Опитування
Перегляди: 4208
14 лютого 2017

Експерти про реформи

Опитування експертів РПР було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж 3–8 лютого 2017 року.  Всього опитано 79 експертів.

 Експерти Реанімаційного пакету реформ посередньо оцінили процес здійснення реформ в Україні у 2,52 бала (за 5-бальною шкалою).

 • Найвищим успіхом у здійсненні реформ більшість експертів вважає впровадження електронної системи публічних закупівель «ProZorro». Окрім того, до найбільш успішних реформ були віднесені: електронне декларування доходів і майна чиновників; створення Національної поліції; формування нових антикорупційних органів; децентралізація.
 • Найбільшим провалом у сфері реформ експерти визнали судову реформу. Ще до повних невдач були зараховані реформа органів внутрішніх справ, реформа державної служби, податкова реформа, антикорупційна реформа, реформа прокуратури, пенсійна реформа.
 • За експертними оцінками змін, що сталися протягом 2016 року у різних сферах життя країни, істотні позитивні зрушення були відзначені лише у посиленні обороноздатності. Певне покращення було також відзначене у становищі україномовного населення та  щодо стану демократії. Найбільший регрес експерти відзначають щодо зростання цін та тарифів, стану злочинності, пенсійного забезпечення, втрати упевненості громадян у завтрашньому дні та  погіршення  ставлення громадян до влади.
 • Основними рушіями реформ в Україні, на думку опитаних, є громадянське суспільство та країни Заходу, далі ідуть –  уряд, президент і населення.
 • Серед  пріоритетних завдань, над реалізацією яких, на думку експертів,  влада має працювати в першу чергу, чітко виділяються три. Насамперед   повноцінне завершення судової реформи. Другий  пріоритет – сприяння підприємництву та інвестиціям: проведення податкової реформи,  припинення тиску на малий та середній бізнес, дерегуляція та реформа фіскальної системи.  Третім стратегічним напрямком на порядку денному    влади має бути активізація  боротьби з корупцією: як на рівні інституційного посилення   антикорупційних органів,  так і  на рівні доведення   звинувачень у корупції до конкретних вироків і покарань.  Також до першої п’ятірки найбільш нагальних  кроків, які має зробити наразі влада,  увійшла вимога  проведення виборчої реформи (зокрема, запровадження пропорційної виборчої системи  з відкритими виборчими  списками) та  реалізації реформи державної служби та державного управління.
 • Для посилення ефективності роботи Реанімаційного пакету реформ експерти пропонують насамперед зорієнтувати зусилля на роз’яснення процесу реформ та комунікації з населенням, вплив на громадську думку через  посилення PR-напрямку в діяльності РПР та його більш активного просування у ЗМІ. Другим «рецептом» посилення ефективності РПР експерти називають  посилення  всебічного тиску на  владу, пошук нових шляхів  просування власних ініціатив та співпрацю з новими політичними силами. Не менш важливим способом зміцнити діяльність РПР  експерти вважають істотне підвищення  якості експертизи від  експертів коаліції, зокрема,  застосування  експертами РПР повного циклу аналізу  політики. Окрім цього, важливим для більшої ефективності коаліції експерти вважають  налагодження  взаємодії роботи експертних груп в РПР (узгодження пріоритетів, краща координація, горизонтальна співпраця та комунікація між експертами та групами).

 


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЕКПЕРТІВ РПР

 1. Як би Ви оцінили процес здійснення реформ в України (за 5-бальною шкалою, де «1» – фактично не робиться нічого з необхідного, «5» – робиться все необхідне)

Оцінка

Кількість відповідей

1 – фактично нічого не робиться з необхідного

5

2

31

3

40

4

3

5 – робиться все необхідне

0

 

Середня оцінка: 2,52

 

 

 1. Які, на Вашу думку, основні успіхи у здійснення реформ? Здійснення яких реформ Ви вважаєте успіхом?

