Opinion polls
Views: 2303
17 May 2012

Україна напередодні саміту НАТО в Чикаго: що маємо й на що сподіваємось!»

Круглий стіл

Учасгники:

 • Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
 • Сергій Джердж – голова Ліги «Україна - НАТО»,
 • Ігор Жданов – голова Громадської Ради при МЗС України,
 • Марія Золкіна – експерт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва ,
 • Олег Кокошинський – віце-президент Атлантичної Ради України,
 • Григорій Перепелиця професор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка,

Питання до обговорення:

 • Ставлення українців до НАТО та євроатлантичної  інтеграції України. Оприлюднення результатів загальнонаціонального опитування.
 • Думка експертів – думка населення : спільне та відмінне.
 • Саміт НАТО в Чикаго – чого очікувати Україні?
 • Зміна громадської думки щодо НАТО- досвід Грузії.

НАТО в оцінках  громадської думки населення України: 2005–2012 рр.

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та  соціологічною службою Центру Разумкова з 30 березня по 4 квітня 2012 року. Було опитано 2009  респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132  населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування профінансоване коштом проекту UNITER.  

 • Більшість населення вважає, що Україні слід вступити в Європейський Союз (49% ) і до Єдиного економічного простору з Росією,   Білоруссю та Казахстаном (55%), причому серед прихильників вступу до ЄС 36% одночасно виступають за вступ до ЄЕП, а серед прибічників ЄЕП 40%  є  прихильниками й вступу до ЄС.  Динаміка громадської думки засвідчує, що за 5 років кількість прихильників вступу до ЄЕП зменшилася на 2%, а от підтримка вступу до ЄС зросла на 6.5%.
 • За вступ до НАТО у квітні 2012 року висловилися 17% (дещо  менше, ніж у січні 2006 року, але на 3% більше, ніж наприкінці 2007).
 • У квітні 2012 року більшість українців вважали, що найкращий варіант забезпечення для України безпеки – це позаблоковий статус України (так вважають 42%) населення.  Вбачають забезпечення безпеки у військовому Союзі  з Росією та країнами СНД 26% населення, а у вступі до НАТО – 13%.  За 5 років,  порівняно з груднем 2007-го, на 11% зросла думка на користь  позаблокового статусу як шляху забезпечення безпеки, на 5% знизилась підтримка членства у військовому союзі з Росією та країнами СНД та на 6% – вступу до НАТО.
 • Нейтральний статус України має високу підтримку в усіх регіонах України: 34% – у Західному регіоні, 44% – у Центрі, 52% – на Півдні, 41% – на Сході. На Заході дещо більше тих, хто вважає найкращим варіантом членство у НАТО (38%), а на Сході – військовий Союз з Росією  та країнами СНД (43%).       
 • Питання вступу чи не вступу до НАТО поступово втрачає свою актуальність для українців: брати участь у референдумі щодо вступу до НАТО висловлювали готовність 73% у 2006 році і 59% – у  2012 році.
 • Якби референдум щодо НАТО відбувся у квітні 2012 року, «за» вступ проголосували б 15%,  проти – 62%, 23% не визначилися  (у листопаді 2005 р. – «за» – 21% , «проти» – 59%). «За» вступ до НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» – 40%, «проти» – 37%), «проти» – у решті регіонів: Центральному («за» – 14%, «проти» – 55%), Південному («за» – 10%, «проти» – 81%, Східному  («за» – 3%, «проти» – 76%).
 • Прихильники вступу  України до НАТО  мотивують це тим, що членство в НАТО дасть гарантію безпеки України (таку думку поділяють 65%),  що членство в НАТО  стане кроком на шляху України до ЄС (42%) і що вступ  дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (38%).
 • Головним аргументом  противників вступу України до НАТО є побоювання,  що Україна може бути втягнутою у військові дії НАТО (63%),  значна частина противників НАТО вважає цю організацію  «агресивним імперіалістичним блоком» (46%), ще 34% певні, що Україна в принципі має бути позаблоковою державою. Вага усіх трьох аргументів проти вступу України до НАТО за 7 років зросла, особливо – впевненості у необхідності позаблокового статусу для України (удвічі). 
 • Українці мало знають про НАТО. Зокрема, про основоположний принцип консенсусного ухвалення рішень знають 20% населення (щоправда, у 2007 було лише 14%). Серед тих, хто знає про принцип консенсусу в ухваленні рішень НАТО, істотно більший відсоток проголосували б на референдумі за членство України в НАТО (31%). Втім, навіть у цій групі «знаючих» 56% все ж вважають, що членство в НАТО може втягти Україну у військові дії.
 • Лише 17% українців (14% у 2009 році) довелося хоч колись бувати у країнах,  які зараз належать до ЄС, у США чи Канаді. У Західному регіоні – 26%, Центральному – 17%, Південному – 19%, Східному – 10%. Серед тих, кому довелося бути у країнах ЄС, США чи Канаді, істотно більше тих, хто вважає, що Україні слід ставати членом ЄС (78%, серед тих, хто не був у цих країнах – 45%), та членом НАТО (27%, серед тих, хто не був у цих країнах – 13%). Натомість серед тих, хто бував у країнах Заходу, менше прихильників вступу України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном (49% – «за», 42% – проти, а серед тих, хто в країнах Заходу не був 56% – «за», 27% – проти). 

