Медіа
Перегляди: 2020
31 травня 2012

Соціологи за довірою в суспільстві посіли друге місце після церкви. Водночас їм українці довіряють більше, ніж політикам і ЗМІ

ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В період з 12 до 23 квітня 2012 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в АР Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5% .

Запитання щодо ставлення населення України до результатів соціологічних опитувань ставилося у 2002, 2004 та 2009 році. В квітневому опитуванні 2012 року респонденти також висловили свою думку щодо соціологічних опитувань.

Опитування показало, що:

  • Рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють, серед населення України за 10 років суттєво підвищився (з 36% у 2002 до 51% у 2012).   Рівень довіри у 2004 (47%) і у 2009 (45%, що не відрізняється статистично значуще від 47%) показував проміжне значення між рівнем довіри до соціологів у 2002 і 2012. Зараз відсоток тих, хто довіряє (51%), майже у чотири рази перевищує відсоток тих, хто не довіряє (13%).  Приблизно третина населення не визначилася зі своїм ставленням до результатів соціологічних досліджень. 
  • За статтю -  соціологічним дослідженням дещо більше довіряють жінки (53%), ніж чоловіки (48%); не довіряють результатам соціологічних досліджень 15% чоловіків та 11% жінок.
  • За віком – найменший рівень довіри спостерігається серед представників вікових категорій 30-39 років (47%) та 70 + (46%). Найвищий рівень довіри до результатів соціологічних досліджень декларують люди віком 40-49 років (55%).
  • Між групами, що виділені за регіонами, освітою та прихильністю до основних політичних партій, різниця у довірі до соціологічних даних несуттєва. 
  • Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +38%, що нижче, ніж баланс довіри до церкви (+45%), але вище, ніж баланс довіри до ЗМІ (+12%), до громадських організацій (-2%) та до армії (-2%), і набагато вище, ніж баланс довіри до опозиції (-29%), до Президента України (-44%), до міліції (-47%), до Уряду України (-53%) і до Верховної Ради (-61%). Див. http://kііs.com.ua/ua/news/vіew-152.html

Коментар генерального директора КМІС, професора НаУКМА В.Паніотто:

Приємно, що довіра до соціологічних центрів має позитивну динаміку. Баланс довіри і недовіри (+38%) зараз дуже високий. Щодо порівняння з балансом довіри-недовіри до соціальних інституцій, то ставитися до нього треба обережно. По-перше, ми запитували про довіру не до всіх соціологічних організацій, а лише до тих, які вже давно працюють і публікують дані своїх досліджень, а запитання щодо ЗМІ чи громадських організацій ставилося узагальнено, до всіх разом. По-друге, запитання щодо соціологів і інших інституцій мало різні шкали (3-бальну і 5-бальну відповідно), що теж може мати деякий невеликий вплив на результати.

Додаток

Чи довіряєте Ви результатам соціологічних опитувань організацій, які вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень? % опитаних

 

2002 рік

2004 рік

2009 рік

2012 рік

Так

36

47

45

51

Важко сказати

32

37

35

34

Ні

29

13

14

13

Немає відповіді / відмова

3

3

6

2

ВСЬОГО

100

100

100

100

 

За статтю:

 

чоловіки

жінки

Так

47,9

53,0

Важко сказати

34,0

33,4

Ні

15,3

11,4

Немає відповіді / відмова

2,9

2,2

ВСЬОГО

100

100

 

 За віком:

 

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 +

Так

51,3

47,3

55,1

52,1

50,7

45,9

Важко сказати

35,8

36,3

30,1

31,2

29,7

38,9

Ні

12,0

13,5

12,2

14,5

15,2

12,1

Немає відповіді / відмова

0,9

2,8

2,6

2,1

4,4

3,1

ВСЬОГО

100

100

100

100

100

100

 

За регіонами:

 

Західний

Центральний

Південний

Східний

Так

52,5

50,0

49,2

51,2

Важко сказати

33,2

35,3

31,6

34,3

Ні

11,9

12,0

15,7

13,1

Немає відповіді / відмова

2,4

2,7

3,4

1,3

ВСЬОГО

100

100

100

100


Чи довіряєте Ви результатам соціологічних опитувань організацій, які вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень?  % опитаних

Довіряю

Не довіряю

Баланс довіра-недовіра

(різниця)

50,7

13,2

37,5

 

Довіра до соціальних інституцій[1], % опитаних

Соціальні інституції

Довіряю

Не довіряю

Баланс довіра-недовіра

(різниця)

Церква

61,7

17,0

44,7

Засоби масової інформації

40,5

28,3

12,2

Громадські організації

27,1

29,4

- 2,4

Збройні сили України

34,3

36,6

- 2,4

Опозиція

24,0

52,6

- 28,6

Президент України

21,9

65,9

- 44,0

Міліція

15,5

62,9

- 47,4

Уряд України

16,1

68,8

- 52,7

Верховна Рада України

12,0

73,4

- 61,4

 

 


[1] Запитання було сформульоване таким чином: Зараз я буду називати деякі соціальні інституції.  Користуючись цією карткою, говоріть мені, будь ласка, наскільки Ви довіряєте тим, кого я називатиму:  Президенту України і т.д.  Варіанти відповіді: Повністю довіряю, Скоріше довіряю, ніж ні, Важко сказати, Скоріше не довіряю, Зовсім не довіряю