Опитування
Перегляди: 2661
19 листопада 2013

80-ті роковини Голодомору – уроки минулого для майбутнього. Ставлення населення України до Голодомору 1932–1933 рр. - загальнонаціональне опитування

Загальнонаціональне опитування населення України проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з соціологічною службою «Ukrainian Sociology service» з 5 по 16 жовтня 2013 р. Усього було опитано 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (старше 18 років) за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, тип та регіон проживання.  Теоретична похибка вибірки – 2,3%.  Дослідження проведено за фінансової підтримки Національного Фонду підтримки демократії (США). 

В Україні майже немає тих, хто б нічого не чув про Голодомор, але міра обізнаності різна. Найменше знають наймолодші.

 • В Україні лише 2%  тих, хто нічого не знає й не чув про Голодомор.  Проте більшість населення (53%) відповіла, що знає про Голодомор «в загальних рисах», ще 19% – «щось про це чули» і лише 26% вважають, що добре ознайомлені з проблематикою Голодомору. 
 • Рівень інформованості щодо Голодомору істотно залежить від віку: добре обізнаними з цією проблематикою вважають себе  старші люди, яким більше 55 років (42%), і значно менше – молодші: 21%  віком 30–54 роки і лише 16% – віком до 30 років.  Серед регіонів, добре обізнаних з тематикою Голодомору, найбільше виявилося у  Центральному регіоні (43%), найменше – у Східному та Південному, де третина жителів відповіли, що «щось  про це чули».

Основне джерело інформації про Голодомор – засоби масової інформації, а в Центральному регіоні – «сімейна пам’ять».

 • Основним джерелом інформації про Голодомор  є ЗМІ – з них  дізналися про Голодомор 60% населення, майже половина населення (48%) дізналися про Голодомор від родичів, 23% – під час навчання у вищому чи середньому навчальних закладах, ще 17% –  від знайомих та друзів,13% – з історичних та художніх книг, 8% – з Інтернету.
 • А от більшість людей старшого віку дізналися про Голодомор від родичів (68%),  на другому місці як джерело інформації  про це лихо у них стоять ЗМІ (60%).  Молодь дізналася про Голодомор  переважно зі ЗМІ(63%), 41% – під час навчання в освітніх закладах  і лише 33% – від родичів.  Це означає, що передача історичної пам’яті через сімейні канали здебільшого слабка. 
 • Існують також регіональні відмінності щодо переважання тих чи інших джерел, звідки люди дізнавалися про Голодомор. У Центральному регіоні (де багато родин постраждало від Голодомору),  найбільше  виявилося тих, хто дізнався про Голодомор від  родичів (55%), а найменше задіяним «сімейне джерело»  інформації виявилося у Східному регіоні (17%). У Західному регіоні, який від Голодомору прямо не постраждав, головним джерелом інформації про Голодомор стали ЗМІ (82%), медіа були основним джерелом інформації й у інших регіонах – Східному (72%) та Південному (63%) і другим за значущістю – у Центральному (50%).  Дізналися про Голодомор під час навчання найбільше у Центральному регіоні (36%) і значно менше – в інших: Західному (16%), Південному (16%) й Східному (6%).  Істотна міжрегіональна різниця виявилася і щодо історичних та художніх книжок, які були доволі значимим джерелом  інформації про Голодомор для жителів Центрального (21%) та Західного (15%) регіонів і менше для  Півдня (10%) та Сходу (2%).

В усіх регіонах поділяють думку, що у Голодомор був спричинений не природними обставинами, а – владою на чолі зі  Сталіним.

