Хто за кого проголосував: демографія Національного екзит-полу'2019 першого туру президентських виборів

Опитування
Перегляди: 12114
8 квітня 2019

Результати опитування на виході з виборчих дільниць дають змогу проаналізувати особливості голосування соціально-демографічних груп виборців, виокремлених за регіональною, поселенською,  статевою  та освітньою ознаками.

Переваги у регіонах. Переможцем майже в усіх регіонах, за винятком Західного, став Володимир Зеленський. А от у Західному регіоні   перше місце посів Петро Порошенко (25,5%), а вже далі – Володимир Зеленський  (22%), Юлія Тимошенко (18%), Анатолій Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%), Ігор Смешко (5%), Руслан Кошулнський (4%). І зовсім незначною була підтримка у Західному регіоні Юрія Бойка (2%) та Олександра Вілкула (0,4%). У Центральному регіоні лідером теж є Зеленський (28,5%), далі йдуть Порошенко (19,5%), Тимошенко (17%), Смешко (10%), Гриценко (7,5%), Бойко (6%), Ляшко (5%). На Півдні лідерство Зеленського вражаюче – 42%, на другому місці – Бойко (15%), далі йдуть Порошенко (11%), Тимошенко (9,5%), Вілкул (8%), Смешко (5%). На Сході лідером теж є Зеленський (31%), але від нього незначно відстає Бойко (27%), далі йдуть – Вілкул (10%),  Порошенко (10%), Тимошенко (7%). 

Вибір  жителів населених пунктів різного типу і розміру. У населених пунктах  різного типу першість має Володимир Зеленський, найбільше – особливо!  – у містах з населенням від 100 тис жителів (39%), найменше – у селах (27%). В обласних центрах найбільше голосів зібрав Зеленський (31,5%), далі йдуть Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко та Гриценко (по 8%), Вілкул (4%). А от Ляшка у обласних центрах підтримали  лише 1,4% виборців. Особливістю великих міст (понад 100 тис. жителів) є більш високий відсоток голосів, отриманих Бойком   (18%) та Вілкулом (14%). А от Юлія Тимошенко отримала свій кращий результат у селах (19%), дещо обійшовши Порошенка (18%). Найкращий результат у селах також і у Ляшка (9%).  

У виборі чоловіків і жінок  відмінності загалом незначні: і чоловіки, і жінки рівною мірою  віддали перевагу Володимиру Зеленському (31%), а от Петра Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок), як і Анатолія Гриценка (відповідно, 9% і 6%), а Юлію Тимошенко – навпаки, жінки (15% жінок і 13% чоловіків).  У решти кандидатів відмінності зовсім незначні: за Бойка проголосували 9% чоловіків і 10% жінок, Смешка – відповідно, 6% і 7%, Ляшка – 4% і 5%, Вілкула – 3,5% і 4%. 

Переваги у вікових групах.  Володимир Зеленський є  лідером серед виборців майже в усіх вікових групах виборців, за винятком найстаршої, виборців за 60 років.  У групі  наймолодших,  18–29 років, за Зеленського проголосувало 57% виборців. За Порошенка – 14%, Тимошенко – 7%, Гриценка – 5%. У групі виборців 30–39 років Зеленський теж є явним лідером (45%), далі йдуть Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%), Бойко (4,6%). Виборці 40–49 років: Зеленський – 36%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 12%, Гриценко – 8%, Бойко – 7,6%, Смешко – 5,5%. І лише у групі старших виборців  Зеленський або на рівних з іншими кандидатами або їм поступається: у групі 50–59 років Зеленський має майже 22% голосів, Порошенко – 19%, Тимошенко – 18%, Бойко – 10%, Гриценко – 9%, Смешко – 7%, Ляшко – 6%, Вілкул – 4%. А серед виборців, яким за 60 років, найбільшу підтримку отримали Тимошенко (19%),  Порошенко (18%) та Бойко (17%);  у Зеленського – 12,5%, Смешка – 9,5%, Гриценка – 8%, Ляшка – 6%, Вілкула – 5%.

Переваги  в освітніх групах. За рівнем освіти Володимир Зеленський є лідером  в усіх освітніх групах, особливо – серед виборців з незакінченою вищою освітою (власне, це студенти), а найменшою є його перевага в групі виборців з незакінченою середньою освітою.  У групі виборців з вищою освітою у Зеленського 31% голосів, Порошенка – 22%, Тимошенко – 12%, Бойка – 9%, Смешка і Гриценка – 8%, Вілкула – 4%, а у Ляшка – лише 1,5%. Серед виборців з незакінченою вищою освітою  Зеленський дістав 42% голосів, Порошенко – 17%, Тимошенко – 10%, Бойко – 7%, Гриценко і Смешко  – по 5%, Вілкул – 4%, Ляшко – 3%. Серед виборців із середньою спеціальною освітою теж попереду Зеленський – 29%, у Тимошенко – 16%, Порошенка – 15,5%, Бойка – 11%, Гриценка – 7,5%, Смешка і Ляшка – 6%, Вілкула – 4%. У групі виборців з повною середньою освітою Зеленський має 31% підтримки, Тимошенко – 16,5%, Порошенко – 14%, Бойко – 10%, Ляшко – 8%, Гриценко – 6%, Смешко і Вілкул – 4%. Нарешті, у групі виборців з неповною середньою освітою у Зеленського – 26%, Тимошенко – 20%, Порошенка – 15%, Ляшка – 11%, Бойка – 10%, Гриценка – 5%, Вілкула і Смешка – 4%. 

