Опитування
Перегляди: 2078
6 червня 2012

Оцінка населенням правоохоронної системи. Ставлення українців до самосуду

Прес-конференція

Учасники:

 • Олег Левицький адвокат, правовий експерт Української Гельсінської спілки з прав людини
 • Михайло Міщенко – заступник директора соціологічної служби Центру імені Разумкова
 •  Валентина Теличенко – юрист
 • Юлія Ільчук –  аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Питання до обговорення:

 • Як українці оцінюють діяльність силових  і правоохоронних структур?
 • Як українці ставляться до самосудів?
 • Чи є загроза самосудів в Україні реальною? Що впливає на прихильне ставлення  частини українців до самосуду?

 

На прес-конференції  Ви матимете змогу отримати прес-реліз із результатами загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в квітні 2012р. за  фінансової підтримки PACT, проекту UNITER.

Оцінка населення України діяльності правоохоронних органів. Ставлення до самосуду

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» та  соціологічною службою Центру Разумкова на початку квітня 2012 року. Було опитано  2009  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132  населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування  профінансовано проектом UNITER.

 

 • Населення вкрай негативно оцінює діяльність правоохоронної системи в Україні. Діяльність міліції позитивно оцінює 26% , негативно – 64%; діяльність прокуратури – позитивно  23%, негативно – 64%, діяльність судів – позитивно 20%, негативно – 69%.
 • Негативні оцінки діяльності правоохоронних органів об’єднують усі регіони України. Причому найгірше оцінюється діяльність судів:  у Західному регіоні негативно оцінюють діяльність судів 74%, позитивно – 18%; у Центральному регіоні, відповідно – 73% і 16%; у Південному – 82% і 14%; у Східному – 55% і 27%.  Діяльність міліції у Західному регіоні негативно оцінюють 69%, позитивно – 25%; у Центральному регіоні, відповідно – 69% і 22%; у Південному – 66% і 33%; у Східному – 55% і 28%.  Діяльність прокуратури  у Західному   регіоні негативно оцінюють 68%, позитивно – 22%; у Центральному регіоні, відповідно – 66% і 17%; у Південному –74% і 21%; у Східному – 52% і 28%.    
 • Негативно оцінюють діяльність правоохоронних органів прихильники усіх політичних сил, оцінки виборців опозиції більш негативні. Діяльність судів негативно оцінюють  80% виборців «Батьківщини» (позитивно – 12%), 77% «Фронту змін» (позитивно – 13%), 71% «УДАРу» (позитивно – 22%), 64% КПУ (позитивно – 25%) і 52% Партії регіонів (позитивно – 38%). Діяльність міліції  негативно оцінюють  76% виборців «Батьківщини» (позитивно – 18%), 70% «Фронту змін» (позитивно – 20%), 66% «УДАРу» (позитивно – 26%), 55% КПУ (позитивно – 35%) і 50% Партії регіонів (позитивно – 40%). Діяльність прокуратури  негативно оцінюють  74% виборців «Батьківщини» (позитивно – 15%), 73% «Фронту змін» (позитивно – 16%), 67% «УДАРу» (позитивно – 20%), 57% КПУ (позитивно – 28%) і 46% Партії регіонів (позитивно – 41%).
 • В свою чергу, негативно чи позитивна оцінка діяльності правоохоронних органів позначається на готовності голосувати за партію влади: серед тих, хто повністю чи переважно негативно оцінює діяльність судів, за Партію регіонів готові проголосувати, відповідно, 14% і 15%, а от серед тих, хто оцінює діяльність судів переважно позитивно – 38%  (позицію тих, хто оцінює повністю позитивно, не можна нічого сказати, бо їх лише 1.3%). 
 • Практично усе населення України знає  (91%) або принаймні чуло (7%) про  випадок зґвалтування і вбивства Оксани Макар у  Миколаєві.  Майже  половина країни (48%) очікує, що розслідування цієї справи і суд будуть справедливими, 33% на справедливість не сподіваються.  Найбільш песимістично налаштовані виборці «Батьківщини»: серед них 34% сподіваються на справедливість, 34% – ні. Виборці інших політичних сил більше сподіваються на справедливість: серед виборців «Фронту змін» покладають надію на справедливість розслідування і суд 51% (ні – 31%), «УДАРу» – відповідно, 44% і 36%, КПУ – 52% і 34%, Партії регіонів – 61% і 26%.
 • Громадська думка щодо можливості застосування самосуду поділилася: 38% населення вважає «суд Лінча» неприпустимим у будь-якому разі, на погляд  35%  самосуд загалом неприпустимий, але в окремих випадках може бути виправданий. А 19% впевнені, що  у наших умовах самосуд  – це єдиний спосіб здійснити правосуддя. 