 

Кількість згадок

З них – частково[1]

Електронна система публічних закупівель «ProZorro»

37

1

Електронне декларування доходів і майна чиновників

23

-

Створення Національної поліції

21

4

Нові антикорупційні органи

20

4

Децентралізація

20

7

Медична реформа

14

10

Реформа армії й обороноздатності

13

2

Судова реформа

12

9

Відкритість публічних даних і реєстрів

8

-

Реформа банківського сектору

7

-

Суспільне мовлення

7

1

Електронне врядування

7

4

Декомунізація

6

-

Освітня реформа

6

4

Реформа державної служби

5

1

Реформа енергетичного сектору

4

-

Дерегуляція

4

-

Більша відкритість влади

4

-

Ліквідація податкової міліції

3

-

Податкова реформа

3

2

Макроекономічна стабілізація

2

-

Ринкові тарифи на комунальні послуги

2

-

Реформа політичних фінансів

2

-

Розвиток громадянського суспільства

2

-

Реформа молодіжної політики

2

-

Ефективний менеджмент державних підприємств

2

-

Центри надання адміністративних послуг

2

-

Успіхів немає

4

-

Інше

10

 

 

 1. А які основні провали у здійсненні реформ? Які з необхідних реформ так і не були здійснені? Чи були реалізовані хибним чином?

 

Кількість згадок

З них – частково[2]

Судова реформа

34

6

Реформа органів внутрішніх справ

20

7

Реформа державної служби

20

7

Податкова реформа

16

4

Антикорупційна реформа

16

10

Реформа прокуратури

14

1

Пенсійна реформа

13

-

Виборча реформа

9

-

Медична реформа

9

2

Освітня реформа

8

-

Реформа сфери комунальних послуг

8

1

Реформа сфери соціального захисту

6

-

Аграрна реформа

6

-

Децентралізація

6

2

Реформа енергетичного сектору

5

3

Приватизація державних підприємства

4

-

Реформа публічних фінансів

4

1

Медіа-реформа

4

1

Реформа армії й обороноздатності

4

2

Реформа банківського сектору

4

2

Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу

3

-

Люстрація

3

1

Електронне врядування

3

2

Реформа сфери охорони довкілля

3

2

Реформа небанківського фінансового сектору

2

-

Дерегуляція

2

-

Реформа культурної сфери

2

-

Реформа гуманітарної політики

2

-

Демонополізація

2

-

Реформа органів митної служби

2

-

Комунікація з суспільством

2

-

Реформа публічних закупівель

2

2

Електронне декларування доходів і майна чиновників

2

2

Інше

13

 

  

 1. На Вашу думку, яким чином протягом останнього року змінилося становище в Україні в таких сферах? (у%)

 

 

Змінилося на краще

Змінилося на гірше

Не змінилося

Важко відповісти

1.              

Економічне становище країни

23

53

19

5

2.              

Рівень добробуту Вашої родини

18

42

34

6

3.              

Рівень демократії

30

23

40

6

4.              

Рівень свободи слова

19

18

56

8

5.              

Ситуація зі злочинністю

4

62

20

14

6.              

Обороноздатність країни

82

5

6

6

7.              

Міжнародний імідж України

15

38

34

13

8.              

Міжнаціональні стосунки

18

23

43

18

9.              

Становище у сфері дотримання прав і свобод громадян

15

25

51

9

10.           

Дотримання законності державними службовцями

16,5

28

52

4

11.           

Охорона здоров’я

15

25

40,5

19

12.           

Освіта

21

19

43

18

13.           

Соціальний захист (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо)

13

39

28

 

21,5

14.           

Пенсійне забезпечення

0

49

38

14

15.           

Оплата праці

18

43

27

14

16.           

Рівень цін і тарифів

5

82

8

5

17.           

Становище російськомовного населення

10

13

72

5

18.           

Становище україномовного населення

35

14

49

1,3

19.           

Становище етнічних та релігійних меншин

15

11

65

9

20.           

Упевненість громадян у завтрашньому дні

8

71

15

6

21.           

Ставлення влади до громадян

13

38

46

4

22.           

Ставлення громадян до влади

5

76

16

2

23.           

Рівень стабільності

13

48

30

9

24.           

Ситуація в країні в цілому

20

42

29

9

 

 1. Як Ви вважаєте, хто є головним рушієм здійснення в Україні необхідних реформ? Виділіть не більше п’яти

 

%

1 – Уряд

37

2 – Президент 

29

3 – Політичні сили, що складають коаліцію  в Верховній Раді

20

4 – Опозиція (Опозиційний блок та ін..)