Динаміка громадської думки: 2005-  2012 рр.

Чи повинна, на Вашу думку, Україна вступати до таких організацій:

 

ТАК

НІ

Важко відповісти

 

Січень-

2006

Грудень-

2009

Квітень-

2012

Січень-

2006

Грудень-

2009

Квітень-

2012

Січень-

2006

Грудень-

2009

Квітень-

2012

Єдиний економічний простір з Росією,  Білоруссю та Казахстаном

56.8

58.1

54,7

17.8

20.0

29.6

26.9

21.9

15,8

Європейський Союз

42.6

42.8

49.1

30.5

32.9

32.2

25.8

24.3

18,9

НАТО

19.2

13.9

16.8

55.0

62.3

61.9

25.5

23.8

21,4

Зараз кожна країна шукає шляхи своєї безпеки. Як Ви думаєте, який варіант був би найкращий для України?

 

Грудень-2007

Квітень-2012

Вступ до НАТО

18.9

13,0

Військовий союз з Росією та іншими країнами СНД

31.3

26,2

Позаблоковий статус України (коли Україна не входить до будь-яких союзів)

30.7

42,1

 Інше

1.6

0,9

Важко сказати

17.5

17,8

Зараз кожна країна шукає шляхи своєї безпеки. Як Ви думаєте, який варіант був би найкращий для України? (квітень-2012)

Варіанти безпеки

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна загалом

Вступ до НАТО

38.0

13.5

6.2

1.0

13,0

Військовий союз з Росією та іншими країнами СНД

8.0

17.9

30.5

43.4

26,2

Позаблоковий статус України (коли Україна не входить до будь-яких союзів)

33.8

44.2

52.1

40.8

42,1

 Інше

1.4

1.2

0.5

0.5

0,9

Важко сказати

18.8

23.3

10.6

14.4

17,8

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО,  чи взяли би Ви участь у голосуванні?                                                                                                                                              

 

Червень-2006

Грудень-2007

Червень-2010

Квітень-2012

1 – так

73.4

64.6

66,6

58,7

2 – ні

16.0

26.1

21,0

27,1

3 – важко сказати

10.7

9.3

12.5

14,2

Якби   Ви взяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували?

 Як би проголосували на референдумі?

Листопад-2005

Грудень-2007

Грудень-2009

Червень-2010

Квітень-2012

проголосував би  за вступ

20.7

31.8

21.0

24.7

14,8

проголосував би проти вступу

58.6

52.8

59.7

67.7

61,8

важко сказати

20.7

15.4

19.3

7.6

23,4

Якби  Ви узяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували? (квітень-2012)

 Як би проголосували на референдумі?

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна загалом

проголосував би  за вступ

40.2

14.3

9.8

3.0

14,8

проголосував би проти вступу

37.3

54.8

80.8

76.3

61,8

важко сказати

22.5

30.8

9.5

20.7

23,4

Чому Ви вважаєте, що Україні слід вступити до  НАТО? (Не більше 3-х відповідей) % опитаних, які проголосували б за вступ до НАТО

Чому Україні слід вступати до НАТО?