 

 • Серед тих, хто сподівається на справедливе розслідування і суд над вбивцями Оксани Макар, 14% вбачають у самосуді єдиний спосіб здійснення правосуддя. А серед  тих, хто на справедливість не сподівається, прихильників самосуду  удвічі більше – 28%.
 • Ставлення до самосудів виявилося не залежним від віку та статі і прямо залежним від рівня освіти та матеріального статусу.  Серед  тих, хто має неповну середню освіту, підтримують самосуд як метод реалізації правосуддя 25%, серед тих, хто має загальну середню чи середню спеціальну освіту, – 20%, а серед тих, хто має вищу освіту, – 15%.   Серед респондентів, де матеріальний статок  сім’ї не перевищує 1000 гривень на місяць, підтримують самосуд 27%; там, де місячний статок сім’ї коливається в межах 1001–2000 гривень, – 20%,  там, де сімейні статки становлять від 2001 до 5000 гривень,   прихильників самосудів 16%, а там, де статки перевищують 5000 гривень, – 10%.
 • Серед регіонів найбільше самосуд як метод здійснення справедливого правосуддя підтримується у Південному регіоні (24%). У Західному і Центральному регіонах  прихильників самосуду  по 19%, у Східному – 16%.

 

 • Серед прибічників різних політичних сил найбільше підтримують методи самосуду виборці партії «Батьківщина» (27%), менше – серед виборців  «УДАРу» (19%), «Фронту змін» (17%),  Партії регіонів (13%) і КПУ (13%).     Але найбільше прихильні до  самосуду ті, хто взагалі не збирається іти на вибори (28%), а серед них – ті, хто не піде на вибори, бо не вірить, що вони будуть чесними (34%). 
 • Підтримка самосуду як способу здійснення правосуддя прямо залежить від оцінки того, як діє в Україні демократія: серед тих, хто повністю задоволений тим, як демократія працює  в Україні, підтримують самосуди 14%,  серед тих, переважно не задоволений станом демократії в Україні,  таких 20%, а серед тих, хто не задоволений повністю, – 24%.  Серед тих, хто вважає демократію найкращим типом політичного устрою для України, самосуд підтримують 14%, а серед прихильників авторитаризму – їх 21%, проте найбільше самосуд підтримується тими,  кому байдуже, який тип політичного устрою буде в Україні – 26%.
 • Загалом можна зробити висновок, що самосуд як метод здійснення правосуддя схильні підтримувати найбільш слабкі соціальні групи – з нижчим рівнем освіти, з нижчим рівнем доходу, а також ті, хто не бачить можливостей  впливати на ситуацію у суспільстві.     

 

Результати опитування

 

Як Ви оцінюєте діяльність правоохоронних органів в Україні?

 

 

Дуже негативно

Переважно негативно

Переважно позитивно

Цілком позитивно

Важко сказати

Міліції

23,5

40,4

24,2

1,7

10,2

Прокуратури

23,5

39,6

21,4

1,2

14,3

Судів

27,6

41,2

18,3

1,3

11,7

 

Чи знаєте Ви про справу про зґвалтування та спробу вбивства трьома молодиками молодої дівчини в Миколаєві?

 

так, знаю

91,0

щось про це чув, але непевне

7,0

 нічого про це не знаю 

1,9

 

Як Ви вважаєте, чи можна сподіватися на справедливе розслідування і рішення у цій справі?

 

Так

48,4

ні

32,8

важко сказати

18,8

 

Зараз можна почути заклики, що люди повинні самі  брати правосуддя у свої руки, щоб

злочинці не залишилися безкарними. Як Ви до цього ставитеся?

 

Вважаю самосуд у будь-якому разі неприпустимим

38,3

Загалом самосуд неприпустимий, але у деяких випадках може бути виправданим

35,5

Вважаю, що у наших умовах самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців

18,7

Важко сказати

7,5

 

 Наскільки Ви загалом задоволені тим, як працює демократія в Україні?

 

Зовсім не задоволений

26,4

Переважно не задоволений

38,0

Переважно задоволений

20,4

Повністю задоволений

2,7

Важко сказати

12,5

 

Нижче   Ви   бачите   шкалу   вiд   "1"   до   "10",   де   "1"   означає   повнiстю   диктаторський   режим,   а   "10"  –   повнiстю   демократичний   режим.   Де   б   на   цiй   шкалi Ви   розташували   сучасну   Україну?  КАРТКА №6

 

Повнiстю   диктаторський   режим

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Повнiстю   демократичний   режим

 

5,7

12,5

16,2

14,1

15,7

12,3

9,9

9,1

3,1

0,8

 

Середня оцінка – 4,68 бали

З яким із наведених нижче суджень Ви більш згодні?

 

 Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак в обмiн на власний добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод

30,2

 Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав я готовий терпіти певнi матерiальнi труднощi

37,3

 важко сказати

32,5

 

Динаміка ставлення населення України до демократії та авторитаризму (2004-2012)

 

З яким з наведених нижче суджень Ви більш згодні?

 

Травень-2004

Жовтень-2006

Червень-2007

Грудень-2009

Жовтень-2010

Квітень-2012

Демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України

41

53.5

42.8

36.6

46.9

50,9

За певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний

23

20.8

21.5

30.0

19.1

19,6

Для такої людини, як я, не має значення, демократичний режим у країні чи ні

18

10.9

17.7

17.0

15.7

18,3

Важко сказати

18

14.0

18.0

16.4

18.3

11,2