Опитування
Перегляди: 2891
27 червня 2013

Ставлення громадськості до європейської інтеграції України

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та  соціологічна служба Центру Разумкова  з 17 по 22 травня 2013 року.  Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Опитування здійснено коштом програми Matra Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Європейського  Союзу.

 •  Вступ до ЄС  має бути основним інтеграційними напрямом України – так вважають 42% населення. За вступ до Митного Союзу виступають 31%, ще 13,5%  вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС, ані до МС.
 • У ставленні до бажаного інтеграційного напряму України наявні значні вікові  відмінності.  Серед молоді (18–29 років) вочевидь переважає орієнтація на вступ до ЄС –  54%, і найменше прихильників вступу до Митного Союзу – 19%. В той же час серед громадян віком 60 років і старше переважає підтримка вступу до Митного Союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном (45%) та найменше тих, хто підтримує вступ до ЄС (30%).
 • Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці певного інтеграційного напрямку. Так, вступ до ЄС найбільше підтримують на Заході (72% населення регіону) та в Центрі України (49%). На Сході та Півдні України традиційно переважають прихильники вступу до Митного Союзу (50% та 39,5% відповідно). Найбільше невизначених із відповіддю – на Сході України – 15,5%.
 • Найбільше вступ до ЄС підтримують виборці ВО «Свобода» (71%), партії «УДАР» (69,5%)  та ВО «Батьківщина» (64%). Вступ до Митного Союзу як основний інтеграційний напрямок найбільше підтримують виборці КПУ (79,5%) та Партії регіонів (57%).
 • Європейцями себе вважають тільки 34% українських громадян, натомість  55% себе європейцями не вважають.  Втім,  якщо порівняти з опитуванням 2008 року,  є позитивна динаміка: кількість українців, що вважають себе європейцями, зросла на 9%, а тих, хто не вважає, навпаки, зменшилась на15% (з 70% до 55%).
 • Найбільше тих, хто вважає себе європейцями, – серед молоді віком від 18 до 29 років – 43%, а тих, хто не вважає себе європейцями, найбільше серед найстаршого покоління – 62%.  У регіональному розрізі основна частина тих, хто вважає себе європейцями, – представники Західного регіону (50%), а тих, хто не вважає себе європейцями, найбільше на Сході України (62%).
 • В електоральному розрізі найбільше тих, хто вважає себе європейцем, серед виборців  ВО «Свобода» (51%) та  партії «УДАР» (44,5%).
 • Для того, аби відчувати себе європейцем, абсолютній більшості громадян необхідний певний рівень матеріального добробуту (59%). Інші чинники пов’язані з дотриманням демократичних цінностей і стандартів – 40,5% вважають необхідним відчуття захищеності законом, 32% – повагу цінностей демократії та прав людини. Для 24,5% українців, аби відчувати себе європейцями, необхідно мати можливість без віз їздити до європейських країн.
 • Певний рівень матеріального добробуту  як необхідний чинник для  відчуття себе європейцем  у всіх вікових групах та регіонах згадується найчастіше. Повагу до цінностей демократії та прав людини частіше називають  громадяни віком від 30 до 49 років. В регіональному розрізі повагу до цінностей демократії як необхідний чинник для відчуття себе європейцями респонденти Заходу України називають частіше  порівняно з іншими регіонами.
 • Відносна більшість населення (46%) дотримується думки, що задля підписання  Угоди з ЄС про асоціацію і для виконання вимоги щодо подолання  вибіркового правосуддя  Юлія Тимошенко  має бути звільнена в тій чи іншій формі. Натомість 32% населення вважають, що  Тимошенко і надалі має відбувати ув’язнення і ще 22% опитаних не  визначились  із відповіддю. Однак у всіх вікових групах населення переважає думка, що Тимошенко має бути звільнена. Навіть у найстаршій групі – 60 років і старше – 44% громадян вважають, що Юлія Тимошенко має бути звільнена в тій чи іншій формі.
 • Тільки 21% населення  України хоч колись бували у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо).  Найбільше тих, хто бував у країнах Заходу – у Західному регіоні України (33%), найменше – серед жителів Сходу України (13%).  Втім,   і в Росії та інших колишніх радянських республіках (окрім Балтії) після розпаду СРСР побували лише 40% українців.