Листопад-2005

Грудень-2007

Квітень-2012

Це дасть гарантію безпеки України

60.9

46.3

65,5

Це стане кроком на шляху України до ЄС

35.5

22.4

41,8

Це дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію

46.2

25.0

37,8

Це сприятиме розвиткові України як демократичної держави

24.9

17.5

28,5

Це сприятиме розвиткові української економіки

17.5

15.0

14,1

Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені

26.6

18.0

25,5

Це сприятиме залученню інвестицій

11.9

9.8

6,3

Інше

-

-

1,0

важко сказати

2.3

8.5

0,3

Чому Ви вважаєте, що Україні не слід вступати до НАТО? (Не більше 3-х відповідей) % опитаних, які проголосували б проти вступу до НАТО

Чому Україні не слід вступати до НАТО?

Листопад-2005

Грудень-2007

Квітень-2012

НАТО є агресивним імперіалістичним блоком

39.5

52.7

46,0

Це потребує значних додаткових коштів

28.8

31.9

19,7

Це зіпсує відносини з Росією

38.7

49.6

23,2

Це може втягнути Україну у військові дії НАТО

56.0

60.7

62,6

Україна в принципі має бути позаблоковою державою

17.4

17.3

33,9

В Україні почнуть хазяйнувати іноземці та іноземний капітал

14.4

14.2

23,8

В Україні поширюватиметься західна культура та мораль

7.5

6.6

6,6

Інше

0.4

0.3

0,3

Важко сказати

4.2

1.4

0,7

 Як Ви думаєте, як ухвалюються рішення у НАТО?

 

Грудень-2007

Квітень-2012

більшістю голосів

14.0

14,9

 консенсусом (тобто, рішення приймається тоді, коли з ним згодні усі країни-члени НАТО)

13.7

19,7

рішення приймають «старі» члени НАТО, а «новачки» – поки що ні

17.3

17,4

важко сказати, не знаю

55.0

48,0

Чи доводилося Вам бувати у якійсь із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 

Грудень-2009

Квітень-2012

так

14.3

16,7

ні

85.7

83,2

Не відповіли

-

0,2

Результати експертного опитування «Україна-НАТО»

З 4 по 16 травня 2012 року Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів  експертне опитування на тему «Україна – НАТО напередодні саміту НАТО у Чикаго». Всього було опитано 60 експертів.

