Опитування
Перегляди: 1205
30 грудня 2008

2008: підсумки та прогнози

Результати загальнонаціонального опитування

Результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 17-28 грудня 2008 року. Методом інтерв’ю опитано 2012 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Статистична похибка вибірки не перевищує 2.2%.
Спонсор опитування — Посольство Швеції в Україні та Шведське агентство з питань міжнародного розвитку і співробітництва (SIDA).

 

1. Як   Ви   вважаєте:  чи   все,   що   вiдбувається   нинi   в   Українi,   йде   у   правильному   або   в   хибному   напрямi (%)?

У правильному напрямi………………. 3.6

У хибному напрямi…………………….. 83.7

Важко сказати ……………………………12.7

 

2. Як Ви вважаєте, Ви зробили   правильний   вибiр   на   парламентських   виборах   2007   року? (% до тих, хто брав участь у виборах)

Так……………………………………… 53.3

Нi ………………………………………16.6

Важко сказати…………………………. 30.1

 

3.   Як   загалом   Ви   оцiнюєте   дiяльнiсть   обраної   у   2007   роцi   Верховної   Ради (%)?

Повнiстю негативно………………….. 43.6

Переважно негативно………………… 38.9

Переважно позитивно…………………. 5.1

Повнiстю позитивно……………………. 1.9

Важко сказати …………………………..10.5

 

 

4.   Чи   пiдтримуєте   Ви   розпуск   Верховної   Ради   i   проведення   дострокових   виборiв (%)?

Так………………………………… 29.9

Нi …………………………………..49.3

Важко сказати……………………. 20.8

 

5.   А   чи   збираєтеся   Ви   взяти   участь   у   дострокових   виборах   Верховної   Ради,   якщо   вони   вiдбудуться (%)?

Безумовно, так ………………….31.3

Скорiше, так …………………….28.7

Скорiше, нi ………………………17.4

Точно нi ………………………….14.9

Важко сказати …………………….7.7

 

6.   Якщо   достроковi   вибори   вiдбулися   б   наступної   недiлi,   за   яку   партiю   (блок)   ви   б   проголосували? (% до тих, хто готовий взяти участь у виборах)

 

Соцiалiстична партiя України (О.Мороз)…………………………….2.4

Прогресивно-соцiалiстична партiя України (Н.Вiтренко) …………..1.0

Партiя регiонiв (В.Янукович)………………………………………. .31.5

Партiя "Єдиний центр" (В.Балога) ……………………………………0.2

Комунiстична партiя України (П.Симоненко) ……………………….7.2

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (О.Тягнибок) …………………1.9

Блок Юлiї Тимошенко (Ю.Тимошенко) …………………………….17.3

Блок В.Ющенка "Наша Україна" (В.Кириленко) …………………….3.8

Блок Литвина …………………………………………………………...4.4

Блок "Народна самооборона" (Ю.Луценко) ………………………….0.5

Блок Леонiда Черновецького (Л.Черновецкий) ………………………0.7

Блок Арсенiя Яценюка …………………………………………………5.1

Iншi партiї та блоки ……………………………………………………1.5

Буду голосувати проти всiх…………………………………………… 7.9

Важко сказати …………………………………………………………14.8

 

7.   Чи   Ви   згоднi   з   тим,   що   вибори   в   Українi   є   реальним   механiзмом   впливу   громадян   на   владу (%)?

Зовсiм не згодний …………………………………………………….32.6

В основному не згодний …………………………………………….26.7

Важко сказати, згодний чи нi ……………………………………….21.3

В основному, згодний……………………………………………….. 15.6

Повнiстю згодний …………………………………………………….3.8

 

8.   Як   Ви   вважаєте,   чи   допоможуть   достроковi   вибори   до   Верховної   Ради   полiпшити   ситуацiю   в   Українi (%)?

Так, вибори дадуть змогу полiпшити ситуацiю…………………… 14.1

Вибори нiчого не змiнять …………………………………………….47.2

Вибори лише погiршать ситуацiю……………………………………. 23.5

Важко сказати …………………………………………………………15.2

 

9.   Хто,   на   Вашу   думку,   має   обирати   Президента   України (%)?

Громадяни України на загальнонацiональних виборах………………. 76.0

Верховна Рада…………………………………………………………….. 3.5

Посада Президента взагалi не потрiбна, її треба скасувати………….. 10.5

Важко сказати ……………………………………………………………10.0

 

10.   Якби   вiдбулися   достроковi   вибори   Президента,   за   кого   б   ви   проголосували (%) ?