 • Лише 22% населення поділяють думку, що  Голодомор був зумовлений природними обставинами.  Натомість 64%  вважають, що Голодомор був спричинений діями влади на чолі зі Сталіним та мав штучне походження (не згодні з таким твердженням лише 13% населення). Переважно згодне населення (53%) з тим, що метою Голодомору  була боротьба з селянством та примус вступати у колгоспи, а також з тим, що Голодомор був спрямований на знищення української нації (згодні з цим 45%, не згодні – 26%). 
 • В оцінках Голодомору регіони поєднує визнання того, що голод  у 1932–1933  рр. був спричинений дiями влади на чолі зі Сталiним та був штучного  походження – так вважають 95% жителів Західного регіону,  72%  Центрального, 57% Південного і 36% Східного (де 40% не змогли визначити своєї позиції). Переважно згодні жителі різних регіонів України і з тим, що метою Голодомору  була боротьба з селянством та  примус вступати  у колгоспи (з цим згодні 74% жителів на Заході, 55% – у Центрі, 56% на Півдні і 36% на Сході, при тому, що у цьому регіоні 41% не визначилися).
 • Водночас на  Сході та Півдні значна частина жителів вважає, що Голодомор був зумовлений  природними обставинами (29% на  Сході та 33% та Півдні),  на відміну від жителів Заходу та Центру, де так вважають, відповідно, 4% і 21%. Ділить регіони України оцінка Голодомору як цілеспрямованого знищення української нації: з таким твердженням згодні на Заході (згодні 70%, не згодні – 6%), у Центрі (69% і 11%) і  переважно не згодні – на Півдні (37% не згодні, 25% згодні,  37% своєї позиції визначити не змогли) і на Сході (53% не згодні, 19% згодні і 28% не визначені). 
 • З тим, що Голодомор був спричинений діями влади на чолі зі Сталіним, згодні прихильники усіх політичних сил: ВО «Батьківщина» (згодні – 87%, не згодні – 2%), партії «УДАР» (згодні – 79%, не згодні – 6%), ВО «Свобода» (згодні – 93%, не згодних немає), Партії регіонів (згодні – 52%, не згодні – 22%) і навіть Комуністичної партії (згодні – 64%, не згодні – 21%). Проте значна частина виборців КПУ (48%) та Партії регіонів (37%) вважають, що  Голодомор був зумовлений природними обставинами. Серед прихильників інших політичних сил така думка панує значно менше: 15% серед виборців «Батьківщини», 20% – серед виборців «УДАРу» і 3% – серед прибічників партії  «Свобода».  Відмінності серед прибічників різних політичних сил стосуються оцінки Голодомору як цілеспрямованого знищення української нації. З такою позицією згодні виборці «Батьківщини (69% – згодні, 11% – не згодні), ВО «Свобода» (82% – згодні, не згодних немає) та «УДАРу» (згодні – 54%, не згодні – 18%). А виборці Партії регіонів та Комуністичної партії таку позицію не поділяють (серед виборців ПР з цим не згодні 40%, згодні – 23%; серед прихильників комуністів, відповідно, 43% і 31%).
 • Загалом в оцінках причин  Голодомору вікові відмінності другорядні, от тільки молоді респонденти віком до 30 років часто   на  запитання про причини Голодомору відповідали  «важко сказати» (від 28% до 37%).

Найбільше постраждалих від Голодомору родин – у Центральному регіоні

 • 39% респондентів відповіли, що їхні рідні  постраждали від Голодомору, у 39% родин таких не було, а 22% про це не знають.  Проте реально  потерпілих від Голодомору, вірогідно, більше, бо серед людей старших за 55 років 55% відповіли, що у їхніх родинах були такі постраждалі, а от серед молоді 35% про це не знають. 
 • Найбільше постраждалих від Голодомору родин виявилося у Центральному (56%) та Південному (40%) регіонах), менше – на Сході (17%) та на Заході (16%). Втім, значна частина респондентів на Сході (30%)  і  у Центральному регіоні (31%) відповіли, що не знають, чи їхні родини страждали від Голодомору чи ні. 
 • Цікаво, що найбільше виявилося тих, чиї родини постраждали від Голодомору, серед прихильників Комуністичної партії – 59% (що пояснюється віковим складом виборців комуністів, серед яких переважають літні люди).