 • Абсолютна більшість опитаних експертів вважає НАТО військово-політичним союзом держав, об’єднаних загальною системою цінностей демократії та свободи. Лише три експерти вбачають у цій організації інструмент впливу США на світові процеси, і тільки один експерт висловив думку про неспроможність НАТО гарантувати безпеку на сучасному історичному етапі.
 • Практично всі експерти бачать загрози незалежності та територіальній цілісності України, при цьому більшість із них вважає їх значними або дуже значними (15 і 31 експерт, відповідно). На думку меншої частини експертів (13), ці загрози невеликі. Лише один експерт не погодився зі своїми колегами щодо існування таких загроз.
 • Переважна більшість експертів переконана, що нівелювати вищезгадані загрози можна саме приєднанням до НАТО. Створення Єдиної європейської системи безпеки вважають панацеєю лише 6 експертів, а ще двоє схиляються до необхідності закріплення позаблокового статусу. Так само опитані експерти сходяться на думці, що вступ до НАТО стане гарантією національної безпеки України в цілому.
 • Експерти переконані, що Україна стане членом НАТО, однак це станеться, на їхню думку, або в середній (5–10 років), або в довгій (понад 10–15 років) перспективі (29 і 11 експертів, відповідно). На швидкий вступ до НАТО сподівається невелика кількість експертів (6), стільки ж вважає це дуже віддаленим у часі питанням.
 • Приєднання до НАТО, на думку експертів, стало б важливим кроком на шляху до вступу в Європейський Союз. По-перше, це засвідчило б відданість України демократичним цінностям, які сповідує ЄС. По-друге, на шляху до НАТО Україна виконала б багато критеріїв, які перетинаються з вимогами ЄС, що полегшило б її процес входження в європейську спільноту. Іншими чинниками, які б пришвидшили вступ у ЄС в разі приєднання до НАТО, на думку експертів, стало б підвищення рівня національної безпеки та покращення умов для зовнішніх інвестицій.
 • Експерти переважно негативно оцінили рішення закріпити на законодавчому рівні позаблоковий статус України, при цьому багато з них (27 експертів) назвали його не просто неправильним, а й шкідливим для майбутнього України. Негативні наслідки політики активного нейтралітету, яка випливає з цього рішення, полягатимуть, на думку експертів, у збільшенні залежності України від Росії, ослабленні її позиції на міжнародній арені та нездатності України самостійно забезпечувати власну національну безпеки та обороноздатність своїх військових сил. Єдиним помітним позитивом від позаблокового статусу, натомість, може стати часткове зняття напруги суспільно-політичного протистояння всередині держави.
 • Саміт НАТО в Чикаго, на думку більшості експертів (31), не матиме жодних наслідків для України. Менша частина опитаних експертів (19) висловила думку, що такі наслідки будуть, але вони матимуть неістотний характер. Серед можливих наслідків Чиказького саміту для України найбільш імовірними експерти вважають поглиблення міжнародної ізоляції керівництва України, висунення гострих претензій  українському керівництву з приводу обмеження принципів демократії в Україні та послаблення позиції України на міжнародній арені. Деякі експерти  зауважили ймовірність підтвердження Північноатлантичним альянсом принципів Бухарестського саміту щодо перспектив вступу України до НАТО.
 • Переважна більшість експертів (55) вважає, що Україні слід прагнути максимально можливого рівня співпраці з НАТО, незважаючи на  ухвалений 10 липня 2010 року закон, який закріплює за Україною статус позаблокової держави.
 • У питанні щодо видів діяльності НАТО, в яких Україна може брати участь, найчастіше експерти висловлювалися за участь України у всіх можливих для неї проектах та видах діяльності НАТО. Участь України в миротворчих операціях, військових програмах, спрямованих на модернізацію військової сфери України  отримали однакову кількість згадок у відповідях експертів. Експерти також вказували на можливість гуманітарної співпраці, участі в боротьбі з тероризмом та спільної реалізації науково-освітніх проектів.
 • Серед причин негативного ставлення населення України до членства держави в НАТО експерти найчастіше називали існування міфів та негативних стереотипів щодо НАТО, а також недостатньо інтенсивну інформаційну кампанію з висвітлення діяльності НАТО. Важливим причинами, на думку експертів, є також спрямована політика дезінформації з метою формування негативного образу НАТО і політичний та інформаційний вплив Росії на Україну.
 • Найкращими засобами поліпшення ставлення населення до НАТО експерти назвали підвищення рівня поінформованості населення України щодо природи і характеру діяльності НАТО та висвітлення переваг співпраці і членства в цій організації. Серед інших можливих рецептів експерти згадували участь України у спільних проектах з НАТО, що зможе стати наочним прикладом переваг співпраці України з НАТО, а також зміну нинішньої влади на більш демократичну. 

Результати експертного опитування в Україні

 1. Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі?

1 - військово-політичний союз незалежних держав, об'єднаних загальною системою  цінностей демократії і свободи

52 експерти

2  -  агресивний блок, що проповідує ідеологію експансії, вдаючись до військової сили

0 експертів

3  -  інструмент впливу США на політичні процеси у світі та Європі

3 експерти

4  -  структура, що вже не є спроможною і має бути замінена на нову систему європейської безпеки за участю України та Росії

1 експерт

5 -  інше

3 експерти

6  -  важко сказати

0 експертів

Один експерт не відповів

Інше (3 експерти):

 • НАТО – це безпековий альянс країн євроатлантичного простору як базис для глобальної безпекової системи;
 • НАТО – це спілка політичного характеру, яка об’єднує держави заради досягнення консенсусу у сфері воєнних стратегій в умовах глобалізованого світу;
 • НАТО – це гарант стабільності в Європі, з одного боку, та форма відповідальності США за своїх союзників, з іншого.
 1. Як Ви вважаєте, чи існують сьогодні зовнішні загрози незалежності та територіальній цілісності України? (один варіант)

1 – існують дуже значні загрози

15 експертів

2 – існують значні загрози

31 експерт

3 – загрози є, але невеликі

13 експертів

4 – жодних загроз не існує

1 експерт

5 – важко сказати

0 експертів

3. Якщо Ви вважаєте, що сьогодні існують загрози незалежності та територіальній цілісності України, то як можна від них убезпечитися? (один варіант)

1 – закріпленим позаблоковим статусом України,

2 експерти

2 –  приєднанням до НАТО

47 експертів

3 – приєднанням до ОДКБ

0 експертів

4 – створенням Єдиної Європейської системи колективної безпеки

6 експертів

5 – інше (що?)