Наталя Вiтренко ……………       1.2

Анатолiй Гриценко……………… ..1.4

Володимир Литвин……………….. 4.1

Олександр Мороз…………………. 1.5

Петро Симоненко…………………. 3.6

Юлiя Тимошенко …………………13.9

Олег Тягнибок ……………………..0.7

Вiктор Ющенко…………………….2.4

Вiктор Янукович …………………22.3

Арсенiй Яценюк …………………..7.9

Інший (хто?) ………………………1.3

Проти всiх ……………………….19.1

Важко сказати ……………………20.4

 

11-18.   А   наскiльки   Ви   довiряєте   таким  полiтикам (%)?  

 

11.   Анатолiю   Гриценку

Не знаю такого …………………….15.1

Цiлком довiряю …………………….5.0

Переважно довiряю ……………….10.3

Переважно не довiряю…………… 20.3

Зовсiм не довiряю………………… 29.4

Важко сказати…………………….. 19.8

 

12.   В'ячеславу   Кириленку

Не знаю такого…………………. 10.7

Цiлком довiряю………………….. 2.4

Переважно довiряю ………………….7.3

Переважно не довiряю ……………..22.9

Зовсiм не довiряю ………………….37.9

Важко сказати ……………………..18.8

 

13.   Володимиру   Литвину

Не знаю такого ……………………1.2

Цiлком довiряю…………………… 5.2

Переважно довiряю……………… 22.7

Переважно не довiряю …………...23.8

Зовсiм не довiряю ………………...29.7

Важко сказати …………………….17.4

 

14.   Петру   Симоненку

Не знаю такого……………………. 0.9

Цiлком довiряю ……………………5.7

Переважно довiряю……………… 12.0

Переважно не довiряю ……………21.8

Зовсiм не довiряю …………………43.1

Важко сказати …………………….16.6

 

15.   Юлiї   Тимошенко

Не знаю такого……………………. 0.2

Цiлком довiряю………………….. 10.4

Переважно довiряю ………………11.9

Переважно не довiряю ……………17.6

Зовсiм не довiряю……………… 45.6

Важко сказати …………………..14.4

 

16.   Вiктору   Ющенку

Не знаю такого ……………….….0.4

Цiлком довiряю ………………….2.3

Переважно довiряю ……………..6.8

Переважно не довiряю …………19.4

Зовсiм не довiряю ………………56.5

Важко сказати ………………….14.6

 

 

17.   Вiктору   Януковичу

Не знаю такого…………………….0.7

Цiлком довiряю ………………….13.1

Переважно довiряю ……………...17.0

Переважно не довiряю …………..18.5

Зовсiм не довiряю ………………..37.0

Важко сказати …………………….13.8

 

18.   Арсенiю   Яценюку

Не знаю такого……………………..3.1

Цiлком довiряю …………………….9.2

Переважно довiряю ………………..17.4

Переважно не довiряю ……………..21.3

Зовсiм не довiряю …………………..29.8

Важко сказати …………………………19.2

 

 

19.   Якою   мiрою   Вас   цiкавить   полiтика (%)?

Дуже цiкавить ………………………..10.4

В основному цiкавить ………………..45.0

В основному не цiкавить ……………..25.4

Зовсiм не цiкавить ……………………13.9

Важко сказати…………………………. 5.3

 

20.   Наскiльки   ви   задоволенi   тим,   як   функцiонує   демократiя   в   Українi (%)?

Зовсiм не задоволений …………………….41.0

Переважно не задоволений ……………….29.0

Переважно задоволений …………………..14.2

Повнiстю задоволений……………………. 2.0

Важко сказати …………………………….13.7

 

21.   З   яким   із   наведених   суджень   Ви   бiльше   згоднi (%)?

Демократiя є найбiльш бажаним типом державного устрою для України …………….37.9

За певних обставин авторитарний режим може бути кращим, нiж демократичний…..23.7

Для такої людини, як я, немає значення, демократичний режим в країнi чи нi ……….18.6

Важко сказати ………………………………………………………………………………19.8

 

22.   З   яким   із   наведених   суджень   Ви   бiльше   згоднi (%)?

Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак в обмiн на власний добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод ………………….32.7

Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак заради особистої свободи та гарантiй Дотримання всiх громадянських прав я готовий терпiти певнi матерiальнi труднощi …33.0

Важко сказати ………………………………………………………………………………..34.3

 

23.   З   яким   із   наведених   суджень   Ви   бiльше   згоднi (%)?

