ПОЛІТИКА ЩОДО ПРИФРОНТОВИХ, ЗВІЛЬНЕНИХ ТА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ З МЕТОЮ ЇХ РЕІНТЕГРАЦІЇ

Міжнародний збройний конфлікт, що триває на території Донецької та Луганської областей України від весни 2014 р., демонструє ознаки довгострокового та затяжного. Як з огляду на перспективу врегулювання його воєнної складової, так і з огляду на подолання його наслідків, а також змогу реінтегрувати непідконтрольні (де-факто – окуповані) Україні райони Донбасу. Основні політичні зусилля (як на міжнародному, так і внутрішньому рівнях), що ґрунтуються на Мінських домовленостях, практично неефективні: положення цих домовленостей щодо гарантування безпеки і воєнної деескалації не виконуються, а без перших кроків неможливо переходити до виконання політичної частини. Фактично, ситуація залишається майже незміненою. Це ще більш загострює проблему подолання фрагментації державної політики України щодо окупованих територій, з одного боку, та продовження реінтеграції і ліквідації наслідків конфлікту на підконтрольних їх територіях Донбасу, з іншого.

Так, на сьогодні досі вповні не сформовано комплексного підходу до внутрішньої політики щодо нівелювання вже наявних наслідків конфлікту. І хоча внутрішня політика як щодо окупованих, так і щодо підконтрольних районів Донбасу має бути квінтесенцією різних галузевих державних політик (економічної, фінансової, соціальної, освітньої і т.д.), одним із ключових вимірів є зусилля державних і недержавних акторів у сфері інформаційної політики та комунікації, спрямовані на громади та громадян, постраждалих внаслідок конфлікту. Без належного інформаційного та комунікаційного супроводу зусиль, політик, ініціатив в інших сферах навряд чи можна сподіватися на високу ефективність політики реінтеграції підконтрольних територій на сучасному етапі й окупованих територій – у перспективі. Щоб інформаційна політика та комунікація відповідали реаліям прифронтових та окупованих територій, одним із базових елементів формування її є вивчення місцевого контексту. Це можна здійснити передовсім завдяки кількісним та якісним дослідженням громадської думки, адже саме громадяни виконуватимуть комплексну роль у цьому процесі: і цільової аудиторії, і ключових бенефіціарів, і важливих стейкхолдерів.

Мета, методологія та організація дослідження

Першорядною метою дослідження було вивчення оцінок та сприйняття респондентами як наявних, так і майбутніх цілей та форм інформаційної політики України, а також державної політики щодо підконтрольної та непідконтрольної частин Донецької та Луганської областей в контексті врегулювання конфлікту та подолання його наслідків загалом.

Дослідження проводилося в межах співпраці Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з Міністерством інформаційної політики України, зокрема в частині підготовки та реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу, за сприяння «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів», яка реалізується Міжнародним Фондом «Відродження» у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Загалом дослідження було спрямоване на надання аналітичного супроводу процесу підготовки та реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу. Основними тематичними напрямами, які становили дослідницький інтерес для Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, були такі:

Задля розкриття вищевказаних тем, вибір було зроблено на користь якісного інструментарію, а основним методом дослідження було визначено фокус-групи. Дослідження проводилося у травні 2017 р. в Донецькій і Луганській областях у містах Новопсков, Сєвєродонецьк (Луганська область), а також Торецьк і Слов’янськ (Донецька область). Зважаючи на те, що дослідження мало поєднувати в собі вивчення окреслених вище особливостей сприйняття та оцінок як місцевими мешканцями загалом, так і представниками молодого покоління (переважно старшокласники та підлітки як аудиторія з потенційно відмінними позиціями), вибір категорії респондентів було зроблено на користь представників освітянської сфери, зокрема, вчителів шкіл у зазначених населених пунктах. Така група респондентів могла цілковито виконати роль «серединної ланки», зважаючи на специфіку професійної діяльності: презентувати свої позиції та оцінки, підсиливши їх, з одного боку, враженнями про загальні настрої, що панують у відповідній місцевості, а з іншого – баченням підлітків, старшокласників, внаслідок перманентного контакту з ними. Відтак, мала бути сформована базова система уявлень про настрої у відповідних містах та районах, а уявлення обраної групи респондентів могли дати відповідні орієнтири до більш глибокого аналізу інших, опосередкованих, в цьому разі, категорій, груп місцевого населення.

Щоб охопити всі пріоритетні тематичні напрями, визначені в дослідженні, дискусії в рамках фокус-груп будувалися за схемою 4 блоків:

В кожній з груп у дискусії брали участь по 9–10 вчителів. Група, що проводилася в м. Слов’янську, складалася з вчителів історії та права. В інших групах, крім істориків та правників, брали участь вчителі, що викладають різні предмети (вчителі літератури, географії, математики тощо).

З метою забезпечення відвертості і щирості висловлювань учасникам гарантувалася анонімність. В усьому іншому групи проводилися за стандартною процедурою. Обговорення записувалося на диктофон. Кожне обговорення тривало близько 1,3–1,5 години і в усіх групах провадилося за однаковим планом.

Перспективи формування максимально об’єктивної картини дійсності, а також потенційно – позитивного наративу щодо «українського» на постраждалих внаслідок конфлікту територіях

Центральний інтерес в розрізі цієї тематичної площини становила позиція молодого покоління жителів підконтрольної частини Донеччини та Луганщини. Точніше – позиція підлітків, старшокласників. Зважаючи на те, що їхнє уявлення про реалії багато в чому гнучке й нестабільне, перебуває у стані формування (на відміну від, скажімо, більш «жорсткої» в сенсі сформованості позиції дорослого покоління), воно може активно зазнавати змін внаслідок коригування інформаційної та освітньої політики.