5 експертів

6 – важко відповісти

0 експертів

Інше (5 експертів):

 • 1 експерт вважає, що орієнтація на вступ до ЄС є засобом убезпечення від зовнішніх загроз;
 • 2 експерти  підтримують ідею поєднання  докорінних внутрішніх реформ з євроатлантичною інтеграцією;
 • 1 експерт: ідея «умовного нейтралітету» -  угоди з НАТО та ОДКБ , що передбачатимуть  безперешкодний та негайний вступ до одного з блоків у випадку появи реальної загрози з боку іншого; інший варіант – ідея загонів територіальної самооборони.
 • 1 експерт: подальше перебування України у статусі позаблокової держави.
 1. Як Ви вважаєте, чи гарантуватиме національну безпеку Україні вступ до Північноатлантичного альянсу?

1 - так

52 експерти

2 - ні

5 експертів

3 – важко відповісти

3 експерти

 1. Як Ви оцінюєте перспективи вступу України до НАТО?

1- це питання найближчого майбутнього (2–4 роки)

6  експертів

2 - це питання середньострокової перспективи (5–10 років)

29 експертів

3 - це питання далекої перспективи (понад 10–15 років)

11 експертів

4 - це питання дуже й дуже віддаленої перспективи

6 експертів

5- Україна взагалі ніколи не стане членом НАТО

1 експерт

6 - важко сказати

7 експертів

 1. Як на Вашу думку, наскільки важливим чинником був би вступ України  до НАТО для  її вступу  в Євросоюз?

1- дуже важливим, вирішальним

27 експертів

2 - загалом важливим, але не вирішальним

25 експертів

3 - мало важливим, тут матимуть значення інші чинники

5 експертів

4 - загалом вступ до НАТО ніяк не вплине на вступ до ЄС

2 експерти

5- важко відповісти

0 експертів

Один експерт не відповів

 1. Якщо Ви вважаєте, що вступ до НАТО позитивно вплине на інтеграцію України в Євросоюз, то як саме?

Ідея

Кількість згадок

Вступ до НАТО як доказ долучення України до системи демократичних цінностей, подолання корупції  та демократизації політичної сфери

15

Це полегшить виконання Україною вимог, які ЄС висуває кандидатам на вступ: інституційний аспект реформ

8

Вихід зі сфери геополітичного тиску з боку Російської Федерації та зникнення загрози поглинання України Митним або Євразійським союзом

3

Створення сприятливих умов для інвестицій в українську економіку

4

Підвищення рівня національної безпеки України

4

Вступ до НАТО дасть змогу Україні  використати  успішний досвід  країн Східної Європи та Балтії  у сфері інтеграції в ЄС

2

Відбудеться спрощення руху товарів, послуг та робочої сили

1

Підвищення рівня довіри до України у світі

5

Збільшить кількість проектів у сфері співпраці з ЄС

2

Інтенсифікація відносин України з країнами – членами НАТО, які одночасно є членами ЄС

2

Підвищення рівня відповідальності влади перед суспільством

2

 1. Як Ви вважаєте, чи правильним було рішення про нейтральний позаблоковий статус України?

1- так, цілком правильним, Україна завжди має бути позаблоковою державою 

2 експерти

2 - було правильним на час його ухвалення, але в майбутньому воно може бути змінене

7 експертів

3 - рішення було неправильним, ухвалено під впливом ситуативних обставин

23 експерти

4 - рішення було не просто неправильним, а й шкідливим для майбутнього України

 27 експертів

5- важко відповісти  

1 експерт

9. Як Ви вважаєте, якими будуть наслідки позаблокового статусу України і проведення політики активного нейтралітету(відзначити всі прийнятні варіанти)

1 - з'явиться можливість сконцентруватися на забезпеченні власних національних інтересів

1 згадка

2 -  реалізуватиметься власна національна політика воєнно-стратегічного та оборонного планування без оглядки на думку інших держав, але виходячи з поточних інтересів України

