Опитування
Перегляди: 6506
21 вересня 2015

Ставлення населення до питань екології

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Еколого-правова частина опитування була здійснена на запит  Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина».

Серед найгостріших екологічних проблем як на регіональному, так і на державному рівні, населення України визначає проблеми засмічення природи побутовими відходами (59%), проблему забруднення атмосфери шкідливими викидами (44%) та проблему неякісної води (42%). Відчутно менший сегмент населення стурбований сьогодні наслідками Чорнобильської аварії (32%), проблемою знищення лісів та резонансною в глобальному вимірі проблемою зміни клімату (29% та 28% відповідно).

Більша частина населення України не розглядає екологічну складову як невід’ємну компоненту поняття «сталого розвитку» суспільства. Натомість, громадяни розуміють «сталий розвиток»  переважно як результат зростання економіки або внутрішнього валового продукту (ВВП) (52%), тоді як «врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства» в контексті розуміння поняття «сталого розвитку»  відзначають лише 27% опитаних громадян.

У питанні, чи можливе  економічне зростання держави  без завдання шкоди довкіллю, думки поділилися: 43% опитаних вважають, що це можливо, 38% – що ні. Причому ці відмінності мають регіональний характер: у Західному   та  Центральному регіонах більшість населення певна, що можливе економічне зростання без завдання шкоди довкіллю (на Заході так вважають 50%, у Центрі – 47%, протилежну думку мають, відповідно,   34% і 32%). А от у Східному й  Південному регіонах і, особливо, на Донбасі, більшість певна, що економічне зростання неможливе без  шкоди довкіллю ( так вважають, відповідно, 47% на Сході,  43%  на Півдні і 47% на Донбасі, не  згодні з такою думкою, відповідно, 40%, 35% і 34%).   

Оцінка екологічної ситуації на місцевому рівні носить стримано оптимістичний характер:   70% респондентів визначають її як цілком благополучну (9%) чи принаймні нормальну (61%). Водночас у цьому питанні наявні істотні регіональні відмінності: в регіонах Сходу та Донбасу, відповідно, 33% і 34% характеризують екологічну ситуацію як несприятливу і навіть критичну.

У контексті розуміння населенням України поняття «екологічних прав» можна відзначити відносне ігнорування саме демократично-правової складової цього поняття. Переважна більшість громадян розуміє екологічні права суто як право на безпечне для життя та здоров’я людини природне довкілля (72%). При цьому значно менший сегмент населення України вкладає в поняття екологічних прав такі елементи, як участь людей у розробці та здійсненні заходів щодо охорони природного довкілля (30%), об’єднання людей в громадські  природоохоронні організації (21%) або як вільний доступ до здобуття екологічної освіти та знань (16%) тощо.

Результати проведеного опитування засвідчили катастрофічно низький рівень залучення громадян до екологічних ініціатив. Так, активними учасниками екологічного руху визнали себе лише 1% населення України. Натомість відсутність будь-якого досвіду участі в таких рухах чи ініціативах визнали 89,7% опитаних громадян України.  Так само майже відсутній у населення досвід захисту екологічних прав, про що заявили 93% респондентів. Поряд із цим майже третина населення (30%) висловила неготовність реально захищати власні екологічні права.

Позитивним сигналом є готовність населення України вживати деяких заходів в своєму побутовому, повсякденному житті та, зокрема, в сільськогосподарській діяльності, що можуть позитивно впливати на екологічну ситуацію чи бодай обмежувати негативний вплив на неї. Так, наприклад, економно використовувати світло, воду та електроприлади готові 73% опитаних. Близько половини від усіх респондентів також висловили готовність купувати енергоощадну техніку (46%) та утеплювати будинок або квартиру (51%), 41% готові для покращення екологічної ситуації сортувати побутові відходи.

Серед тієї частини населення, що займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, переважна більшість (75%) надає  перевагу використанню органічних добрив, тоді  як переважно добрива хімічні використовують 16% зайнятих у сільськогосподарській сфері людей. Поряд з цим 41% респондентів визнають, що використовують хімічні препарати (пестициди) для знищення жуків, гусениць та бур’янів у сільськогосподарській діяльності.

Більшість населення України ставиться до полювання або байдуже (36%), або негативно (31%). Загалом позитивно до полювання ставляться 18% українців і ще 3% самі належать до мисливців. У питанні ставлення до полювання наявні істотні гендерні відмінності: жінки більш схильні засуджувати полювання( 44%), ніж чоловіки (27%). 