На думку наших респондентів, позиції учнів щодо подій на Донбасі (бойові дії, конфлікт загалом, політична складова – функціонування так званих «республік», наслідки конфлікту тощо) формуються передусім під впливом двох джерел:

позиція батьків

соціальні мережі

«Перво-наперво хочу сказать, что это семья, однозначно. И конечно, что касается вообще подростков, молодежи – это интернет. Даже не телевидение, не газеты, а интернет именно»

«Критичне мислення перебивають батьки. Все йде від родини (акцентує). Як батьки в родині сприймають ці події, так само сприймають і їх діти»

«Вот они там сидят в ВКонтакте. У них там бывают сутычки, борьба правых и левых»

«Если в большинстве случаев говорить об источниках информации, как по мне, для детей это всё-таки соцсети. Это, да, Одноклассники, да, ВКонтакте. Нет – Фейсбук»

«Я вважаю, що якщо це молодь, то вона довіряє більше інформації в мережі інтернет. Якщо це люди вже середньої вікової категорії, то це вони звичайно…телевізор, телеканали»

«Звичайно, що молодь зараз дивиться телевізор не дуже, а все в мережі інтернет»

На думку респондентів, перевага інтернет-ресурсів для старшокласників та підлітків полягає у наявності візуального ряду, який виглядає найбільш переконливо саме для цієї категорії.

«Но в основном Ютюб и Фейсбук. Вот это чаще всего, что я слышу, то есть это правдивая информация, это вот правду матушку, вот там всё выкладывают как есть. И люди далеко убеждены, что там неправды абсолютно быть не может. Зайди в Ютюб, посмотри один ролик, другой ролик и ты сразу всё поймешь»

«Діти довіряють більшій частині того, що бачать у соціальних мережах, у соцмережах використовується поєднані матеріали, котрі видаються: або відео, або фото з текстом. Відповідно, зацікавлюють дітей для цієї роботи»

З іншої боку, наводилися й аргументи на користь тези про те, що найбільш переконливою для дітей буде інформація, яка йде безпосередньо від батьків.

«Інтернету навіщо довіряти, телебаченню навіщо довіряти? Якщо батьки кажуть, то так воно і є. Відповідно, це також велике джерело масової інформації»

«У меня такое мнение, что большинство всё-таки детей повторяют своих родителей. Вот как настроены родители, вот я не знаю, каким способом там родители получили информацию по поводу, кто виноват: там Россия, Украина или другая страна. Бывает такое, что зачастую это Америка всё виновата, они нас друг на друга настраивают. Но моё мнение: большинство детей всё-таки очень прислушиваются к родителям»

В цьому аспекті заслуговує на увагу думка про те, що батьки і родичі можуть виступати авторитетними ретрансляторами російської версії подій у тому разі, якщо їздять до РФ на заробітки і є нібито очевидцями того, про що розповідають.

«Багато батьків у нас, і родичі їхні виїхали в Росію з тих чи інших причин. Особливо в класі є такі учні, що батько на даний момент в Росії, мама туди частенько їздить, бабуся, дідусь спілкуються. І ви розумієте, ота вся інформація, практично, вона якось передається. Ну точно сюди передається. Іноді навіть на своїх уроках звучить. А ось там так, а тут так, і тому подібне. Тобто одне із джерел інформації – оці зв’язки»

Респонденти також висловлювали думку, що в соціальних мережах діти переважно шукають інформацію відповідно до своїх підліткових інтересів, а політичні питання їх мало цікавлять.

«Ми дуже мало розмовляємо про політику, про ці всі стосунки, які склалися в нашій державі. І в більшості випадків я розумію, що їх це не дуже бентежить. І тому в соціальних мережах, коли вони знаходяться, то в них свої інтереси, більше вони переймаються своїми якимось проблемами підлітковими, і з мереж саме цю інформацію, для підлітків, вони собі черпають»

До певної міри на формування поглядів можуть вплинути вчителі, які надають їм інформацію про історичні та політичні події, але їх вплив значно менший, ніж вплив сім’ї.

«Меньшинство – это учителя истории, которые в некотором смысле могут помочь, где ещё брать источники, какие ещё источники могут быть помимо соцсетей. Архивные документы, вот некоторые из наших учителей, допустим, рассказывают. Но это уже старшим детям. И то, это меньшинство, которое действительно этим интересуется и так далее»

Коли ж говорити про джерела інформації для переважної частини дорослого населення, то респонденти впевнено зазначають: це телебачення. Уявлення та позиція про політичні події, в тому числі, пов’язані із агресією та конфліктом, формуються під впливом телевізійного продукту.

«Взрослые всё-таки смотрят телевизор. Всевозможные каналы, начиная от новостных, вот по типу 112-го, и заканчивая, выискивают российские каналы, там смотрят. Очень противоречиво, да, как и везде. Часть – Россия, часть – Украина»

«Але більш дорослі люди, які вже мають…досвід. Так. Мають інші інтереси. Вони, звичайно, дивляться телевізор, слухають радіо. Але ще важливу роль відіграють газети. Газети також читають, і також звідти дізнаються інформацію»

«Дорослі довіряють більше телебаченню. Ту інформацію, яку бачать завдяки телепрограмам, котрих зараз дуже велика кількість. І відповідно, з цих телепрограм у кожної людини формується своє бачення»

Паралельно з цим дискутувалося питання наявного та потенційного патріотичного виховання. Головною проблемою тут є необхідність уникнення формалізму і «компанійщини» щодо розширення функціонування української мови та формування патріотизму, на думку респондентів. Частина вчителів висловила позицію, що «Тиску не повинно бути на все це», «И вот по поводу языка, мне кажется, не стоит зацикливаться». Інша ж частина вважає, що тиск потрібний, але це має бути поступовий, послідовний і незабюрократизований процес:

«Потихеньку розширювати. Як вводили 25% україномовного радіо, телебачення, 50%. Поступово, обов’язково. Якщо це Великобританія, чому там говорять англійською, а не іншими мовами? А якщо в нас українська, то відразу не будуть – ні слухати, ні читати? Чому? Це просто нонсенс»

«Ну от ввели квоти на українську мову і пісні на радіо, і все. Потім більше, більше. І не звертати увагу, хто там що говорить»

Про виховання у дітей самосвідомості громадянина України і, особливо, про пов’язані з цим негаразди з формуванням позитивного образу України наші респонденти говорили багато і досить одностайно. На їхню думку, виховання патріотизму потребує великої уваги з боку держави, якої в минулому не було. Важливо не тільки проводити цю роботу в школі, а сприяти тому, щоб патріотизм формувався в родині. Разом з тим респонденти знову наголошують на неможливості просувати патріотичні ініціативи винятково за допомогою адміністративного тиску.

«Якщо ми продовжимо працювати так, нав’язувати патріотизм серед дітей. Чим більше ми кажемо про патріотизм, про те, що ви повинні бути патріотами, ви повинні бути громадянами. А діти сидять потім, і вони вже через деякий час… А чому я комусь щось повинен? Вони, навпаки, починають від цього… відштовхувати цю інформацію від себе. Мені здається, останнім часом занадто це питання. Може треба трошки менше про нього почати говорити».

Вчителі, тим часом, визнають певні досягнення у вихованні патріотизму – зміна ставлення дітей до державного гімну, поява на телебаченні цікавих програм для молоді, що розширюють знання своєї культури і підстави пишатися нею:

«Вы знаете, я заметила, что изменилось отношение детей за последнее время. Не знаю, как бы две школы. Вот у нас, когда только начали включать даже тот же гимн. В первый год было очень тяжело. Сейчас это как бы воспринимается нормально. Вышиванки. Дети стремятся. У нас есть в школе дети-скауты. Как-то вот они вболивають»

«Вот канал «Культура» – тоже, да и «Перший» – тоже у них есть серия передач о культуре. И ролики можно скачивать там. «Художня культура» – предмет у нас такой, и там мы демонстрируем, показываем фильмы о знаменитых украинцах и так далее. То есть мы пользуемся такой информацией. В Ютубе можно тоже и про бандуристов, и послушать что-то»

Загалом, формуванню позитивного образу України в умовах життя в прифронтових районах перешкоджає велика кількість «негативних» матеріалів на телебаченні, яке лишається найбільш поширеним джерелом отримання інформації. Сюди респонденти відносять контент, що зосереджений на подіях та процесах з негативним змістовним забарвленням (злочини, аварії, корупційні випадки, некваліфікованість, недбальство тощо), і наголошують: інформація такого порядку явно переважає в мовленні основних телевізійних каналів, якщо порівнювати з «позитивним» контентом.

«..ну, хотя бы немного позитива добавить. Потому что новости посмотрели и всё, настроения нет».

«Понятно, но позитив показать детям, что мы развиваемся? А мы по новостям показываем что? Что нас бомбят, что мы плохие, что у нас все закрывается, что в бюджете денег нет. Весь этот негатив дети видят»

«А потом дети говорят: а мы уедем из Украины. Не будем здесь жить, потому что она такая плохая. А вы покажите, какие мы хорошие, что хорошего сделали, какие праздники, что открыли, какое учебное заведение. Дайте детям информацию об учебных заведениях, которые существуют в Украине. Эту информацию дети ищут где? В интернете»

У цьому контексті, а саме – представлення більш широкого спектру позитивних новин, під час фокус-груп неодноразово звучали думки про нагальність та актуальність такого підходу якраз для прифронтових територій Донбасу, що підконтрольні Україні. Зокрема, респонденти вважають, що доцільно було б ширше висвітлювати як усе те позитивне, що дав Донбас Україні, так і сучасні життєствердні новини Донбасу (відкриті підприємства, відремонтовані дороги, шкільний обмін, виграні конкурси і гранти тощо). Порівнюючи українські інформаційні програми з російськими, вони зазначали, що в російських програмах постійно присутні «позитивні новини» про досягнення в економіці, науці, спорті, що створює у невибагливого глядача враження динамічного розвитку РФ. А в українських новинах цього бракує, хоча відновлення суспільних, економічних і соціальних процесів на Донбасі, зокрема, може спиратися на об’єктивні реалії та фактаж – потрібно лишень висвітлювати те, що має місце і так, і що може збалансувати загалом негативно забарвлену інформаційну картину дійсності.

«А мы же не говорим, что вот там плохо. Вот тот же пример с мостом, да, через Лисичанск и Северодонецк. Сделали там, да, хорошо. Сделали классно, долго делали, но классно сделали. Проект признали Евросоюз или кто-то там, кто финансировал, ПРООН, признали один из самых лучших, удачных проектов за год, который сделали. Об этом говорилось? Недостаточно говорилось».

«Ну вірно сказали, те що російські новини в першу чергу показують розвиток. А в нас вмикаєш – і проблема. Лише акцентується увага на проблемах. Не показують якісь позитивні зміни. Те, що там щось в освіті відбувається. А якщо освіту показують, то обов’язково покажуть з негативного боку. Тому завжди акцентують увагу на проблемах».

«Совет СМИ: больше освещать новости о том, что Украина продвинулась в какой-то отрасли».