0

5 – Політичні сили, що вийшли з коаліції («Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія Ляшка»)

13

6 – Олігархи

2,5

7 – Влада на місцях

19

8 – Бюрократія, чиновники 

1

9 – Правоохоронні органи (прокуратура, суди, міліція)

4

10 – Росія 

1

11 – Країни Заходу

63

12 – Громадські організації, волонтери

99

13 – Вчені, науковці

13

14 – Населення

24

15 – Інші

8

16 – важко сказати

1

 

 1. Як Ви вважаєте, хто є головним гальмом здійснення в Україні необхідних реформ? Виділіть не більше п’яти

 

%

1 – Уряд

29

2 – Президент 

46

3 – Політичні сили, що складають коаліцію  в верховній раді

49

4 – Опозиція

39

5 – Політичні сили, що вийшли з коаліції («Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія Ляшка»)

21,5

6 – Олігархи

77

7 – Влада на місцях

27

8 – Бюрократія, чиновники 

71

9 – Правоохоронні органи (прокуратура, суди, міліція)

54

10 – Росія 

24

11 – Країни заходу

1

12 – Громадські організації, волонтери

0

13 – Вчені, науковці

4

14 – Населення

19

15 – Інші

0

16 – Важко сказати

0

 

5-6. Хто є переважно гальмом, а хто – рушієм реформ (баланс співвідношення визнання експертами у якості рушія чи гальма реформ). (у%)

 

Рушії

Гальма

Рушій чи гальмо?

1 – Уряд

37

29

+8

2 – Президент 

29

46

–17

3 – Політичні сили, що складають коаліцію  в Верховній Раді

20

49

–29

4 – Опозиція

0

39

–39

5 – Політичні сили, що вийшли з коаліції («Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія Ляшка»)

13

21,5

–8.

6 – Олігархи

2,5

77

–74.5

7 – Влада на місцях

19

27

–18

8 – Бюрократія, чиновники 

1

71

–70

9 – Правоохоронні органи (прокуратура, суди, міліція)

4

54

–50

10 – Росія 

1

24

–23

11 – Країни Заходу

63

1

+62

12 – Громадські організації, волонтери

99

0

+99

13 – Вчені, науковці

13

4

+9

14 – Населення

24

19

+5

15 – Інші

8

0

+8

16 – Важко сказати

1

0

 

 

 1. Що зараз, на Вашу думку, повинна в першу чергу зробити влада? (вкажіть не більше 5 першочергових рішень чи дій)

 

Кількість згадок

Завершити повноцінну судову реформу

30

Сприяти підприємництву та інвестиціям: провести податкову реформу,  припинити тиск на малий і середній бізнес (зокрема,  скасувати ЄСВ), дерегуляція та  реформа фіскальної системи

24

Активізувати боротьбу з корупцією, зміцнити систему антикорупційних органів (зокрема, створити Антикорупційний суд) і здійснити реальні покарання винних

22

Провести виборчу реформу (з акцентом на запровадженні  пропорційної виборчої системи з відкритими списками)

14

Впровадити реформу  державної служби та державного управління, оптимізувати  кількість та функціонал чиновницького апарату, підвищити зарплатню задля залучення професійних кадрів

12

Завершити реформу правоохоронної системи  та прокуратури (зокрема, запустити роботу ДБР, реформувати кримінальний блок Національної поліції)

12

Провести пенсійну реформу

9

Активніше  співпрацювати з громадянським суспільством

9

Комунікувати з приводу реформ та стану справ в країні: інформування про плани та наслідки,  позитивні історії та причини проблем

9

Відкрити ринок землі

7

Здійснити реформу системи охорони здоров’я

6

Приватизувати  державні підприємства  або провести реформу управління ними 

6

Гарантувати  та зміцнювати обороноздатність держави, реформа сектору оборони

5

Змінити підхід до управління в принципі, державні та національні інтереси  ставити вище за  особисті та бізнесові, займатися повноцінним виробленням політики

5

Завершити процес децентралізації

5

Якісно  інакше підтримувати культуру та науку, приділяти увагу   національно-патріотичному вихованню, відродженню наукового потенціалу країни

5

Змінити  підхід до визначення  подій, пов’язаних з агресією: визнати  стан війни та окупації Донбасу, можливо – запровадити воєнний стан

4

Модернізувати транспортну систему та  інфраструктуру загалом

4

Провести конституційну реформу (зміцнити парламентську компоненту влади)

4

Внутрішньо консолідуватися на рівні взаємин між політичними силами та гілкам влади

3

Зайнятися впровадженням електронного уряду та електронної демократії

3

Реформувати галузь  освіти

3

 • Проведення дострокових виборів (парламентських  та місцевих) після зміни виборчого законодавства
 • Захистити інформаційний і культурний простір
 • Скорочення бюджетного дефіциту
 • Запропонувати план реінтеграції окупованих територій
 • Оновити склад ЦВК
 • Розробити дорожню карту реформ

 

2

 

 1. Що, на Вашу думку, слід в першу чергу зробити для посилення ефективності роботи РПР?