Більшість українців вважає, що проблема Голодомору не об’єднує, але й не роз’єднує  Україну

 • У тому, що  проблема Голодомору об’єднує Україну,  певні 27%, що роз’єднує – 16%, а на думку більшості (57%), ця пам’ять жодним чином не впливає на об'єднання чи роз'єднання України. При цьому прихильники ВО «Свобода»  (73%) переконані, що проблематика Голодомору об’єднує Україну, думки виборців ВО «Батьківщина та партії «УДАР» поділилися  на тих, хто  вважає ці проблеми об’єднавчими (відповідно, 46% і 41%) та такими, що ніяк не впливають на об'єднання чи роз'єднання України (44% і 44%). Не бачать у проблемі Голодомору впливу  на об'єднання чи роз'єднання України  виборці Партії регіонів (52%) та комуністів (55%).

Вшанування жертв Голодомору повинно відбуватися на державному рівні – у цьому в Україні спостерігається  консенсус

 • Більшість українців (61%) вважають,  що вшанування жертв Голодомору повинно відбуватися на державному рівні (не згодні з цим 13%, решта не визначилися).  У тому, що вшанування Голодомору повинно відбуватися на державному рівні,  переконані в усіх регіонах, хоча й різною мірою: найбільше – Західному регіоні (77%), найменше – у Східному (45%, а 36% – проти). І у цьому солідарні прихильники усіх політичних сил – від «Свободи» (94%) до КПУ (64%).

Громадська думка, жовтень 2013

 1. Оцiнiть, будь ласка, рiвень вашої обізнаності про Голодомор 1932–1933 рр.:

Добре обізнаний із проблематикою Голодомору

26.1

Знаю про Голодомор у загальних рисах

52.9

Щось про Голодомор чув

19.0

Не чув i нiчого не знаю

1.9

 1. Вкажiть,  будь ласка, звiдки ви дiзналися про Голодомор (можна вибрати декiлька варiантiв)

 Вiд родичiв (батькiв, дiдусiв та бабусь, iншої родини)

48.1

Вiд знайомих та друзів

16.9

Iз засобiв масової iнформацiї: газети, телебачення, радiо

59.6

З Iнтернету

8.3

Пiд час навчання в школi/коледжi/унiверситеті чи iншому освiтньому закладi

23.5

З iсторичних та художнiх книжок

13.2

Iнше джерело, вкажiть яке:

0.5

Не можу сказати точно, звідки

4.4

 1. Вкажiть, будь ласка, з якими з наступних тверджень ви згоднi, а  з якими нi: 

3.1 Голодомор  у 1932- 1933  рр. був спричинений дiями влади на чолi  зі Сталiним та був штучного  походження

Повнiстю згоден

33.7

Скорiше згоден

30.4

Скорiше не згоден

7.6

Зовсiм не згоден

5.4

Важко сказати

22.9

3.2 Голодомор у 1932–1933 рр. був зумовлений природними обставинами

Повнiстю згоден

6.7

Скорiше згоден

16.2

Скорiше не згоден

23.0

Зовсiм не згоден

27.5

Важко сказати

26.7

3.3 Метою Голодомору 1932–1933 рр. було цiлеспрямоване знищення української нацiї

Повнiстю згоден

20.7

Скорiше згоден

24.7

Скорiше не згоден

16.3

Зовсiм не згоден

9.9

Важко сказати

28.5

3.4 Метою  Голодомору була боротьба з селянством та  примус його вступати  у колгоспи

Повнiстю згоден

18.3

Скорiше згоден

35.1

Скорiше не згоден

9.9

Зовсiм не згоден

7.2

Важко сказати

29.5

 1. Чи є або були у вашiй родинi люди, що постраждали вiд Голодомору?

Так

38.7

Нi

39.2

Не знаю

22.1

 1. Як на вашу думку, вшанування жертв Голодомору  повинно вiдбуватися на державному рiвнi чи нi?

Так

60.9

Нi

12.8

Важко сказати

26.3

 1. Як на вашу думку, проблематика Голодомору об'єднує Україну чи ні?