Позитивний імідж України має, на думку респондентів, формуватися не так агресивними чи то адміністративними заходами для прямої підтримку цього іміджу, як непрямими, опосередкованими шляхами, являти собою поступову і послідовну політику, враховувати місцевий контекст, коли може виникати інерція спротиву. Розпочата політика з повноцінного відновлення суспільно-політичних процесів на підконтрольній Україні частині Донбасу повинна, на думку респондентів, охоплювати патріотичну складову, але не зводити розуміння виховання патріотизму до окремих, непов’язаних логічно заходів. Формування позитивного іміджу України на цих територіях не повинно відбуватися за «російським» лекалом і використанням інструментів пропаганди. Натомість, зважаючи на наявність реального фактажу, який можна використовувати для більш позитивного висвітлення реалій Донбасу та України загалом, доцільним є коригування інформаційної, освітньої та управлінської політики (здебільшого на місцях), що сукупно дасть змогу поступово змінювати загальну інформаційну тональність. Це своєю чергою сприятиме трансформаціям у сприйнятті місцевими мешканцями загальних процесів як в державі, так і на Луганщині та Донеччині.

Наприклад, респонденти-вчителі щодо коригування інформаційної та освітньої політики пропонували збільшити кількість науково-пізнавальних передач, особливо – історичних, які висвітлюють події, що можуть бути аналогічні сьогоднішнім, або просто мотивують молодь до роздумів і критичного мислення. Так само респонденти вказували і на важливість застосування подібних «м’яких» інструментів і в шкільній програмі, що означає вже апеляцію до повноважень Міністерства освіти і науки України. Отже, загалом представники освітянської сфери вважають, що для формування сприятливого фону подальшої реінтеграції жителів прифронтової Луганщини та Донеччини у суспільно-політичне поле України надзвичайно актуальною є зміна співвідношення між «негативною» і «позитивною» інформацією в контенті ключових ЗМІ – переважно, телебачення.

Підконтрольна Україні частина Донбасу – інші регіони України. Формування загальнонаціональної ідентичності та проблематика відчуття спільності

Зважаючи на те, що загальна логіка інформаційної реінтеграції Донбасу, закладена у Стратегію, передбачає збереження та/або зміцнення почуття спільності між різними групами, включаючи як ті, що безпосередньо постраждали від конфлікту, так і ті, що можуть виступати важливими акторами для реабілітації та реінтеграції останніх, вивчення соціальної дистанції між ними є вкрай актуальним.

На думку респондентів, у засобах масової інформації часто простежується умовне відокремлення України загалом від Донбасу як такого, а також подій, що розгортаються на Донбасі, зокрема, війни. Іноді способи подачі інформації про те, що відбувається в державі в принципі, з одного боку, і у Донецькій та Луганській областях, з іншого, можуть створювати враження у пересічного споживача цієї інформації про те, що Донбас не є частиною України, а все, що має місце в регіоні, – це його окрема історія, не вплетена у загальнонаціональний контекст.

«На Донбассе война, а в Украине всё хорошо. Вот вам и разделение, вот вам и как бы, да»

«Да, напоминание какое-то вот. И опять же таки, запад – восток, запад – восток. Этого не должно быть. Едина Украина, если мы это преследуем, она так и должна быть – единая Украина»

«Больше показывать сюжетов. Показывать то, что Украина большая, и она разная! Разные люди, разные взгляды, но мы едины. И Украина, она многонациональная, 100 национальностей! И «Україна понад усе», конечно, мы гордимся Украиной и мы все украинцы. Но немножко с другим оттенком это должно звучать»

На думку місцевих мешканців, таке враження посилюється і певними негативними щодо жителів Донбасу конотаціями, асоціаціями, які продовжують ширитися інформаційним простором України. Мова йде, передовсім, про підозри та звинувачення в сепаратизмі за принципом узагальнення, випадки автоматичного «виключення» зі спільноти «українців» за замовчуванням – якщо ти житель Донбасу, а також зосередження всієї провини за війну, що розгорнулася, винятково на місцевих жителях.

«Ті люди, хто були проти України, вони звідси виїхали. А ми залишилися!»

«Щоб нас не відокремлювали від України, розумієте? Тому що «а, ти з Донбасу». Значить ти не українець. Така ж думка…»

«Так, є. І ми постійно доводимо. Ми доводимо постійно, що ми українці. Я коли приїхала у Вінницю, і мені сказали «а-а-а, ви з Донбасу». Я кажу «я з українського Донбасу». «Та ви там молітєся. Ото вам за те»

Формуванню відчуття спільності між мешканцями підконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей та жителями інших регіонів сприятиме розширення спектру інформації про Донбас як такий у ЗМІ різного рівня і порядку.

«Ми, можливо, знаємо про західну Україну більше, ніж вони знають про наш Донбас»

«Просто більше давати інформації про наш регіон. Щоб не ставили такі питання»

Окремої уваги у контексті перспектив формування загальноукраїнської громадянської ідентичності і подолання певної «відстані», про яку йшлося вище, заслуговують культурні ініціативи, спрямовані на налагодження зв’язку між громадянами та громадами Донбасу, з одного боку, й інших регіонів України, з іншого. Поїздки, обміни досвідом, культурно-пізнавальні, туристичні подорожі протягом останніх років відіграють визначну роль у подоланні низки стереотипів, міфів, які сформувалися до або внаслідок конфлікту як у жителів Донбасу про решту України, так і у жителів інших регіонів про донеччан та луганчан.

«Была в прошлом году какая-то программа, когда учителями обменивались Луганская область с западной Украиной. Когда, насколько я знаю, с нашей области поехало… 50 человек»

«Это замечательная программа… да, достаточно часто ездят отдыхать на западную Украину. Больше областей, давайте больше показывать»

Респонденти відзначали виняткову важливість для дітей шкільного віку подібних поїздок і програм обмінів, персонального знайомства з тими реаліями, про які могло скластися хибне уявлення.

«Більше можливостей надавати школам здійснювати такі обміни».

«І вони приїжджають, говорять що там такі ж люди. Тяжко всім, так?»