 

Особливості електоратів кандидатів

 

За регіонами.  В електоратах Шевченка і  Кошулинського більше половини  (58%) становлять виборці Західного регіону;  виборці Заходу і Центру переважають в електоратах  Порошенка (77%),  Тимошенко (77%), Гриценка (88%), Смешка (74%) та Ляшка (73%).  Натомість  виборці Півдня і Сходу складають більшість в електоратах Бойка (74%) та Вілкула (81%). А от основний виборець Зеленського  зосереджений у Центральному та Південному регіонах  (69%).  

За типом населеного пункту. Найбільший відсоток сільського електорату наявний в електораті Ляшка (62%) та Тимошенко (43%), а виборці обласних центрів становлять основну частину виборців Смешка (43%) та  Порошенка (41%).

За статтю. Чоловіки переважають серед виборців лише двох кандидатів: Гриценка (53%) та Кошулинського (52%).  Значна перевага жінок в електоратах Шевченка (66%), Вілкула (61%), Ляшка (59%), Тимошенко (58%) та Бойка (57%).

За віком. Найбільш молодий електорат – у Зеленського (більше половини виборців  віком 18–40 років). Найстарший  електорат – у Бойка (73% виборців  віком 50 років і старше).  Значну частину виборці, яким за 50 років, також  становлять в електоратах  Тимошенко (65%), Ляшка (65%) та Смешка (64%).

За рівнем освіти найбільше виборців з вищою і незакінченою вищою освітою присутні в електоратах Смешка (54%), Порошенка (50%) та Кошулинського (49%), найменше – серед виборців Ляшка (17%).

 

 Коли виборці основних кандидатів визначилися, за кого голосувати?

 

Загалом майже половина виборців (47%) визначилися зі своїм кандидатом незалежно від виборчої кампанії, бо «завжди були прихильниками цього кандидата».  Це характерно насамперед для виборців Петра Порошенка (63%) та Юлії Тимошенко (60%). Серед решти кандидатів заздалегідь визначилися зі своїм вибором  48%  виборців Бойка, 47% – Ляшка, 45% – Гриценка, 45% – Кошулинського,  44% – Вілкула. Найменше тих, хто визначився заздалегідь, виявилося серед виборців Смешка (22%), Шевченка (34%) та Зеленського (39%). А от виборців, які визначилися в останній день голосування чи безпосередньо на виборчій дільниці найбільше виявилося серед виборців Шевченка (15%), Смешка (12%) Кошулинського (11%), Ляшка (11%). Найменше визначалися  в останній день виборці Порошенка (6%) та Бойка (6%).

___________________________________

31 березня 2019 року, у день виборів Президента  України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів  Національний екзит-пол’2019.

Управління проектом, його фінансовий і медійний менеджмент здійснює  Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконує КМІС. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці, та за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна для України в цілому й для її 4 регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь). Опитано 19 453 респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 67,8%.

Керівник проекту «Національний екзит-пол’2019» — І. Бекешкіна
Науковий керівник проекту — Н. Харченко
Менеджер робіт Київського міжнародного інституту соціології — А. Грушецький
Менеджери робіт Центру Разумкова — А. Биченко, М. Міщенко
Консультант — В. Паніотто

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках проекту «Національний екзит-пол 2019», що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ З ТАБЛИЦЯМИ

Останні новини з категорії Опитування

Зроби за мене: українці готові до самоорганізації, але покладають відповідальність за свій добробут на державу

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 – січні 2021 року...
27 березня 2021

Державні та соціальні інститути: кому українці довіряють, а кому ні?

Дані всеукраїнського опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 р.
19 березня 2021

Глобальні держави вже не гарантують безпечніший світ

Опитування проведене Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 р. Опитано громадян 45 країн та територій світу (близько 45000 дорослих...
12 березня 2021

СВІТ МАЙЖЕ РІК З ПАНДЕМІЄЮ: як думка українців відрізняється від жителів інших країн щодо вакцинування, оцінки дій урядів, обмежень і загроз

Опитування проведене Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 р. Опитано громадян 47 країн світу (близько 45000 дорослих осіб)
12 лютого 2021