Кількість згадок

Роз’яснення процесу реформ для населення, вплив на громадську думку в рамках загального  посилення  PR-служби та більш активного просування  РПР у медіа

13

Посилення всебічного політичного тиску на владу, застосування більш агресивної  стратегії поведінки РПР та співпраця з  новими демократичними політичними силами

10

Підвищення якості експертизи  РПР, зокрема, застосування повного циклу аналізу політики

9

Узгодити пріоритети та консолідувати діяльність експертних груп,  забезпечити кращі процедури роботи експертних груп;  покращити «дисципліну» публічної поведінки експертів від імені  РПР (з приводу  питань, що перебувають  поза межами компетенції конкретної групи); провести аудит ефективності груп

8

Активізувати горизонтальну комунікацію між експертами та групами, розширити коло експертів 

8

Модифікувати систему фінансування: диверсифікувати донорів та операторів грантів на загальні потреби РПР, передбачити ресурси для менеджменту експертних груп, забезпечити стале фінансування аналітичної роботи груп

7

Інституційні зміни: утворення Ради експертів (вирішує змістовне наповнення і пріоритетність реформ), регулярна ротація членів та співголів Ради РПР, перерозподіл  функцій Секретаріату та Ради, забезпечити веб-трансляцію засідань тощо

5

Розробити чіткий план  дій, моніторити результати, визначити чіткі пріоритети в роботі

5

Бути більш відкритими та готовими до рівноцінного партнерства, стати «хабом», що  підтримує ОГС та  активних громадян незалежно від членства в РПР

4

Перманентна робоча комунікація з владними інституціями,  долучення до роботи груп активних держслужбовців

4

Активніше підтримувати роботу ширшого кола груп, а не лише тих, які є «пріоритетними» за замовчуванням

3

Кращий контроль за імплементацією ухвалених законів

3

Акції прямої дії

3

Робота РПР і так є достатньо ефективною

3

 • Чітко визначити пріоритети роботи економічного блоку РПР
 • Запровадити персональне експертне членство
 • Посилювати спроможність організацій-членів: через їхнє пряме залучення до  адвокації,  презентації результатів роботи та   фінансування (сприяння отриманню   фінансування/грантів)

2

Важко сказати, не знаю

8

 

 1. В якій групі Ви працюєте?

 

Кількість відповідей

Антикорупційна реформа

8

Асоційовані члени

1

Децентралізація

1

Економічний розвиток

3

Електронна демократія

3[3]

Культура

5[4]

Медіа реформа

6

Молодіжна політика

3

Національна безпека та оборона

5

Освіта. Наука. Технології. Інновації

4

Охорона довкілля

4

Податкова реформа

6

Політика національної пам’яті

6

Реформа виборчого законодавства

4

Реформа енергетичного сектору

1

Реформа органів правопорядку

4

Реформа публічної адміністрації

2

Реформа системи охорони здоров’я

1

Реформа фінансового сектору та пенсійної реформи

4

Розвиток самоорганізації та  місцевої демократії та децентралізація

1

РПР-Київ

7

Інше

1


[1] Багато експертів вказували на частковий успіх у здійсненні реформи, у цій колонці зазначено кількість таких згадок.

[2] Багато експертів вказували на частковий провал у здійсненні реформи, у цій колонці зазначено кількість таких згадок.

[3] 1 респондент є членом груп «Електронна демократія» та «РПР-Київ» одночасно.

[4] 1 респондент припинив членство в групі «Культура».

Останні новини з категорії Опитування

Як українці ставляться до ідеї множинного громадянства: виклики і можливості для Володимира Зеленського

Загальнонаціональне дослідження проведене з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року
2 грудня 2021

Громадянська мережа ОПОРА: ставлення населення до підкупу виборців

Загальнонаціональне дослідження проведено з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року
25 листопада 2021

Втрачені можливості? Попри суспільну користь, громадяни скептично ставляться до участі у діяльності ГО та їх фінансуванні

Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності
15 листопада 2021

День української писемності та мови-2021: чи стає державної мови більше у публічному просторі?

Загальнонаціональне опитування проведене з 29 липня по 4 серпня 2021 року
8 листопада 2021