Результати опитування

Чи вважаєте Ви себе європейцем?  (Дайте одну відповідь)

 1. Безумовно, так

10,0

 1. Скоріше, так

24,3

 1. Скоріше, ні

29,1

 1. Безумовно, ні

25,9

5    Важко відповісти

10,7

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

1– певний рівень матеріального добробуту

58,8

2– поважати цінності демократії та прав людини 

32,4

3– мати можливість їздити в європейські країни без віз  

24,5

4– відчувати себе захищеним законом

40,5

5 – мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

14,6

6– відчувати себе вільною людиною

15,2

7– знати іноземні мови

8,7

8– знати європейську культуру

5,8

9– нічого не треба, українці і  так європейці

8,3

10 – вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

10,1

10 Інше

0,3

11– важко сказати

4,6

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

Вступ до ЄС

41,7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

31,0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

13,5

Важко відповісти

13,7

 

У листопаді на Вільнюському саміті може відбутися підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однією з перешкод для цього підписання вважається ув’язнення Юлії Тимошенко, яке розцінюється як приклад  вибіркового правосуддя. Як Ви ставитеся до перспективи звільнення (у тій чи іншій формі) Юлії Тимошенко?

1 – вважаю, що Юлія Тимошенко має бути звільнена

46,1

2– вважаю, що Юлія Тимошенко  повинна  і надалі відбувати ув’язнення

32,1

3 – важко сказати

21,7

 

Чи доводилося Вам колись бувати у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо)?

 1– так

20,6

2– ні

79,0

Не відповіли

0,5

 

Чи доводилося Вам після розпаду СРСР  бувати у Росії та інших країнах – колишніх

республіках СРСР (за винятком країн Балтії)?

1 – так

40,3

2 – ні

59,6

Не відповіли

0,1

 

Громадська думка: регіональний, віковий та електоральний розподіл

Громадська думка: регіональний розподіл

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

Вступ до ЄС

72,2

48,8

32,9

20,7

41,7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

7,4

21,9

39,5

50,4

31,0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

10,2

15,3

13,8

13,5

13,5

Важко відповісти

10,2

13,9

13,8

15,5

13,7

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?  (Дайте одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

Безумовно, так

 

19,4

6,8

14,5

5,7

10,0

Скоріше, так

30,9

21,8

26,3

22,1

24,3

Скоріше, ні

26,5

35,2

22,4

27,9

29,1

Безумовно, ні

11,2

28,6

21,4

34,3

25,9

Важко відповісти

12,0

7,6

15,5

10,1

10,7

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

певний рівень матеріального добробуту

57,8

63,9

55,9

55,6

58,8

поважати цінності демократії та прав людини 

43,5

31,0

28,1

29,1

32,4

мати можливість їздити в європейські країни без віз  

38,7

23,6

21,3

18,4

24,5

відчувати себе захищеним законом

46,8

45,9

36,6

32,9

40,5

мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

17,0

20,5

13,1

8,0

14,6

відчувати себе вільною людиною

16,5

19,4

16,1

9,8

15,2

знати іноземні мови

6,9

8,6

8,2

10,1

8,7

знати європейську культуру

3,8

6,2

6,9

6,1

5,8

нічого не треба, українці і  так європейці

6,4

4,8

16,7

8,9

8,3

вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

3,3

9,3

13,8

13,2

10,1

Інше

0,5

0,3

0,3

0,5

0,3

важко сказати

5,3

2,9

3,3

6,4

4,6

 

У листопаді на Вільнюському саміті може відбутися підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однією з перешкод для цього підписання вважається ув’язнення Юлії Тимошенко, яке розцінюється як приклад  вибіркового правосуддя. Як Ви ставитеся до перспективи звільнення (у тій чи іншій формі) Юлії Тимошенко?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

вважаю, що Юлія Тимошенко має бути звільнена

74,9

59,4

26,9

25,3

46,1

вважаю, що Юлія Тимошенко  повинна  і надалі відбувати ув’язнення

6,6

22,2

48,9

49,7

32,1

важко сказати

16,8

27,8

17,3

38,1

21,7

 

Чи доводилося Вам колись бувати у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо)?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

Так

32,8

21,0

20,3

13,2

20,6

 ні

67,2

79,0

79,7

86,8

79,0

 

Чи доводилося Вам після розпаду СРСР  бувати у Росії та інших країнах – колишніх республіках СРСР (за винятком країн Балтії)?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Всього по Україні

так

37,4

43,1

27,5

45,3

40,3

 ні

62,6

56,9

72,5

54,7

59,6

 

Громадська думка: віковий розподіл

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

Вступ до ЄС

54,1

44,5

44,5

37,5

30,4

41,7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

18,8

22,3

27,6

38,7

45,0

31,0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

13,4

16,1

13,0

13,7

11,6

13,5

Важко відповісти

13,6

17,2

14,8

10,1

13,0

13,7

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?  (Дайте одну відповідь)

