Зовнішньополітичні орієнтації населення України: регіональний, віковий, електоральний розподіл та динаміка


Загальнонаціональне дослідження громадської думки  населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва»  разом із Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 р. Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму. Усього було опитано 2011 респондентів за вибіркою, репрезентативною для дорослого населення України (старше 18 років). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2.3%.

Дослідження здійснено за проектом «Громадський соціологічний консорціум» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

  • Підтримка вступу України до ЄС поступово зростала протягом останніх років і  на сьогодні становить 53%, тоді  як проти членства в ЄС виступають 35,5%, а 11,6% не визначилися. Водночас населення  не підтримує  ідею членства України в Митному союзі з Росією, Білоруссю та Казахстаном (за – 24,5%, проти –  61%, не визначилися – 14%). Ставлення населення до ідеї вступу до Митного союзу кардинально змінилося протягом останніх років: якщо у 2009 р. 58% населення виступали за вступ до МС і 20% були проти,  то сьогодні лише 24%  – за  і 61% – проти членства в Митному союзі.
  • За альтернативної постановки питання підтримка євроінтеграційного напрямку також  переважає підтримку  приєднання до Митного союзу з кінця 2011 р.  Протягом останнього року  кількість прихильників ЄС зросла від 42% (травень 2013 р.) до  50,5% (травень 2014 р.),  а підтримка інтеграції в Митний союз, натомість,  зменшилася  від 31% до 21%, відповідно.   В той же час дещо збільшилася частка тих, хто вважає, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС, ані до Митного союзу (від 13,5%  до 17%), і ще 11%  у травні 2014 р. зі своєю позицією не змогли визначитися.
  • Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці членства України в різних міжнародних організаціях. Так,  підтримка приєднання до ЄС  об’єднує жителів Західного і Центрального регіонів (88% і 66% відповідно), а от населення Півдня,  Сходу і Донбасу в своїй більшості  виступає проти  вступу до ЄС.  Якщо на Заході,  порівняно з іншими регіонами,  найбільша частка тих, хто за членство в ЄС (88%), то на Донбасі – найбільша частка противників цієї ідеї (75%). За віковим розподілом найбільша частка прихильників  вступу до ЄС  – серед  молоді 18–29 років (58,3% – за,  29% – проти) та у віковій групі 30–39 років – 57,5% та 33%, відповідно. Втім, і в інших вікових  групах прихильники  приєднання до ЄС також переважають.
  •   Проти вступу до Митного союзу виступає абсолютна більшість жителів Західного і Центрального регіонів та відносна більшість  на Півдні та Сході.  Донбас є єдиним регіоном, де більшість населення підтримує   членство України в Митному союзі (73% – за, 14% – проти, 13% – не визначилися). Щодо вікового розподілу, то в усіх  вікових групах  абсолютна більшість виступає проти приєднання до Митного союзу. 
  • Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці певного інтеграційного напрямку в альтернативній постановці запитання. Так, вступ до ЄС найбільше підтримують на Заході (88% населення регіону) та в Центрі України (64%).  На Півдні кількість  прихильників євроінтеграційного напрямку приблизно дорівнює кількості тих, хто вважає, що Україні варто залишатися поза обома об’єднаннями –  28% та 28,4%, дещо менша частка населення підтримує Митний союз – 25%. На Сході думки респондентів також майже рівноцінно поділилися між трьома варіантами: вступом до ЄС (30,5%), до Митного союзу (29,5%) та  неприєднанням до жодного з об’єднань (32,2%).
  • Донбас  вирізняється з-поміж усіх регіонів  абсолютною підтримкою  інтеграції в Митний союз (68%) в альтернативній постановці питання. Вступ до Європейського Союзу підтримують лише 13% жителів Донбасу, а 11% не визначилися.   
  • Вибір на користь європейського вектора є спільним для всіх вікових груп. Навіть серед населення віком 60 років і старше 41% вважає пріоритетом  вступ  до ЄС, тоді як членство в Митному союзі підтримують 28%.
  • Європейцями себе вважають  38%  громадян, тоді як не вважають 54%.   Якщо порівняти з груднем 2013 р.,   то частка тих, хто відчуває себе європейцем,  зменшилася (від 44% до 38%),  і наблизилася до рівня  травня 2013 р. (34%). Частка  тих, хто не відчуває себе європейцем,  з грудня 2013 р., навпаки, зросла (від 50% до 54%). Тобто, можна сказати, що  результати, отримані наприкінці 2013 р., відображали радше ситуативний сплеск проєвропейських настроїв, а не довгострокову тенденцією. Втім, протягом останніх років відбувається поступове зростання кількості українців, які відчувають себе європейцями. Так, у 2008 році 25%  громадян вважали себе європейцями, і 70% – ні; у травні 2014 р. – 38% та 54%, відповідно, що свідчить про наявність позитивної динаміки.
  • У регіональному розподілі найбільше тих, хто вважає себе європейцями,  серед жителів Заходу (59%), а найменше – серед жителів Донбасу (11%). В  Центрі відчувають себе європейцями 43%, не відчувають – 47%;  на Півдні – 38% та 50,5%; на Сході – 28,5% та 63%; на Донбасі – 11% та 82% відповідно.  У віковому розподілі найбільше  тих, хто ідентифікує себе як європейця, – серед   представників вікової групи 40–49 років – 44%,  18–29 років – 44% та 30–39 років – 42%. Втім,  у жодній   віковій групі   частка тих, хто відчуває себе європейцем, не переважає частку тих, хто європейцем себе назвати не може.