«Ну, я вот в 15-м году, можно, я возила группу детей в Луцк в лагерь. Наших же лагерей здесь нет. Потому что военные поселены. Это был замечательный момент. И со взрослыми, и с детьми. Причём дети так сдружились, ну, которые там, и работали взрослые пионервожатые. И мальчик один попал в больницу, вырезали аппендицит, так случилось, наш попал там ребенок, он задержался. И за ним такой уход был и общение такое. И подростки поддерживали, и сам лагерь поддерживал. Ну, вот это вот взаимодействие очень хорошее, я считаю»

В той же час, попри важливість і відчутний ефект від подібних акцій, ці заходи мають надзвичайно обмежене висвітлення у ЗМІ, навіть місцевих. Така ситуація, як показують результати дискусій у фокус-групах, знижує загальний коефіцієнт корисності застосування цих інструментів, адже поширення інформації про подібні заходи є не менш важливим, аніж вони самі. Тому практика поїздок-обмінів потребує щонайширшого і докладного висвітлення:

«Очевидно, да, каналы считают, что это не интересная информация. А гораздо интереснее информация, вот игры, там, интуиция и так далее»

«У нас на сайті є, але це ж ми самостійно! Держава цим взагалі не цікавиться. Це нікому не цікаво»

Враховуючи вищесказане, загальним трендом під час фокус-груп було акцентування уваги на тому, що формування спільності, а також загальноукраїнської громадянської ідентичності має відбуватися природно, передусім непрямим шляхом, коли під певним кутом подаються спортивні, культурні, наукові новини. Саме в такий спосіб шанси на зміцнення відчуття приналежності до спільноти «ми – українці» серед дітей підлітків і старшокласників – найвищі. Патріотизм, відчуття поваги до українського суспільства, до української держави мають бути загальним змістовним горизонтом подібних ініціатив, але не бути агресивно нав’язливими компонентами – це може викликати зворотну реакцію, про що йшлося вище.

Підконтрольна Україні частина Донбасу – тимчасово непідконтрольні райони Луганської та Донецької області. Проблема формування соціальної дистанції

Попри те, що реінтеграції наразі непідконтрольних територій (як у політичному, економічному, управлінському, так і соціальному сенсі) має передувати деокупація, передумови для реінтеграції та соціальної реабілітації населення – причому по обидва боки лінії розмежування – доцільно аналізувати вже тепер. Процеси «спілкування» між громадами і громадянами в будь-якому разі є більш складним, багатогранним, а також потребуватимуть більше часу, аніж інституційні перетворення. Окрім того, конфлікт із Російською Федерацією все більше набуває рис тривалого і довгострокового. Звідси – перспективи повернення непідконтрольних Україні територій під її юрисдикцію виглядають малореалістичними – якщо говорити про коротко- і навіть середньострокову перспективу. Але останній факт не применшує необхідності аналізувати проблему формування (чи сформованості?) соціальної дистанції між двома узагальненими аудиторіями – жителями Луганської та Донецької областей, розділених утвореною лінією розмежування. Тим паче, що три роки агресії, існування в цілковито різних інформаційних та політичних реаліях не могли не позначитися на ставленні до поточних подій, зокрема, політично чутливих питань – ролі Росії, України, самого факту існування «ЛНР» та «ДНР» тощо. Потенційно різні соціальні та політичні реальності могли позначитися і на ставленні жителів двох областей, але по різні лінії фронту, одне до одного. Навіть за умови відсутності державницького контролю України за цими територіями необхідність збереження соціальних та гуманітарних зв’язків в умовах тривалого конфлікту залишається актуальною та нагальною. Так питання ставлення жителів підконтрольної частини Луганщини і Донеччини до тих, хто продовжує перебувати на де-факто окупованій території, було одним із наріжних каменів у цьому дослідженні.

Отже, фокус-групові дискусії у Донецькій та Луганській областях засвідчили, що непереборної проблеми відчуження, дистанції, «соціальної прірви» між жителями підконтрольних Україні територій Донбасу, з одного боку, та мешканцями ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей), з іншого, немає. Загальним трендом під час оцінки цього питання був акцент на тому, що недоцільно вирізняти зміцнення чи формування почуття спільності та подолання ворожого ставлення до жителів непідконтрольних районів в окреме питання. Це, на думку респондентів, не варто включати ані в спектр інформаційних зусиль держави, ані гуманітарних – жителі Донецької і Луганської областей, за спостереженнями наших респондентів, не втратили відчуття лояльності, спільності з тими, хто опинився по інший бік лінії розмежування. Характеристика свого ставлення респондентів та їхнього враження про ставлення інших до мешканців ОРДЛО здебільшого концентрувалася навколо таких визначень, як «позитивно», «не робимо поділу», «люди переважно не ділять».

«И они продолжают общаться, даже сейчас поддерживают отношения. Нет абсолютно никаких делений»

«От свої – чужі, ви кажете. А якщо би там залишилися бабусі, дідусі? То я ж не можу сказати, що вони чужі, лише тому, що так вийшло?»

«Сочувствуют. Вот у нас в школе дети учатся дистанционно. И вот они приезжают сейчас, 1–2 недели назад. Они так опекают, прямо вообще!»

Загалом варто зазначити, що лояльне і співчутливе ставлення до жителів непідконтрольної території переважає і в загальнонаціональній громадській думці. Так, згідно з результатами загальнонаціонального опитування, яке у грудні 2016 р. було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, переважна частина українців вважають пересічних громадян, які лишилися в «ЛНР» та «ДНР» заручниками: чи сімейних, матеріальних обставин (31%), чи незаконних збройних формувань (24%), чи то провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій (14,5%). Відверто протилежна позиція – «зрадники, що свідомо перейшли на бік ворога» – дістала підтримку лише у 6% громадян, а ще 11% вважають жителів окупованої території просто байдужими до власного майбутнього та майбутнього країни . Тож позиція жителів прифронтової Луганщини та Донеччини цілком вкладається у логіку загальних неагресивних настроїв.