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

Безумовно, так

11,5

9,8

10,3

10,9

8,3

10,0

Скоріше, так

31,9

28,7

22,1

21,2

18,3

24,3

Скоріше, ні

27,0

30,3

34,8

29,9

26,2

29,1

Безумовно, ні

21,3

20,8

20,6

27,9

35,6

25,9

Важко відповісти

8,3

10,4

12,1

10,1

11,6

10,7

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

певний рівень матеріального добробуту

63,5

63,6

59,0

59,7

50,3

58,8

поважати цінності демократії та прав людини 

32,9

37,3

36,1

31,1

26,8

32,4

мати можливість їздити в європейські країни без віз  

32,1

24,9

24,4

24,1

17,9

24,5

відчувати себе захищеним законом

41,3

42,9

44,6

43,0

33,5

40,5

мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

15,2

14,3

16,6

15,4

12,6

14,6

відчувати себе вільною людиною

19,3

15,7

16,9

14,8

10,4

15,2

знати іноземні мови

11,0

7,8

8,7

8,1

7,7

8,7

знати європейську культуру

7,2

7,0

6,9

3,4

4,7

5,8

нічого не треба, українці і  так європейці

9,4

7,0

6,6

8,1

9,3

8,3

вважаю, що не потрібно, щоб українці відчували себе європейцями

5,8

7,6

6,9

10,1

17,9

10,1

Інше

0,2

0,3

0,3

0,3

0,6

0,3

важко сказати

0,2

0,3

0,3

3,6

8,7

4,6

 

У листопаді на Вільнюському саміті може відбутися підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однією з перешкод для цього підписання вважається ув’язнення Юлії Тимошенко, яке розцінюється як приклад  вибіркового правосуддя. Як Ви ставитеся до перспективи звільнення (у тій чи іншій формі) Юлії Тимошенко?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

вважаю, що Юлія Тимошенко має бути звільнена

46,5

46,6

45,9

48,6

44,2

46,1

вважаю, що Юлія Тимошенко  повинна  і надалі відбувати ув’язнення

29,2

28,1

31,1

34,6

29,0

32,1

важко сказати

24,3

25,3

23,0

16,8

22,1

21,7

 

Чи доводилося Вам колись бувати у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо)?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

Так

18,0

24,2

24,5

23,0

16,6

20,6

 ні

82,0

75,8

75,5

77,0

83,4

79,0

 

Чи доводилося Вам після розпаду СРСР  бувати у Росії та інших країнах – колишніх республіках СРСР (за винятком країн Балтії)?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Всього по Україні

Так

29,1

38,9

53,2

46,5

38,3

40,3

 ні

70,9

61,1

46,8

53,5

61,7

59,6

 

Громадська думка: електоральний розподіл

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

Вступ до ЄС

21,9

63,8

69,5

2,4

71,4

41,7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

56,9

13,4

 

10,9

79,5

3,7

31,0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

19,8

10,5

10,6

7,9

15,5

13,5

Важко відповісти

7,3

12,3

8,9

10,2

9,3

13,7

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?  (Дайте одну відповідь)

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

Безумовно, так

10,2

11,9

12,2

2,3

21,2

10,0

Скоріше, так

26,3

28,7

32,3

7,8

30,0

24,3

Скоріше, ні

28,1

32,4

29,4

32,8

31,2

29,1

Безумовно, ні

24,7

19,3

16,5

44,5

10,6

25,9

Важко відповісти

10,7

7,7

9,6

12,5

6,9

10,7

 

Як Ви вважаєте, що треба для того, щоб Ви відчули себе європейцем? (зазначте те, що вважаєте за найбільш важливе) Виберіть не більше трьох варіантів відповіді

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

певний рівень матеріального добробуту

49,2

63,6

62,9

49,2

54,0

58,8

поважати цінності демократії та прав людини 

22,7

39,5

38,4

24,2

46,2

32,4

мати можливість їздити в європейські країни без віз  

19,3

29,0

30,5

13,3

31,7

24,5

відчувати себе захищеним законом

30,3

42,9

48,7

31,2

50,9

40,5

мати можливість обирати собі владу на вільних демократичних виборах

7,3

21,9

19,2

8,5

31,7

14,6

відчувати себе вільною людиною

11,7

16,2

19,5

9,3

16,9

15,2

знати іноземні мови

11,2

9,1

10,6

10,1

7,5

8,7

знати європейську культуру

7,8

4,8

18,8

7,7

3,1

5,8

 

У листопаді на Вільнюському саміті може відбутися підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однією з перешкод для цього підписання вважається ув’язнення Юлії Тимошенко, яке розцінюється як приклад  вибіркового правосуддя. Як Ви ставитеся до перспективи звільнення (у тій чи іншій формі) Юлії Тимошенко?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

вважаю, що Юлія Тимошенко має бути звільнена

11,3

94,0

64,1

17,2

79,4

46,1

вважаю, що Юлія Тимошенко  повинна  і надалі відбувати ув’язнення

65,2

1,4

17,6

56,2

6,9

32,1

важко сказати

21,1

3,7

12,9

8,0

5,2

21,7

 

Чи доводилося Вам колись бувати у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо)?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

так

18,1

22,2

26,8

16,5

32,5

20,6

 ні

81,9

77,8

73,2

83,5

67,5

79,0

 

Чи доводилося Вам після розпаду СРСР  бувати у Росії та інших країнах – колишніх республіках СРСР (за винятком країн Балтії)?