 

Результати опитування

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій?

Організації 

Так

Ні

Важко відповісти

Європейський Союз (ЄС)

53,0

35,5

11,6

Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

24,5

61,1

14,4

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

Вступ до ЄС

50,5

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

21,4

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

17,4

Важко відповісти

10,6

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

1 – Безумовно, так

10,0

2 – Скоріше, так

27,6

3 – Скоріше, ні

28,0

4 – Безумовно, ні

24,2

5 – Важко відповісти

10,3

 

Регіональний розподіл

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Європейський Союз (ЄС)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так

88,2

66,4

30,0

35,8

14,1

Ні

3,4

21,5

54,0

52,7

75,0

Важко відповісти

8,4

12,1

16,0

11,6

10,9

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так

2,4

8,4

28,0

35,1

73,1

Ні

92,2

79,2

47,7

43,2

13,8

Важко відповісти

5,3

12,4

24,3

21,6

13,1

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Вступ до ЄС

87,7

64,0

28,0

30,5

13,1

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

1,0

6,9

25,1

29,5

67,8

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

4,8

18,1

28,4

32,2

8,1

Важко відповісти

6,5

11,0

18,5

7,8

10,9

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Безумовно, так

23,1

8,0

11,4

4,6

2,8

Скоріше, так

35,8

34,7

26,2

23,9

8,2

Скоріше, ні

25,5

29,6

26,7

30,7

26,8

Безумовно, ні

6,1

17,7

23,8

32,6

55,2

Важко відповісти

9,5

10,6

11,9

8,2

6,9

 

Віковий розподіл

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Європейський Союз (ЄС)

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Так

58,3

57,5

55,0

53,5

44,4

Ні

28,6

33,2

36,8

37,4

40,6

Важко відповісти

13,1

9,2

8,2

9,1

15,0

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Так

19,6

20,5

26,0

25,0

30,3

Ні

64,9

64,3

65,1

63,1

53,1

Важко відповісти

15,5

15,2

8,9

11,9

16,6

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Вступ до ЄС

55,9

55,3

53,0

51,4

41,4

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

15,8

17,9

22,3

22,2

27,8

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

17,4

18,7

16,5

16,9

17,7

Важко відповісти

10,9

8,1

8,2

9,4

13,1

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Безумовно, так

12,5

12,4

10,1

9,7

6,9

Скоріше, так

31,2

29,3

34,1

27,9

19,9

Скоріше, ні

29,2

30,4

25,3

26,7

28,9

Безумовно, ні

18,8

18,9

19,2

25,3

35,4

Важко відповісти

8,3

9,0

11,3

10,3

9,0

 

Динаміка громадської думки

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Жовтень

2011 р.

Лютий 2012 р.

Грудень 2012 р.

Травень 2013 р.

Березень

2014 р.

Травень

 2014 р.

Вступ до ЄС

43,7

38,6

42,4

41,7

45,3

50,5

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

30,5

29,7

32,1

31,0

21,6

21,4

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

9,3

11,7

10,5

13,5

19,6

17,4

Важко відповісти

16,4

20,0

15,0

13,7

13,4

10,6

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до   таких міжнародних організацій?

 

Європейський Союз

 

Червень2006

Грудень 2009 р.

Грудень2011

Серпень 2012 р.

Грудень 2013 р.

Березень

2014 р.

Травень 2014 р.

Так

43.7

42,8

46.0

42,1

48,0

47,5

53,0

Ні

35.9

32,8

32.9

38,6

35,9

36,6

35,5

Важко сказати

20.4

24,3

21.1

19,3

16,1

15, 9

11,6

 

Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

 

Червень-2006

Грудень 2009 р.

Червень-2010

Серпень

2012 р.

Грудень

2013 р.

Березень

2014 р.

Травень

2014 р.

Так

55.3

58,1

60.9

46,5

35,1

25,7

24,5

Ні

22.7

20,0

21.4

34,5

45,3

53,0

61,1

Важко сказати

22.0

21,9

17.7

19,0

19,5

21,3

14,4

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

Травень 2013 р.

Грудень 2013 р.

Травень 2014 р.

1 – Безумовно, так

10,0

18,4

10,0

2 – Скоріше, так

24,3

25,9

27,6

3 – Скоріше, ні

29,1

32,1

28,0

4 – Безумовно, ні

25,9

17,5

24,2

5 – Важко  відповісти

10,7

6,2

10,3