Найбільш ефективним засобом зменшення кількості безпритульних тварин українці вважають або їх стерилізацію (40%), або підвищення відповідальності хазяїв – реєстрацію домашніх тварин та їх чіпування (32%). На евтаназію (безболісне вбивство) безпритульних тварин згодні лише 11% опитаних (найбільше – на Сході – 23%). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

1. Що для Вас означає  сталий розвиток?

1. Врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства під час прийняття рішень щодо нових видів будівництва

26,6

2. Постійне зростання економіки, внутрішнього валового продукту (ВВП)

52,1

3. Відсутність змін

6,5

4. Інше

0,3

5. Важко сказати

14,5

 

2. З чим у Вас пов’язане поняття «екологічна безпека»?

1. Це термін із сфери науки

7,9

2. Це термін із сфери промисловості

11,5

3. Це визначення такого стану довкілля, коли гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та здоров'я людини

70,1

4. Важко сказати

10,5

 

3. Чи вважаєте Ви, що економічне зростання держави можливе без завдання шкоди довкіллю?

1.  Так,  економічне зростання без шкоди довкіллю можливе

43,0

2.  Ні, економічне зростання завжди завдає шкоду довкіллю

38,7

3.  Важко сказати

18,3

 

4. Які екологічні проблеми регіону/країни Вас особисто турбують?

1.  Зміни клімату

27,8

2. Шкідливі небезпечні  викиди у атмосферу

43,8

3. Стан військових об’єктів, складів, що залишилися від СРСР

10,4

4. Засмічення природи побутовими відходами

59,0

5. Наслідки Чорнобильської аварії

32,3

6. Неякісна вода

42,3

7. Деградація земельних ґрунтів

14,9

8. Знищення  лісів

29,1

9. Інше

1,1

10. Важко сказати 

2,0

 

5. Чи вважаєте Ви, що екологічна ситуація у вашому місті/селі/країні впливає на Ваше життя і здоров’я?


1. Так, і дуже істотно

22,6

2. Так, певним чином впливає

56,1

3. Майже не впливає

17,0

4. Важко сказати 

4,3

 

6. Як би Ви визначили екологічну ситуацію у Вашому місті/селі?

 1. Цілком благополучна

9,3

 1. Загалом нормальна, хоча є певні приводи для тривоги

61,5

 1. Загалом не сприятлива

21,8

 1. Критична, кризова

4,7

 1. Важко сказати

2,7


7. Хто,  на Вашу думку, є власником усіх природних ресурсів України (земля, вода, флора та фауна)?
 1. Державні органи влади

23,8

 1. Органи місцевого самоврядування

11,1

 1. Народ України

51,6

 1. Важко сказати

13,5

 

8. Що, на Вашу думку, включає  поняття «екологічні права»?

 1. Безпечне для життя та здоров'я людини  природне довкілля

71,6

 1. Участь людей в обговоренні  питань  щодо будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть впливати на стан природного довкілля, внесення пропозицій до органів державної влади

31,2

 1. Участь людей в розробці  та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального  використання природних ресурсів;

29,9

 1. Об'єднання людей в громадські природоохоронні організації

21,4

 1. Вільний доступ до правдивої інформації про стан навколишнього природного середовища

34,5

 1. Вільний доступ до  одержання екологічної освіти та знань

15,5

 1. Право  подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище

25,8

 1. Право на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів влади та  посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян

28,9

 1. Важко сказати

7,9

 

9. Куди Ви звертатиметесь, якщо буде порушено Ваше право на здорове та безпечне довкілля?

1. До суду

19,2

2. До міліції

11,9

3. До прокуратури

11,7

4.  До місцевих органів влади 

20,3

5.  До свого депутата Верховної Ради

5,9

6.  До свого депутата місцевої ради

11,1

7. До засобів масової інформації

22,5

8.  До громадської організації

11,4

9.  Інше

1,1

10. Нікуди звертатися не буду

29,6

11. Важко сказати

14,9

 

  10. Чи був у вас досвід захисту ваших екологічних  прав – позитивний він чи негативний?

1. Так, і мені вдалося відстояти свої права

2,0

2. Були спроби, але невдалі

3,9

3. Ні, такого досвіду не було 

93,1

4.  Не відповіли

0,9

 

11. Чи маєте досвід участі в екологічних рухах?