3 згадки

3  - Україна перестане бути заручником геополітичного суперництва

2 згадки

4  -  буде частково знята напруга суспільно-політичного протистояння всередині України

15 згадок

5  -  відкриються перспективи для налагодження конструктивних економічних відносин і співробітництва як зі Сходом, так і з Заходом

5 згадок

6  - Україна буде не здатна самостійно гарантувати суверенітет і забезпечити національну безпеку

37 згадок

7 -  Україна не зможе самостійно забезпечувати обороноздатність своїх військових сил, 

36 згадок

8 - Україна все більше входитиме в орбіту Росії 

38 згадок

9 - ослаблення позиції та впливовості України на міжнародній арені

37 згадок

10 - різке підвищення витрат на оборону

14 згадок

11 -   інше (що?)

4 згадки

12 - важко відповісти

0 згадок

10. Як Ви вважаєте, чи матиме саміт НАТО в Чикаго якісь наслідки для України?

1   - так, і вельми істотні

3 експерти

2 - деякі наслідки матиме, але не істотні

19 експертів

3 -   ніяких наслідків не матиме

31 експерт

4 - важко відповісти

7 експертів

11. Якщо Ви вважаєте, що  Чиказький саміт НАТО матиме якісь наслідки для України, то які саме?

Наслідки

Кількість згадок

Міжнародна ізоляція українського керівництва

3

Пред’явлення гострих  претензій українському керівництву, зокрема, Президенту України В.Януковичу, з приводу обмеження демократії в Україні

3

Послаблення міжнародної позиції та впливовості України на міжнародній арені

2

Підтвердження принципів Бухарестських заяв щодо майбутнього вступу України до НАТО

2

Наслідки непередбачувані: все залежатиме від позиції країн – членів НАТО та теми, якій буде приділено найбільше уваги

2

Важко відповісти

2

Зближення України з НАТО до максимально можливого рівня співпраці НАТО з країною з позаблоковим статусом

1

Широке залучення України до проектів НАТО у військовій сфері, миротворчих місій, ініціативи «Smart Defence»   з акцентом євроатлантичних перспектив України

1

Зменшення загроз на міжнародній арені та загроз для України, зокрема,  завдяки програмі ПРО НАТО

1

Висування Україні вимог щодо звітності за виконання нею зобов’язань згідно з Річною національною програмою 2012

1

Опосередкована увага українському питанню та формулювання розпливчастих висновків щодо нього

1

12.  Відповідно до ухваленого 10 липня 2010 року Закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики Україна є позаблоковою державою. Як Ви вважаєте, чи треба Україні брати участь у різних сферах діяльності НАТО?

1 - так, прагнути максимально можливого рівня співпраці

55 експертів

2 - брати участь лише у гуманітарних місіях та видах діяльності

5 експертів

3 - взагалі не брати участі у діяльності, що її здійснює  НАТО

0 експертів

4 -  важко відповісти

0 експертів

13. Якщо Ви вважаєте, що Україна може брати участь у діяльності НАТО, то у чому саме?

Види діяльності

Кількість згадок

Всі можливі для України  проекти та види діяльності НАТО

17

Миротворчі операції

7

Військові програми, що сприяють  модернізації військових потужностей України

7

Гуманітарна співпраця

5

Боротьба проти тероризму

5

Науково-освітні проекти

5

У всіх операціях, окрім військових

3

Боротьба з піратством

4

Сфера новітніх технологічних  розробок у військовій галузі

1

Екологічні проекти, біотехнології, раціональне використання природних ресурсів

2

Безпекова сфера

2

Участь у місії в Афганістані:  навчання та підготовка афганських збройних сил та економічна розбудова Афганістану

3

Приєднання України до загальноєвропейської системи ПРО на принципах рівноправної участі

2

Просування економічно ефективних  пропозицій ВПК України країнам-членам НАТО

1

Продовження імплементації стандартів НАТО й надалі, незважаючи на позаблоковий статус України

4

Участь у програмах взаємодії за участі НАТО з метою безпеки на Близькому Сході: Середземноморський діалог та Стамбульська ініціатива співпраці

1

4 експерти не відповіли

 1. Численні соціологічні дослідження засвідчують, що переважна більшість населення України стабільно налаштована проти членства України в НАТО. Як Ви думаєте, чому?