 

Партія регіонів

ВО «Батьківщина»

УДАР 

КПУ

ВО «Свобода»

Всього по Україні

так

43,9

38,2

38,4

35,2

49,1

40,3

 ні

56,1

61,8

61,6

64,8

50,9

59,6

 

Динаміка громадської думки

Громадська думка країни в цілому

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Жовтень 2011 р.

Лютий 2012 р.

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Травень

2013 р.

 

Вступ до ЄС

43,7

38,6

36,1

42,4

41,7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

30,5

29,7

39,1

32,1

31,0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

9,3

11,7

9,9

10,5

13,5

Важко відповісти

16,4

20,0

14,9

15,0

13,7

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до   Європейського Союзу?

 

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Так

42,1

48,4

Ні

38,6

29,2

Важко сказати

19,3

22,4

 

Чи доводилося Вам бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 

Грудень-2009

Квітень-2012

Грудень

2012

Травень 2013 р.

так

14.3

16,7

22,5

20,6

ні

85.7

83,2

77,1

79,0

Не відповіли

-

0,2

0,4

0,5

 

Громадська думка у регіонах (за результатами опитування 21–24 грудня 2012 р.)

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Вступ до ЄС

65,1

50,2

27,2

28,2

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

8,4

21,3

49,8

48,5

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

14,3

9,1

10,8

9,3

Важко відповісти

12,2

19,4

12,1

13,9

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

24,0

15,4

18,7

18,8

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

25,5

19,9

36,4

22,7

Взагалі нікуди не рухається

38,5

46,1

30,2

35,4

Важко сказати

12,0

18,6

14,8

23,1

 

Громадська думка залежно від віку (за результатами опитування 21–24 грудня 2012 р.)

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до Європейського Союзу?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Так

60,1

55,3

50,8

43,5

35,0

Ні

22,1

25,0

27,0

29,0

40,2

Важко сказати

17,8

19,7

22,2

27,6

24,9

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

Вступ до ЄС

51,9

51,0

46,5

37,2

28,6

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

22,7

21,7

31,2

36,1

45,3

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

10,6

12,8

10,8

9,7

9,1

Важко відповісти

14,8

14,5

11,4

16,9

16,9

 

Як Ви вважаєте, у якому напрямі рухається Україна протягом останнього року?

 

18-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і старші

До більшої інтеграції з Європейським Союзом

26,1

20,3

20,7

16,4

11,3

До більшої інтеграції з Росією та країнами СНД

18,5

20,1

24,6

24,8

32,4

Взагалі нікуди не рухається

36,9

42,3

37,8

39,3

37,8

Важко сказати

18,5

17,3

16,8

19,5

18,5

 

Чи повинна, на Вашу думку, Україна вступати до таких організацій:

 

ТАК

НІ

Важко відповісти

 

Січень-2006

Грудень-2009

Квітень-2012

Грудень 2012

Січень-2006

Грудень-2009

Квітень-2012

Грудень 2012

Січень-2006

Грудень-2009

Квітень-2012

Грудень 2012

Єдиний економічний простір з Росією,  Білоруссю та Казахстаном[1]

56.8

58.1

54,7

40,3

17.8

20.0

29.6

36,7

26.9

21.9

15,8

23,0

Європейський Союз

42.6

42.8

49.1

48,4

30.5

32.9

32.2

29,2

25.8

24.3

18,9

22,4

НАТО

19.2

13.9

16.8

14,9

55.0

62.3

61.9

60,2

25.5

23.8

21,4

24,9

                           

 


[1] В опитуванні грудня 2012 р. – варіант Митного Союзу з Росією, Білоруссю, Казахстаном.

 

Останні новини з категорії Опитування

Повоєнне відновлення України та медіаспоживання: загальнонаціональне соціологічне опитування

Загальнонаціональне опитування проведене з 3 по 12 березня 2024 року на замовлення медіамережі «Вікно Відновлення»
28 березня 2024

"Нова українська школа" в 5–6-х класах: виклики впровадження

Результати опитування близько 600 педагогів/-инь, які працюють із 5–6-ми класами НУШ, і двох хвиль глибинних інтервʼю, проведених ГО “Смарт...
15 березня 2024

Підсумки 2023 року: громадська думка українців

Загальнонаціональне опитування проведено з 8 по 15 грудня 2023 року
27 грудня 2023

Соціально-економічні проблеми, ставлення до влади, ідентичність: регіональний вимір загальнодержавних викликів на Сумщині та Чернігівщині

Опитування проведено з 11 по 21 вересня 2023 року у Сумській та Чернігівській областях
16 листопада 2023