«Які в нас були би підстави сприймати їх як не своїх? Вони свої, які потрапили у халепу. Вони не є громадянами іншої держави»

«С любовью должны относиться к этим людям. А не говорить, что вы недолюди»

«Вони українці».

«Для этого должна быть чёткая политика, а у нас её нет чёткой. Там же много осталось тих людей, которые без ничего. Вот они, да, просто живут там, потому что у них выхода другого нет»

Саме тому проблеми населення окупованих територій сприймаються практично як власні, беруться близько до серця, і дії, що погіршують матеріальний стан цих людей (зокрема, так звана «блокада»), сприймаються багатьма вкрай негативно:

«Треба робити було в 2014 році. Так, відразу. І тоді давно єдина Україна була би. А зараз воно вже не виправдовує. Вони наказали шахтарів, простих людей. Треба думати в першу чергу про людину. А в нас про людину зараз не думають. А думають про бізнес, гроші»

Відсутність належної комунікації цього рішення – про припинення будь-яких зв’язків із підприємствами, розташованими на окупованій території, а також про скасування руху товарів і транспортного сполучення – призвела насамперед до нерозуміння мотивації його ухвалення (чому саме зараз?). Водночас, серед оцінок та суспільної реакції на блокаду на чільне місце вийшли переживання про наслідки цього рішення для пересічних людей по обидва боки лінії розмежування.

«У Донецьку, як і в Горлівці, існують і по цей день українські підприємства, котрі перереєструвалися в Києві. Сплачують податки до Києва. Відповідно, вони є членами української промисловості. Відповідно, люди також отримують зарплату в гривнях. Вони є так само громадянами України. Вони паспорт не змінили…Стала блокада. Шахти зупинилися, підприємства деякі вугільні також зупиняються. Відповідно, люди втрачають зарплату, держава втрачає певні податки»

Учасники фокус-груп вказували також і на те, що «блокада» сама по собі не може бути самодостатнім та довершеним кроком у сфері державної політики стосовно окупованої частини Донбасу. Так, в разі ухвалення рішення про переривання будь-яких зв’язків економічного чи транспортного характеру варто робити і подальші кроки – наприклад, змінювати офіційно статус цих територій. Інакше, рішення Ради національної безпеки і оборони України є половинчастим та не вирішує проблеми фрагментарності державної політики щодо наслідків агресії.

«Але хіба ми визнали, що Донбас захоплений Росією? Статус тоді повинен бути такий. Він захоплений, це Крим у нас в такому статусі»

Водночас відчуття спільності та відсутності нездоланної дистанції з жителями окупованої частини Донбасу не виключає ідеологічних суперечностей, які ведуть до припинення спілкування чи постійних дискусій. Іноді це стосується і підлітків та старшокласників, хоча частіше вони все-таки менше схильні до обговорення політичних чи просто суспільно чутливих тем зі своїми однолітками.

«И они говорят, да, мол, мы продолжаем общаться со своими одноклассниками. Это одна категория детей. Ну, именно в соцсетях. И были, вот в том же десятом классе, были молодые люди, которые говорили, нет, мы не общаемся, все связи прерваны. В основном, потому что другая политическая позиция. Это были уже более взрослые дети.»

«И большое количество, которые прекратили всякое общение со своими бывшими одноклассниками, именно на политической почве».

«Через те, що ця ситуація, що склалася, поклала навіть розкол у деяких родинах. Можливо, через це в мене складається таке враження, що діти намагаються абстрагуватися від цих подій, аби все ж таки не втрачати навіть певні родинні зв’язки в деяких ситуаціях»

Можливо, позиція лояльного ставлення до жителів окупованої території зумовлена не тільки родинними та іншими особистісними зв’язками, які пов’язують «розірване» населення Донецької та Луганської областей, але і оцінкою жителями підконтрольної частини політичних перспектив так званих «республік». Так, практично всі респонденти згодні, що «ДНР» і «ЛНР» є тимчасовими і нежиттєздатними утвореннями, хоча в той же час і погоджуються: вони у такому вигляді можуть існувати тривалий час, як, наприклад, так звана «Придніпровська Молдавська Республіка».

«ЛНР і ДНР це не життєздатно, це зрозуміло. Тільки це час. Треба час, щоб відновлено все було і…»

«Справа в тому, що ні діти, ні їхні батьки, ми ніхто не сприймаємо серйозно ці ОРДЛО як нове утворення»

Паралельно з цим позиція місцевих мешканців із підконтрольного Україні боку лінії розмежування містить деякі латентні в загальнонаціональному контексті або ж непритаманні громадській думці в інших регіонах ризики. Так, одним із ключових можна вважати наявність позитивних уявлень про устрій життя в так званих «ЛНР» та «ДНР», поширення думки, що «звичайній людині» на території «республік» може бути добре/краще/прийнятно тощо, аніж на підконтрольній території. Ці позитивні сентенції, як правило, лишаються у публічному дискурсі локального, низового рівня і не виходять на загальнонаціональний рівень. Саме тому така позиція є ризиковою: вона «прихована» для «немісцевих», не може бути виявлена, зазвичай, під час кількісних досліджень, але від того не перестає бути присутньою у громадській думці місцевого рівня.