Причини

Кількість згадок

Спрямована політика дезінформації та контрпропаганди  щодо НАТО з метою формування негативного образу Альянсу

13

Існування потужних міфів та стереотипів негативного змісту щодо НАТО, відсутність об’єктивної інформації

17

Недостатня інтенсивна інформаційна кампанія популяризації діяльності НАТО

17

Вплив Росії на Україну: політичний та інформаційний виміри

12

Відсутність бажання у керівництва держави інтегруватися в НАТО

9

Відсутність наочних та зрозумілих населенню прикладів успішної співпраці з НАТО

4

Ставлення до зближення з НАТО як до автоматичної конфронтації з Росією

5

Сприйняття питання НАТО як неактуального – очікування якісно нових рішень щодо зовнішньої політики

1

Відсутність розуміння національних інтересів України населенням

2

Незгода з формулюванням питання: заперечення негативного ставлення населення щодо членства в НАТО

2

3 експерти не відповіли

 1. Що саме, на Вашу думку, могло б поліпшити ставлення населення до НАТО?

Відповідь

Кількість згадок

Підвищення рівня поінформованості населення про реальний механізм діяльності НАТО та переваги співпраці  й членства

28

Зміна нинішньої  влади на більш демократичну, політична воля нового керівництва

8

Проведення або участь України у дуже конкретних спільних з НАТО проектах – візуалізація корисності НАТО для України

8

Запровадження курсів у школах та вищих навчальних закладах, присвячених темі національної безпеки України

2

Сприяння інтенсифікації міжлюдських контактів між українцями та громадянами країн – членів НАТО

2

Популяризація досвіду посткомуністичних країн – членів НАТО

1

Поява викликів, які можуть бути вирішені за допомогою НАТО

2

Різке загострення відносин України з Росією

1

Підвищення рівня життя населення

2

Зміна поколінь

2

Нічого

1

Важко відповісти

1

3 експерти не відповіли

 1. До якої групи експертів Ви належите?  (можливі кілька варіантів відповіді)

1 - Громадська Рада при МЗС

9 експертів

2 - Ліга «Україна – НАТО»

20 експертів

3 - представник аналітичного центру, що не входить до вищеназваних об’єднань

17 експертів

4 - науковець академічної установи, викладач вишу

12 експертів

5 - журналіст

6 експертів

6 - інше

5 експертів

Список експертів

 1. Багмет Михайло
 2. Бай Олег
 3. Беліцер Наталія
 4. Вишняк Олександр
 5. Вінніков Олександр
 6. Гарань Олексій
 7. Геник Володимир
 8. Гетьманчук Альона
 9. Головко Володимир
 10. Гончар Михайло
 11. Горбань Юрій
 12. Гонюкова Лілія
 13. Юрій Гребенчук
 14. Гречанінов Вадим
 15. Гуржій Сергій
 16. Джердж Сергій
 17. Жданов
 18. Жовніренко
 19. Зам’ятін Віктор
 20. Кисельов Сергій
 21. Коваленко Володимир
 22. Когут Андрій
 23. Когут Ігор
 24. Кокошинський Олег
 25. Коліушко Ігор
 26. Коломієць Олексій
 27. Кордон Богдан
 28. Максак Геннадій
 29. Мироненко Петро
 30. Міщенко Михайло
 31. Озимок Ірина
 32. Палій Олександр
 33. Пашков Михайло
 34. Петрук Іван
 35. Полуйко Василь
 36. Потєхін Олександр
 37. Приставський Ігор
 38. Сидорчук Олексій
 39. Солоненко Ірина
 40. Соскін Олег
 41. Стоякін Василь
 42. Скарга Галина
 43. Світличний Василь
 44. Стрілько Валентина
 45. Тимків Ярополк
 46. Тищенко Юлія
 47. Тодоров Ігор
 48. Трацевич Тамара
 49. Трюхан Вадим
 50. Фомушкін  Олег
 51. Черепченко Олександр
 52. Чумак Віктор
 53. Шаруда Юрій
 54. Шепітяк Станіслав
 55. Шестакова Людмила
 56. Матвійчик Ярослав
 57. Поровчук Сергій
 58. Юрченко Денис
 59. Довгич Віталій
 60. Романюк Юрій