 

1. Так, я є активним учасником екологічного руху

1,1

2. Іноді доводилося брати участь у певних заходах екологічного руху, іноді – допомагати 

8,3

3. Ні, не маю досвіду участі в екологічних рухах

89,7

4. Не відповіли

1,0

 

12. Чи готові Ви нести певні  фінансові витрати для покращення екологічної ситуації у Вашому населеному пункті?

1. Так, і навіть досить значні

2,5

2. Так, але не значні

31,6

3. Ні

52,2

4. Важко сказати 

13,6

 

13. Що з наведеного нижче Ви особисто готові робити?

 1. Утеплювати будинок/квартиру

51,3

 1. Купувати енергоощадну техніку

45,5

 1. Вимикати світло/воду/електроприлади, коли вони не потрібні

72,6

 1. Надавати перевагу залізничному транспорту перед автомобільним

15,3

 1. Не купувати рослини з Червоної книги України (первоцвіти)

26,1

 1. Сортувати побутові відходи

41,3

 1. Утилізувати належним чином електронні відходи

29,4

 1. Відмовитися від відвідування дельфінаріїв/цирків, фотографування з тваринами, де експлуатуються тварини

11,7

 1. Брати участь у громадських роботах (прибирання парків, лісових смуг, водних об’єктів, висаджування дерев)

32,1

 1.  Використовувати екологічно безпечні засоби гігієни (мило, зубна паста, засоби для миття, прання, пластикової та поліетиленової упаковки) 

35,1

 1.  Інше

0,7

 1.  Важко сказати

5,1

 

14. Чи прибираєте Ви за собою сміття після відпочинку на природі (в лісі, на озері)?

 1. Так, завжди

65,5

 1. В основному – так, хоч і не завжди

15,6

 1. Ні

1,1

 1. Не відпочиваю на природі

17,6

 1. Не відповіли

0,2

 

15. На відпочинку у лісі, біля річки, озера – що Ви зазвичай робите зі сміттям, яке утворилося?

1. Залишаю на місці

0,8

2. Спалюю на місці

13,7

3. Забираю з собою та викидаю до смітника

51,2

 1. Викидаєте по дорозі додому

11,8

 1. Викидаю у річку

0,2

 1. Інше

0,7

 1. Не відпочиваю на природі

18,3

 1. Не відповіли

3,5

 

16. Чи спалюєте Ви суху рослинність, побутове сміття біля свого будинку, на городі, на дачі?

1. Так

49,6

2. Ні

50,3

3. Не відповіли

0,1

 

17. Як Ви ставитесь до полювання?

1.  Позитивно, сам є мисливцем

3,4

2.  Загалом позитивно, хоч сам не полюю

17,7

3.  Байдуже

35,9

4.  Негативно

30,7

5.  Дуже негативно, готовий проти цього боротися

5,8

 1. Важко сказати 

6,6

 

18. Які, на Вашу думку, засоби зменшення кількості безпритульних тварин є найефективнішими? ОДНА ВІДПОВІДЬ

1. Стерилізація домашніх та безпритульних тварин

39,8

2. Евтаназія (безболісне вбивство) безпритульних тварин

11,4

3. Підвищення відповідальності хазяїв – реєстрація домашніх тварин і чіпування

31,9

4. Інше

1,7

5. Важко відповісти

15,2

 

19. Якщо Ви займаєтеся вирощуванням сільськогосподарської продукції, то  чи  використовуєте Ви хімічні препарати (пестициди) для знищення жуків, гусениць, бур'янів? 

1. Так, використовую

41,4

2. Ні, не використовую

18,8

3. Я не займаюся вирощуванням сільськогосподарської продукції 

39,6

4. Не відповіли

0,2

 

20. Якщо Ви вирощуєте сільськогосподарську продукцію, то чи знаєте Ви про органічні добрива?  (% тих, хто займається вирощуванням с/г продукції)

1. Так,  знаю і їх використовую

74,5

2. Загалом знаю, але віддаю перевагу добривам хімічним

16,1

3. Ні, про органічні добрива майже не знаю

9,1

4. Не відповіли

0,4

 

21. Чи цікавилися Ви питаннями, з яких хімічних речовин складаються засоби  «побутової хімії», хімічні добрива тощо та їх дією на людський організм та довкілля?

1. Так, завжди цікавлюся хімічним складом і знаю про їх дію та вплив на екологію та на людський організм

27,4

2. Загалом цікавлюся, але про побічні дії знаю мало

39,0

3. Ні, не цікавлюся, для мене важлива лише ефективність цих засобів 

33,3

4. Не відповіли

0,3