«Існує така думка, що дійсно ЛНР і ДНР можуть надовго. І там дійсно краще. От в нашому регіоні така думка є»

«Я теж погоджуюсь з цією думкою. Тому що теж багато моїх знайомих їздять на лікування тільки в Луганськ. Говорять, що там дешевше, і багато процедур безкоштовних, і все там добре. І краще жити там»

Таким чином, почуття спільності з громадянами, які проживають в інших областях України, найбільш ефективно формується завдяки особистим контактам. У цьому аспекті всі респонденти визнають позитивний вплив на формування почуття спільності українців поїздок-обмінів дітей і вчителів із Донеччини та Луганщини в інші регіони України, участь у мовних таборах, конкурсах і вікторинах, які збирають на підсумкові сесії дітей з усіх областей України. Якщо ЗМІ висвітлюють такі події широко і цікаво, то вони впливають і на позицію дорослих. Окрім того, діти, після повернення з таких поїздок можуть впливати безпосередньо на погляди своїх батьків. Але проблема із висвітленням таких ініціатив залишається вкрай гострою: здебільшого інформація в ЗМІ про подібні події – стисла і суха. Це своєю чергою автоматично зменшує потенційну ефективність цього механізму.

Поряд із поїздками-обмінами представники освітянської сфери рекомендують ширше впроваджувати інші форми спілкування – відео-мости, листування між однолітками з різних регіонів, дистанційні екскурсії з подальшим обговоренням. Важливо, щоб ці нові форми роботи також отримали висвітлення і популяризацію в ЗМІ.

Наші респонденти зазначали, що багато хто з підконтрольних Україні територій має родичів і друзів, які залишилися на окупованій території. Тому населення окупованих територій психологічно залишається «своїм». Йому співчувають, а в окремих випадках визнають, що життя там краще – нижчі ціни на комунальні послуги, в уявленнях місцевих – дешева і якісна медицина завдяки інфраструктурі, яка залишилася на території ОРДЛО, «подвійна» (українська і місцева) пенсія. Це не виключає ідеологічних розбіжностей, але більшість намагається в спілкуванні уникати потенційно конфліктних тем. Водночас всі визнають незрозумілий, несерйозний правовий статус самопроголошених республік, що робить нікчемними ті документи (посвідчення, атестати, дипломи), які видаються в ОРДЛО. Це розуміє молодь, і саме на це варто спрямувати зусилля української інформаційної, а також загалом державної політики.

Ми, окрім цього, отримали додаткові підтвердження думки про необхідність непрямих дій в інформаційній політиці, коли під певним кутом подаються спортивні, культурні, наукові новини, а через інтерпретацію новин здійснюється вплив на формування української ідентичності і патріотизму.

Ставлення до роботи українських ЗМІ та державної інформаційної політики загалом

Респонденти вважають, що українські інформаційні зусилля з протидії відповідній політиці Росії та самопроголошених «республік» не достатньо ефективні. Головна полягає у вкрай низькому рівні довіри як до ЗМІ як акторів формування громадської думки, так і до безпосередньо контенту, який вони продукують. Більшість учасників фокус-груп вважає, що «всі брешуть», зокрема і українські канали часто подають неправдиву інформацію. Цій думці сприяє і те, що різні канали по-різному, часом – протилежно тлумачать певні події.

При цьому респонденти умовно ділилися на групи: одні демонстрували переважну недовіру до всіх засобів масової інформації як таких:

«Ну а більш за все…брехня і там, і там».

«В нас неоднозначність, а в Росії – агресивність»

«Коли йде інформаційна війна, то об’єктивної точки зору немає ні з того, ні з іншого боку»

Інші вказували на слабкі сторони українських інформаційних ініціатив, але при цьому «радили» Україні послуговуватися тими самими методами, що й Росія:

«А мені здається, навпаки. Треба агресивно подавати так, як подає Росія»

«Державницька. Якщо буде одна лінія, державницька, і цю лінію…Ну я не знаю, як»

«Іноді треба на таку агресію відповідати певною… Я взагалі-то не за агресію. Але все ж таки, на деякі дії треба протидіяти так само, як супротивник».

Одним із факторів, який визначає прихильність частини місцевих жителів до російських ЗМІ, респонденти називають звичність російського інформаційного продукту: чимало людей з домайданних часів звикли дивитися російські канали і довіряти їм.

«Я думаю, что здесь нужно учитывать тот фактор, что до войны, собственно значительная территория Украины смотрела спокойно российские новости и не только новости, да, а любую продукцию. И медийную продукцию, и бытовую продукцию потребляла и так далее и тому подобное. И это настолько для нас нормально было и есть для некоторых, что…»

Серед факторів, що зменшують довіру до українських ЗМІ, опитані називали деякі об’єктивні й очевидні для місцевих мешканців неточності у поданій інформації (як то систематичне зменшення реальних втрат у військових діях), низький рівень оперативності, невисоку кваліфікацію і непідготовленість журналістів до ведення репортажів із Донеччини та Луганщини. Фактично ніхто під час шести фокус-груп не зміг назвати ані журналіста, авторитетного для респондентів, ані телепрограму, яка б відрізнялася правдивою, на їхній погляд, подачею інформації та мала, відповідно, довіру. Також як претензію до телепродукту про Донбас респонденти називали ситуацію, за якої «свіжу» інформацію «накладають» на стару відеокартинку, що підриває довіру до такого джерела. Непідготовленість журналістів до висвітлення подій на Донбасі часто проявляється, на думку місцевих, у нерозумінні представниками ЗМІ місцевого контексту, передісторії тих чи інших подій, а також іноді – навіть плутанини із назвами та локацією тих чи інших населених пунктів. Окрім цього, лунали нарікання і щодо культури мовлення журналістів, аргументованості тез, якими вони послуговувалися.

Якщо ж оцінювати враження місцевих жителів у комплексі, то варто зазначити, що абсолютна більшість слабких сторін роботи українських ЗМІ й української інформаційної політики загалом у цьому дослідженні співпала із тими враженнями, які транслювалися іншою категорією респондентів в дослідженні «Інформаційні ситуація в прифронтових районах: діагностика ризиків та шляхів їх подолання» (польовий етап – вересень 2016 р.; учасники фокус-груп - жителі повністю або майже позбавлених українського теле- та радіосигналу прифронтових населених пунктів у Донецькій та Луганській областях).