Так, проблема Голодомору об'єднує Україну

26.6

Нi, проблема Голодомору роз'єднує Україну

16.1

Проблема Голодомору нiяк не впливає на об'єднання чи роз'єднання України

57.3

Громадська думка, регіональні відмінності

 1. Оцiнiть, будь ласка, рiвень вашої обізнаності про Голодомор 1932–1933 рр.:

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Добре обізнаний з проблематикою Голодомору

19.7

42.7

20.1

16.7

Знаю про Голодомор в загальних рисах

61.3

49.8

46.7

48.8

Щось про Голодомор чув

18.4

7.1

30.4

33.3

Не чув i нiчого не знаю

0.7

0.3

2.9

1.2

 1. Вкажiть,  будь ласка, звiдки ви дiзналися про Голодомор (можна вибрати декiлька варiантiв)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Вiд родичiв (батькiв, дiдусiв та бабусь, iншої родини)

44.1

54.6

45.4

17.1

Вiд знайомих та друзів

19.1

15.9

16.5

9.8

Iз засобiв масової iнформацiї: газети, телебачення, радiо

81.9

50.2

62.7

72.0

З Iнтернету

9.9

16.3

7.2

3.7

Пiд час навчання в школi/коледжi/унiверситеті чи iншому освiтньому закладi

16.1

35.6

15.6

6.1

З iсторичних та художнiх книжок

15.5

20.7

10.4

2.4

Iнше джерело, вкажiть яке:

0.0

0.7

0.3

0.0

Не можу сказати точно, звідки

2.0

4.1

4.9

6.1

 1. Вкажiть, будь ласка, з якими з наступних тверджень ви згоднi, а  з якими нi:

3.1 Голодомор  у 1932- 1933  рр. був спричинений дiями влади на чолi  зі Сталiним та був штучного  походження

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Повнiстю згоден

58.7

44.3

15.2

7.2

Скорiше згоден

35.1

28.0

41.3

28.9

Скорiше не згоден

1.3

5.1

6.0

14.5

Зовсiм не згоден

0.3

2.4

9.7

9.6

Важко сказати

4.6

20.3

27.8

39.8

3.2 Голодомор у 1932-1933 рр. був зумовлений природними обставинами

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Повнiстю згоден

1.3

7.4

5.4

20.5

Скорiше згоден

3.0

17.2

27.8

8.4

Скорiше не згоден

25.6

18.2

17.8

24.1

Зовсiм не згоден

53.1

31.1

19.8

8.4

Важко сказати

17.0

26.0

29.2

38.6

3.3 Метою Голодомору 1932–1933 рр. було цiлеспрямоване знищення української нації.

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Повнiстю згоден

39.3

38.2

8.0

6.0

Скорiше згоден

30.5

30.7

16.9

13.3

Скорiше не згоден

3.0

6.4

25.8

32.5

Зовсiм не згоден

2.6

5.1

11.7

20.5

Важко сказати

24.6

19.6

37.5

27.7

3.4 Метою  Голодомору була боротьба з селянством та  примус вступати  у колгоспи.

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Повнiстю згоден

36.4

27.7

8.9

7.2

Скорiше згоден

37.7

27.0

47.4

28.9

Скорiше не згоден

5.2

7.8

7.2

8.4

Зовсiм не згоден

5.9

5.4

9.2

14.5

Важко сказати

14.8

32.1

27.3

41.0

 1. Чи є або були у вашiй родинi люди, що постраждали вiд Голодомору?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

16.1

56.4

40.4

16.9

Нi

71.1

12.2

42.4

53.0

Не знаю

12.8

31.4

17.2

30.1

5.  Як на вашу думку, вшанування жертв Голодомору  повинно вiдбуватися на державному рiвнi чи нi?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так

77.0

59.5

64.5

44.6

Нi

2.6

17.6

3.2

36.1

Важко сказати

20.3

23.0

32.4

19.3

6.  Чи на вашу думку проблематика Голодомору об'єднує Україну чи нi

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Так, проблема Голодомору об'єднує Україну

49.2

41.8

8.6

28.6

Нi, проблема Голодомору роз'єднує Україну

9.8

9.9

26.1

32.1

Проблема Голодомору нiяк не впливає на об'єднання чи роз'єднання України

41.0

48.3

65.3

39.3

Громадська думка, вікові відмінності

 1. Оцiнiть, будь ласка, рiвень вашої ознайомленостi з Голодомором 1932-1933 рр.:

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Добре ознайомлений з проблематикою Голодомору