Звичайно, важливi i свобода, i рiвнiсть. Але, якщо вибирати мiж ними, то я вважаю особисту свободу бiльш важливою, тому що кожна людина повинна жити так, як вона хоче, без будь-яких обмежень ……………………………………………………………..25.9

Звичайно, важливi i свобода, i рiвнiсть. Але якщо вибирати мiж ними, то я вважаю рiвнiсть бiльш важливою, оскiльки соцiальнi розбiжностi мiж людьми не повиннi бути занадто Великими i нiхто не повинен користуватися незаслуженими привiлеями…… 55.9

Важко вiдповiсти ……………………………………………………………………………18.2

 

24.   Як   Ви   вважаєте,   як   повиннi   складатися   стосунки   мiж   державою   та   її   громадянами (%)?

Держава повинна якомога менше втручатися в життя та економiчну активнiсть своїх громадян ……………………………………………………………………………………..5.4

Держава повинна встановлювати єдинi для всiх "правила гри" та стежити за тим, щоб вони не порушувались ……………………………………………………………………..30.1

Держава повинна турбуватися про всiх своїх громадян, забезпечуючи їм пристойний рiвень iснування ……………………………………………………………………………57.6

Важко вiдповiсти…………………………………………………………………………… 6.8

 

25.   Як   би   Ви   в   цiлому   оцiнили   полiтичну   ситуацiю   в   Українi (%)?

Благополучна ……………………………..0.5

Спокiйна …………………………………..1.5

Напружена ……………………………….44.1

Критична, вибухова…………………….. 48.4

Важко сказати …………………………….5.5

 

26.   Яким,   на   Вашу   думку,   має   бути   майбутнiй   державний   устрiй   України (%)?

Президентська республiка, де народом обраний Президент є головою виконавчої влади 22.9

Президентсько-парламентська республiка, де виконавчi функцiї розподiленi мiж Президентом і Прем'єр-мiнiстром, якого обирає парламент………………………………31.6

Парламентська республiка, де голова виконавчої влади - не Президент, а Прем'єр-мiнiстр, якого обирає парламент ……………………………………………………………………..16.9

Авторитарна держава, де вся влада зосереджена в одних руках (конкретної особи, партiї, елiти) i всi громадяни повиннi без заперечення коритися цiй владi………………………. 4.9

Конституцiйна монархiя, де головою держави є монарх (цар, гетьман тощо), а законодавча влада належить парламенту, який обирає голову виконавчої влади (Прем'єра) ………….2.3

Важко сказати…………………………………………………………………………………21.3

 

27.   Як   Ви   вважаєте:   наскiльки   важливо   в   Українi   мати   хоча   б   двi   полiтичнi   партiї,   якi   б   змагалися   на   виборах (%)?

Дуже важливо ……………………….18.4

Досить важливо ……………………..30.5

Не дуже важливо……………………. 15.8

Зовсiм не важливо ……………………15.3

Важко сказати …………………………19.9

 

28.   Яка   партiйна   система   є   найкращою   для   України   сьогоднi (%)?

Жодна партiя в Українi не потрiбна ………………….9.4

Українi потрiбна однопартiйна система …………….14.7

Українi потрiбна двопартiйна система ………………21.5

Українi потрiбна система 3-5 партiй…………………. 14.3

Українi потрiбна система 6-10 партiй 3.4

В Українi має iснувати стiльки партiй, скiльки створять громадяни ……………….16.7

Важко сказати ……………………………………………………………………………19.9

 

29.   А   скiльки   партiй,   на   Вашу   думку,   має   бути   представлено   у   Верховнiй   Радi   України (%)?

Жодна партiя (а тiльки безпартiйнi депутати)…………………… 11.1

Одна партiя ………………………………………………………….14.7

Двi партiї……………………………………………………………..22.9

3-5 партiй ……………………………………………………………20.0

6-10 партiй ……………………………………………………………4.4

Бiльше 10 партiй ……………………………………………………..2.3

Важко сказати……………………………………………………… 24.5

 

30.   У   полiтичному   спектрi   зазвичай   вирiзняються   окремi   самостiйнi   течiї.   Виберiть,   будь   ласка,   яка   з   нижченаведених   найближча   Вам (%)?