Отже, можна підсумувати, що загалом складається неоднозначна картина із оцінкою місцевими жителями роботи українських ЗМІ. З одного боку, в рамках різних досліджень вдається зафіксувати системні претензії до якості роботи ЗМІ, їхнього продукту, а також у більш широкому контексті – інформаційної політики України загалом. З іншого боку, частина цих претензій об’єктивно може бути пояснена не проблемою якості роботи ЗМІ чи формування державної політики, а специфікою інформаційного поля України, яке не є гомогенним і монополізованим. Навіть приналежність центральних ЗМІ до різних бізнесових та політичних груп впливу (що зазначали учасники дослідження) частково пояснює різні інтерпретації однакових процесів, зокрема на Донбасі. Відсутність державної монополії на правду, наявність плюралістичного інформаційного середовища роблять ситуацію в українському інформаційному полі апріорі відмінною від реалій Російської Федерації. Таким чином, постає певна колізія: респонденти демонструють запит на об’єктивну подачу інформації, користуються декількома джерелами для перевірки цієї інформації, але в той же час іноді прямо пропонують застосовувати Україні методи, аналогічні російським – агресивна, сконцентрована манера подачі інформації, яка передбачає наявність і трансляцію на різних каналах «генеральної лінії». Звідси і пропозиції до коригування ефіру якщо не приватних телеканалів, то тих, що, на думку респондентів, є державними. Наразі це демонструє ще одну колізію, адже і до створення суспільного теле- та радіомовлення державні ЗМІ не повинні були б транслювати жодної «генеральної лінії», тепер – тим паче. І цей аспект теж потребує роз’яснення для широких мас, якщо в їхній уяві держава може і повинна формувати на власний розсуд контент колишнього «Першого національного», наприклад.

Все вищесказане підтверджує: в разі реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу або ж інших системних підходів до інформаційної політики держави в регіоні ці зусилля зіштовхнуться із неоднозначним ставленням місцевих жителів до ключових джерел інформації, зокрема, високим рівнем недовіри до них; проблемою різних підходів до висвітлення і подачі інформації у різних ЗМІ; неможливістю скоригувати жодним чином «інформаційний потік» щодо теми Донбасу у найширшому розумінні в умовах плюралістичного медійного та інформаційного середовища. Відтак, картина суспільного сприйняття нинішньої інформаційної політики одразу демонструє потенційні проблеми, що очевидно виникнуть під час реалізації Стратегії на державному рівні.

Висновки та рекомендації

Території з підконтрольного Україні боку лінії розмежування продовжують існувати в складному та неоднозначному інформаційному середовищі. Основними характерними рисами цього середовища є низький рівень довіри до різних джерел отримання надходження інформації, наявний доступ до російських ЗМІ та ЗМІ так званих «республік», «звичка» дивитися російські ЗМІ, яку має частина місцевих мешканців, низка претензій до якості та способу подачі інформації українськими медіа, що висвітлюють проблематику конфлікту та загальних процесів на Донбасі. Підконтрольна Україні частина Донбасу і надалі лишається регіоном, певні особливості якого є латентними для «погляду ззовні», притаманні низовому рівню і не проявляються, зокрема, в рамках загальнонаціональних досліджень громадської думки. Тому будь-які зусилля держави з інформаційної реінтеграції постраждалих внаслідок конфлікту територій (як тих, що підконтрольні Україні, так і тих, що де-факто окуповані) мають реалізуватися у відповідних, окреслених вище, умовах. Саме ці умови, часом малопомітні на загальнонаціональному рівні, і визначають на практиці, наскільки ефективними та реалістичними можуть бути відповідні зусилля.

На основі проведеного якісного дослідження можливим видається виокремлення низки рекомендацій – як щодо змістовного наповнення державних та неурядових ініціатив у межах інформаційної політики та комунікаційних програм різного порядку, так і щодо інструментів, які можуть застосовуватися задля їх імплементації. Безумовно, рекомендації та висновки, що базуються на дискусіях у рамках фокус-груп, не становлять комплексного результату і потребують доповнення та уточнень, отриманих за допомогою інших методів дослідження. Поза тим, саме такі методи, як фокус-групи, довели свою унікальність у випадку дослідження проблем суспільних реакцій, громадської думки та оцінок на території, що зазнала та продовжує зазнавати наслідків конфлікту.

Отже, проведене дослідження дозволяє виокремити такі рекомендації для державної інформаційної політики (але також – для неурядових акторів, що впливають на формування інформаційного поля):

Рекомендації щодо змістовного наповнення інформаційної політики та комунікаційних програм, кампаній, ініціатив

Презентація стратегічного бачення підходу і дій влади щодо вирішення проблем, пов’язаних із де-факто окупацією частини Донбасу, а також її наслідками передовсім для внутрішньої політики України.
(клікніть, щоб розкрити)
Зміна підходів до висвітлення ситуації на фронті
(клікніть, щоб розкрити)
Більше «ресурсної» інформації
(клікніть, щоб розкрити)
Зміна акцентів у запланованій до ухвалення та реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу
(клікніть, щоб розкрити)
Більша увага до інформації з позитивними конотаціями
(клікніть, щоб розкрити)
Реінтеграція – методами «м’якої сили»
(клікніть, щоб розкрити)

Рекомендації щодо інструментарію для реалізації інформаційних та комунікаційних ініціатив у рамках політики реінтеграції

Диференціація між завданнями та методами роботи з окупованими територіями, з одного боку, і підконтрольними Україні, з іншого
(клікніть, щоб розкрити)
Оперативність, баланс думок, об’єктивна подача інформації – правила роботи ЗМІ
(клікніть, щоб розкрити)
Автори: Андрій Гірник, Марія Золкіна