16.1

21.4

42.1

Знаю про Голодомор в загальних рисах

47.2

56.0

49.8

Щось про Голодомор чув

34.3

21.4

7.4

Не чув i нiчого не знаю

2.4

1.2

0.7

 1. Вкажiть,  будь ласка, звiдки ви дiзналися про Голодомор (можна вибрати декiлька варiантiв)

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Вiд родичiв (батькiв, дiдусiв та бабусь, iншої родини)

33.2

37.7

68.0

Вiд знайомих та друзів

11.3

16.8

20.5

Iз засобiв масової iнформацiї: газети, телебачення, радiо

62.8

70.4

59.9

З Iнтернету

18.6

10.8

2.7

Пiд час навчання в школi/коледжi/унiверситеті чи iншому освiтньому закладi

41.3

18.2

7.7

З iсторичних та художнiх книжок

10.5

17.6

11.8

Iнше джерело, вкажiть яке:

0.0

0.2

0.7

Не можу сказати точно, звідки

5.3

4.3

2.0

 1. Вкажiть, будь ласка, з якими з наступних тверджень ви згоднi, а  з якими нi:

3.1 Голодомор  у 1932- 1933  рр. був спричинений дiями влади на чолi  зі Сталiним та був штучного  походження

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Повнiстю згоден

26.6

36.2

42.5

Скорiше згоден

37.9

34.2

32.8

Скорiше не згоден

4.4

5.1

5.4

Зовсiм не згоден

2.8

3.5

8.7

Важко сказати

28.2

21.0

10.7

3.2 Голодомор у 1932-1933 рр. був зумовлений природними обставинами

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Повнiстю згоден

2.8

5.3

9.7

Скорiше згоден

11.7

17.3

17.1

Скорiше не згоден

17.3

23.3

19.4

Зовсiм не згоден

31.0

29.8

36.1

Важко сказати

37.1

24.3

17.7

3.3 Метою Голодомору 1932-1933 рр. було цiлеспрямоване знищення української нацiї

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Повнiстю згоден

22.2

25.9

28.4

Скорiше згоден

23.0

24.5

26.1

Скорiше не згоден

10.1

15.8

14.4

Зовсiм не згоден

7.3

6.6

10.4

Важко сказати

37.5

27.2

20.7

3.4 Метою  Голодомору була боротьба з селянством та  примус вступати  у колгоспи

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Повнiстю згоден

18.1

20.8

28.1

Скорiше згоден

35.5

35.1

42.1

Скорiше не згоден

6.9

8.0

5.0

Зовсiм не згоден

5.2

8.7

7.7

Важко сказати

34.3

27.4

17.1

 1. Чи є або були у вашiй родинi люди, що постраждали вiд Голодомору?

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Так

19.0

32.7

55.2

Нi

46.0

44.7

38.1

Не знаю

35.1

22.6

6.7

5. Як на вашу думку, вшанування жертв Голодомору  повинно вiдбуватися на державному рiвнi чи нi?  

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Так

58.1

65.0

71.2

Нi

10.5

10.3

8.4

Важко сказати

31.5

24.7

20.4

6. Як на вашу думку, проблематика Голодомору об'єднує Україну чи ні?

 

18 – 29 років

30 – 54 років

55 років і старші

Так, проблема Голодомору об'єднує Україну

28.7

32.0

33.4

Нi, проблема Голодомору роз'єднує Україну

15.2

20.3

13.7

Проблема Голодомору нiяк не впливає на об'єднання чи роз'єднання України

56.1

47.6

52.8

Громадська думка, прихильники різних політичних сил 

1. Оцiнiть, будь ласка, рiвень вашої обізнаності про Голодомор 1932–1933 рр.:

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

"УДАР"

Добре ознайомлений з проблематикою Голодомору

33.0

34.2

28.6

23.6

24.1

Знаю про Голодомор в загальних рисах

55.7

52.1

64.3

46.4

55.3

Щось про Голодомор чув

11.4

13.7

7.1

27.9

19.9

Не чув i нiчого не знаю

0.0

0.0

0.0

2.1

0.7

3.   Вкажiть, будь ласка, з якими з наступних тверджень ви згоднi, а  з якими нi:

3.1 Голодомор  у 1932- 1933  рр. був спричинений дiями влади на чолi  зі Сталiним та був штучного  походження

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

"УДАР"

Повнiстю згоден

52.8

63.0

33.3

18.7

44.0

Скорiше згоден

34.8

30.1

31.0

33.8

34.8

Скорiше не згоден

1.1

0.0

11.9

10.8

2.1

Зовсiм не згоден

1.1

0.0

9.5

10.8

3.5

Важко сказати

10.1

6.8

14.3

25.9

15.6

3.2 Голодомор у 1932-1933 рр. був зумовлений природними обставинами

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

 "УДАР"

Повнiстю згоден

2.2

0.0

19.0

11.5

7.1

Скорiше згоден

12.4

2.7

28.6

25.9

13.5

Скорiше не згоден

21.3

12.3

26.2

15.8

18.4

Зовсiм не згоден

46.1

67.1

14.3

18.7

43.3

Важко сказати

18.0

17.8

11.9

28.1

17.7

3.3 Метою Голодомору 1932-1933 рр. було цiлеспрямоване знищення української нацiї

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

"УДАР"

Повнiстю згоден

36.0

57.5

19.0

14.4

30.5

Скорiше згоден

32.6

24.7

11.9

8.6

23.4

Скорiше не згоден

7.9

0.0

26.2

23.7

13.5

Зовсiм не згоден

3.4

0.0

16.7

16.5

5.0

Важко сказати

20.2

17.8

26.2

36.7

27.7

3.4 Метою  Голодомору була боротьба з селянством та  примус вступати  у колгоспи

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

"УДАР"

Повнiстю згоден

38.2

49.3

14.3

11.5

33.3

Скорiше згоден

30.3

23.3

45.2

33.8

31.2

Скорiше не згоден

7.9

2.7

7.1

8.6

7.8

Зовсiм не згоден

3.4

9.6

14.3

10.8

5.7

Важко сказати

20.2

15.1

19.0

35.3

22.0

 1. Чи є або були у вашiй родинi люди, що постраждали вiд Голодомору?

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

 "УДАР"

Так

41.6

34.2

59.5

30.7

28.4

Нi

41.6

56.2

33.3

51.4

50.4

Не знаю

16.8

9.6

7.1

17.9

21.3

 1. Як на вашу думку, вшанування жертв Голодомору  повинно вiдбуватися на державному рiвнi чи нi?

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

"УДАР"

Так

71.9

94.5

64.3

72.9

64.5

Нi

11.2

1.4

19.0

5.7

9.2

Важко сказати

16.9

4.1

16.7

21.4

26.2

6. Як на вашу думку,  проблематика Голодомору об'єднує Україну чи нi?

 

ВО "Батькiвщина"

ВО "Свобода"

КПУ

Партiя регiонiв

 "УДАР"

Так, проблема Голодомору об'єднує Україну

46.1

72.6

19.0

27.1

40.7

Нi, проблема Голодомору роз'єднує Україну

10.1

6.8

26.2

20.7

15.7

Проблема Голодомору нiяк не впливає на об'єднання чи роз'єднання України

43.8

20.5

54.8

52.1

43.6

Останні новини з категорії Опитування

Громадська думка українців щодо святкування дати закінчення Другої світової війни у Європі

Пресреліз, підготовлено за результатами опитувань Інституту соціології НАН України, Фонду "Демократичні ініціатви", Центру Разумкова, КМІС...
8 травня 2024

Соціально-політичні орієнтації та проблеми мобілізації в Україні – загальнонаціональне опитування

Загальнонаціональне опитування проведено з 21 по 27 березня 2024 року
25 квітня 2024

Повоєнне відновлення України та медіаспоживання: загальнонаціональне соціологічне опитування

Загальнонаціональне опитування проведене з 3 по 12 березня 2024 року на замовлення медіамережі «Вікно Відновлення»
28 березня 2024

"Нова українська школа" в 5–6-х класах: виклики впровадження

Результати опитування близько 600 педагогів/-инь, які працюють із 5–6-ми класами НУШ, і двох хвиль глибинних інтервʼю, проведених ГО “Смарт...
15 березня 2024