

10.Чи відчуваєте Ви особисто прояви тиску та цензури у своїй роботі?

 

1– Зовсім не відчуваю

19 журналістів

2– Іноді відчуваю незначний тиск і ситуативні  прояви цензури

19  журналістів

3– Відчуваю досить значний тиск і часто стикаюся з цензурою 

2 журналісти

4– Відчуваю сильний тиск і повне цензурування усіх матеріалів

 

 

11.  Якщо Ви відчуваєте тиск і цензуру, то з чийого боку? (можна позначити кілька відповідей)

1– З боку  представників влади

8 згадок

2– З боку власника

4 згадки

3–  З боку редакторів

7 згадок

4–  Відчуваю власні обмеження, самоцензуру

10 згадок

5– Інше: регулярні напади на журналістів, перешкоджання під час акцій протесту та інших заходів за участі влади чи її «охоронців»

1 згадка

12. Якщо Ви відчуваєте тиск та цензуру, то  щодо яких тем? (можна позначити кілька відповідей)

1–  Політика,  критика влади

15 згадок

2–  Політика, демонстрація різних точок зору, зокрема опозиції

5 згадок

3–  Економіка, теми, пов’язані із інтересами власника

2 згадки

4– Економіка, теми, пов’язані із інтересами рекламодавців

9 згадок

5–  Соціальні проблеми

0

6– Інші теми

4 згадки

7– Ніякої логіки у виборі тем  немає, цензорується усе

0

 

 1. Якщо Ви вважаєте, що цензура існує, то хто насамперед  винний у її появі? (можна зазначити кілька варіантів відповіді)

1 –  Президент Янукович та його адміністрація

29 згадок

2 – Уряд та підпорядковані йому структури (податкова інспекція, МВД тощо)

14 згадок

3 – СБУ

5 згадок

4 – Політичні сили, що входять у правлячу коаліцію

13 згадок

5 – Місцеві органи влади

18 згадок

6 – Власники ЗМІ

30 згадок

7 – Менеджмент ЗМІ

17 згадок

8 – Самоцензура журналістів

17 згадок

9 – Інші (хто?)

3 згадки

 

 1. В якому ЗМІ Ви працюєте? (у разі, якщо Ви працюєте у кількох ЗМІ, можна дати кілька відповідей)

1 – Інформаційна агенція

4 згадки

2 – Газета

11 згадок

3 – Журнал

4 згадки

4 – Радіо

3 згадки

5 – Телебачення

6 згадок

6 – Інтернет-видання

28 згадок

7 – Громадська організація журналістів

9 згадок

8 – Незалежний журналіст

2 згадки

9 – Інше

4

 

 1. В якому місті, якій області  Ви працюєте?

Київ

30

Львів 

3

Харків

2

Рівне

2

Херсонська область

2

Інші регіони

13

 

Список  журналістів, які відповіли на анкету

 1. Алтухов Вадим
 2. Безпятчук Жанна
 3. Билина Юлія
 4. Бєлий Дементій
 5. Вакало Ольга
 6. Висоцька Тетяна
 7. Власюк Ганна
 8. Гардус Максим
 9. Горбанський Павло
 10. Горбань Юрій
 11.  Грабовський Сергій
 12.  Даниленко Сергій
 13. Дмитриченко Сергій
 14.  Довгич Віталій
 15.  Дроздов Остап
 16. Дуцик Діана
 17.  Жолобович Інна
 18.  Зеленіна Олена
 19. Золотарьов Володимир
 20.  Зінченко Олександр
 21. Каденко Юлія
 22.  Івкіна Ольга
 23.  Калниш Валерій
 24.  Карпій Дмитро
 25.  Квурт Костянтин
 26. Коберник Іванна
 27.  Коркодим Володимир
 28.  Костюк Богдана
 29.  Кульчицький Роман
 30. Кущ Ліна
 31. Лігачова Наталія
 32.  Луканов Юрій
 33.  Марциновський Анатолій
 34.  Несенюк Микола
 35.  Павлів Володимир
 36.  Печончик Тетяна
 37.  Пирожук Марина
 38.  Побокін Максим
 39.  Подлуцький Антон
 40.  Понамарчук Дмитро
 41.  Притула Володимир
 42.  Сінченко Дмитро
 43.  Соколовська Яніна
 44. Сохар Орест
 45.  Столярчук Дмитро
 46.  Тузов Дмитро
 47.  Чайка Роман
 48.  Чекмишев Олександр
 49.  Шевченко Ірина
 50.  Штурхецький Сергій
 51.  Яїцький Анатолій
 52.  Якель Роман

 

Останні новини з категорії Опитування

Громадська думка українців щодо святкування дати закінчення Другої світової війни у Європі

Пресреліз, підготовлено за результатами опитувань Інституту соціології НАН України, Фонду "Демократичні ініціатви", Центру Разумкова, КМІС...
8 травня 2024

Соціально-політичні орієнтації та проблеми мобілізації в Україні – загальнонаціональне опитування

Загальнонаціональне опитування проведено з 21 по 27 березня 2024 року
25 квітня 2024

Джерела інформації про війну

Загальнонаціональне опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разум...
18 квітня 2024

Повоєнне відновлення України та медіаспоживання: загальнонаціональне соціологічне опитування

Загальнонаціональне опитування проведене з 3 по 12 березня 2024 року на замовлення медіамережі «Вікно Відновлення»
28 березня 2024