Комунiстична ………………………………………………………..7.4

Соцiалiстична……………………………………………………….. 7.5

Соцiал-демократична ………………………………………………16.1

Нацiонал-демократична …………………………………………….8.0

Екологiчна ……………………………………………………………4.3

Лiберальна ……………………………………………………………3.0

Християнсько-демократична ………………………………………..3.5

Нацiоналiстична ……………………………………………..………3.2

Інша (яка?)………………………………………………………….. 0.7

Нiяка взагалi ……………………………………………………….11.0

Ще не вирiшив(ла), не знаю ………………………………………13.3

Я взагалi не розумiюся на цих течiях……………………………. 21.9

 

31.   Стать (%)

Чоловiча……………….. 44.5

Жiноча…………………. 55.5

 

32.   Вiк (%)

18-29 рокiв ……………….24.5

30-39 ……………………..17.5

40-49……………………... 18.0

50-59 ………………………20.7

60 i старше ………………..19.3

 

33.   Освiта (%)

Початкова i незакiнчена середня ……………….17.5

Загальна середня ………………………………..20.0

Середня спецiальна…………………………….. 45.6

Незакiнчена вища…………………………………2.9

Вища ……………………………………………..14.0

 

34.   Рiд   занять (%)

Керiвник (заступник керiвника) пiдприємства, установи, пiдроздiлу ………………….2.8

Спецiалiст технiчного профiлю (з вищою або середньою спецiальною освiтою) ….…9.2

Спецiалiст гуманiтарного профiлю у галузi науки, культури, освiти, охорони здоров'я, Виховання тощо (з вищою або середньою спецiальною освiтою)…………………… 11.0

Працiвник правоохоронних органiв, вiйськовослужбовець……………………………. 0.9

Пiдприємець (бiзнесмен) …………………………………………………………………..3.9

Службовець iз складу обслуговуючого персоналу (без спецiальної освiти) ……………7.1

Квалiфiкований робiтник ………………………………………………………………….14.0

Рiзнороб, пiдсобний робiтник ………………………………………………………………4.9

Робiтник сiльськогосподарського виробництва, фермер …………………………….3.9

Учень, студент ………………………………………………………………………….6.4

Непрацюючий пенсiонер ……………………………………………………………..22.7

Домогосподарка ………………………………………………………………………..5.5

Не маю постiйного мiсця роботи, але пiдробляю при нагодi у рiзних мiсцях, тимчасово не Працюю i не маю джерел доходу, iнше (вкажiть)…………………………………… 7.7

 

 

35.   До   якого   майнового   прошарку   Ви   себе   вiдносите (%)?

До високозабезпечених………………….. 0.1

До вище середнього ………………………1.6

До середнього……………………………. 45.9

До нижче середнього…………………….. 42.0

До найнижчого ……………………………10.3

 

 

36.   Яким   був   розмiр   Вашої   заробiтної   плати   (стипендiї,   пенсiї)   за   минулий   мiсяць?

Середнє 1228.097грн.

 

37.   Чи   користуєтеся   Ви   де-небудь  (удома,   за   мiсцем   роботи, навчання або   в   iнших   мiсцях)  Iнтернетом, електронною   поштою  (%)?

Так ……………………29.2

Нi …………………….70.8

 

 

38.   Ким   Ви   себе   вважаєте   за   нацiональністю (%)?

Українцем /українкою…………80.9

Росiянином /росіянкою………. 17.0

Інше 2.1

 

39.   Ваша   рiдна   мова (%)?

Українська……………………. 64.0

Росiйська……………………… 35.1

Інша ……………………………..0.8

 

40.   Якою   мовою   Ви   спiлкуєтеся   в   сiм'ї (%)?

Тiльки українською……..…………………….……………..… 43.1

Тiльки росiйською ……………………………………….……..31.7

Росiйською та українською (залежно вiд обставин)………… 24.7

Іншою мовою …………………………………………………….0.5

 

41.   Тип   населеного   пункту

Київ……………………………………………………………….. 5.5

Мiсто бiльше 500 тисяч жителiв………………………………. 16.0

Мiсто 100-499 тисяч жителів………………………………….. 16.4

Мiсто 50-99 тисяч жителів…………………………………….. 23.8

Селище мiського типу ……………………………………………7.2

Село……………………………………………………………… 31.2

 

42.   Область

Республiка Крим ………………………………………………….4.9

Вiнницька ………………………………………………………….3.7

Волинська …………………………………………………………2.0

Днiпропетровська……………………………………………… 7.6

Донецька ………………………………….……………………..9.8

Житомирська ……………………………………………………3.0

Закарпатська …………………………………………………….2.5

Запорiзька ……………………………………………………….4.0

Iвано-Франкiвська ………………………………………………2.9

Київська ………………………………………………………….3.8

Кiровоградська…………………………………………………. 2.3

Луганська………………………………………………………. 5.2

Львiвська ……………………………………………………….5.4

Миколаївська …………………………………………………..2.6

Одеська …………………………………………………………4.9

Полтавська ……………………………………………………..3.4

Рiвненська……………………………………………………….2.3

Сумська …………………………………………………………2.7

Тернопiльська…………………………………………………. 2.3

Харкiвська ………………………………………………………6.2

Херсонська ………………………………………………………2.4

Хмельницька …………………………………………………….3.0

Черкаська……………………………………………………….. 3.0

Чернiвецька ………………………………………………………1.8

Чернiгiвська …………………………………………………..….2.7

Київ ………………………………………………………….……5.5

 

 

Опитування експертів

Фонд „Демократичні ініціативи” 23­–28 грудня провів опитування експертів стосовно політичних підсумків 2008 року та прогнозів на 2009 рік. Усього було отримано 32 відповіді.

 

· На думку більшості експертів, коаліція більшості у Верховній Раді формально існує, а реально – ні. Так само оцінювали експерти й попередню коаліцію більшості у парламенті.

· Щодо якісної оцінки нинішньої коаліції більшості, то тут думки експертів поділилися: Дещо переважає точка зору, що ця коаліція є оптимальною за умов, що склалися (14 голосів), проте майже стільки ж експертів (12) вважає, що кращим був би інший склад більшості.

· Лише один з опитаних експертів вірить, що цей склад більшості протримається до кінця повноважень нинішньої Верховної Ради. Більшість експертів певні, що коаліція розпадеться вже в першій половині 2009 року.

· Поділилися думки експертів стосовно перебування Юлії Тимошенко на посаді прем’єр-міністра: половина експертів (14 голосів) вважають, що на цій посаді кращою була б інша кандидатура, половина (12 голосів) – що це оптимальний варіант за обставин, що склалися.

· Більшість експертів прогнозують, що відбудеться дострокова відставка Юлії Тимошенко з її посади. Зазначимо, що такий прогноз стосовно відставки Юлії Тимошенко експерти давали й на цей, 2008 рік.

· Абсолютна більшість експертів певні, що нинішній владі не вдасться подолати економічну кризу.

· Експерти не очікують серйозних масових протестних виступів населення; більшість переконана, що виступи будуть локальними – там, де зупинятимуться підприємства.

· Майже усі експерти вважають, що Президента України мають обирати громадяни на загальнонаціональних виборах.

· Найвдалішими політиками року експерти визначили Володимира Литвина та Юлію Тимошенко.

· Найневдалішим політиком року був визнаний Віктор Ющенко. Окрім того, значна частина експертів вказала на Віктора Януковича.

· Найбільш вагомі успіхи України у 2008 році, що їх називали експерти, були у царині спортивних досягнень: рекордна кількість медалей на Олімпійських та Параолімпійських іграх; збереження права на проведення Євро-2012; перемога Віталія Кличка; перемога „Динамо” над „Спартаком”; початок реконструкції Республіканського стадіону у Києві.

Зазначалися і певні успіхи України на зовнішньополітичні арені: вступ у СОТ, підписання угоди про асоціацію з ЄС, чітке геополітичне позиціонування у російсько-грузинському конфлікті.

Як успіх експерти відзначили збереження соціального миру і відсутність у країні соціальних бунтів та агресивних протестів (як у Греції). Водночас позитивним для країни експерти вважають розвінчання колишніх політичних кумирі” та повну дискредитацію антиправової політики правлячої верхівки”, збереження демократичного вектору розвитку держави”.

Були зазначені також вшанування річниці Голодомору, створення, завдяки Ющенку, безбар’єрного доступу інвалідам до пішохідних переходів та державних установ.

· Загалом експерти оцінили 2008 рік як рік „втрачених можливостей”, „відсутності системних реформ внаслідок перманентної політичної кризи”.

Основні поразки України переважна більшість експертів віднесла у політичну площину. Насамперед це –„нездатність політиків відмовитися від шкурних інтересів заради подолання наслідків світової кризи”, „війна між собою вищого керівництва держави”

руйнування влади, „дії та бездіяльність гілок влади, а також характер стосунків між ними”, абсолютна втрата довіри до влади, „нездатність політикуму діяти за елементарними правилами”, „демонстрація світовій спільноті власної безсилості Президента та його боротьба з прем’єром на самознищення”.

Залежно від політичних симпатій, одні експерти зазначали як невдачу розвал „помаранчевої коаліції”, інші – „зрив переговорів між БЮТ та Партією регіонів”, „не проведення дострокових виборів в грудні 2008 року”, „не завершення конституційної реформи”.

Економічна криза, руйнація гривні зазначалися експертами значно менше.

Частина експертів зазначила головну невдачу у зовнішній політиці – відмову у наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

 

Результати експертного опитування